Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. február 5. VÁLTOZÁSOK AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEKBEN Farkas Hilda PhD ügyvezető E NGEDÉLYKÉRELEM, NYILVÁNTARTÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. február 5. VÁLTOZÁSOK AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEKBEN Farkas Hilda PhD ügyvezető E NGEDÉLYKÉRELEM, NYILVÁNTARTÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS."— Előadás másolata:

1 2013. február 5. VÁLTOZÁSOK AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEKBEN Farkas Hilda PhD ügyvezető E NGEDÉLYKÉRELEM, NYILVÁNTARTÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS KONFERENCIA

2 2013. február 5. 2 A Ht. végrehajtási rendeletei •Kormányrendelet: 2712 √ •Miniszteri rendelet (VM): 12 2 √ •Miniszteri rendelet (egyéb): 5 •Önkormányzatok rendeletei: 4 •Igazgatási szolgáltatási díj: 1 1 √ •Összesen: 44+4+1

3 2013. február 5. 3 Megjelent VHR-ek 1. •136/2012. (XII. 21.) VM A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról •144/2012. (XII. 27.) VM A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól •145/2012. (XII. 27.) VM A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól •438/2012. (XII. 29.) Korm. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről •439/2012. (XII. 29.) Korm. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről •440/2012. (XII. 29.) Korm. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2013. január 31-i állapot

4 2013. február 5. 4 Megjelent VHR-ek 2. •442/2012. (XII. 29.) Korm. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről •443/2012. (XII. 29.) Korm. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről •444/2012. (XII. 29.) Korm. A hulladékká vált gépjárművekről •445/2012. (XII. 29.) Korm. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

5 2013. február 5. 5 Megjelent VHR-ek 3. •441/2012. (XII. 29.) Korm. A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 30 rendeletet módosít –A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása –Az országhatárt átlépõ hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása –A jegyzõ hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérõl szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. Rendelet hatályon kívül helyezése –A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) –A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) –A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) –A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Megsemmisítette: 44/2012. (XII. 20.) AB határozat 1. Hatálytalan: 2013. II. 28-tól.

6 2013. február 5. 6 Most van egyeztetés alatt •veszélyes hulladék •hulladékok jegyzéke •a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása •a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatási tevékenység részletes szabályai •a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása •az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályai •a hulladékgazdálkodási bejelentéshez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályai •és egy „saláta” miniszteri rendelet, benne égetés, lerakás

7 2013. február 5. 7 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet •Hatály: –a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékra, valamint –a hulladéktermelőre, a hulladékbirtokosra, a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a hulladékkezelőre •Adatszolgáltatás (definícióból eredően): –csak azokra az adatokra, amelyek nyilvántartását jogszabály elrendeli •Ki vezet telephelyi nyilvántartást: –A hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője •Miről: –telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról •Milyen adattartalommal: –E rendelet + csomagolás, WEEE, elem-akku, ELV Kormányrendelet szerint

8 2013. február 5. 8 A hulladék képződésének nyilvántartási szabályai Gyakoriság •Főszabály szerint heti rendszerességgel •Alábbi esetekben napi rendszerességgel –a hulladékszállításról - ide nem értve azt a hulladékszállítást, amely a hulladék gyűjtőhelyen történő elhelyezése vagy átadása céljából történik ; –a hulladék közvetítéséről, kereskedelméről, kezeléséről; –az építési-bontási hulladék képződéséről; –az IPPC engedélyesek a hulladék képződéséről; –a veszélyes hulladék képződéséről. Tartalom •Nem veszélyes hulladék: 1. Melléklet 1. pontja szerinti tartalommal •Veszélyes hulladék: 1. Melléklet 2. pontja szerinti tartalommal

9 2013. február 5. 9 A hulladék képződésének nyilvántartási szabályai •Nem veszélyes hulladék esetén a hulladéktermelő –hulladéktípusonként, –az IPPC engedélyesek anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként •Veszélyes hulladék esetén a hulladéktermelő anyagmérleg alapján –termelési technológiánként és –hulladéktípusonként •A Magyarországra behozott, továbbá az onnan kivitt hulladékról a belföldön képződött hulladéktól elkülönítetten kell nyilvántartást vezetni. –A hulladéktermelő a veszélyes hulladék gyűjtésére, előzetes tárolására, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, tárolására és kezelésére használt létesítmények és berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót vezet Vesz. hull. rendelet tervezet

10 2013. február 5. 10 A szállító nyilvántartása •A szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig meg kell őrizni –nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nem veszélyes hulladék nyilvántartásának részét képező fuvarokmányokat, –veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti, a veszélyes hulladék nyilvántartásának részét képező kísérő dokumentációt Veszélyes hulladék rendelet tervezet SZ Jegy K JegyGY Lap SZ Lap 6 hónap

11 2013. február 5. 11 A további szereplők nyilvántartása •A közvetítő nyilvántartása –nem veszélyes hulladék esetén az 1. Melléklet 3. pontja szerinti tartalommal –veszélyes hulladék esetén az 1. Melléklet 4. pontja szerint •A kereskedő és a hulladékkezelő nyilvántartását az 1. melléklet 5. pontja szerinti tartalommal –a kereskedő hulladéktípusonként vezet nyilvántartást. –a hulladékkezelő anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként –a kezelés során képződő hulladékot elkülönítetten kell nyilvántartani. –a külföldről behozott hulladékról a hulladék belföldi átvevője vezet nyilvántartást –az E-PRTR hatálya alá tartozók nyilvántartásnak tartalmaznia kell az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott adatokat is •A termékdíj törvény hatálya alá tartozó hulladékról a közvetítő, a kereskedő és a hulladékkezelő elkülönítetten vezet nyilvántartást, HKT kód szerint is

12 2013. február 5. 12 A termelő adatszolgáltatása •Telephelyenként és hulladéktípusonként, ha a tárgyévben képződött, továbbá birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja –veszélyes hulladék esetén a 100 kg-ot, –nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy –nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot •2. és 3. Melléklet szerinti tartalommal •Kötelezettség keletkezése, megváltozása, megszűnésekor 60 napos határidővel bejelentés a felügyelőséghez formanyomtatvány a kormányzati portálon ??? •A 2-7. melléklet kitöltésére vonatkozó útmutató a minisztérium hivatalos lapjában ??? Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő utolsó szám 2008.12.31. a hivatalos tárcalap a KvVM honlapján lesz elérhető (kormány.hu: 2010.12.29.) •Kis kötelezettek statisztikai felmérés

13 2013. február 5. 13 A további szereplők adatszolgáltatása •A kereskedő és a hulladékkezelő telephelyenként és hulladéktípusonként, a 2. Melléklet szerinti tartalommal, és –a kereskedő és az előkészítést végző a 4. Melléklet szerinti tartalommal –a hasznosító vagy ártalmatlanító az 5. Melléklet szerinti tartalommal –az E-PRTR hatálya alá tartozók a 6. Melléklet szerinti tartalommal –a lerakó üzemeltetője a 7. Melléklet szerinti tartalommal •Kötelezettség keletkezése, megváltozása, megszűnésekor 60 napos határidővel bejelentés a felügyelőséghez formanyomtatvány a kormányzati portálon ???

14 2013. február 5. 14 Az adatszolgáltatás módja •Határidők: –a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig, –a nem veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről a tárgyévet követő év március 1. napjáig, valamint –a veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig •A telephely szerint illetékes felügyelőség felé •Formanyomtatványon, elektronikus adathordozón, valamint a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu) •Az adatszolgáltatás hitelesítése cégszerű aláírással •Az IPPC engedélyesek, a kereskedők és hulladékkezelők esetén az adatszolgáltatás kizárólag a KvAdatszolg programmal kitöltött formanyomtatványon, elektronikus adathordozón vagy ügyfélkapun keresztül •Önellenőrzés legfeljebb egyszer, legkésőbb a tárgyévet követő szeptember 1-ig.

15 2013. február 5. 15 Hatósági feladatok • Adatfeldolgozás a felügyelőségen –az éves adatszolgáltatásokat szeptember 1-ig, –a negyedéves adatszolgáltatásokat a tárgynegyedévet követő 40. munkanapig •A helyszíni ellenőrzés során a nyilvántartási szállítási dokumentációt be kell mutatni •A nem megfelelő adatot szolgáltató, vagy elmulasztó kötelezettet a felügyelőség legfeljebb 30 napon belül történő helyesbítésére, adatszolgáltatásra szólítja fel. •A mulasztóra a felügyelőség a hulladékgazdálkodási bírságot szab ki •Az adatszolgáltatásból származó és hulladékra vonatkozó, feldolgozott adatok nyilvánosak és a kormányzati portálon keresztül térítésmentesen hozzáférhetők. Bírság rendelet tervezet: 50-300.000 Ft

16 2013. február 5. 16 Hatályba lépés •Fő szabály szerint: 2013. január 1. •20. § 2015. Január 1. –A 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: – [Ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett személy] – „c) a veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről napi rendszerességgel, elektronikus úton” – [szolgáltat adatot.]

17 2013. február 5. 17 442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

18 2013. február 5. 18 Bejelentési kötelezettségek •Gyártói regisztráció a Ktdt alapján a NAV-hoz •A gyártó a megkötött átvállalási megállapodást – a megkötéstől számított 15 napon belül – jóváhagyás céljából benyújtja az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) részére. • A gyártó a megállapodás módosítását, valamint a megállapodás megszűnését a módosítást, vagy megszűnést követő 15 napon belül az OKTVF-nek bejelenti.

19 2013. február 5. 19 A gyártó nyilvántartási kötelezettsége A gyártó nyilvántartást vezet •a csomagolásra felhasznált csomagolószer jellegéről, fajtájáról és mennyiségéről, •a csomagolás létrehozására felhasznált anyagokról (vámtarifaszám alkalmazásával), •a csomagolásra felhasznált csomagolószer újrahasználatra alkalmasságáról, •a csomagolási hulladék mennyiségéről, fajtájáról, •a csomagolási hulladék hasznosításra alkalmasságáról, •a csomagolási hulladék átvételéről, gyűjtéséről, valamint •a csomagolási hulladék kereskedőnek, közvetítőnek, hulladékkezelőnek történő átadásáról •utóbbi 4 nem kell, ha az OHÜ-n keresztül teljesít, vagy átalánydíjas •Ktdt: a befizetendő termékdíjat negyedéves bontásban Ktdt: nem csomagolószerként forgalomba hozott

20 2013. február 5. 20 A forgalmazó nyilvántartási kötelezettsége •a visszavett és újrahasznált csomagolás jellegéről, fajtájáról és mennyiségéről, •a csomagolási összetevő újrahasználatra alkalmasságáról, •a csomagolási hulladék mennyiségéről, fajtájáról, •a csomagolási hulladék hasznosításra alkalmasságáról, valamint •a csomagolási hulladék kereskedőnek, közvetítőnek, hulladékkezelőnek történő átadásáról

21 2013. február 5. 21 … ezen kívül a GY + F nyilvántartást vezet •A meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszről, raklapról –az évente forgalomba hozott műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, –az évente visszavett műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, –az újrahasznált műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, –az évente átvett és gyűjtött, csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, –az újrafeldolgozott, ártalmatlanított csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, raklap mennyiségéről, –a visszaváltási rendszer működéséről és annak változásáról, valamint – a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselője személyét érintő esetleges változásokról

22 2013. február 5. 22 A további szereplők nyilvántartása •A közvetítő, a kereskedő, a hulladékkezelő –az átvett csomagolási hulladék jellegéről, hasznosításáról és mennyiségéről, továbbá –e rendelet szerinti egyéb kötelezettségeinek teljesítéséről nyilvántartást vezet.

23 2013. február 5. 23 Adatszolgáltatási kötelezettség •A gyártó, a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, valamint a hulladékkezelő a 4. melléklet szerinti tartalommal az OKTVF-nek a tárgyévet követő év január 31. napjáig adatot szolgáltat anyagkategória szerint –a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás mennyisége –az átvett és gyűjtött csomagolási hulladék mennyisége –a háztartásban és háztartáson kívül képződött csomagolási hulladék esetében a csomagolási hulladék közreműködésével hasznosított és ártalmatlanított mennyisége ??? –az anyagában és egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék mennyisége •A gyártó és a forgalmazó adatot szolgáltat a meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszről, raklapról szóló kötelezettség teljesítéséről •Mivel az előző rendelet 2013. január 1-én hatályát vesztette, és átmeneti rendelkezés nincs, nem lehet tudni, mi van a 2012-re vonatkozó adatszolgáltatással. Ktdt: forgalomba hozottról NAV-nak né-venként

24 2013. február 5. 24 443/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

25 2013. február 5. 25 Bejelentési kötelezettség •Gyártói regisztráció: –OKTVF-nél kezdeményezi a nyilvántartásba vételt, legkésőbb az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig, –az átvevővel vagy a közvetítő szervezettel kötött megállapodást a kitöltött adatlaphoz csatolja –változásokat 15 napon belül bejelenti –Ktdt: NAV-nál tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül •Közvetítői regisztráció: –OKTVF-nél –változásokat 15 napon belül bejelenti •A formanyomtatványt és az elektronikus űrlapot az OKTVF honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni (már elérhető az OKTVF honlapján) ugyanez az elem-akku esetében is

26 2013. február 5. 26 Nyilvántartási kötelezettség •A gyártó, a közvetítő szervezet és az átvevő az e rendelet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, •és a meghatározott határidőn belül az OKTVF számára adatot szolgáltat, •ide nem értve azt az esetet, amikor a gyártó a Ktdt. szerint az OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a kezelésre vonatkozó kötelezettségének. elem-akku esetében 4. melléklet

27 2013. február 5. 27 Adatszolgáltatási kötelezettség •Gyártó az OKTVF-nek tárgyév február 20-ig: –a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott WEEE tárgyévben várható mennyiségéről, tömeg és darabszám szerint, berendezés-kategóriánként; –a tárgyévi visszavételi, átvételi, gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módjáról; –a tárgyévet megelőző évben visszavett, átvett, gyűjtött és kezelt hulladékká vált WEEE tömegéről, berendezés-kategóriánként (hasznosítónként és ártalmatlanítónként is bontva), valamint a Magyarország területén és azon kívül kezelt hulladék tömegéről, továbbá ezek várható tárgyévi tömegéről; –ha forgalmazóval kötött szerződést, a kezelési kötelezettségei ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összegéről és típusáról. •Az átvevő és a közvetítő szervezet az OKTVF részére tárgyév február 20-ig: –a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján átvett és gyűjtött hulladék tömegéről, –arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött megállapodást hulladék WEEE átvételére, gyűjtésére, kezelésére. Kivéve, ha az OHÜ-n keresztül teljesít

28 2013. február 5. 28 445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

29 2013. február 5. 29 Adatszolgáltatási kötelezettség •A gyártó és az átvevő adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 20-ig –a tárgyévben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége –a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége –tárgyévet kettővel megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége –tárgyévben, a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévet megelőző második évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyiségének átlaga; –a gyártó tárgyévi gyűjtési kötelezettsége és a tárgyévi gyűjtési arány; –a tárgyévben átvett, gyűjtött és kezelt elem- és akkumulátorhulladék mennyisége hasznosítónként megbontva, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma; –az átvevő, a közvetítő szervezet által megállapodásban átvállalt hulladékmennyiség –a gyártó átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összege és típusa, ha a gyártó biztosíték adásra köteles; –az átvevővel, illetve a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók adatai és az átvállalt hulladékmennyiség

30 2013. február 5. 30 Adatszolgáltatási kötelezettség •Mivel az előző rendelet 2013. január 1-én hatályát vesztette, és átmeneti rendelkezés nincs, nem lehet tudni, mi van a 2012-re vonatkozó adatszolgáltatással

31 2013. február 5. 31 „ Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály az elszántságomat fokozza.” (Leonardo da Vinci)

32 2013. február 5. KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A +36-1/350-7274, Fax: +36-1/336-0393 kexport@kszgysz.hukexport@kszgysz.hu, kszgysz@kszgysz.hukszgysz@kszgysz.hu www.kszgysz.hu


Letölteni ppt "2013. február 5. VÁLTOZÁSOK AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEKBEN Farkas Hilda PhD ügyvezető E NGEDÉLYKÉRELEM, NYILVÁNTARTÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések