Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 Szerves és szervetlen szennyezők analitikai vizsgálati módszerei 54.lecke

3 Módszer Elv Vizsgát anyag típusa Lángfotómetria Eszervetlen Atom abszorpció (AAS) Aszervetlen Induktívan kapcsolt szervetlen plazma gerjesztés (ICP) Röntgen Fluorescens Eszervetlen spektróskópia (XRF) Ultraibolya és látható Aszerves spektroszkópia (UV-VIS) Infravörös spektroszkópia (IR) Aszerves Fluorescens spektroszkópia (Fl) E szerves Jelmagyarázat: E emisszió; A, abszorpció

4 Lángfotometria Emmisziós színképelemzési módszer, amely során a vizsgált anyag gerjesztése gázlánggal történik. A gerjesztett anyag (molekula, ion) által kibocsátott fény hullámhossza az molekula szerkezetével, a kibocsátott fény intenzitása a molekula koncentrációjával arányos. A fény (I 0 ) egy része elnyelődik az elemek gőzében így csökken a fényintenzitás (I), miközben az elemek nyugalmi állapotból gerjesztett állapotba jutnak. A fényelnyelés mértéke függ az elemek fajtájától, az elemek gőzének sűrűségétől és az optikai úthossztól

5 Atom abszorpci ó s spektroszk ó pia (AAS) Elem (atom) szelekt í v anal í zis m ó dszer A m ó dszer az elemre jellemző hull á mhossz ú s á g ú f é ny elnyel é s é n alapul Nyomelemz é sre alkalmas m ó dszer (10 -3 – 10 -15 ) Az elemek t ö bbs é g é nek meghat á roz á s á ra alkalmas

6 AAS készülék felépítése

7

8

9

10 Fotométerek

11

12 Röntgen fluoreszcens spektroszkópia Röntgen besugárzással történik a gerjesztés Elemekre jellemző sugárzást mérik Szilárd minták analízisére alkalmas Terepi mérésekre alkalmas módszer Szabvány módszer: EPA 6200

13 XRF elve XRF főleg az alsó pályákról kilökött elektronok helyettesítéséből származó sugárzást méri.

14 Fluoreszcencia környezetanalitikai felhasználása Érzékeny (ppb), aránylag szelektív módszerek. Olajszennyezés (PAH) meghatározása. Levegő kéndioxid tartalmának meghatározása ózonnal. Levegő NO x tartalmának meghatározása Kromatográfiás detektorok Immunesszék

15 Infrav ö r ö s spektroszk ó pia Az elektromágnes sugárzás abszorcióján alapuló módszer a 0,7-300  m hullámhossz (1,7–0,005 eV) tartományban. A molekulában lévő atomok és csoportok rezgési (vibrációs) és forgó (rotációját) normál frekvenciáit, elnyelési sávjainak hullámszámát (1/, cm -1 ) mérik. intenzitásAz elnyelés intenzitása koncentráció és anyag függő. Közepesen érzékeny, csoport specifikus módszer. Alkalmazási terület: kőolaj, fenol szennyezések, légszennyező gázok (SO 2, CO, CO 2, NH 3 ).

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések