Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Levegőtisztaság-védelem 9. előadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Levegőtisztaság-védelem 9. előadás"— Előadás másolata:

1 Levegőtisztaság-védelem 9. előadás
Az emisszió jogi szabályozása, BAT-elv, emissziós határérték típusok. Ipari technológiák határértékei. Védelmi övezetek.

2 Emisszió jogi szabályozása
14/2001 (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 10/2001 (IV. 19.) KöM rendelet Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról. 23/2001 (XI. 13.) KöM rendelet A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről. 2010. november 1.

3 Emisszió jogi szabályozása
32/1993 (XII. 23.) KTM rendelet A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról. 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről. 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről. 2010. november 1.

4 BAT-elv Best Available Techniques – elérhető legjobb technika.
A BAT alapú engedélyezési rendszerek alkalmazásának egyik alapfeltétele a működő létesítmények környezeti teljesítményének, valamint a legújabb megoldások naprakész ismerete. Ennek biztosítása érdekében az Európai Bizottság dolgozza ki az ún. BREF dokumentumokat (BAT Referencia Dokumentumok). 2010. november 1.

5 BAT-elv Először fel kell mérni az iparág környezeti hatásait, ehhez át kell tekinteni a teljes technológiai folyamatot, és külön-külön vizsgálni, hogy azoknak milyen környezeti hatása lehet. A következő lépés a „BAT” meghatározásakor megfontolandó technikák felkutatása, kiválasztása. 2010. november 1.

6 BAT-elv A technikákat a következő általános szerkezet szerint tekintik át: • A technika leírása, beleértve az alkalmazhatóságát új és meglévő létesítmények esetében • Az előnyök és hátrányok • A fő kibocsátási értékek • Kereszthatások • Gazdaságosság • Referencia üzemek • Referencia irodalom 2010. november 1.

7 BAT-elv Áttekintik az egyes, környezeti szempontból ké-nyes anyagok helyettesítésének lehetőségét, végig-mennek a technológia egyes lépésein, felmérik a lehetőségeket, majd javas-latot tesznek az elérhető legjobb technikákra. A BAT Referencia dokumentumokat rendszeresen felülvizsgálják, a legújabb kutatási eredmények, technológiai fejlesztéseket figyelembe vétele érdekében. 2010. november 1.

8 Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai
BAT-elv Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai Az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen a következő szempontokat, az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is: 1. kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása, 2. kevésbé veszélyes anyagok használata, 3. a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és újrafelhasználásának elősegítése, 2010. november 1.

9 BAT-elv 4. alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki ipari méretekben, 5. a tudományos ismeretekben és ezek megértésében rejlő technológiai előnyök és változások, 6. a szóban forgó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége, 7. az új és a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai, 8. az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő, 2010. november 1.

10 BAT-elv 9. a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és ezek energiahatékonysága, 10. annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megakadályozzák, 11. annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt következményeit, 2010. november 1.

11 BAT-elv 12. a magyar környezetvédelmi háttérintézmény vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett iparágak között az elérhető legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a fejlődésről szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai. 2010. november 1.

12 Emissziós határérték típusok
Technológiai kibocsátási határértékek általános technológiai kibocsátási határértékeket szennyezőanyag csoportokra határozzák meg a szennyező anyag fizikai, kémiai és a környezetre gyakorolt hatása alapján (1O, 1A-C, 2A-D, 3A-C, 4A-C). Minden technológia forrása ide tartozik, ami nem eljárásspecifikus és nem egyedi határértékkel szabályozott. 2010. november 1.

13 Emissziós határérték típusok
2010. november 1.

14 Emissziós határérték típusok
2010. november 1.

15 Emissziós határérték típusok
2010. november 1.

16 Emissziós határérték típusok
eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek olyan technológiákra amelyek fejlettségi szintje bizonyos szennyezőanyagok tekintetében szigorúbb vagy enyhébb határértékek betartását teszi lehetővé. Az adott eljárás meghatározott anyagaira alkalmazható, az egyéb szennyező anyagokra az általános technológiai kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. Ilyen eljárások pl.: cementgyártás, üveggyártás, aszfaltkeverés, cukorgyártás, növényvédőszer gyártás, klórgyártás, kéngyártás, acélgyártás, fémolvasztás, termékek festése, faforgácslap gyártás, szemestermény szárítás, húsfüstölés, belső égésű motorok tesztelése, hegesztés ill. plazmavágás …) 2010. november 1.

17 Emissziós határérték típusok
egyéb technológiai kibocsátási határértékek (külön jogszabállyal szabályozottak) pl.: - tüzelőberendezések, - hulladékok égetése, - VOC felhasználás, - gázmotorok. Egyedi kibocsátási határértékek Jogszabályban meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg. 2010. november 1.

18 Emissziós határérték típusok
Össztömegű kibocsátási határértékek Adott területre, termelési ágra, szennyezőforrás csoportra megállapított szennyezőanyag összmennyiség. Cél: fokozatos, tervszerű szennyező anyag mérséklés. Külön jogszabályok állapítják meg. 2010. november 1.

19 Ipari technológiák határértékei
14/2001 (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 6. számú melléklet. 2010. november 1.

20 Ipari technológiák határértékei
2010. november 1.

21 Ipari technológiák határértékei
2010. november 1.

22 Ipari technológiák határértékei
2010. november 1.

23 Ipari technológiák határértékei
Korábban említett, külön jogszabályok (hulladékégetés, gázmotorok, VOC felhasználás, erőművek) 2010. november 1.

24 Ipari technológiák határértékei
2010. november 1.

25 Védelmi övezetek 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 6 §. A légszennyezőnek védelmi övezetet kell kialakítania, saját költségre. A védelmi övezet nagysága legfeljebb 1000 m. 21/2001 (II. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet. A) Jelentős levegőterhelést okozó (termelési küszöbértékhez kötött) vagy bűzös tevékenység esetén 500 < x < 1000 m. (Pl.: energiaipar, fémek termelése, vegyipar, hulladékkezelés, bőripar, nagy létszámú állattartás…) 2010. november 1.

26 Védelmi övezetek B) Közepes mértékben levegőterhelést okozó tevékenység esetén 300 < x < 600 m. (Pl.: gépipar, építőanyagipar, élelmiszeripar, papíripar, faipar, bútoripar, bányászat, …) C) Csekély mértékben levegőterhelést okozó tevékenység esetén 50 < x < 100 m. (élelmiszeripar, nyomdaipar, textilipar) D) Közlekedési célú létesítmények esetén x > 50 m. (autóbusz végállomás, üzemanyagtöltő állomás) E) Nyomvonalas közlekedési létesítmények esetén x >25 (egy- és kétszámjegyű országos közút, új vasútvonal; x > 50 m (új autópálya, autóút). 2010. november 1.


Letölteni ppt "Levegőtisztaság-védelem 9. előadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések