Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban 2012"— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban 2012
Kiskovács Miklós vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. OKSZ Budapest, január 24.

2 Áttekintés Csomagolószer? Csomagolás? CsK kód Számlán feltüntetés
Reklámhordozó papír A törvénymódosítás háttere, díjtételek Saját célú felhasználás Év végi készlet kezelése Változások a kötelezett személyében Átalány termékdíj A kötelezettség megállapítása Újrahasználható csomagolószerek Csomagolószer-stratégiák

3 Csomagolószer? Csomagolás?

4 Csomagolószer - Csomagolás
Csomagolószerek katalógusa (rendelet) - Vámtarifaszám - CSK kód Csomagolás definíciója (törvény) - Fogalom-meghatározás - KT kód Csomagolóeszköz Tárolóeszköz Csomagolás Csomagolóanyag Nem termék megóvása Selejtezés Csomagolási segédanyag Csomagolás Nem csomagolási cél

5 Csomagolóeszköz Csomagolóeszköz: A termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű – általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított – ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap. Például: ballon, boríték, dob, doboz, fiola, hordó, kanna, kosár, láda, palack, pohár, rekesz, raklap, tasak, tégely, tubus, vödör, zacskó, zsák

6 Egyéb csomagolószer Például:
Csomagolóanyag: a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma Csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható – így különösen záró, rögzítő, párnázó, díszítő – elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma Például: Címke, dugó, fólia, kötözőanyag, kupak, pántszalag, párnázóanyag, ragasztó

7 Csomagolószer Katalógus kódszám (1)
Termék: 50 db x 20 db 0,5 literes üveges sör műanyag rekeszben, raklapon Cikkszám: anyagszám / GTIN szám anyag / CsK kód csomagolás jellege csomagolási összetevő (kg) mennyisége (db) Ü001 üveg E723001 nem újrahasználható üveg palack (külföldi) 0,5 kg 1000 F001 fém S491001 fém kupak 0,002 kg P001 papír S223001 papír címke 0,001 kg M001 műanyag E081002 20 x 0,5 L márkázott rekesz 2 kg 50 F001 fa E501002 EUR raklap 10 kg 1 újrahasználható műanyag A041001 Stretch fólia 0,2 kg 1 nem újrahasználható M002

8 Csomagolási Katalógus kódszám (2)
Külföldi áruról lebontott műanyag csomagolás (2011): KT-kód: B2 Külföldi áruról lebontott műanyag csomagolószer (2012): fólia CsK-kód: A tubus CsK-kód: E kupak CsK-kód: S CsK-kód használatát írja elő a rendelet: Nyilvántartásban Számlazáradékban Átvállalási szerződésben Nyilatkozatban Bejelentésben, bevallásban

9 Reklámhordozó papír

10 Reklámhordozó papír VTSZ: 48-as, 49-es vámtarifaosztály.
A gazdasági reklámot tartalmazó sajtótermékek és kiadványok közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap, az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép. Beleértve azt is, ha mindezek más kiadvány külön mellékletét képezik. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába: a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap, a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap, a könyv, tankönyv.

11 Saját célú felhasználás

12 Saját célú felhasználás
Saját célú felhasználás a gyakorlatban: Gépkocsi, irodai berendezés behozatala (vállalkozás, gazdasági társaság) Személyes szükséglet kielégítését meghaladó mennyiségű behozatal (természetes személy) Saját gyártású csomagolószer megsemmisítése Külföldről behozott csomagolás elválasztása a terméktől Jogutód nélküli megszűnés készleten lévő termékdíjköteles termékkel Nem saját célú felhasználás: Külföldről behozott alkatrész (pl. elektronikai) beépítése saját termelésű készletnek minősített termékbe Alapanyagként felhasználás során keletkező gyártási hulladék, selejt Leltárhiány a végrehajtási rendeletben meghatározott mértékig Készlet megsemmisülése vis maior esetén

13 Változások a kötelezett személyében

14 Változás a kötelezett személyében: reklámhordozó papír
Megrendelő Belföldi gyártó Megrendelő BF Belföldi forgalmazó SCF Megrendelő Külföldi gyártó Megrendelő Megrendelő Belföldi gyártó Megrendelő BF Belföldi forgalmazó Megrendelő SCF Külföldi gyártó Megrendelő

15 Változás a kötelezett személyében: csomagolószer
Belföldi csomagolószer- gyártó Csomagolást végző Belföldi csomagolószer- forgalmazó BF SCF Külföldi csomagolószer- gyártó Csomagolást végző Csomagolást behozó Belföldi csomagolószer- gyártó Csomagolást végző Belföldi csomagolószer- forgalmazó BF SCF Külföldi csomagolószer- gyártó Csomagolást végző Csomagolást behozó

16 A kötelezettség megállapítása
Áttekintés A kötelezettség megállapítása

17 Termékdíjköteles termékek
A termékdíjköteles termékek köre: akkumulátor csomagolószer, kereskedelmi csomagolószer korábban: csomagolás, kereskedelmi csomagolás egyéb kőolajtermék elektromos és elektronikai berendezés termékkör szűkítése: ipari berendezések kikerülnek vámtarifaszámok frissítése gumiabroncs reklámhordozó papír definíció pontosítása + más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként

18 A fizetésre kötelezettek köre
Termékdíjfizetésre kötelezett: a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója (első) saját célú felhasználója, bérgyártás esetén a bérgyártatója, „részben vagy egészben” rendelkezésre bocsátás belföldi előállítású kenőolaj után az első forgalomba hozó első vevője. Változás: Belföldi előállítású reklámhordozó papír Csomagolószer Év végi készlet kezelése A megrendelő kötelezettsége (reklámhordozó papír): Nyilatkozat a kötelezettséget meghatározó feltételekről

19 Csomagolószer-stratégiák

20 Csomagolószerrel kapcsolatos stratégiák
Gyártó Csomagoló Nyilatkozat Gyártó Csomagoló Visszaigénylés Gyártó Kereskedő Kereskedő Csomagoló Gyártó Átvállalás Csomagoló Kötelezett: A csomagolószer első belföldi forgalomba hozója vagy első saját célú felhasználója Nem kell megfizetni: A kötelezett és a felhasználó közvetlen kapcsolata esetén nyilatkozat alapján (átalány, újrahasználat, nem csomagolási felhasználás) Visszaigénylés: Külföldre vitt csomagolás, nem csomagolási felhasználás Átvállalható: Ha a csomagolást végző első vevő szeretne kötelezett lenni

21 Nyilatkozat, visszaigénylés, átvállalás
A csomagolószer felhasználója közvetlen beszerzés esetén nyilatkozhat arról, hogy: átalányfizetésre jogosult, vagy a csomagolóeszközt újrahasználható rendszerben használja, vagy a csomagolóanyagot, csomagolási segédanyagot végfelhasználóként nem csomagolásra használja. A nyilatkozattal ellentétes felhasználás esetén a nyilatkozó a beszerzés napjára számított késedelmi pótlékkal növelt termékdíjat fizet. A csomagolószer felhasználója visszaigényelheti a termékdíjat: a csomagolószerből külföldre vitt csomagolást állít elő, vagy a csomagolóanyagot, csomagolási segédanyagot végfelhasználóként nem csomagolásra használja. A csomagolószer felhasználója szerződésben átvállalhatja a termékdíjat: ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből, ha csomagolóeszközt hoz létre a csomagolóanyagból.

22 Átvállalás, visszaigénylés, gyártási selejt
Csomagolóanyag-gyártó Csomagolóeszköz-gyártó Termelő Csomagolóanyag-gyártó Gyártási selejt Belföldi kereskedő

23 Újrahasználható csomagolószerek

24 Újrahasználható csomagolószer
Áru adás-vételének része Csomagolóanyag-gyártó Láda exportra Külföldi szállító Betétdíjas rekesz Szállító tulajdona Csomagolóanyag-kereskedő Nem betétdíjas rekesz Üres göngyöleg beszerzése

25 Újrahasználható csomagolószer
Belföldi előállítású csomagolás: Nem kell megfizetni a termékdíjat, ha a csomagolóeszköz az újrahasználatra alkalmas eszközök nyilvántartásában (Főfelügyelőség) szerepel, a csomagolást végző a csomagolóeszközt betétdíjas rendszerben használja, és tényleges újrahasználat történik. Külföldről behozott csomagolás: Nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, ha az újrahasználható csomagolóeszköz a behozatal bevallási időszakában külföldre visszaszállításra kerül, további csomagolásra felhasználásra nem kerül sor, áru adás-vételének tárgyát az újrahasználható csomagolószer nem képezi. Egyéb esetekben: kötelezettség az első forgalomba hozatalkor vagy felhasználáskor

26 Átalány termékdíj

27 A termékdíjátalány dilemmái
Csomagolást végző nem minden esetben kötelezett Nyilvántartási kötelezettség Beszerzési kérdések: 150 kg 50 kg Külföldről, termékdíj nélkül és átalányfizetéssel Ft Belföldről, termékdíjjal növelt áron Ft

28 Év végi készlet kezelése
Áttekintés Év végi készlet kezelése

29 Év végi készlet: csomagolószer, reklámhordozó
Kötelezettség keletkezik: 2012. jan. 1. előtt beszerzés, jan. 1. utáni értékesítés vagy felhasználás kivéve: jan. 1. előtt már használt csomagolószer Levonható: Készletre vétel időpontjában fizetett termékdíj és hasznosítási díj Számlán átvállaló által fizetett termékdíj és hasznosítási díj átvállaló igazolása alapján Reklámhordozó papír 2012. jan. 1. előtt beszerzés belföldről, jan. 1. utáni értékesítés felhasználás Készletre vétel időpontjában fizetett termékdíj

30 A törvénymódosítás háttere, díjtételek
Áttekintés A törvénymódosítás háttere, díjtételek

31 Jogszabályi háttér, változások
A módosítás céljai: Termékdíj-bevételek növelése Állami kezelői feladatokat ellátó szervezet létrehozása (koordináló szervezeti rendszer megszüntetése, OHÜ létrehozása) Kötelezetti kör szűkítése Jogszabályi háttér: 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a törvény végrehajtásáról Megszűnő intézmények: Mentesség Levonás (kereskedelmi csomagolás) Kedvezmény (25%) Új lehetőség: Egyéni hulladékkezelés

32 Termékdíjtételek: csomagolószer
(2011) Ft/kg Hasznosítási díj (2011) (2012) Műanyag 36 15,7-20,7 42 Papír 16 7,5-8,7 20 Alumínium 4,8-6,0 Egyéb fém 13 2,8-3,4 Fa 6,5-6,9 Textil Üveg 6 2,9-5,0 17 Rétegzett ital 44 17-22 28 Egyéb társított 17,0-22,5 50 Egyéb 18,5-22

33 Termékdíjtételek: ker. csomagolószer
(2011) Ft/kg Termékdíj + Hasznosítási díj (2011) (2012) Műanyag táska 1900 393 1800 Műanyag egyéb 350 53,5 60 Üveg 30 7,2 17 Fém 1150 250 300 Rétegzett ital 450 132 130 Egyéb társított 700 204 Egyéb 2200 -

34 Termékdíjtételek: elektronika
(2011) Ft/kg Hasznosítási díj (2011) (2012) Háztartási nagygépek 83 9 50 Háztartási kisgépek 8 IT berendezések 90 17 Szórakoztató elektronika 100 20 Barkácsgépek, … 2 Játékok, szabadidős… Ellenőrző, vezérlő… 3 Adagoló automaták 92 62 Rádiótelefon készülékek 1000 500

35 Termékdíjtételek: egyéb termékek
(2011) Ft/kg Hasznosítási díj (2011) (2012) Akkumulátor 35-40 60-80 Gumiabroncs 110 25-30 52 Egyéb kőolajtermék 97 - 112 Reklámhordozó papír 26 64

36 Áttekintés Számlán feltüntetés

37 Számlán feltüntetési kötelezettség
Visszaigénylésre jogosult kérésére (kód, Ft/kg, Ft, befizető adatai) A környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 6120 Ft, ebből a műanyag csomagolószer (CsK-kód: …) környezetvédelmi termékdíj összege 4800 Ft (42 Ft/kg), a papír csomagolószer (CsK-kód: …) környezetvédelmi termékdíj összege 1320 Ft (20 Ft/kg), befizető kötelezett neve:…, címe:..., adószáma:…, kötelezett által kibocsátott számla száma, kelte:…” Csomagolószer első forgalomba hozatala „Üres” csomagolószer (Ft, „számla tételeire hivatkozva”) a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból Ft „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli” „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő …számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli” Csomagolás részeként (szabványmondat, „számla tételeire hivatkozva”) "a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli” Szerződéses átvállalás (jogcím) "a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ....) pontja alapján a vevőt terheli„ Reklámhordozó papír első forgalomba hozatala

38 Fontos címek, elérhetőségek
Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések