Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás Katona Csaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás Katona Csaba."— Előadás másolata:

1 Elektronikus hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás Katona Csaba

2 2 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet (E-PRTR rendelet) kiegészítéseket tartalmaz  166/2006/EK rendelet az alapja Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás

3 3 Mi a hulladék? Hulladék az olyan tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. Nem hulladék: •takarmányként értékesíthető anyag, •talajjavításra, talajerő pótlásra közvetlenül fölhasznált anyag (pl. állati trágya, zöldtrágya), •eredeti funkciójában használható (pl. leselejtezett gép, raklap), •keletkezés helyén visszaforgatják. Hulladék: •hulladékkezelőnek adják át, •dolgozónak tűzifaként eladott rossz raklap, •szennyvíziszapot, zöldhulladékot közvetlenül nem mezőgazdasági területre helyezik ki, hanem komposztálják, biogázt állítanak elő belőle.

4 4 Kinek kell adatot szolgáltatnia? Adatszolgáltatásra kötelezett a termelő, ha: •keletkező, birtokolt veszélyes hulladék > 200 kg/év, •keletkező, birtokolt nem veszélyes hulladék > 2000 kg/év, •keletkező, birtokolt inert hulladék > 5000 kg/év, •cég alkalmazotti létszáma több 10 főnél. 10 fő alatti cégek esetén csak arról a telephelyről kell adatot szolgáltatni, amelyik túllépi a mennyiségi limitet. A hulladék kezelője minden esetben köteles adatot szolgáltatni (kivéve a szállítást).

5 5 Az adatszolgáltatás teljesítésének módja Az adatszolgáltatás teljesíthető: •hagyományos adatlapon (kézzel, írógéppel, nyomtatott formátumban) •2D vonalkóddal ellátott adatlapon •elektronikus adathordozón (xml.fájl formájában adathordozón) •internetes adatbejelentéssel (HIR-ADO).

6 6 Kézzel kitöltött adatszolgáltatás hátrányai Hibázási lehetőség mind a kitöltői, mind az adatrögzítői oldalon. Lassú a feldolgozás, megkésve kap hírt a cég a hibás kitöltésről. Nincs azonnali kontroll, pl.: •EWC kód – hulladék elnevezése, •átvevő kezelési kódja és típusa, •alkalmazotti létszám, •számítási hiba, •hiányos adatközlés, stb. Típushibák rögzülnek.

7 7 E-PRTR Ha egy adott tevékenységre nem határoztak meg kapacitásküszöböt, az adott tevékenységet végző valamennyi üzemre vonatkozik a rendelet. Ha ugyanazon telephelyen többféle, ugyanazon tevékenységi körbe tartozó tevékenység zajlik, az ilyen tevékenységek kapacitásait összesíteni kell. A kapacitásküszöbök kapcsolódnak az IPPC köteles tevékenységek kapacitásküszöbeihez.

8 8 2007-től a nyilvántartásban szerepelnie kell •a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége, •a telephelyről országon belülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége, •a telephelyről országon kívülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év), a hasznosító vagy ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító vagy ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot).

9 9 Adatszolgáltatásra kötelezettek A vezetett nyilvántartás alapján adatszolgáltatásra az a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó telephely köteles, ahonnan évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes-, vagy évente 2 000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelésre. Ha csak a kapacitásküszöböket lépik túl, de a telephelyről való elszállításra vonatkozó küszöbértékeket nem, nem áll fenn jelentéstételi kötelezettség, csak a nyilvántartási.

10 10 E-PRTR adatszolgáltatás Az első jelentéstételi kötelezettség 2007. évről történik, a megküldés határideje minden év március 1. A hulladékgazdálkodási vonatkozású E- PRTR adatszolgáltatást az eddigi, 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatáshoz kell csatolni.

11 11 Összefüggés a HT és az E-PRTR lapok között nem veszélyes hulladék keletkezése esetén Σ HT lapon jelentett nem veszélyes hulladék átadás Előkezelőnek (E) + Begyűjtőnek (B) + Hasznosítónak/ ártalmatlanítónak (K) + Exportra (P) E-PRTR lap nem veszélyes hulladékra vonatkozó sora(i) hasznosításra (R) + ártalmatlanításra (D) elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége

12 12 Összefüggés a HT és az E-PRTR lapok között veszélyes hulladék keletkezése esetén országhatáron belül Σ HT lapon jelentett veszélyes hulladék átadás Előkezelőnek (E) + Begyűjtőnek (B) + Hasznosítónak/ ártalmatlanítónak (K) E-PRTR lap veszélyes hulladékra vonatkozó sora(i) hasznosításra (R) + ártalmatlanításra (D) elszállított veszélyes hulladék mennyisége

13 13 Összefüggés a HT és az E-PRTR lapok között veszélyes hulladék keletkezése esetén országhatáron kívül Σ HT lapon jelentett veszélyes hulladék átadás Exportra (P) E-PRTR lap országon kívüli veszélyes hulladékra vonatkozó sora(i) hasznosításra (R) + ártalmatlanításra (D) elszállított veszélyes hulladék mennyisége végső kezelés helye

14 14 Internetes elérhetőségek http://www.kvvm.hu/index.php?pid=1&sid =1&hid=1677 (KVADATSZOLG kitöltő program a KvVM honlapján) http://www.kvvm.hu/hir (HIR adatszolgáltatás)


Letölteni ppt "Elektronikus hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás Katona Csaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések