Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Btk. egyes általános részi rendelkezései: a büntetési rendszer, kiemelten az új büntetések és intézkedések; a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Btk. egyes általános részi rendelkezései: a büntetési rendszer, kiemelten az új büntetések és intézkedések; a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok."— Előadás másolata:

1 Az új Btk. egyes általános részi rendelkezései: a büntetési rendszer, kiemelten az új büntetések és intézkedések; a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok dr. Mészáros Mária közigazgatási tanácsadó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációs Főosztály

2 I. Büntetések a szabadságvesztés az elzárás a közérdekű munka
a pénzbüntetés a foglalkozástól eltiltás a járművezetéstől eltiltás a kitiltás a sportrendezvények látogatásától való eltiltás a kiutasítás

3 a szabadságvesztés legrövidebb tartama három hónap, leghosszabb tartama húsz év, bűnszervezet, különös vagy többszörös visszaeső, halmazati vagy összbüntetés esetén huszonöt év a feltételes szabadságra bocsátás az elkövető előéletéhez igazodik a „feles” feltételes szabadságra bocsátás esetén a feltételes szabadság tartama meghosszabbítható fegyházbüntetésre ítélt többszörös visszaeső sem bocsátható feltételes szabadságra

4 közérdekű munka legkisebb mértéke 48, legnagyobb mértéke 312 óra
pénzbüntetés napi tételei (30-540) változatlanok, de a napi tétel összegének alsó határa 1.000,-Ft-ra csökken, felső határa ,-Ft-ra emelkedik meghatározott foglalkozás gyakorlásától eltiltható a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére nemi szabadság elleni bűncselekményt elkövető kötelező járművezetéstől eltiltás ittas vagy bódult állapotban járművezetőkkel szemben, kivéve különös méltánylást érdemlő esetben

5 Az elzárás szabadságelvonással járó büntetés
elsősorban amikor az elkövető szociális, gazdasági, családi vagy életkori viszonyaira tekintettel más büntetés kiszabása célszerűtlen öt naptól kilencven napig terjedhet helyette vagy mellette (szabadságvesztésen kívül) más büntetés is kiszabható tartamába beszámít az előzetes letartóztatás, illetve a házi őrizet

6 Elzárással szankcionált bűncselekmények
a méreggel visszaélés a magántitok megsértése a levéltitok megsértése a minősített adattal visszaélés a hatóság félrevezetése a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása a mentő körülmény elhallgatása az önkényuralmi jelkép használata a közokirat-hamisítás a járványügyi szabályszegés a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása a kötelességszegés szolgálatban a parancs iránti engedetlenség

7 A sportrendezvények látogatásától való eltiltás
önállóan és más büntetés mellett is kiszabható alkalmazásának feltétele, hogy az elkövető a bűncselekményt a sportrendezvényen való részvétel, az odamenetel vagy az onnan történő távozás során a sportrendezvénnyel összefüggésben kövesse el a bíróság az ítéletében határozza meg, hogy az elkövetőt mely sportszövetség által, mely sportág keretében vagy mely sportlétesítményben rendezett sportesemény látogatásától tiltja el legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama öt év

8 II. Intézkedések a megrovás a próbára bocsátás a jóvátételi munka
a pártfogó felügyelet az elkobzás a vagyonelkobzás az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele a kényszergyógykezelés

9 A jóvátételi munka vétség, vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt, önállóan, büntetés kiszabása helyett alkalmazható legkisebb mértéke 24, legnagyobb mértéke 150 óra ha az elkövető a jóvátételi munka elvégzését egy éven belül megfelelően igazolja, büntethetősége megszűnik

10 ha az elkövető egy év elteltével a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja, vagy a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan megszegi, a bíróság büntetést szab ki egészségügyi ok miatt egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú jogállású civil szervezetnél, illetve egyháznál vagy azok részére végezhető elvégzését az intézmény, szervezet vezetője igazolja

11 Jóvátételi munka nem alkalmazható
visszaesővel szemben a bűncselekményt bűnszervezetben követte el a szándékos bűncselekményt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás befejezése előtt követte el a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt követte el

12 Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
Az elektronikus hírközlő hálózaton közzétett azon adatnak hozzáférhetetlenné tétele amely hozzáférhetővé tétele vagy közzététele bűncselekményt valósít meg, amelyet bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre.

13 A büntetés kiszabásának elvei
III. A büntetés kiszabásának elvei A büntetés kiszabása során figyelembe kell venni a bűncselekmény tárgyi súlyát, a bűnösség fokát, az elkövető társadalomra veszélyességét és az egyéb enyhítő és súlyosító körülményeket.

14 A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések
IV. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések Fiatalkorú aki a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. elsődleges cél a nevelés és a védelem büntetés csak akkor, ha intézkedés nem célravezető szabadságelvonás csak akkor, ha az intézkedés vagy büntetés célja más módon nem érhető el tizennegyedik életévét be nem töltött elkövetővel szemben csak intézkedés alkalmazható

15 az elzárás fiatalkorúak vonatkozásában három naptól harminc napig terjedhet
közérdekű munkát kiszabni csak akkor lehet, ha az ítélet meghozatalakor a tizenhatodik életévét betöltötte a pénzbüntetés átváltható közérdekű munkára is jóvátételi munka végzése csak akkor írható elő, ha az ítélet meghozatalakor tizenhatodik életévét betöltötte, a pártfogó felügyelet elrendelése kötelező

16 a javítóintézeti nevelés leghosszabb tartama négy év lesz (jelenleg három év)
ha a fiatalkorú a javítóintézeti nevelésre ítélés után újabb bűncselekményt követ el, és emiatt a javítóintézeti nevelés vagy az ideiglenes elbocsátás alatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, az új Btk. a szabadságvesztés végrehajtását rendeli el, ilyenkor a javítóintézeti nevelés helyébe is szabadságvesztés lép, az átváltoztatás során egy napi javítóintézeti nevelésnek egy napi szabadságvesztés felel meg

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az új Btk. egyes általános részi rendelkezései: a büntetési rendszer, kiemelten az új büntetések és intézkedések; a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések