Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Engedélykérelem, nyilvántartás, adatszolgáltatás konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Engedélykérelem, nyilvántartás, adatszolgáltatás konferencia"— Előadás másolata:

1 Engedélykérelem, nyilvántartás, adatszolgáltatás konferencia
 Változások az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekben  Farkas Hilda PhD ügyvezető

2 A Ht. végrehajtási rendeletei
Kormányrendelet: √ Miniszteri rendelet (VM): √ Miniszteri rendelet (egyéb): 5 Önkormányzatok rendeletei: 4 Igazgatási szolgáltatási díj: √ Összesen:

3 Megjelent VHR-ek 1. 2013. január 31-i állapot 136/2012. (XII. 21.) VM  A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról 144/2012. (XII. 27.) VM A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 145/2012. (XII. 27.) VM  A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól 438/2012. (XII. 29.) Korm. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 439/2012. (XII. 29.) Korm.  A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 440/2012. (XII. 29.) Korm.  A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

4 Megjelent VHR-ek 2. 442/2012. (XII. 29.) Korm. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 443/2012. (XII. 29.) Korm. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 444/2012. (XII. 29.) Korm. A hulladékká vált gépjárművekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

5 Megjelent VHR-ek 3. 441/2012. (XII. 29.) Korm. A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 30 rendeletet módosít A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása Az országhatárt átlépõ hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása A jegyzõ hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérõl szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. Rendelet hatályon kívül helyezése A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Megsemmisítette: 44/2012. (XII. 20.) AB határozat 1. Hatálytalan: II. 28-tól.

6 Most van egyeztetés alatt
veszélyes hulladék hulladékok jegyzéke a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatási tevékenység részletes szabályai a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályai a hulladékgazdálkodási  bejelentéshez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályai és egy „saláta” miniszteri rendelet, benne égetés, lerakás

7 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
Hatály: a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékra, valamint a hulladéktermelőre, a hulladékbirtokosra, a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a hulladékkezelőre Adatszolgáltatás (definícióból eredően): csak azokra az adatokra, amelyek nyilvántartását jogszabály elrendeli Ki vezet telephelyi nyilvántartást: A hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője Miről: telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról Milyen adattartalommal: E rendelet + csomagolás, WEEE, elem-akku, ELV Kormányrendelet szerint

8 A hulladék képződésének nyilvántartási szabályai
Gyakoriság Főszabály szerint heti rendszerességgel Alábbi esetekben napi rendszerességgel a hulladékszállításról - ide nem értve azt a hulladékszállítást, amely a hulladék gyűjtőhelyen történő elhelyezése vagy átadása céljából történik ; a hulladék közvetítéséről, kereskedelméről, kezeléséről; az építési-bontási hulladék képződéséről; az IPPC engedélyesek a hulladék képződéséről; a veszélyes hulladék képződéséről. Tartalom Nem veszélyes hulladék: 1. Melléklet 1. pontja szerinti tartalommal Veszélyes hulladék: 1. Melléklet 2. pontja szerinti tartalommal

9 A hulladék képződésének nyilvántartási szabályai
Nem veszélyes hulladék esetén a hulladéktermelő hulladéktípusonként, az IPPC engedélyesek anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként Veszélyes hulladék esetén a hulladéktermelő anyagmérleg alapján termelési technológiánként és hulladéktípusonként A Magyarországra behozott, továbbá az onnan kivitt hulladékról a belföldön képződött hulladéktól elkülönítetten kell nyilvántartást vezetni. A hulladéktermelő a veszélyes hulladék gyűjtésére, előzetes tárolására, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, tárolására és kezelésére használt létesítmények és berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót vezet Vesz. hull. rendelet tervezet

10 A szállító nyilvántartása
A szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig meg kell őrizni nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nem veszélyes hulladék nyilvántartásának részét képező fuvarokmányokat, veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti, a veszélyes hulladék nyilvántartásának részét képező kísérő dokumentációt Veszélyes hulladék rendelet tervezet 6 hónap SZ Jegy SZ Lap K Jegy GY Lap

11 A további szereplők nyilvántartása
A közvetítő nyilvántartása nem veszélyes hulladék esetén az 1. Melléklet 3. pontja szerinti tartalommal veszélyes hulladék esetén az 1. Melléklet 4. pontja szerint A kereskedő és a hulladékkezelő nyilvántartását az 1. melléklet 5. pontja szerinti tartalommal a kereskedő hulladéktípusonként vezet nyilvántartást. a hulladékkezelő anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként a kezelés során képződő hulladékot elkülönítetten kell nyilvántartani. a külföldről behozott hulladékról a hulladék belföldi átvevője vezet nyilvántartást az E-PRTR hatálya alá tartozók nyilvántartásnak tartalmaznia kell az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott adatokat is A termékdíj törvény hatálya alá tartozó hulladékról a közvetítő, a kereskedő és a hulladékkezelő elkülönítetten vezet nyilvántartást, HKT kód szerint is

12 A termelő adatszolgáltatása
Telephelyenként és hulladéktípusonként, ha a tárgyévben képződött, továbbá birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja veszélyes hulladék esetén a 100 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot 2. és 3. Melléklet szerinti tartalommal Kötelezettség keletkezése, megváltozása, megszűnésekor 60 napos határidővel bejelentés a felügyelőséghez formanyomtatvány a kormányzati portálon ??? A melléklet kitöltésére vonatkozó útmutató a minisztérium hivatalos lapjában ??? Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő utolsó szám a hivatalos tárcalap a KvVM honlapján lesz elérhető (kormány.hu: ) Kis kötelezettek statisztikai felmérés

13 A további szereplők adatszolgáltatása
A kereskedő és a hulladékkezelő telephelyenként és hulladéktípusonként, a 2. Melléklet szerinti tartalommal, és a kereskedő és az előkészítést végző a 4. Melléklet szerinti tartalommal a hasznosító vagy ártalmatlanító az 5. Melléklet szerinti tartalommal az E-PRTR hatálya alá tartozók a 6. Melléklet szerinti tartalommal a lerakó üzemeltetője a 7. Melléklet szerinti tartalommal Kötelezettség keletkezése, megváltozása, megszűnésekor 60 napos határidővel bejelentés a felügyelőséghez formanyomtatvány a kormányzati portálon ???

14 Az adatszolgáltatás módja
Határidők: a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig, a nem veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről a tárgyévet követő év március 1. napjáig, valamint a veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig A telephely szerint illetékes felügyelőség felé Formanyomtatványon, elektronikus adathordozón, valamint a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu) Az adatszolgáltatás hitelesítése cégszerű aláírással Az IPPC engedélyesek, a kereskedők és hulladékkezelők esetén az adatszolgáltatás kizárólag a KvAdatszolg programmal kitöltött formanyomtatványon, elektronikus adathordozón vagy ügyfélkapun keresztül Önellenőrzés legfeljebb egyszer, legkésőbb a tárgyévet követő szeptember 1-ig.

15 Bírság rendelet tervezet: 50-300.000 Ft
Hatósági feladatok Adatfeldolgozás a felügyelőségen az éves adatszolgáltatásokat szeptember 1-ig, a negyedéves adatszolgáltatásokat a tárgynegyedévet követő 40. munkanapig A helyszíni ellenőrzés során a nyilvántartási szállítási dokumentációt be kell mutatni A nem megfelelő adatot szolgáltató, vagy elmulasztó kötelezettet a felügyelőség legfeljebb 30 napon belül történő helyesbítésére, adatszolgáltatásra szólítja fel. A mulasztóra a felügyelőség a hulladékgazdálkodási bírságot szab ki Az adatszolgáltatásból származó és hulladékra vonatkozó, feldolgozott adatok nyilvánosak és a kormányzati portálon keresztül térítésmentesen hozzáférhetők. Bírság rendelet tervezet: Ft

16 Hatályba lépés Fő szabály szerint: 2013. január 1.
A 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett személy]  „c) a veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről napi rendszerességgel, elektronikus úton”  [szolgáltat adatot.]

17 442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

18 Bejelentési kötelezettségek
Gyártói regisztráció a Ktdt alapján a NAV-hoz A gyártó a megkötött átvállalási megállapodást – a megkötéstől számított 15 napon belül – jóváhagyás céljából benyújtja az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) részére.  A gyártó a megállapodás módosítását, valamint a megállapodás megszűnését a módosítást, vagy megszűnést követő 15 napon belül az OKTVF-nek bejelenti.

19 A gyártó nyilvántartási kötelezettsége
Ktdt: nem csomagolószerként forgalomba hozott A gyártó nyilvántartást vezet a csomagolásra felhasznált csomagolószer jellegéről, fajtájáról és mennyiségéről, a csomagolás létrehozására felhasznált anyagokról (vámtarifaszám alkalmazásával), a csomagolásra felhasznált csomagolószer újrahasználatra alkalmasságáról, a csomagolási hulladék mennyiségéről, fajtájáról, a csomagolási hulladék hasznosításra alkalmasságáról, a csomagolási hulladék átvételéről, gyűjtéséről, valamint a csomagolási hulladék kereskedőnek, közvetítőnek, hulladékkezelőnek történő átadásáról utóbbi 4 nem kell, ha az OHÜ-n keresztül teljesít, vagy átalánydíjas Ktdt: a befizetendő termékdíjat negyedéves bontásban

20 A forgalmazó nyilvántartási kötelezettsége
a visszavett és újrahasznált csomagolás jellegéről, fajtájáról és mennyiségéről, a csomagolási összetevő újrahasználatra alkalmasságáról, a csomagolási hulladék mennyiségéről, fajtájáról, a csomagolási hulladék hasznosításra alkalmasságáról, valamint a csomagolási hulladék kereskedőnek, közvetítőnek, hulladékkezelőnek történő átadásáról

21 … ezen kívül a GY + F nyilvántartást vezet
A meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszről, raklapról az évente forgalomba hozott műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, az évente visszavett műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, az újrahasznált műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, az évente átvett és gyűjtött, csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, az újrafeldolgozott, ártalmatlanított csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, a visszaváltási rendszer működéséről és annak változásáról, valamint  a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselője személyét érintő esetleges változásokról

22 A további szereplők nyilvántartása
A közvetítő, a kereskedő, a hulladékkezelő az átvett csomagolási hulladék jellegéről, hasznosításáról és mennyiségéről, továbbá e rendelet szerinti egyéb kötelezettségeinek teljesítéséről nyilvántartást vezet.

23 Adatszolgáltatási kötelezettség
Ktdt: forgalomba hozottról NAV-nak né-venként A gyártó, a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, valamint a hulladékkezelő a 4. melléklet szerinti tartalommal az OKTVF-nek a tárgyévet követő év január 31. napjáig adatot szolgáltat anyagkategória szerint a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás mennyisége az átvett és gyűjtött csomagolási hulladék mennyisége a háztartásban és háztartáson kívül képződött csomagolási hulladék esetében a csomagolási hulladék közreműködésével hasznosított és ártalmatlanított mennyisége ??? az anyagában és egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék mennyisége A gyártó és a forgalmazó adatot szolgáltat a meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszről, raklapról szóló kötelezettség teljesítéséről Mivel az előző rendelet január 1-én hatályát vesztette, és átmeneti rendelkezés nincs, nem lehet tudni, mi van a 2012-re vonatkozó adatszolgáltatással.

24 443/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

25 Bejelentési kötelezettség
ugyanez az elem-akku esetében is Gyártói regisztráció: OKTVF-nél kezdeményezi a nyilvántartásba vételt, legkésőbb az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig, az átvevővel vagy a közvetítő szervezettel kötött megállapodást a kitöltött adatlaphoz csatolja változásokat 15 napon belül bejelenti Ktdt: NAV-nál tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül Közvetítői regisztráció: OKTVF-nél A formanyomtatványt és az elektronikus űrlapot az OKTVF honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni (már elérhető az OKTVF honlapján)

26 Nyilvántartási kötelezettség
elem-akku esetében 4. melléklet A gyártó, a közvetítő szervezet és az átvevő az e rendelet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és a meghatározott határidőn belül az OKTVF számára adatot szolgáltat, ide nem értve azt az esetet, amikor a gyártó a Ktdt. szerint az OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a kezelésre vonatkozó kötelezettségének.

27 Adatszolgáltatási kötelezettség
Kivéve, ha az OHÜ-n keresztül teljesít Gyártó az OKTVF-nek tárgyév február 20-ig: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott WEEE tárgyévben várható mennyiségéről, tömeg és darabszám szerint, berendezés-kategóriánként; a tárgyévi visszavételi, átvételi, gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módjáról; a tárgyévet megelőző évben visszavett, átvett, gyűjtött és kezelt hulladékká vált WEEE tömegéről, berendezés-kategóriánként (hasznosítónként és ártalmatlanítónként is bontva), valamint a Magyarország területén és azon kívül kezelt hulladék tömegéről, továbbá ezek várható tárgyévi tömegéről; ha forgalmazóval kötött szerződést, a kezelési kötelezettségei ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összegéről és típusáról. Az átvevő és a közvetítő szervezet az OKTVF részére tárgyév február 20-ig: a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján átvett és gyűjtött hulladék tömegéről, arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást hulladék WEEE átvételére, gyűjtésére, kezelésére.

28 445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

29 Adatszolgáltatási kötelezettség
A gyártó és az átvevő adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 20-ig a tárgyévben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége tárgyévet kettővel megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége tárgyévben, a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévet megelőző második évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyiségének átlaga; a gyártó tárgyévi gyűjtési kötelezettsége és a tárgyévi gyűjtési arány; a tárgyévben átvett, gyűjtött és kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége hasznosítónként megbontva, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma; az átvevő, a közvetítő szervezet által megállapodásban átvállalt hulladékmennyiség a gyártó átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összege és típusa, ha a gyártó biztosíték adásra köteles; az átvevővel, illetve a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók adatai és az átvállalt hulladékmennyiség

30 Adatszolgáltatási kötelezettség
Mivel az előző rendelet január 1-én hatályát vesztette, és átmeneti rendelkezés nincs, nem lehet tudni, mi van a 2012-re vonatkozó adatszolgáltatással

31 „Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály az elszántságomat fokozza.”
(Leonardo da Vinci)

32 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A +36-1/ , Fax: +36-1/


Letölteni ppt "Engedélykérelem, nyilvántartás, adatszolgáltatás konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések