Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetirányítás jogszabályi háttere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetirányítás jogszabályi háttere"— Előadás másolata:

1 A környezetirányítás jogszabályi háttere
dr. Kiss Csaba EMLA

2 EMLA Environmental Management and Law Association
Környezeti Management és Jog Egyesület alapítás 1994 – környezetvédelmi jogsegélyszolgálat

3 EMLA - DIGART 2002. január 1-től
55 szervezet jogi vizsgálata 1. alkalommal 10 szervezet jogi vizsgálata 2. alkalommal

4 Jogszabályi háttér Általános környezetvédelem
1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

5 Jogszabályi háttér Levegőtisztaságvédelem
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

6 Jogszabályi háttér Vízminőségvédelem
204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet A csatornabírságról 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet A vízügyről szóló évi IV. törvény végrehajtásáról 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól

7 Jogszabályi háttér Zajvédelem
12/1983. (V. 12.) MT rendelet A zaj- és rezgésvédelemről 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

8 Jogszabályi háttér Hulladékgazdálkodás
2000. évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéről

9 Jogszabályi háttér Veszélyes anyagok
2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáró

10 Telepengedély 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet Melléklet +
ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett ... (1.§ (1) bek.) a környezetre és az egészségre veszélyes anyagok és készítmények raktározására ... (2.§ (2) bek.)

11 Telepengedély 63.12 tárolás, raktározás 74.82 csomagolás
90.00 szennyvíz- és hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás 90.01 szennyvíz gyűjtése, kezelése 90.02 hulladékgyűjtés, -kezelés

12 Jogszabályi háttér figyelése
Ki végzi? szervezeten belüli személy - külső megbízott személy Milyen beosztásban? … Milyen képzettségű? nem-jogi végzettségű - jogi végzettségű - szakirányú jogi végzettségű Alapkövetelmény-listát készít-e? igen - nem – részben Milyen forrásból dolgozik? … A hatósági és bírósági magyarázatokat is vizsgálja-e? igen - nem – részben Minden jogszabály-változást figyelemmel kísér-e? igen - nem – részben A rokon területeket is figyelemmel kíséri-e? igen - nem – részben A hatósági és bírósági követelményeket is figyelemmel kíséri-e? igen - nem – részben Milyen időszakonként végzi? folyamatos - rendszeres – eseti Milyen gyakorisággal végzi? … Figyelmeztet-e határidők lejárta előtt? igen – nem Milyen a tájékoztatás minősége? Milyen a tájékoztatás hibaaránya? …% Ad-e magyarázatot a változásokhoz? igen - nem – részben Milyen formában ad tájékoztatást? szóban – írásban, éspedig … Egységes szerkezetbe foglalja-e a megváltozott követelményeket? igen – nem A megváltozott követelmények közlése milyen könnyen kezelhető?

13 Statisztika kb. 50% jól ismeri kb. 30% ismeri, de nem szelektál
kb. 15% nem ismeri kb. 5% nagyon jól ismeri

14 Elérhetőség www.emla.hu drkiss@emla.hu 3228462 vagy 3529925
1076 Budapest, Garay u


Letölteni ppt "A környezetirányítás jogszabályi háttere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések