Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetirányítás jogszabályi háttere dr. Kiss Csaba EMLA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetirányítás jogszabályi háttere dr. Kiss Csaba EMLA."— Előadás másolata:

1 A környezetirányítás jogszabályi háttere dr. Kiss Csaba EMLA

2 EMLA  Environmental Management and Law Association  Környezeti Management és Jog Egyesület  1992 - alapítás  1994 – környezetvédelmi jogsegélyszolgálat

3 EMLA - DIGART  2002. január 1-től  55 szervezet jogi vizsgálata 1. alkalommal  10 szervezet jogi vizsgálata 2. alkalommal

4 Jogszabályi háttér  Általános környezetvédelem  1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól  1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

5 Jogszabályi háttér  Levegőtisztaságvédelem  21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

6 Jogszabályi háttér  Vízminőségvédelem  204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet A csatornabírságról  203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól  32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet A vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtásáról  9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól

7 Jogszabályi háttér  Zajvédelem  12/1983. (V. 12.) MT rendelet A zaj- és rezgésvédelemről  8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

8 Jogszabályi háttér  Hulladékgazdálkodás  2000. évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról  213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéről

9 Jogszabályi háttér  Veszélyes anyagok  2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól  41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáró

10 Telepengedély  80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet  Melléklet +  ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett... (1.§ (1) bek.)  a környezetre és az egészségre veszélyes anyagok és készítmények raktározására... (2.§ (2) bek.)

11 Telepengedély  63.12 tárolás, raktározás  74.82 csomagolás  90.00 szennyvíz- és hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás  90.01 szennyvíz gyűjtése, kezelése  90.02 hulladékgyűjtés, -kezelés

12 Jogszabályi háttér figyelése  Ki végzi? szervezeten belüli személy - külső megbízott személy  Milyen beosztásban? …  Milyen képzettségű? nem-jogi végzettségű - jogi végzettségű - szakirányú jogi végzettségű  Alapkövetelmény-listát készít-e? igen - nem – részben  Milyen forrásból dolgozik? …  A hatósági és bírósági magyarázatokat is vizsgálja-e? igen - nem – részben  Minden jogszabály-változást figyelemmel kísér-e? igen - nem – részben  A rokon területeket is figyelemmel kíséri-e? igen - nem – részben  A hatósági és bírósági követelményeket is figyelemmel kíséri-e? igen - nem – részben  Milyen időszakonként végzi? folyamatos - rendszeres – eseti  Milyen gyakorisággal végzi? …  Figyelmeztet-e határidők lejárta előtt? igen – nem  Milyen a tájékoztatás minősége? 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Milyen a tájékoztatás hibaaránya? …%  Ad-e magyarázatot a változásokhoz? igen - nem – részben  Milyen formában ad tájékoztatást? szóban – írásban, éspedig …  Egységes szerkezetbe foglalja-e a megváltozott követelményeket? igen – nem  A megváltozott követelmények közlése milyen könnyen kezelhető? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

13 Statisztika  kb. 50% jól ismeri  kb. 30% ismeri, de nem szelektál  kb. 15% nem ismeri  kb. 5% nagyon jól ismeri

14 Elérhetőség  www.emla.hu www.emla.hu  drkiss@emla.hu drkiss@emla.hu  3228462 vagy 3529925  1076 Budapest, Garay u. 29-31.


Letölteni ppt "A környezetirányítás jogszabályi háttere dr. Kiss Csaba EMLA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések