Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Levegőtisztaság-védelem 5. előadás Emisszió meghatározása számítással, anyagmérleg alapján, fajlagos és empirikus adatok alapján. Az emisszió mérése, mintavételi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Levegőtisztaság-védelem 5. előadás Emisszió meghatározása számítással, anyagmérleg alapján, fajlagos és empirikus adatok alapján. Az emisszió mérése, mintavételi."— Előadás másolata:

1 Levegőtisztaság-védelem 5. előadás Emisszió meghatározása számítással, anyagmérleg alapján, fajlagos és empirikus adatok alapján. Az emisszió mérése, mintavételi elvek.

2 2011. október 3.2 Emisszió Valamely anyag vagy energia környezetbe történő kibocsátását emissziónak nevezzük. A tantárgy szempontjából a különböző típusú forrásokból időegység alatt a környezeti levegőbe bocsátott szennyező anyag mennyiségét emissziónak nevezzük, értéke általában kg/h egységben használatos. A kibocsátás koncentrációja (mg/Nm 3 ) a légszennyező anyagoknak a hordozó gáz normál térfogatára vonatkoztatott mennyisége.

3 2011. október 3.3 Emisszió jogi szabályozása 4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 10/2001 (IV. 19.) KöM rendelet Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról. 23/2001 (XI. 13.) KöM rendelet A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről.

4 2011. október 3.4 Emisszió jogi szabályozása 32/1993 (XII. 23.) KTM rendelet A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról. 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről. 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről.

5 2011. október 3.5 Vonatkoztatott koncentráció Vonatkoztatási oxigén tartalmak: 3, 5, 11, 15, 17, 18 vol%. Vonatkoztatott koncentráció:

6 2011. október 3.6 Emisszió szabályozása Kibocsátási határértékek Értékük függ a légszennyező anyag minőségétől, veszélyességétől, tömegáramától és az elérhető legjobb technika szintjétől. Mértékegységük: mg/Nm 3, g/kWh, kg/t termék, g/m 2 termék. Technológiai kibocsátási határértékek általános technológiai kibocsátási határértékeket szennyezőanyag csoportokra határozzák meg a szennyező anyag fizikai, kémiai és a környezetre gyakorolt hatása alapján (szilárd anyagok: O, A, B, C, gőz és gáznemű szervetlen anyagok: A, B, C, D, szerves anyagok: A, B, C, rákkeltő anyagok: A, B, C, D). Minden technológia forrása ide tartozik, ami nem eljárásspecifikus és nem egyedi határértékkel szabályozott.

7 2011. október 3.7 Emisszió szabályozása eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek olyan technológiákra amelyek fejlettségi szintje bizonyos szennyezőanyagok tekintetében szigorúbb vagy enyhébb határértékek betartását teszi lehetővé. Az adott eljárás meghatározott anyagaira alkalmazható, az egyéb szennyező anyagokra az általános technológiai kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. Ilyen eljárások pl.: cementgyártás, üveggyártás, fémolvasztás, termékek festése, faforgácslap gyártás, szemestermény szárítás, húsfüstölés, belső égésű motorok tesztelése, hegesztés ill. plazmavágás …

8 2011. október 3.8 Emisszió szabályozása egyéb technológiai kibocsátási határértékek (külön jogszabállyal szabályozottak) pl.: - tüzelőberendezések, - hulladékok égetése, - VOC felhasználás, - gázmotorok. Egyedi kibocsátási határértékek A környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg. Össztömegű kibocsátási határértékek Adott területre, termelési ágra, szennyezőforrás csoportra megállapított szennyezőanyag összmennyiség. Cél: fokozatos, tervszerű szennyező anyag mérséklés. Külön jogszabályok állapítják meg.

9 2011. október 3.9 Emisszió meghatározása Emisszió meghatározása számítással: anyagmérleg alapján pl.: vagy S+O 2 →SO 2 1+1=2

10 2011. október 3.10 Emisszió meghatározása fajlagos értékek alapján pl.: 36 kg SO 2 /t feketeszén 2,5 kg NO x /10 3 m 3 földgáz empirikus értékek alapján pl.: 2 kg por és 5 kg törtszem/1 q kukorica

11 2011. október 3.11 Emisszió meghatározása E[kg/h]=c[mg/Nm 3 ]·Q[Nm 3 /h]·10 -6 Emisszió meghatározása folyamatos (mintavétel és a komponensek mérése egyidejűleg és folyamatosan történik) vagy szakaszos méréssel: szilárd anyag koncentráció mérése – ciklonos, impaktoros, membrámszűrős, szűrőhüvelyes leválasztókkal, izokinetikus állapotban; szilárd anyag koncentráció folyamatos mérése optikai vagy vezetőképességi elven működő berendezésekkel;

12 2011. október 3.12 Emisszió meghatározása szervetlen gázok mérése – folyamatos vagy szakaszos mintavétellel; szerves szennyezők mintavétele adszorpciós (dúsításos) módszerrel; szerves és szervetlen szennyezők mintavétele abszorpciós (impinger-es) mintavétellel; szerves és szervetlen szennyezők mérése FTIR elven működő készülékekkel (jövő?);

13 2011. október 3.13 Emisszió meghatározása kombinált mintavételek; PAH-ok, dioxinok mintavétele hígításos, szűrő-hűtő, hűtött szondás módszerrel.

14 2011. október 3.14 Emisszió meghatározása Folyamatos mérési módszerekre nem készülékeket hanem mérési elveket szabványosítottak (SRM).


Letölteni ppt "Levegőtisztaság-védelem 5. előadás Emisszió meghatározása számítással, anyagmérleg alapján, fajlagos és empirikus adatok alapján. Az emisszió mérése, mintavételi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések