Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a szabálysértési jogban dr. Németh Mónika főosztályvezető 2012. április 04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a szabálysértési jogban dr. Németh Mónika főosztályvezető 2012. április 04."— Előadás másolata:

1 Változások a szabálysértési jogban dr. Németh Mónika főosztályvezető 2012. április 04.

2 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény Cél: egy olyan új szabálysértési eljárási rendszer kialakítása, amely: hatékony és gyors eljárási lehetőségeket biztosít az egyes szabálysértési hatóságok számára, költséghatékony eljárás, amelyben a szabálysértés elkövetőjének már nem fűződik érdeke az eljárási cselekmények indokolatlan elhúzásához, kiszabott büntetéseket költséghatékonyan hajtja végre.

3 A szabálysértés fogalma Az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra: amely bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait, és amelyre a Szabs. tv. szabálysértési elzárás büntetés kiszabását is lehetővé teszi, vagy a járművezetéstől eltiltás alkalmazását kötelezően elrendeli.

4 A szabályszegések elkövetésének megelőzése és visszaszorítása érdekében Az elkövetők felelősségre vonása lehetőleg még a helyszínen, de legkésőbb 30 napon belül megtörténjen. Helyszíni bírság előtérbe helyezése (5000 - 50.000 forint ismételt elkövetés esetén 70.000 forint). Elsődleges az elkövetők meghallgatása nélküli döntéshozatali eljárás (15 nap).

5 Szabálysértést meghatározó jogszabály hatálya A szabálysértést az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok alapján kell elbírálni. Ha a szabálysértés elbírálásakor a hatályban lévő új jogszabály szerint már nem minősül szabálysértésnek vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új jogszabályt kell alkalmazni. A 2012. évi II. törvény 2012. április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni. A szabálysértési eljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő törvény eljárási szabályai szerint kell lefolytatni. Folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani.

6 Szabálysértés miatt eljáró hatóságok   Általános szabálysértési hatóság : megyei kormányhivatal.   A törvény által hatáskörébe utalt szabálysértés miatt szabálysértési hatósági jogkörében a rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv.   A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve.   Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon a helyi bíróság.

7 Helyszíni bírság kiszabására jogosultak A rendőrség a törvényben meghatározott feltételek esetén bármely szabálysértés miatt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt csak a rendőrség szabhat ki helyszíni bírságot. Törvényben meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén - amennyiben ezt a törvény külön említi - helyszíni bírságot szabhat ki: a) a kormányhivatal arra felhatalmazott ügyintézője, b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője, d) a közlekedési hatóság ellenőre, e) a közterület-felügyelő, f) a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, g) az erdővédelmi szolgálat tagja, h) a halászati őr, i) a mezőőr.

8 Szabálysértés miatt alkalmazható Büntetések: a) szabálysértési elzárás (1 - 60 nap), b) pénzbírság (5000 - 150.000 forint, elzárással is büntethető 300.000 forint), c) közérdekű munka (6-180 óra) Intézkedések: a) járművezetéstől eltiltás (1 hónap - 1év), b) elkobzás, c) kitiltás (6 hónap – 2 év), d) figyelmeztetés.

9 Szabálysértési visszaesés Ha az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértési ügyben a szabálysértési elzárás leghosszabb tartama 90 nap, a pénzbírság felső határára felével emelkedik, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb pénzbírsággal büntethető szabálysértés miatt 75 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki, pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt 75 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki, pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb pénzbírsággal büntethető szabálysértési ügyben 60 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki.

10 Várható módosítások 2005. évi CXXXV. tv. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény módosítása. Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoport felülvizsgálatából eredő módosítások. Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. Közérdekű munka foglalkoztatói nyilvántartása. Új tényállások. Közigazgatási bírságolás lehetőségének biztosítása.

11 Szabálysértési ügyek száma 2011-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében

12 Szabálysértési ügyintézők száma

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Változások a szabálysértési jogban dr. Németh Mónika főosztályvezető 2012. április 04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések