Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színtere – a közösségi foglalkoztató fejlesztése alprojekt TÁMOP 5.6.2. Siófok, 2010. december 16. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színtere – a közösségi foglalkoztató fejlesztése alprojekt TÁMOP 5.6.2. Siófok, 2010. december 16. 1."— Előadás másolata:

1 A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színtere – a közösségi foglalkoztató fejlesztése alprojekt TÁMOP Siófok, december 16. 1

2 Közösségi büntetések Szabadságelvonással nem járó büntetések (alternatív szankciók) Közösségben történő végrehajtás, a közösség részvétele a büntetés végrehajtásában szabadságkorlátozás+ rehabilitációs elem Pártfogó Felügyelői Szolgálat- intézményi háttér

3 Szabadságelvonással nem járó szankciók
Szóbeli szankciók; Feltételes elítélés Státusz büntetések; Anyagi szankciók Elkobzás, Vagyonelkobzás Önálló mellékbüntetések; Intézkedések Jóvátétel, Kompenzáció Mediáció Feltételes szabadság + pártfogó felügyelet Közösségi szankciók Alternatív szankciók Házi őrizet Elektronikus felügyelet Próbára bocsátás Felfüggesztett szab.veszt. Feltételes szabadság Felf. szv. + Pártf.felügy. Próba + Pártf.felügyelet Közérdekű munka Nappali foglalkoztató Kombinált szankciók

4 Külön magatartási szabályok
Elvárások: Személyre szabott, individualizált szankciók: bűnismétlési kockázatok kezelése, reintegráció elősegítése Új esetkezelési technikák, kezelési programok Reintegrációs szolgáltatások A sértettek, a megsértett közösség szükségleteinek érvényesítése- helyreállító igazságszolgáltatási szempontok  - helyreállító igazságszolgáltatási eszközök Külön magatartási szabályok Végrehajtás: a társadalom új típusú részvétele

5 Fiatalkorúak, fiatal felnőttek
Nevelési célzat-hatékonyabban megvalósítható Diverziós eszközök, alternatív szankciók előtérbe helyezése Esetkezelés: Bűnismétlési kockázatok Beavatkozási módok

6 Alapelvek A közösség védelme Személyközpontú bánásmód: az ügyfelek élethelyzetéhez, képességeihez, készségeihez igazodó szolgáltatások, programok nyújtása A büntetés passzív eltűrése helyett az elkövetők aktív hozzáállását megkívánó szankcionálási formák alkalmazása A sértettek érdekeinek érvényesítése, érzelmei szükségleteinek figyelembevétele a programok kialakítása során A közösségi részvétel ösztönzése, partnerségen alapuló működés  civil szervezetek, társintézmények bevonása  Közösségi foglalkoztató- a büntető igazságszolgáltatás és a civil társadalom határán álló színtér

7 Feladatok A pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként előírható programok biztosítása, végrehajtása, különös tekintettel a resztoratív szemléletű és a szociális készségek fejlesztését célzó programokra Új módszerek kipróbálása, kísérleti programok alkalmazása a pártfogó felügyelet területén (pl. csoportos foglalkozások, resztoratív technikák) Az ügyfelek társadalmi integrációját segítő szolgáltatások biztosítása: a tanulást támogató programok, az iskolakeresés segítése a munkaerő-piacra való belépést, érvényesülést segítő programok életvezetési tanácsadás szabadidős programok

8 Feladatok Kapcsolattartás oktatási, képző intézményekkel, a foglalkoztatást elősegítő, munkaügyi, ifjúsági, illetve a szenvedélybetegeket, hajléktalanokat segítő intézményekkel, szervezetekkel Kapcsolattartás a bűnelkövetők reintegrációját segítő szervezetekkel (civil szervezetek, egyházak, társintézmények) Kapcsolattartás az áldozatokat segítő szervezetekkel, krízisközpontokkal A partnerszervezetek tevékenységére vonatkozó, a bűnelkövetők speciális szükségleteit figyelembe vevő adatbázis működtetése

9 Feladatok A közösség kiengesztelését szolgáló, szimbolikus jóvátételi formák támogatása A közösségi jóvátétel teljesítésére fogadó szervezetek hálózatának építése, a szervezetekre vonatkozó információkat tartalmazó adatbázis létrehozása, rendszeres kapcsolattartás a szervezetekkel Önkéntesek fogadása, tevékenységük koordinálása

10 Előzmények Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató óta a fővárosban Zöld Ház Reintegrációs Program – 2006 óta Miskolcon

11 Közösségi foglalkoztató fejlesztése alprojekt
TÁMOP Közösségi foglalkoztató fejlesztése alprojekt Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató Célcsoport pártfogó felügyelet alatt álló fiatalok, fiatal felnőttek büntetés-végrehajtási intézetből 1 éven belül szabadult vagy feltételes szabadságra bocsátott fiatalkorúak és fiatal felnőttek, a javítóintézetből ideiglenesen vagy véglegesen elbocsátottak kriminálisan veszélyeztetett fiatalkorúak és fiatal felnőttek

12 Feladatok, szolgáltatások
Alapszolgáltatások: ügyfélfogadás információ-szolgáltatás telefonos és személyes ügyintézés egyéni tanácsadás

13 Csoportos foglalkozások
 szociális készségek fejlesztése viselkedéskorrekció Külön magatartási szabályként előírható Típusok: Szociális készségfejlesztő tréning – egri tematika Viselkedéskorrekciós (ART tréning) Élménypedagógiai alapú csoportos foglalkozás Értékkorrekciós csoportos foglalkozás Csoportos munkaerő-piaci tanácsadás Fejlesztés: Szűrési rendszer kidolgozása

14 Helyreállító igazságszolgáltatási eszközök
alkalmazása Közösségi jóvátételi programok Resztoratív konferencia módszer (CSDCS)

15 Tanulást, munkába állást segítő programok
Egyéni és csoportos tanulmányi felzárkóztató, fejlesztő, korrepetáló jellegű foglalkozások Egyéni munkaerő-piaci, pályaorientációs tanácsadás

16 Egyéb programok Pszichológiai tanácsadás Szabadidős programok Háztartási ismeretek

17 Helyszín Miskolc, PFSZ-hez közel Közösségi tér Csoportszobák Egyéni tanácsadó szoba Irodák

18 Munkatársak 1 fő közösségi foglalkoztató vezető 2 fő közösségi foglalkoztató munkatárs 2 fő közösségi foglalkoztató szakmai asszisztens + önkéntesek

19 Problémamegoldó esetkonferencia módszertani leírása
Kimenet Közösségi foglalkoztató működésének protokollja, módszertani ajánlás a megvalósításhoz Csoportos foglalkozások, csoportos tanácsadás, önkéntesek bevonása –protokoll, módszertan Problémamegoldó esetkonferencia módszertani leírása Viselkedéskorrekciós módszer hazai viszonyokra történő adaptálása Oktatófilmek: a családi döntéshozó csoportkonferencia módszere a közösségi foglalkoztató tevékenysége

20 Indikátorok Programba bevont személyek – kimenet: 80 fő A programot sikeresen befejező személyek száma – eredmény: bevont személyek 60%-a

21 Köszönöm a figyelmet! Dr. Kása Karolina osztályvezető
KIH Pártfogó Felügyelői Módszertani Osztály


Letölteni ppt "A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színtere – a közösségi foglalkoztató fejlesztése alprojekt TÁMOP 5.6.2. Siófok, 2010. december 16. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések