Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermek- és fiatalkori bűnözés kérdései ügyészi szemmel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermek- és fiatalkori bűnözés kérdései ügyészi szemmel"— Előadás másolata:

1 A gyermek- és fiatalkori bűnözés kérdései ügyészi szemmel
dr. Sárik Eszter fiatalkorúak ügyésze

2 A büntetőjog a fiatalkorúak bűnelkövetésében
A büntetőjogban büntethetőséget kizáró ok a gyermekkor, vagyis – jelenleg – nem büntethető az, aki 14 évnél fiatalabb. Mindössze gyermekvédelmi intézkedés alkalmazható vele szemben. A 14 évnél idősebb és 18 évnél fiatalabb bűncselekményt elkövető személy minősül fiatalkorúnak.

3 A fiatalkorúak bűnelkövetése
A bűncselekmények, büntetendő cselekmények legnagyobb része rejtve marad (ISRD-2, ISRD-3) A felszínre kerülő cselekmények tetemes hányada vagyon elleni: 1.Szabálysértések 2. Lopás (bolti lopás, esetleg iskolai lopási cselekmények)

4 A fiatalkorúak által megvalósított cselekmények
3. Rongálási cselekmények 4. Rablás – büntetőjogilag vagyon elleni cselekmény, kriminológiai értelemben erőszakos Erőszakos cselekmények: 5. Testi sértés 6. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (iskolában, buszvezetők stb); Kábítószerrel visszaélés.

5 A fiatalkorú bűnelkövetőkről általában
Éves szinten ezer bűnelkövető 60-70%-uk vagyon elleni bűncselekményt követ el rablás évente 20-30 között mozog az emberölést elkövetők száma

6 A büntetőjog válasza Az első bűncselekményes bolti tolvaj megrovásban részesül, ha a családi háttere rendezett; Problémás családi háttér esetén, illetve vagyon elleni bűncselekmény többedszeri elkövetésekor a vádemelés elhalasztása a leggyakrabban választott jogkövetkezmény.

7 A vádemelés elhalasztása
A vádemelés elhalasztása a fiatalkorúak ügyeiben gyakran és szívesen választott kvázi szankció; Előnye, hogy a fiatalkorú a vádemelés elhalasztásának tartama alatt pártfogó felügyelet alatt áll! Számára az ügyészség előírhat – többnyire elő is ír – külön magatartási szabályokat.

8 A vádemelés után… A súlyosabb vagyon elleni bűncselekmények esetén, erőszakos bűncselekményeknél, visszaesés esetén, az ügyész vádat emel; Jogkövetkezmény – kisebb súlyú bűncselekménynél- próbára bocsátás (pártfogó felügyelettel); Súlyosabb bűncselekményeknél: közérdekű munka, pénzbüntetés, felfüggesztett szabadságvesztés

9 A vádemelés után Rablási cselekményeknél a legenyhébb jogkövetkezmény a felfüggesztett szabadságvesztés A leggyakrabban alkalmazott büntetés: a javítóintézeti nevelés a fiatalkorúak fogháza vagy börtöne.

10 Az egyes jogkövetkezmények tartalma
Külön magatartási szabályok alkalmazása (próbára bocsátás és vádemelés elhalasztása esetén); Ágyszínház, graffiti eltávolítás, ételosztás szegényeknek, személyiségfejlesztő tréning, szociális készségfejlesztő tréning stb.; Közvetítői eljárások – teljes szabadság a felek kezében.

11 A büntetőjogi válaszok erényei
A rendszer cizellált és számos lehetőség van az elterelésre; Általában létezik a törekvés: az egyéni és arányos szankció megválasztására. Érvényesül a fokozatosság elve.

12 És a válaszok hiányosságai…
A büntetőjog válasza jogászkodik… Szabálysértés vagy bűncselekmény , lopás vagy rablás – gyakran a véletlen (a jogalkotás, joggyakorlat) dönt arról, hogy egy cselekmény milyen megítélés alá kerül… A büntetőjog szükségszerűen egyszeri válasz egy egyszeri cselekményre.

13 És a válaszok hiányosságai…
A kábítószer bűncselekmények elkövetése esetén a büntetőjog reakciója hibás és költséges (elterelés); A szankció választása a rendszerben automatikus, mivel a bűncselekmény az alapja a büntetésnek, Noha, a fiatalkorúaknál a büntetés célja a speciális prevenció.

14 A válaszok hiányosságai
A fiatalkorúak ügyeiben kötelező az életkort igazoló közokirat, a környezettanulmány és törvényes képviselő jelenléte a kihallgatáson. A környezettanulmány sok információt tartalmaz a fiatalkorú hátteréről, de … a szankció mégsem ehhez igazodik, nem az egyén problémáját törekszik megoldani

15 Az igazságszolgáltatás csapdája
A büntető-igazságszolgáltatásnak nem feladata a gyermekvédelem hiányosságait pótolni. Ugyanakkor! Látja a fiatalkorú csapdahelyzetét – nem tud megoldást.

16 A törvényhozó szerinti megoldás
A SZIGORÍTÁS : 2013. januártól 12 év fölött büntetendő lesz az emberölés, a fegyveres rablás és a nemi bűncselekmények; A középmérték szabálya – beszűkíti a bírói döntések lehetőséget.

17 Mit tudunk? A bűnelkövető fiatalok 2/3-ada teljes családból származik
15 %-uk származik egyszülős családból 8-9%-uk származik nevelőotthonokból/gyermekvédelemből A fiatalkorú elkövetők jelentős része azonban elveszett gyermek!!!!

18 Megoldás? A gyermek szociális közelterében jelen van: Szülő Az iskola
A kortárscsoport Szomszédok, lakókörnyezet

19 Megoldás? Bűnelkövetés esetén megjelenik:
a gyermekvédelem (szociális munkások, gyámügy stb.); a rendőrség; az igazságszolgáltatás…

20 Mit tehet az iskola? A felmérések alapján egyértelmű, hogy a tanárokba vetett bizalom alacsony. Eszközkészletük korlátozott. Feladatuk? nevelés? tanítás? a hátrányok korrigálása készségfejlesztés stb.

21 Mit tehet a rendőrség? Feladata: a bűnüldözés a méltányos eljárás
pszichológiai helytállás gyermekvédelmi feladatok (?!) szociális segítés (?!)

22 Az eredmény… Az egyes szereplők feladata nem határolódik el;
Ugyanakkor, leggyakrabban a saját feladatát sem tudja teljes mértékben ellátni. Az együttműködésnek pedig gyakran jogi, praktikus és nyelvezetbeli gátja van

23 És a végén… A sok bába között elvész a Gyermek és a Fiatalkorú!!!
A megoldás??? Tököl?!

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A gyermek- és fiatalkori bűnözés kérdései ügyészi szemmel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések