Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetvédelmi termékdíj célja 1.) Környezetszennyezés megelőzése, csökkentése 2.) Árdrágító hatás: 3.) Beszedett termékdíj pénzügyi forrást teremt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetvédelmi termékdíj célja 1.) Környezetszennyezés megelőzése, csökkentése 2.) Árdrágító hatás: 3.) Beszedett termékdíj pénzügyi forrást teremt."— Előadás másolata:

1 A környezetvédelmi termékdíj célja 1.) Környezetszennyezés megelőzése, csökkentése 2.) Árdrágító hatás: 3.) Beszedett termékdíj pénzügyi forrást teremt 4.) Elősegíti az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási előírások teljesítését

2 Történeti áttekintés Környezetvédelem kialakulása, a termékdíj kialakulása  A környezetvédelem fejlettségét egy adott állam, társadalom fejlettségi szintje határozza meg, más szinteken másféle problémák jelentkeznek.  Külföld  A környezetvédelem igénye az 1950-es években fogalmazódik meg. Már ebben a kezdeti stációban megjelenik a jog, mint kényszerítő erő.  Azonnali intézkedések meghozatala  Regionalitás, szektoriális szabályozás

3 1972 Stockholmi konferencia  Itt fogalmazódott meg először a komplexitás igénye.  ENSZ környezeti Világkonferenciája  Nyilatkozatok elfogadása UNEP létrehozása

4 1972 Stockholmi Nyilatkozat  - emberhez méltó környezethez való jog  - környezet megóvása, jobbá tétele a jövő nemzedékek számára  - gazdasági fejlődés – környezetvédelem közötti kölcsönhatás  - kísérlet a fejlett és fejlődő országok között az egységes környezetvédelmi szemlélet kialakítására

5 1992 Rió-i konferencia  Riói Nyilatkozat  - fenntartható fejlődés  - erőforrások hasznosítása  - a környezet védelméről  - az egyes országok együttműködésének alapelvei Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Bizottság

6 2002 Johannesburgi Konferencia  2002 Johannesburg - Fenntartható Fejlődés Világkonferencia  A riói konferencia óta eltelt tíz év áttekintése  Az elért eredmények értékelése  Kitűzött célok megvalósulása  A megvalósítást akadályozó tényezők feltárása  Az elmaradások okai

7 A környezetvédelem története Magyarországon - erdőállomány megőrzése, növelése - talajjavítási tevékenység - vadon élő állatvilág védelme - 1961-es Természetvédelmi Törvény

8 Környezetvédelem Magyarországon  - 1972: Környezetvédelmi Törvény megalkotása  - 1972: az első nemzeti park létrehozása  - 1977: Országos Környezet-és Természetvédelmi Hivatal létrehozása  A 80-as években szinte minden lényeges környezeti elem védelmére törvény született

9 Jogszabályi háttér  Törvényi háttér  - 1995. évi LVI. Törvény  - 2011. évi LXXXV. Törvény •  Végrehajtási rendeletek  Egyéb jogszabályok

10 Jogszabályi háttér  Végrehajtási rendeletek  343/2011 Korm. rendelet  209/2005 Korm. rendelet  264/2004 Korm. rendelet  181/2008 Korm. rendelet  267/2004 Korm. rendelet  94/2002 Korm. rendelet…

11 Jogszabályi háttér  Egyéb jogszabályok  2003. évi XCII. Adózás rendjéről szóló törvény  2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)  1990. évi XCIII. törvény (Illetéktörvény)  33/2005 KvVM rendelet  EK rendeletek (1234/2007, 73/2009/EK tanácsi r.)

12 Az új Termékdíjról szóló törvény Az új törvény teljes mértékben újraszabályoz A módosítás indokai:  A jogszabályi környezet változása  Hatékony eszköz  Új termékdíj rendszer bevezetése  Az EU hulladékokról szóló keretirányelvével összhang  hazai szabályozással való harmónia megteremtése.  Adminisztratív terhek csökkentése  KISZÁMÍTHATÓSÁG, TERVEZHETŐSÉG

13 A törvény célja  - új szabályozó rendszer  - az iparág tevékenységének teljes megújítása  - újrahasználat előmozdítása  - a hulladékhasznosítás mértékének megnövelése

14 A törvény célja  PREVENCIÓ  PÉNZÜGYI FORRÁS TEREMTÉSE  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYOZÁS EGYSÉGESÍTÉSE

15 A törvény hatálya  1.) Termékdíjköteles termék  2.) Termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenység

16  A tv. csak termékcsoportokat határoz meg.  - tv. 1. sz. melléklete  - Csomagolószer katalógus  A csomagolószer – gyűjtőfogalom  3 fogalmat tartalmaz:  - csomagolóeszköz  - csomagolóanyag  - csomagolási segédanyag

17 Csomagolószer – Újrahasználható csomagolószer  Azon csomagolószerek, amelyek nem szerepelnek az ÚHCS nyilvántartásban, nem tekinthetőek újrahasználható csomagolószernek, függetlenül attól:  Újrahasználatra alkalmasak  Újrahasználatára sor is került

18 Termékcsoportok  1.) akkumulátor  2.) csomagolószer  3.) egyéb kőolaj termék  4.) elektromos, elektronikai berendezés  5.) gumiabroncs  6.) reklámhordozó papír  A termékdíjtörvény tárgyi hatálya alá több termék tartozott.  Lecsökkent a számuk a mai hat termékkörre.

19  Termék VTSZ vizsgálatakor a hatályos Kombinált Nomenklatúrát kell figyelembe venni. A termékdíj-kötelezett személy feladata, felelőssége a tarifális besorolás. Termékdíjköteles termék 1.) belföldi forgalomba kerül 2.) terméket saját célra felhasználják Főszabály szerint: - gyártó - behozó

20 A termékdíj-kötelezetti státusszal járó kötelezettségek  - Bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség  - Nyilvántartás-vezetési kötelezettség  - Bevallási kötelezettség  - Befizetési kötelezettség  - Termékdíj-előleg megállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség  - Számlán történő feltüntetési kötelezettség

21 Belföldi forgalomba hozatal  Belföld: - Magyar Köztársaság területe - vámszabad- és tranzitterületek - vámszabad- raktárak - Külföld: - EU tagállamai - Harmadik országok

22 Belföldi forgalomba hozatal  Termékdíjköteles termék tulajdonjogának  Első  Belföldi  Átruházása  2010. január 1-jétől nem minősül belföldi forgalomba hozatalnak:  - adóraktárba történő beraktározás  - adóraktáron belüli értékesítés

23 Saját célú felhasználás  Minden olyan termékfelhasználás, amely nem saját termelésű készlet létrehozását eredményezi.  Saját célú felhasználásnak minősül:  - magánszükséglet kielégítése  - alapkutatás, K+F, beruházás, felújítás, karbantartás  - megsemmisülés (kivétel Vis maior, 2012-től)  - hiány  - csomagolás elválasztása a terméktől

24 Bérgyártás  Kötelezett a bérgyártató.  Bérmunkának minősül pl.: karbantartás, javítás, összeszerelés, előkészítés.  „Bérgyártás: a megrendelő (bérgyártató) által a bérgyártató részére ellenszolgáltatás nélkül – részben, vagy egészben – rendelkezésre bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása.”

25 Kivételes helyzetek I.  Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség  -ter. személy személyes szükséglet mértékű saját célú felhasználás esete  -külföldre értékesítés esete  -betétdíjas eset  Külföldről behozott csomagolás(belföldre történő behozatal)  Gumiabroncs passzív feldolgozása esetén

26 Belföldre történő behozatal  Egy külföldön lévő terméket belföldre értékesítenek:  Az ezt követő első tulajdonjog átruházás/saját célú felhasználás valósítja meg az első belföldi forgalomba hozatalt – ez keletkeztet termékdíj kötelezettséget

27 Kivételes helyzetek II.  Nem kell a termékdíjat megfizetni  1) Csomagolószer után, ha a kötelezett vevője nyilatkozik arról  -termékdíjátalány fizetésére jogosult  -Úhcs-ben szerepel és betétdíjat alkalmaz  -végfelhasználóként nem csomagolás előállítására használja fel  2.) Egyéb kőolajtermék  R9 eljárással előállított termék után  3.) Egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén


Letölteni ppt "A környezetvédelmi termékdíj célja 1.) Környezetszennyezés megelőzése, csökkentése 2.) Árdrágító hatás: 3.) Beszedett termékdíj pénzügyi forrást teremt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések