Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizsgálati tapasztalatok a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások területén Konzultáció biztosítók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizsgálati tapasztalatok a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások területén Konzultáció biztosítók."— Előadás másolata:

1 Vizsgálati tapasztalatok a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások területén Konzultáció biztosítók részére dr. Simon Attila osztályvezető Jogérvényesítési főosztály 2014. április 15.

2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) vizsgálati tapasztalatai 2 Előzetes összegzésként – a kgfb vizsgálatokat lezáró határozatok rendelkező részének „tipikus” felépítése A Biztosító a kgfb termékével összefüggésben alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a Biztosító a jövőben a jogszabályi előírásokkal összhangban eleget tudjon tenni: • annak biztosítására vonatkozó kötelezettségének, hogy az ajánlatok az érdemi elbírálást – feldolgozást – lehetővé tevő időben beérkezzenek a biztosítóhoz, • az ajánlat tartalma szerint létrejött szerződések kezelésére vonatkozó kötelezettségének, • a díjhátralékos szerződések esetén a díjfelszólító levelek megküldésére vonatkozó kötelezettségének, • a megszűnt szerződésekhez kapcsolódó értesítési kötelezettségeinek (üzembentartó, kár- és kötvénynyilvántartó szervek felé), • a károsult felé fennálló kártérítési javaslattételi, illetve válaszadási kötelezettségének.

3 A megfelelő belső szabályozási rendszert is magában foglaló állománykezelési-ellenőrzési rendszer követelménye Állománykezelés Ellenőrzés Adatszolgáltatás KKNYRKEKKH Informatikai támogatás Adatfeldolgozás: KEKKHKözvetítő KKNYR/ szabályozás

4 A kgfb ajánlatok jogszabályszerű állománykezelést lehetővé tevő beérkezésének biztosítási kötelezettsége 4 Tipikus tényállás: • az ajánlatok – a függő, illetve független biztosításközvetítőkkel kötött szerződésekben, illetve megállapodásokban foglalt határidőktől eltérően – késedelmesen kerülnek a biztosítókhoz továbbításra Következmény: • Az ajánlat feldolgozása, a biztosítási kötvény kibocsátása és a további állománykezelési lépések elhúzódnak • Nincs lehetőség arra, hogy a díjtarifától és a szerződési feltételektől eltérő ajánlatok módosításának kezdeményezésére vagy elutasításra kerüljön sor. Egyedül a Gfbt. 2013. január 1-től hatályos 23. § (1)-(2) bekezdése szerinti szerződésmódosítási lehetőség adott. • Ügyfélmegbízottnál is visszamenőleges (ajánlat szerinti) kockázatviselés – az ajánlat felvételétől az ajánlat szerződés létrejöttéig terjedő időszakban van-e fedezet, ezalatt ki a valódi kockázatviselő: Kártalanítási Számla vagy a biztosító?

5 A létrejött kgfb szerződések tartalmával összhangban lévő állománykezelési kötelezettség 5 Tipikus tényállás: díjeltérés, speciális díjesedékesség • 15 napon túl kiküldött – ajánlattól eltérő tartalmú – kötvény/módosító javaslat; • a hallgatólagosan létrejött szerződés tartalma szerinti állománykezelési kötelezettség figyelmen kívül hagyása Jogszabályi háttér: Gfbt. 6. § (4)-(6); (8) bekezdései Elvárt magatartás: • A módosításra/elutasításra nyitva álló 15 napos határidő betartása, ennek hiányában • szerződésszerű állománykezelés a Gfbt. 23. § (1) bekezdése szerinti esetkörre is figyelemmel • Alternatív megoldás-e a biztosításközvetítőkkel való megállapodásokban történő rendezés?

6 A díjhátralékos szerződésekhez kapcsolódó állománykezelési (felszólítási) kötelezettség Tipikus tényállás: • a biztosító a díj esedékességét követő 30 napon túl küld a szerződőnek díjfizetésre felszólító levelet • Jogszabályi háttér: Gfbt. 21. § (4) bekezdés (Itt az új szerződéseknél sem az új Ptk. szabályai (6:449. §) élnek!) Elvárt magatartás: • a kései kötvényesítés okainak megszüntetése • Megfelelő automatizmus az állománykezelő rendszerben • igazolható módon való kiküldése a díjfelszólításoknak

7 A megszűnt szerződésekhez kapcsolódó értesítési kötelezettségek Értesítés címzettje / Megszűnési okok üzembentartóKKNYRKEK KH DNF15 nap 8 munkanap EGYÉB OK30 nap15 nap Tipikus tényállások a jogszabályi határidőket előíró rendelkezések tükrében Jogszabályi háttér: Gfbt. 8. § (3) bekezdés, 21. § (5) és (7) bekezdések, 49. §, 52. § (1) bekezdés Elvárt magatartás: Az adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és szabályozási rendszer olyan működtetése, amely nem csak a saját, de a társbiztosítók értesítési kötelezettségeinek teljesítését is támogatja

8 A károsult felé kártérítési javaslattételi, illetve válaszadási kötelezettségek Tipikus tényállás: A károsult felé fennálló tájékoztatási kötelezettségek megsértése vagy a tájékoztatások megtörténtének ellenőrizhetetlensége Jogszabályi háttér: A Gfbt. 31. §-a alapján 15 napon/3 hónapon belül kártérítési javaslatot vagy indokolással ellátott választ kell adni a károsult kártérítési igényeire Elvárás: Explicit módon nem követelmény az igazolhatóság, azonban a Bit. 65. §-a alapján a tájékoztatás megtörténtének ellenőrizhetőnek kell lennie

9 A unit-linked biztosítások a hozamgaranciák és hozamígéretek szempontjából • A unit-linked életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról szóló 13 /2012. (XII. 4.) számú ajánlás 13.1 -13.2 pontok • Hozamgarantált és hozamvédett eszközalapok a fogyasztó szempontjából • A befektetési politikák egyértelmű megfogalmazásának kötelezettsége: „A biztosító hozamgaranciát nem vállal;” „a befektetési kockázatot az ügyfél viseli”Nem elegendő! Hozamvédett portfóliók esetén vigyázni: • lejárati – tartam közbeni szolgáltatások közötti különbségtétel megfogalmazásánál; • a hozamvédett szolgáltatást körülíró kifejezések használatánál


Letölteni ppt "Vizsgálati tapasztalatok a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások területén Konzultáció biztosítók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések