Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Taggyűlési összefoglaló CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. 2012-12-18 CSEBER Kft. Taggyűlés2012. december 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Taggyűlési összefoglaló CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. 2012-12-18 CSEBER Kft. Taggyűlés2012. december 18."— Előadás másolata:

1 Taggyűlési összefoglaló CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. 2012-12-18 CSEBER Kft. Taggyűlés2012. december 18.

2 Növényvédő szer kibocsátás 2011-2012 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés e liter, tonna 2012-ben várható növekedés 1-2%

3 Növényvédő szer szakma •Az éves kibocsátás várhatóan1-2%-al nő 2011- hez képest •A generikus szerek kibocsátása nőtt •Bevezették a termékdíj fizetési kötelezettséget •Szolgáltatási díjat csökkentettük 10%-kal, mert a szekunder csomagolásokkal nem kellett foglalkoznunk 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

4 Vetőmag szakma •A kukorica, napraforgó, repce vetőmag kibocsátás közel 100%-át lefedjük •Vetőmag hasznosítási díj a bevétel 15 %-a •További kalászos vetőmag kibocsátó jelentkezett Cseber Kft.-hez 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

5 Szennyezett hulladék kibocsátás 2011-2012 20112012 várható % tonna Műanyag1494140594 % Fém6365,5104% Alumínium 98,595 % Társított126150119% Papír sz.317377 119 % Üveg30,13,3 % Total:2012200699,7 % 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

6 A 2012. évi feladatok összefoglalása A 2010-ben kiadott mentességi engedélyünket a termékdíj törvény megszüntette, de az abban meghatározottak szerint: •teljesíteni kellett az összes kibocsátásból a 60 % hasznosítást. (égetésnél csak az energetikai hasznosítást számítják be) •be kellett jelentkeznünk a Főfelügyelőségen, mint közvetítő szervezet. 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

7 2012. évi szennyezett göngyöleg-visszagyűjtés várható eredménye anyagfajták szerint (t) visszagyűjtés = 1389 tonna (69%) Kibocsátás (t) Műanyag 1405 Fém+Alu 74 Társított 150 Papír sz. 377 Gyűjtés (t)10804135233 Gyűjtés %77 %55 %23 %61 % 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

8 Gyűjtőhelyek aktivitása 2012 •Cseber Kft. szerződésben áll 130 gyűjtőponttal (ez 74 forgalmazó) •48 forgalmazó 1.500 kg felett gyűjtött •18 forgalmazó 1.500 kg alatti (kicsi) • 8 forgalmazó nem gyűjtött semmit idén 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

9 Gyűjtőhelyek aktivitása 2012 (%) 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés Gyűjtőhely neve %

10 Gyűjtőhelyek 2012 •Megújítottuk a gyűjtőhelyi szerződéseket •Bejelentési kötelezettséget írtunk elő a gyűjtőhelynek, ha mással akarna erre a tevékenységre szerződni. •Nagyobb hangsúlyt kérünk fektetni az átvett göngyölegek tisztaságára. •Erőteljesebb marketing tevékenységet kérünk a visszagyűjtés sikere érdekében. 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

11 Termékdíj 2013 nem változik 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés AnyagáramTermékdíj tétel 2012 január 1-től Ft/kg Termékdíj tétel 2013 január 1-től Ft/kg Műanyag42 Papír20 Fém (kivéve alumínium)20 Fa20 Társított50 Alumínium20 Üveg17

12 Ki a kötelezett? Ki fizeti a termékdíjat? 1.A csomagolóeszköz (csomagolószer) hazai gyártója, első belföldi forgalomba hozója. (hazai gyártás, kiszerelés esetén a kanna, zsák, flakon stb. gyártója) és saját célú felhasználója 2.A behozott csomagolt készáru első hazai forgalomba hozója, vagy saját célú felhasználója. 3.A bérmunka vállaló, ha külföldről szerzi be a csomagolószert. 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

13 Termékdíj törvény (2012) vhr. •Veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások első belföldi forgalomba hozói, saját célú felhasználói a kibocsátott hulladékok után hulladékkezelési kötelezettséget kötelesek teljesíteni a közvetítői feladatokat ellátó non-profit szerveződésen (Cseber) keresztül szolgáltatási díj fejében •Az egyéb, nem veszélyes (nem érintkező) csomagolási hulladékok kezelésének közvetítői feladatait az OHÜ látja el. •A koordináló szerveződés köteles átvételi pontokat (gyűjtőpontokat) létesíteni, és az oda behozott hulladékokat köteles átvenni és kezelni. 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

14 Fizetési kötelezettségek: dupla terhelés •Gyártó, vagy az importőr azaz az első belföldi forgalomba hozó, saját felhasználó negyedévente termékdíjat fizet a NAV-nak (zöld adó) •A gyártó, az első belföldi forgalomba hozó, saját felhasználó a kötelező hulladékkezelést szerződés alapján helyette elvégző Cseber Kft-nek szolgáltatási díjat fizet (negyedévente) •Bérmunka esetén a szolgáltatási díjat a bérmunkaadótól a bérmunkavállaló átvállalhatja. 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

15 Környezetvédelmi termékdíj 2013 a „termékdíjas kötelezettségek” összefoglalása •Bejelentkezési kötelezettség (2012-01-01 megtörtént) •Bejelentési kötelezettség pl. termékdíj átvállalásának bejelentése. (Újra megtenni 2013-01-15-ig) •Bevallás és befizetés negyedévet követő 20-ig •Termékdíj előleg bevallás (III. negyedéves bevallásban), fizetés 2012. december 20-ig •Számlán való feltüntetés •Nyilvántartás vezetés 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

16 Mit kell írni a számlára? „A csomagolószer termékdíj kötelezettség az eladót terheli” •Amennyiben exportból kifolyólag termékdíj- visszaigénylés lehetősége áll fenn, ezt egyedileg szabályozzák (külön megbeszéljük) 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

17 Környezetvédelmi termékdíj 2013 Az adótörvények között 2012. november végén megjelent salátatörvény számunkra legfontosabb változásai: •Az átvállalás lehetőségei kibővültek, újra kell szerződni és újra be kell jelenteni a NAV-nak (határidő: 2013-01-15) •A termékdíj ügyintézés NAV-on belül a vámigazgatóságról az adóigazgatósághoz kerül •A termékdíj mértéke nem változik •de 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

18 „Történelmi hulladék”, lejárt növényvédő szerek (POP anyagok) összegyűjtése, ártalmatlanítása •A 2004. évi MÉM NAK felmérés szerint 300 tonna történelmi hulladék volt az országban. •2005-2006. években 5 megyében az akkori KVM finanszíro- zásában 120 tonna összegyűjtése, ártalmatlanítása történt meg. •2012: az NSZ és a Cseber lobby munkájának eredményeként újra téma lett és az OHÜ kapta meg e feladat koordinálását. •OHÜ javaslat: a maradék kb. 200 tonnát fizesse közösen OHÜ+Cseber 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

19 Történelmi hulladék, lejárt növényvédő szerek (POP anyagok) összegyűjtése, ártalmatlanítása •Álláspontunk: jelenleg mind a 104 partnerünk fizet termékdíjat (közvetlenül vagy közvetve) (kb.75,5 MFt jut a szennyezett csomagolószerekre) és szolgáltatási díjat is, ezért a történelmi hulladék megsemmisítésének finanszírozásában nem tudunk részt venni. •Amennyiben e dupla terhelést megszüntetik, azaz a termékdíj fizetést „kivezetik”, vállaljuk a történelmi hulladék megsemmisítésének költségeit. 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

20 Hulladéktörvény változásai 2013. január 1-től •Veszélyes hulladékot csak hulladékégetőben szabad égetni. •A cementműben való égetés kérdésessé válhat. •Drágulnak az égetés költségei. •Emelni kell a szolgáltatási díjat 7-8%-al. •Az FVM 103/2003-as rendelete nincs összhangban az új hulladék törvénnyel, ennek harmonizálása fontos feladat. 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

21 Hulladéktörvény változásai •Az FVM 103/2003 – értelmezhető úgy is, hogy a gyűjtőhelyen tárolt növényvédő szerrel szennyezett, megfelelően kezelt hulladék is veszélyes hulladéknak minősíthető. Már ez évben is volt aki belekötött ebbe, azaz kereste a gyűjtőhely veszélyes hulladék tárolására vonatkozó engedélyét. •2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 2§ 42. pontja kimondja: Tárolás: a hulladék hasznosítást, ártalmatlanítást megelőző, hulladékkezelő létesítményben vagy tároló telepen történő ideiglenes elhelyezése, ide nem értve a hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolást •Ezt kell tudatosítanunk a gyűjtőhelyeinkkel 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

22 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés 2013. évi CSEBER szolgáltatási díjak növényvédő szerek

23 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés 2013. évi CSEBER szolgáltatási díjak csávázott vetőmag zsákok

24 Kötelezett és Cseber Kft. közötti kapcsolat •Kötelezett negyedéves kibocsátási jelentést küld Cseber Kft-nek, (nem kell havi bontásban) megjelölve, hogy a termékdíjat befizette-e vagy nem. •Bérmunkagyártók negyedévente informatív jelentést küldenek Cseber Kft-nek a bérmunkában kiszerelt mennyiségekről, partnerek szerint. •Cseber Kft. változatlanul nem adhat bevallást, nem fizethet termékdíjat a kötelezett helyett. •Számlázás: változatlanul negyedévente 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés

25 2012. december 18.CSEBER Kft. Taggyűlés 2013. március 26-án 10 éves lesz a CSEBER!


Letölteni ppt "Taggyűlési összefoglaló CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. 2012-12-18 CSEBER Kft. Taggyűlés2012. december 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések