Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közérdekből közkedvelt közreműködést Avagy közreműködői szerződés és szakmai felelősség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közérdekből közkedvelt közreműködést Avagy közreműködői szerződés és szakmai felelősség."— Előadás másolata:

1

2 Közérdekből közkedvelt közreműködést Avagy közreműködői szerződés és szakmai felelősség

3 Közreműködés nem a Sátántól való • Közreműködés nem színlelt szerződés: mert objektív feltétel (7001/2005 PM irányelv) mellett a szubjektív feltétel (felek akarata a más szerződés leplezése) szinte soha nem igazolható • Közreműködés lehetséges • Közalkalmazottaknál a munkakör alakításával • Nem közalkalmazottaknál (egyháztól a ZRt. fenntartóig) szabadon

4 Közreműködés = megbízás • Közreműködői szerződés • Szabadfoglalkozású szerződés • Önkéntes jogviszony • Tartalmában mindegyik megbízási szerződés, mindegyik esetben megbízó az egészségügyi szolgáltató, csak a megbízotti oldalon fellépők különböznek

5 Beteg- Megbízó - Közreműködő • Beteg csak a Megbízó egészségügyi szolgáltatóval kerül jogviszonyba (szerződés) • Beteg irányában a Közreműködő károkozásáért kizárólag a Megbízó felel • Közreműködő önállóan és a Megbízóval együtt a beteg által alperesként nem perelhető és nem marasztalható, még részben sem • Közreműködői speciális esetek: • Megbízó beteg irányában történő szélesebb felelőssége • Közreműködő és Megbízó közötti elszámolás • Közreműködő szakmai felelősségbiztosítása

6 Felelősség a kockázatért • Megbízó szabadon vehet igénybe közreműködőt és érte felel, ha a közreműködő nem az elvárható gondossággal járt el • Megbízó az elvárható gondosságnál szélesebb elvárhatóságért, minden kárért felel, ami közreműködés nélkül nem jött volna létre (pl. kockázatért), ha • A beteg a közreműködés tényéről nem tudott, és nem járult hozzá, tehát arról tájékoztatni (elég szóban) kell és hozzájárulás (invazívnál írásban) szükséges • Közreműködő működési engedélye nem terjed ki az általa végzett tevékenységre, a Megbízó működési engedélye nem elég - Megbízás nélküli ügyvitel

7 Közreműködői elszámolás • Megbízási szerződés alapján a közreműködőre a Megbízó által kifizetett ( nem a beteg által igényelt) teljes kártérítés áthárítható • Kivételek: • Áthárítási határ, a szerződésben (önkéntes jogviszonynál és szabadfoglalkozásnál) • A közreműködő működési formája (egyéni vállalkozótól a Zrt-ig) • Közreműködő beavatkozói szerepe a Megbízó és a beteg közötti alapeljárásban. Dupla-per elkerülése

8 Felelősségbiztosítás? • Közreműködő is kártérítést fizet a Megbízónak, ha a Megbízó által a betegnek kifizetett kártérítést téríti meg. Közreműködő biztosítása segít kivéve, ha: • Biztosítási esemény csak a károsultnak való károkozás • Kizárásként a szerződés a nem munkaviszonyban történő károkozás szerepel ( minden közreműködés ilyen) • Visszakövetelési jog egyik esete a nem megfelelő működési engedély, ami, ha a közreműködőnél merül fel azt jelenti, hogy a Megbízónak megtérítik a kárt, de közreműködőtől visszaköveteli azt a biztosító • Kivételek esetén üres biztosítás áll fenn magas biztosítási díjért

9 Közkedvelt közreműködésért I. • Közreműködés tényéről tájékoztatás ( jobb az írásbeli, de elég a szóbeli), hozzájáruló nyilatkozatokba kerüljön bele, hogy a közreműködő igénybevételéhez a beteg hozzájárul • Közreműködők működési engedélyének fokozott vizsgálata • Közreműködési szerződésben előre rögzített beavatkozói szerep lehetőségéről, tartalmáról tájékoztatás, ha szükséges a beavatkozói szerep működtetése

10 Közkedvelt közreműködésért II. • Közreműködői szerződésben magas limittel bíró felelősségbiztosítási szerződés megkötésének kötelezettsége (így a Kft-re, vagyontalan közreműködőre is áthárítható a magasabb összegű kár). Társasági forma nem köthető ki • Közreműködéshez hangolt felelősségbiztosítás – biztosítási eseményből törölni a károsult kifejezést, nem kizárás a közreműködőként végzett tevékenység stb. • Speciális közreműködői felelősségbiztosítás, amit csak közreműködői tevékenységet végző köthetne meg speciális tartalommal

11 Közreműködés ténye vagy tartalma? • Nem a közreműködés ténye a nagyobb probléma, különösen ha a közalkalmazotti jogviszonyok még a fekvő-beteg ellátásban is visszaszorulnak • Nem a közreműködés tényét kellett volna üldözni, hanem a tartalmát, annak működését kellett volna segíteni, hiszen látható, hogy milyen problémákat vet fel és nem beszéltünk még pl. a közreműködő és annak közreműködője közötti kérdésekről • Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

12

13 Kiszolgáltatottból kiszolgált helyzetbe? avagy az egészségbiztosítás változásainak hatása a betegjogokra

14 Betegjogok-egészségügyi fogyasztói jogok • Általános egészségügyi fogyasztói jogok • Alkotmány, Polgári Törvénykönyv • Különös egészségügyi fogyasztói jogok • Fogyasztóvédelmi törvény • Különleges egészségügyi fogyasztói jogok • Egészségügyi törvény különböző fejezetei • Kifejezett egészségügyi fogyasztói jogok • Egészségügyi törvény II. és VI. fejezetek

15 Fogyasztói szerződés és egészségügy • Beteg • Gyógyintézet • Diagnosztika, terápia • Gyógyítás • Fogyasztó • Egészségügyi SZOLGÁLTATÓ Forgalmazó • Egészségügyi SZOLGÁLTATÁS • Megbízás tartalmú fogyasztói szerződés, fogyasztói forgalom

16 Kifejezett egészségügyi fogyasztói jogok csoportjai • Betegjogok • Deklaratív felsorolás:pl. intézmény elhagyási jog, kapcsolattartás joga, tájékoztatáshoz való jog, önrendelkezési jog, visszautasítási jog stb. • Betegjogi igényérvényesítési módok • A deklaratív betegjogok megsértésekor indítható eljárások a betegjogok helyreállításáért

17 Kifejezett egészségügyi fogyasztói jogok funkciói • Betegjogok • Elsődleges betegjogi funkció: betegjogi sérelmek megelőzése, az egészségügy hatékony működésének segítése • Nem hatékony sokszor nem is működik • Betegjogi igényérvényesítés • Másodlagos betegjogi funkció: kompenzálás, ha sérelem történik, • Az elmúlt 15 év alatt ez fejlődött, tulajdonképpen teljes körű, 16 különböző eljárás indítható akár egyszerre egy jogsértés miatt

18 Igényérvényesítési lehetőségek • Panasz, egyezségi ajánlat szolgáltatóhoz, fenntartóhoz • Betegjogi képviselő vizsgálata • Etikai eljárás szakmai kamara, Országos Etikai Tanács • ÁNTSZ szakfelügyelő főorvosi vizsgálat, szakmai-tárgyi feltételek időszakos ellenőrzése • Szabálysértési eljárás (ÁNTSZ) • Fegyelmi eljárás munkáltatónál • Egészségbiztosítási felügyeletnél panasz • (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ) • (Békéltető testület) • Büntetőeljárás • Polgári eljárás (közvetítő eljárás, felelősségbiztosító, per)

19 Elsődleges betegjogi funkció • Miért nem működik a megelőző, ellátás hatékonyságát segítő funkció? • Csak a jogviszony egyik oldaláról működik a kikényszerítés lehetősége, de a beteg, illetve az érdekképviseletei a hangsúlyt a könnyebben alakítható, az egészségügyi ellátástól jelentős részben független igényérvényesítésre helyezték • A jogviszony másik oldalán a szolgáltatót, fenntartót, finanszírozót nem kényszeríti semmi az elsődleges betegjogi funkció fenntartására, illetve erőforrásaikat felhasználják az igényérvényesítésekkel szembeni védekezésre

20 Új egészségbiztosítási modell-betegjogi következményei • Az elsődleges betegjogi funkció hatékony működését több oldalról is kikényszerítik • Szolgáltatók választhatóak lesznek, minőségi mutatóikat emeli, ha a betegjogok közé tartozó feladatokat (pl. tájékoztatás) megfelelően látják el • Betegek többszörös választók lesznek (szolgáltató, biztosító illetve annak különböző szolgáltatása) fogyasztóként nem csak az igényérvényesítésnél követelnek majd • Finanszírozók választók és több-biztosító esetén választhatók lesznek, ezért a szolgáltatókkal szemben követelményként érvényesítik a betegjogok betartását, mert ez kihat a finanszírozó választásra is

21 Új egészségbiztosítási modell-betegjogi változások • Igényérvényesítés új eljárása (17.): finanszírozó(k)hoz történő bejelentés • Tartalmában változatlan betegjogok (titoktartás, iratmegismerés, intézmény elhagyás, kapcsolattartás, visszautasítás) • Tartalmában változó betegjogok: megfelelő ellátáshoz való jog, tájékoztatás-önrendelkezés • Új betegjog: betegbiztonsági adatbázis • Több mint betegjogi változás: szakmai felelősségbiztosítás érdemi megjelenése

22 Megfelelő ellátáshoz való jog-protokollok új rendszere • A beteg jogosult megfelelő ellátásra, ami a szakmai, etikai szabályok, tehát az elvárható gondosság szerinti eljárás • Elvárható gondosság protokollok szerint: • Minisztérium szakmai protokollja (külső) • Szolgáltató szakmai protokollja (belső) • Minisztérium finanszírozási protokollja • Finanszírozó finanszírozási protokollja • Bírói gyakorlat: az elvárható gondosság szélesebb fogalom, mint a protokoll

23 Megfelelő ellátáshoz való jog és új egészségbiztosítási modell • Hátrány: a finanszírozási protokollok szűkíthetik a szakmai protokollokat, ami korlátozhatja, hogy a beteg milyen ellátást kap • Előny: a jelenleginél dominánsabb finanszírozói szerep kikényszerítheti a finanszírozási mellett a szakmai protokollok betartását is. • Kérdés, hogy a bírói gyakorlat milyen mértékben követel majd a protokollokon túli ellátást és hányszor kell majd a beteg állapota miatt a protokolltól eltérni, amit a törvény megenged

24 Tájékoztatáshoz való jog-önrendelkezési jog • Az Egészségügyről szóló törvény teljes körű tájékoztatást ír elő • A bírói gyakorlat szerint a tájékoztatás akkor felel meg a fentieknek, ha az részletes, tárgyilagos, világos, minden lényeges, ismert és súlyos hatással járó következményre kiterjed • Írásbeli tájékoztatás nem kötelező, írásbeli hozzájárulás (önrendelkezési jog) invazív beavatkozásoknál

25 Tájékoztatáshoz való jog és új egészségbiztosítási modell • Egészségbiztosító finanszírozásában: • Az egyes szakmai protokollokba tájékoztatás tartalmát is meghatározó előírások • Az egyes szakmai protokolloktól függetlenül általános tájékoztatási protokoll (tájékoztatás formájáról, módjáról, egyéniesítéséről) • Jogszabályi kötelezéstől függetlenül a szerződött szolgáltatóktól minél részletesebb írásbeli tájékoztatás kikényszerítése • Részletes írásbeli tájékoztatók készítése

26 Új betegjog-betegbiztonsági adatbázis • Fogyasztóvédelmi és Egészségügyről szóló törvény szerint beteg(fogyasztó) jogosult a szolgáltatás igénybe vétele előtt megfelelő tájékoztatásra a szolgáltatás, szolgáltató minőségi jellemzőiről • Ennek a jognak az érvényesítését segítheti egy adatbázis esetleg a Felügyelet kezelésében, ami a szolgáltató ellen indult eljárások számát, azok befejezését (egyezség, per, kártérítési marasztalás, elutasítás) tartalmazza szolgáltatókra és azon belül osztályokra lebontva

27 Betegbiztonsági adatbázis és új egészségbiztosítási modell • Betegbiztonsági adatbázis előnyös, • Betegnek mert segíti a szolgáltató választást • Szolgáltatónak mert a minőségbiztosítás részeként mutatja akár a megfelelőségét (kevés per) akár a betegbarát ügykezelést (sok egyezség), ami versenyképesség-növelő • Finanszírozónak mert annak segítségével választ szerződött szolgáltatókat • Felelősségbiztosítónak mert annak segítségével választ szerződött szolgáltatókat, vagy alakít biztosítási díjat, biztosítási tartalmat

28 Szakmai felelősségbiztosítás • Magyarországon kötelező az egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítása, de annak csak tényét írja elő jogszabály tartalmát nem, ezért nem működik. • A felelősségbiztosítás elsődlegesen nem betegjog, a szolgáltatót mentesítené a kifizetés alól, de közvetetten a betegnek is segít (több mint betegjog), hiszen könnyebben jut hozzá a kártérítéshez

29 Szakmai felelősségbiztosítás és új egészségbiztosítási modell • Az új egészségbiztosítónak, mint finanszírozónak már nem lehet érdeke, hogy szinte csak a szerződött szolgáltatóját terhelje az emelkedő kártérítések kifizetése ezért • Akár a tulajdonosi azonosságot is figyelme véve eljár a biztosítási feltételek megváltoztatásáért • Kikényszeríti a felelősségbiztosítás minimumfeltételeiről szóló jogszabály megalkotását • Végső esetben anyagi támogatást nyújthat biztosító egyesület megalakításához

30 Betegjogok egy vagy több biztosítóval I. • Betegjogok szempontjából az a modell a kedvezőbb, amelyik: • nagyobb kényszerítő erővel bír a betegjogok megelőző funkciójának működtetésében • több érvet tud felhasználni a szakmai felelősségbiztosítás átalakítására illetve a betegbiztonsági adatbázis létrehozására • ahol a szerződött szolgáltatóknak nagyobb a „kiszolgáltatottsága” és így nagyobb hangsúlyt fektetnek a betegjogok betartására

31 Betegjogok egy vagy több biztosítóval II. • Az említett feltételeknek - bár a biztosítók közötti ebben a kérdésben is fennálló esetleges érdekütközés korlátozó tényező lehet- de jobban megfelelhet a több biztosítós modell • Természetesen nem a betegjogok alakulása dönti majd el a különböző modellek közötti választást, de egy unalmas elbeszélő költeményt is feldobhat egy érdekes epizód, és a betegjogoknak ilyen szerepe lehet • Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Közérdekből közkedvelt közreműködést Avagy közreműködői szerződés és szakmai felelősség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések