Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20."— Előadás másolata:

1 Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20

2  A belföldi előállítású csomagolás esetében a csomagolást alkotó csomagolószer első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója fizeti meg a termékdíj összegét. Az új jogszabály értelmében a kötelezettek köre jelentősen csökkenhet, hiszen a csomagolószer első belföldi forgalomba hozója lesz a termékdíj-befizetésre kötelezett.  A törvény végrehajtási rendeletében (314/2011. Kormányrendelet) megtalálható a Csomagolószer Katalógus, mely segítséget nyújt a termékdíj-köteles csomagolószerek meghatározásában.

3  Reklámhordozó papír az első belföldi forgalomba- hozó a kötelezett (azaz a nyomda, vagy a nyomdai szolgáltatást végző vállalkozás),  azonban a megrendelt termék vonatkozásában a megrendelőnek nyilatkozatot kell tennie a termékdíj- kötelezettséget meghatározó feltételekről.  A megrendelést teljesítése esetén a nyomda köteles a nyilatkozatot, valamint az előállított termék egy – nyomtatott, vagy a nyomtatottal azonos elektronikusan rögzített – példányát megőrizni. A valóságtól eltérő nyilatkozat esetében a megrendelő válik a kötelezetté.

4  Kikerült a jogszabályból a GLN szám kötelező használata, valamint a KÜJ szám alkalmazását sem írták elő. A vámhatóság ezentúl csak az általa kiadott VPID szám alatt tartja nyilván a kötelezetti körbe tartozókat.  • Az elektromos és elektronikai berendezések köre is jelentős változásokon ment át, a jelenleg is a törvény hatálya alá tartozó terméket a törvény 1. számú melléklete tartalmazza. Sok termék kikerült a szabályozás hatálya alól viszont megjelent néhány új termék is. ( alkatrész, rész kikerült a szabályozásból)

5  Bővült az átalányfizetés választhatósága is, mivel ezentúl a mezőgazdasági termelők mellett a csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során forgalomba hozók,vagy saját célra felhasználók évi 12.000 Ft termékdíj átalány megfizetésével teljesítik  a) 3000 kg üveg,  b) 300 kg műanyag [a műanyag (bevásárló-reklám) táska kivételével],  c) 75 kg műanyag (bevásárló-reklám) táska,  d) 300 kg társított vagy rétegzett,  e) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil,  f) 300 kg fém (ideértve alumínium), és  g) 300 kg egyéb,  azonban a b)–g) pontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolás környezetvédelmi termékdíját.

6  Azok a gazdálkodók, akik év végén (2011) birtokban tartanak csomagolószert vagy reklámhordozó papírt, de azokat csak 2012-ben fogják forgalomba hozni a jövő évi díjtételek alapján termékdíj fizetésére kötelezettek, viszont levonható a korábban már megfizetett/átvállalt termékdíj vagy a hasznosítási díj.  Kibővültek az átvállalási szabályok és a visszaigénylési lehetőségek, a csomagolószer termékdíj kötelezettsége kapcsán.  A termékdíj fizetésre kötelezett nyilvántartás vezetési kötelezettsége törvényi szinten lett meghatározva, azonban a nyilvántartás minimális tartalmi elemeit a végrehatási rendelet tartalmazza.

7  A hulladékká vált termékdíjköteles termékek hasznosításának érdekében megalakult az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), mely kizárólagosan jogosult a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítői feladatkör ellátására.  Termékdíj számlán történő feltüntetési kötelezettsége is jelentősen megváltozott.

8  Fontos, hogy aki az új szabályozás szerint is kötelezettnek minősül, annak legkésőbb 2012.04.20-ig ezt be kell jelenteni a vámhatósághoz - függetlenül attól, hogy eddig rendelkezett-e bejelentéssel - kivétel ez alól a már bejelentett képviselő, amennyiben a képviseltben nem történt változás.  A készletrevételkori megfizetés választását is eddig kell bejelenteni !!!

9 a)az akkumulátor; b) a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer); c) az egyéb kõolajtermék; d) az elektromos, elektronikai berendezés; e) a gumiabroncs; f) a reklámhordozó papír. 9/20 Termékdíj-köteles termékek

10 Csomagolóeszköz: a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetû – általában ipari, vagy szolgáltató jellegû tevékenység keretében elõállított – ideiglenes védõburkolat, továbbá a raklap; Csomagolóanyag: a csomagolóeszközök elõállítására, illetve az ideiglenes védõburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyûjtõfogalma; csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítõ vagy járulékos részeként felhasználható – így különösen záró, rögzítõ, párnázó, díszítõ – elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötõ anyag, hordfogantyú, ragasztó gyûjtõfogalma; egyéb csomagolószer: csomagolóanyag, csomagolási segédanyag ; Ez utóbbi két fogalom együtt :egyéb csomagolószer Kereskedelmi csomagolószer: olyan csomagolószer, amely alkalmas kereskedelmi csomagolás létrehozására ( aki nem kereskedelmi csomagolásra használja : átvállalás vagy nyilatkozat – újrahasználható, vagy átalányos)

11 Nagyon fontos a csomagolószerek pontos besorolása, hiszen átvállalás, visszaigénylés és a nyilatkozattételi lehetőség is kötődik hozzájuk, de mindenhol más-más termékhez. !!!! Átvállalás: csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő Visszaigénylés: egyéb csomagolószer esetében, annak — a továbbforgalmazás kivételével - nem csomagolás előállítására való felhasználása, Nyilatkozattétel: a) csomagolószert csomagolás el előállítására használja fel és a 15. § (4) bekezdés szerinti termékdíjátalány fizetésére jogosult, vagy b) a csomagolószert csomagolás előállítására a 27. § (2) bekezdése feltételeinek megfelelő újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, vagy c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel.

12 ssz.Vámtarifaszám MegnevezésKivétel 1. Növényi anyagok 1.1. ex. 1401 90Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (nád, gyékény, rafia, gabonaszalma, stb.) - Nem csomagolás párnázó vagy kitöltő anyaga 1.2. ex. 1404 90Másutt nem említett növényi eredetű anyag- Nem csomagolás párnázó vagy kitöltő anyaga 2. Műanyagok 2.1. 3919Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is 2.2. 3920Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált 2.3. 3921Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík 2.4. 3923Műanyag eszközök termék szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró Csomagolószerként is felhasználható termékek vámtarifaszámai Az ex jelzéssel ellátott vámtarifaszám alá tartozó termékek közül azon termékek tartoznak a termékdíjas szabályozás hatálya alá, amelyek megfelelnek a vámtarifaszámhoz tartozó megnevezésnek és nem kerültek meghatározásra a kivételek alatt.

13 Reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az idõszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány – beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik –, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába: a ) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, idõszaki lap, b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, idõszaki lap, c) a könyv, tankönyv ;

14 - 1.Első belföldi forgalomba hozó vagy első saját célú felhasználó - 2.Belföldi előállítás egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó első vevője - 3.Bérgyártás esetén a bérgyártató - 4. Nyilatkozó, amennyiben nyilatkozatával ellentétesen jár el - 5. Átvállaló - /Reklámhordozó papír esetén az első belföldi forgalomba hozatalnak (belföldi előállítás esetén) a nyomdai szolgáltatás teljesítése ( nyomtatás és átadás) minősül / Nem keletkezik kötelezettség: a) a termékdíjköteles termék külföldre történő értékesítése, b) természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása, esetén nem keletkezik. c) Újrahasználható csomagolószerek tekintetében szigorú feltételek teljesülése esetén

15 - Csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során forgalomba hozó vagy saját célú felhasználó kötelezett, tárgyévben legfeljebb: 1. 3000 kg üveg 2. 300 kg műanyag 3. 75 kg műanyag bevásárló,reklám táska 4. 300 kg társított vagy rétegzett 5. 500 kg papír,fa,természetes alapú textil 6. 300 kg fém 7. 300 kg egyéb (de 2-7 pontok összesen nem haladhatják meg az évi 1000 kg-ot) Átalány díja: 12.000 Ft/év Az átalányfizetés év közben nem változtatható meg, ha átlépi a keretet be kell jelenteni. A túllépés időpontját követően termékdíj-kötelezettségének az általános szabályok sz.tesz eleget.” Bejelentés határideje: 2012.04.20 Fizetési határidő:tárgyévet követő 01.20. Mezőgazdasági termelő: A 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett termékdíjátalány fizetésére jogosult. A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 2000 Ft/év. A tárgyévet megelőző évben évi tíz millió forintot meghaladó, azonban legfeljebb évi ötven millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 7000 Ft/év, a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíj átalánya 5000 Ft/év. Nyilatkozattételi lehetőség a csomagolószer megvásárlása esetén 2012.04.20-ig kell bejelenteni Nincs bevallási, nyilvántartartás vezetési kötelezettség, csak fizetés: tárgyévet követő

16 - Kötelezetté válik : - - kenőolaj esetén a számlán átvállaló - - a szerződés alapján átvállaló - - a nyilatkozó, ha a n yilatkozatában foglaltakkal ellentétesen jár el - - az átmeneti rendelkezések szerint az is aki 2012.01.01 előtt szerez be csomagoló eszközt, vagy reklámhordozó papírt és azt majd 2012.01.01 után hozza forgalomba ( - (A beszerzéskor megfizetett termékdíjat és hasznosítási díjat a 2012. évben hatályos díjtételek alapján kiszámított termékdíj összegéből legfeljebb az első negyedévben levonhatja és csak a különbözetet köteles megfizetni. Ez vonatkozik a számlán történő átvállalással beszerzett termékekre is )

17 A kötelezettnek nem kell a termékdíjat megfizetnie, ha: Az első vevője (a továbbiakban : nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és termékdíjátalány (mezőgazdasági termelő) fizetésére jogosult, vagy b) a csomagolószert csomagolás előállítására a újrahasználható csomagolóeszközként használja fel,(vagy c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel. ( A nyilatkozat lehet eseti, vagy időszakra szóló. A nyilatkozatot tevő az átalány termékdíj-fizetésre vonatkozó választását; illetve a csomagolás előállítására felhasználó gazdálkodó a betétdíjas újrahasználati rendszer alkalmazására vonatkozó bejelentését a vámhatóságnak köteles megtenni. A nyilatkozat szövegét a végrehajtási rendelet tartalmazza.)

18 Számlán átvállalás : Csak belföldi előállítású kenőolaj esetén lehetséges, a végrehajtási rendeletben meghatározott záradékszöveget kell feltüntetni, a nem megfelelő záradékszöveg feltüntetése esetén visszaszáll a kötelezettség az eredeti kötelezettre. Szerződéses átvállalás: • bérgyártásnál (bérgyártó) •export célú átvállalásnál az első belföldi vevő, ha a megvásárolt termék legalább 60 %-át külföldre viszi •termelői szerveződés •csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre •csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő

19 Szerződés alapján legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át. A szerződés minimális adattartalmát a végrehajtási rendelet tartalmazza. Átvállaló jelenti be a szerződés érvényességétől számított 15 napon belül A csomagolószerekre vonatkozó szerződéses átvállalás során a csomagolóeszközt és az egyéb csomagolószert külön-külön termékdíj-köteles termékként kell figyelembe venni. Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését okmányokkal, nyilvántartással köteles alátámasztani ( vhr, részletesen szabályozza) A tárgynegyedévben átvállalt termékdíjköteles termék mennyisége 60%-ának külföldre értékesítését az átvállalás tárgynegyedévének utolsó napjától a szerződés érvényességének utolsó napjáig, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a termékdíj- kötelezettség – az átvállalás napján hatályos szabályok szerint – beáll az átvállalónál, a ki nem szállított mennyiség tekintetében. A ki nem szállítás esetében a vámhatóság intézkedik a mulasztási bírság kiszabásáról.

20  Reklámhordozó papír Az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá a térkép belföldi előállítása esetén a megrendelő írásban nyilatkozik a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé arról, hogy az általa megrendelt termék reklámhordozó papírnak minősül-e. Amennyiben a nyomdai szolgáltatás keretében előállított termék megrendelése nem reklámhordozó papír belföldi előállítására vonatkozik, úgy a megrendelőnek jeleznie kell, ennek okát is ( könyv, tankönyv, 50%.-nál kevesebb a reklám stb.) A megrendelést teljesítő köteles 6 évig megőrizni az általa előállított termék elektronikus vagy nyomtatott példányát és azt a vámhatóság ellenőrzése során kérésre bemutatni. A reklámhordozó papír meghatározása tekintetében valótlanul nyilatkozó kötelezettnek minősül. A vámhatósági ellenőrzés során megállapított kötelezettségszegés esetén a mulasztási bírság kiszabásától nem lehet eltekinteni.

21  (1) Veszélyes csomagolási hulladékok  a) a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz h ulladékok kezeléséről szóló és  b) a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló  jogszabályban meghatározott hulladékok.   (2) Az (1) bekezdés szerinti veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások első belföldi forgalomba hozói, saját célú felhasználói (a továbbiakban: veszélyes csomagolási hulladékok hulladékgazdálkodási kötelezettjei) a veszélyes csomagolási hulladékok után – a hulladékgazdálkodásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott - hulladékkezelési kötelezettséget a közvetítői feladatokat ellátó non-profit szerveződésen keresztül teljesítik - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -, azzal szerződést kötve, meghatározott szolgáltatási díj fizetése mellett. (Cseber Non-profit Kft. és Recyclomed Non-profit Kft.)   (3) A veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások saját célú felhasználója jogosult erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkkel történő közvetlen szerződésen keresztül saját maga is teljesíteni a hulladékkezelési kötelezettséget.

22 - a külföldre történő igazolt kiszállítás - - változatlan formában, illetve változatlanformában és állapotban más termékbe beépített külföldre történ ő értékesítése ; - - a termékdíj köteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása - - Az újrahasználható csomagolószer termékdíj megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása, - - egyéb csomagolószer esetében, annak — a továbbforgalmazás kivételével- nem csomagolás előállítására való felhasználása esetén - - a használt vagy hulladékká vált, kőolajtermék anyagában történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és a hasznosítás tényét igazolja - - a nemzetközi szerződés szerinti köztehermentes beszerzés - - az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási programja megvalósításával összefüggő tevékenység ;

23 - Nem kell megfizetni a termékdíjat, ha a termékdíjköteles termék az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában szerepel, és a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz. - A külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer után nem keletkezik t ermékdíj kötelezettség, amennyiben a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolószert a behozatal időpontjának a termékdíj-megállapítási időszakában a kötelezett megbízása alapján közvetlenül külföldre visszaszállították.

24 Díjtételek csomagolószer díjtételei 24/20 Termékdíj (2012) Ft/kg Műanyag42 Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)50 Társított rétegzett italkarton28 Fém20 Papír, fa, természetes alapú textil20 Üveg17 Egyéb50

25 Díjtételek kereskedelmi csomagolószer -díjtételei 25/20 Termékdíj (2012) Ft/kg Műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska) 60 Műanyag bevásárló-reklám táska 1800 Üveg17 Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 130 Társított rétegzett italkarton 300 Fém 300 Egyéb anyagok 300

26 Díjtételek Elektormos és elektronika berendezések-díjtételei 26/20 Termékdíj (2012) Ft/kg Háztartási nagygépek 50 Háztartási kisgépek 50 Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék 50 Szórakoztató elektronikai cikkek 100 Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok 50 Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 50 Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 50 Adagoló automaták 100 Rádiótelefon készülék 500

27 Díjtételek Egyéb termékek díjtételei 27/20 Termékdíj (2012) Ft/kg Reklámhordozó papír64 Elektrolittal feltöltött akkumulátor 60 Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 80 Kenőolaj 112 Gumiabroncs52

28 Fizetési kötelezettség keletkezésének időpontja : Keletkezési módKeletkezés időpontja Első belföldi forgalomba hozatalA számlán, vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik. Saját célú felhasználásKöltségként történő elszámolás napján Leltárhiány vagy megsemmisülésFelvett jegyzőkönyv könyvelésének napján A fentieken túl a kötelezett döntése alapján, annak érvényes bejelentése után Készletrev ételkor

29 Egyéni hulladékkezelés - Az egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír kivételével, a termékdíjköteles termék termék- és anyagáramából keletkezett hulladék kötelezett telephelyén történõ saját gyûjtése, ideértve a kötelezettnek a termék forgalmazását végzõ kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történõ gyûjtését, illetve, saját célú felhasználás esetén kötelezett telephelyén történõ gyûjtése és a gyûjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása; - Az egyéni hulladékkezelés esetén a kötelezettnek az egyszerűen számítható termékdíj helyett ún. rendszerhasználati, externális és kezelési költséget kell – bonyolult számítási képlet alapján – fizetnie. ( tv. 3 sz. melléklete tartalmazza ) - Bejelentési kötelezettség a NAV vámszerve felé 2012.01.15-ig, az elmulasztása jogvesztő. A bejelentést termék és anyagáramonként kell megtennie. Eztán évente újra bejelenteni !! - hulladékkezelési teljesítményének meghatározása során kizárólag azt a Magyarország területén gyûjtött hulladékot veheti figyelembe, amelynek hasznosításra történõ átvételét leigazolják számára. Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítõ saját maga hasznosít, az erre vonatkozó adatokat a saját nyilvántartása tartalmazza.

30 Egyéni hulladékkezelés -A vámhatóság az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és az ennek érdekében vele szerződött hulladékkezelők által teljesített ügyletek -A bejelentés tartalmazza még : a tárgyévre elszámolni tervezett mennyiséget, a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek felsorolását. -Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett saját célú felhasználás mellett telephelyén végső fogyasztótól is végez gyűjtést, az összes gyűjtött hulladékokból összesítve teljesítheti a kötelezett a hulladékkezelést. -Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és együttműködő partnerei nyilvántartásukat úgy vezetik, hogy azokból megállapítható legyen a teljesítés időpontja, a kezelt hulladék HKT kódja, és mennyisége. -Az egyéni hulladékkezelés adott termék- és anyagáramra vonatkozóan teljesíthető több kötelezett együttes teljesítésével, amennyiben az OHÜ-vel t árgyévre szerződve, rajta keresztül végeznek közös elszámolást, a kötelezettek egymás közötti megállapodásának megfelelő arányban, a szerződést január 31-éig kötik meg. A kötelezettek egyéb szerződéseiket a közreműködőkkel önállóan kötik.

31  A termékdíj számlán történő feltüntetési kötelezettsége 2012.01.01-től 1. számlán történ ő átvállalás esetén, vagy 2. a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, vagy 3.csomagolószer, (csomagolás részeként is) illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számlazáradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni. Nem kell a számlán záradékot feltüntetni a) csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén,

32 Vevőigénye alapján a számlán fel kell tüntetni: •CsK, KT kódját, •a termékdíj mértékét, és összegét, •továbbá a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait (számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát) Az eladót terheli a kötelezettség csomagolószer forgalomba hozójaként: •„a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból........... Ft” Csomagolás részeként forgalomba hozóként: •"a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli„ Reklámhordozó papír forgalomba hozóként: •„a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból............ Ft”

33 Ha nyilatkozat alapján a vevőt terheli a kötelezettség •„a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli” •„a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő …számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli” ( módosítás várható !!) Átvállalás esetén az eredeti kötelezett tünteti fel ( ennek hiányában nem száll át a kötelezettség az átvállalóra) – „a termékdíj-kötelezettség, a Ktdt. 14. § (5) bekezdés …. pontja alapján a vevőt terheli”

34 A kötelezett negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be. A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat pedig – két tizedesjegy pontossággal - kilogrammban tünteti fel. A termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett, a tárgyévet követ év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét, kivéve a mezőgazdasági termelőt, mert őt bevallási és nyilvántartási kötelezettség nem terheli, tárgyévi átalány megfizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év április 20-ig teljesíti. A kötelezettet a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve termékdíjelőleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli, mely összeg az első három negyedév után fizetett termékdíj harmadának a 80 %-a,melyet tárgyév december 20-ig kell megfizetni meg.( a 80% alapjába bele kell számolni az erre az időszakra vonatkozó önellenőrzésben és pótbevallásban szereplő összegeket is)

35 2012-ben 01.01-én készleten lévő termékdíj köteles termékek után a termékdíjat 2012.04.20-ig kell megfizetni. Ezen időpontig kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget is. A továbbiakban majd tárgyévet megelőző év december 31- én készleten levő termékdíjköteles termékeiről leltárt kell készíteni, amely egyben a tárgyév nyitókészlete, és a termékdíjat - a tárgyévben érvényes termékdíjtétel mértékével - tárgyév január 20-ig bevallani és megfizetni. A termékdíj- kötelezettség készletre vétellel történő teljesítése esetén a kötelezett a termékdíj- kötelezettsége keletkezésének időpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg.

36 Nyilvántartás -A kötelezett – e törvényben, a Hgt-ben, valamint ezek felhatalmazás a alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint – a termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként forgalomba hozott,e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott csomagolószer- katalógusban szereplő árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellen őrizhetősége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükröző nyilvántartást vezet, melyből negyedéves bontásban megállapítja a nettó fizetési kötelezettségét és amely alapján bevallási kötelezettségét teljesíteni tudja. Minimális adattartalom A termékdíjköteles termék: megnevezése, CsK, KT kódja, a csomagolószerek kivételével a termék vámtarifaszáma, egységnyi mennyisége (kg), termékdíj-tétele, eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott), a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja, a termékdíj bevallásának adó-megállapítási időszaka, a termékdíj megfizetésének napja

37 •Új VPID lap elérhetősége

38 •Új és egységesített nyomtatványok elérhetősége

39 •Nyomtatványkitöltő – BNY lap

40 40/20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések