Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás Magyarországon ( )

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás Magyarországon ( )"— Előadás másolata:

1 Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás Magyarországon (2004-2006)
Fekete Balázs vezető szakértő GS1 Magyarország Kht. Budapest, október 4.

2 Az előadás tartalma 1. A hulladékgazdálkodási ágazat szerepének növekedése 2. A GS1 és a hulladékgazdálkodási szektor kapcsolata nemzetközi és hazai viszonylatban 3. Jogszabályi háttér: jelentési kötelezettségek az Európai Unió felé 4. Csomagolási hulladék kibocsátási arányszámok az Unióban és hazánkban 5. Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás (2004–2006)

3 1. A hulladékgazdálkodási ágazat szerepének növekedése

4 Gazdasági tevékenységek klasszifikációs rendszerei
Gazdasági tevékenységek szabványos nemzetközi ipari klasszifikációja UN/ISIC Globális klasszifikációk Gazdasági Tevékenységek Statisztikai Osztályozási Rendszere az Európai Közösségben Regionális klasszifikációk Globális forrás, és származtatott klasszifikációk és azok regionális megfelelőit szemléltető dia. 3 régiót szemeltünk ki ezek rendre: USA, EU, Ausztrália. A regionális klasszifikációk kisebb mértékben forrás, nagyobb mértékben származtatott klasszifikációk. A forrás és a származtatott közti kapcsolatot szemlélteti a nyilak. NAICS NACE ANZSIC 4

5 A NACE Rev. 2. „E” szektor 38-as és
39-es ágazatai „E” NEMZETGAZDASÁGI ÁG – VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS Ágazat Alágazat Szakágazat Megnevezés 38 Hulladékgazdálkodás 38.1 Hulladékgyűjtés 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése 38.2 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 38.3 Hulladékanyag hasznosítása 38.31 Használt eszköz bontása 38.32 Hulladék újrahasznosítása 39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 39.0 39.00

6 2. A GS1 és a hulladékgazdálkodási szektor kapcsolata nemzetközi és hazai viszonylatban

7 A GS1 szabványrendszere
Ez az ún. GS1 házikó foglalja össze azt a szabványrendszert, amelynek célja az ellátási és kínálati lánc hatékonyságának és átláthatóságának növelése. A rendszer alapját azok az azonosító kulcsok képezik, amelyeknek legismertebb formája az a számsor, amelyet a vonalkód alatt láthatnak, korábban EAN-számnak, ma már GTIN-nek, global trade item number-nek nevezzük. A további azonosítókulcsok azonban lehetőséget adnak helyek és szervezetek, logisztikai és raktározási egységek, visszatérő tárgyak, pl. göngyölegek, egyedi tárgyak, szolgáltatási kapcsolatok, termék jellemzők azonosítására, illetve elektronikus termékkódok képzésére is. Az előbbi azonosítókulcsok közül a következő diákban részletesen ismertetni fogom a GTIN, a GLN képzését és felhasználási területeit, alkalmazásának előnyeit. Az azonosító kulcsok alkalmazására alapozott megoldások négy csoportba sorolhatók. Az első, talán legközismertebb a vonalkódos megoldás, amelyet az azonosító kulcsokból képeznek a gyors és pontos automatikus adatgyűjtéshez, amely ma már része mindennapi életünknek. Az eCom csoport szabványai az elektronikus kereskedelmet lehetővé tevő üzenetszabványok, amelynek eleme az az INVOIC üzenet szabvány, ami a magyarországi elektronikus számlázás alapszabványa. Tartalmaz EDI/EANCOM, ill. XML alapú üzenetszabványokat is. A GDSN azaz a Global Data Synchronization Network, azaz a globális adatszinkronizációs hálózat. Ez a hálózat adatbankok összekapcsolt, internet-alapú hálózata, amely szabványos megoldásokat kínál a termékek és szervezetek/helyek azonosítására, a termékek besorolására, a termék jellemzők megadására és az elektronikus üzenetekre. Ez az a globális hálózat, amely termék és partner törzsadatok globális cseréjét teszi lehetővé. Ehhez a hálózathoz kapcsolódnak a nemzeti és globális adatbankok. A GS1 Magyarország fejlesztésével létrejött a magyarországi nemzeti adatbank, amelynek alkalmazásba vétele a célja az ECR Magyarország által ez év áprilisában indított adatharmonizációs projektnek. Ez a megoldás megteremti azt a lehetőséget, hogy a magyarországi vállalkozások bekapcsolódjanak a globális adatszinkronizációs hálózatba. A projekt ismertetésére a későbbiekben még visszatérek. Végül, de nem utolsó sorban említeném a GS1 szabványrendszerének legújabb fejlesztését, amely elektronikus termékkód és rádiófrekvenciás azonosítás alkalmazásával azonnali és költséghatékony adatelérést tesz lehetővé.

8 A GS1 Magyarország tevékenysége
GS1 in Europe: nemzetközi Waste Management Projekt vezetése Elektronikus Környezetvédelmi és Termékdíj (eKT) Rendszer Csomagolási Adatbázis és Információs Rendszer Csomagolás és csomagolási hulladék ország-jelentés Szakértői tanulmányok (csomagolási hulladék, hulladék export-import)

9 3. Jogszabályi háttér: jelentési kötelezettségek az Európai Unió felé

10 A jelentési kötelezettségekről általában
I. Kérdőíves jelentés (joganyag átvétel) a hulladékokra (nemzetgazdasági szinten) egyes termékkörök hulladékaira (kiemelt anyagáramok) II. Adatszolgáltatás statisztikai eredményekre alapozva a hulladékokra (nemzetgazdasági szinten) egyes termékkörök hulladékaira (kiemelt anyagáramok) III. A statisztikáknak az alábbi területekre kell kiterjedniük: a hulladékok keletkezésére a hulladékok hasznosítására és ártalmatlanítására a hulladékok exportjának és importjának meghatározott területeire

11 Csomagolás és csomagolási hulladékhoz kapcsolódó Uniós és magyar jogszabályok
EURÓPAI UNIÓ 2150/2002/EK országos hulladék statisztika a nemzetgazdaság egészére 94/62/EK intézkedések a csomagolással és csomagolási hulladékkal kapcsolatos adatbázisok létrejöttére 2005/270/EK hulladékstatisztikai adatszolgáltatás csomagolásra MAGYARORSZÁG KvVM 164/2003. Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről 94/2002. Korm. rendelet információs rendszer kialakítása a csomagolási hulladékra

12 Az Európai Uniós és a nemzeti jogszabályok a termékkibocsátás és az abból képződő hulladékok területéhez tartozó beszámolási kötelezettségről 2006/ 12/EK a hulladékokról 32006L0012 2000. évi XLIII. Tv. a hulladékgazdálkodásról 94/ 62/EK a csomagolásról és a csomagolási hulladékról 31994L0062 94/ (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulla- dék kezelésének részletes szabályairól 2005/ 270/EK adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról D0270 1995. évi LVI. Tv. (2004. évi CIII. Tv. ) (2004. évi XXIX. Tv. ) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvéd. termékdíjáról 53/ Korm. rendelet a környezetvéd. termékdíj mentesség a termékdíj visszaig. és átvállalásának valamint a használt gumiabroncs behoz. feltét 10/ KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló Tv. végrehajtásáról 322/ 97/EK a közösségi statisztikákról 31997R0097 2150/ 2002/EK a hulladékra vonatkozó statisztikákról 32002R2150 164/ Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről

13 Csomagolási hulladékokról szóló jelentési kötelezettség formanyomtatványának 1. táblája (2005/270/EK BIZOTTSÁGI HATÁROZAT) egyik ilyen lekérdezés a csomagolási országjelentés (fő anyag fajták) követelmény az EU részéről: 2012-ig hasznosítás vagy energetikai hasznosítás min 60% a tagállama éves szinten, pontos adatokkal és visszakövethető módon jelentse követelmény teljesítésének állapotát

14 Csomagolási hulladékokról szóló jelentési kötelezettség formanyomtatványának 2. táblája (2005/270/EK BIZOTTSÁGI HATÁROZAT) egyik ilyen lekérdezés a csomagolási országjelentés (fő anyag fajták) követelmény az EU részéről: 2012-ig hasznosítás vagy energetikai hasznosítás min 60% a tagállama éves szinten, pontos adatokkal és visszakövethető módon jelentse követelmény teljesítésének állapotát

15 Csomagolási hulladékokról szóló jelentési kötelezettség formanyomtatványának 3. táblája (2005/270/EK BIZOTTSÁGI HATÁROZAT) egyik ilyen lekérdezés a csomagolási országjelentés (fő anyag fajták) követelmény az EU részéről: 2012-ig hasznosítás vagy energetikai hasznosítás min 60% a tagállama éves szinten, pontos adatokkal és visszakövethető módon jelentse követelmény teljesítésének állapotát

16 4. Csomagolási hulladék kibocsátási arányszámok az Unióban és hazánkban

17 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2004)
Csomagolás kibocsátás az Európai Unióban (2004): 76,3 millió tonna Az Európai Unió lakossága (2004): 457,2 millió fő 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2004): 167 kg Csomagolás kibocsátás Magyarországon (2004): 815 ezer tonna Magyarország lakossága (2004): 10,1 millió fő 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2004): 80,7 kg Forrás 1.: és Forrás 2.:

18 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2005)
Csomagolás kibocsátás az Európai Unióban (2005): 78,6 millió tonna Az Európai Unió lakossága (2005): 459,5 millió fő 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2004): 171 kg Csomagolás kibocsátás Magyarországon (2005): 853 ezer tonna Magyarország lakossága (2005): 10,1 millió fő 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2005): 84,5 kg Forrás 1.: és Forrás 2.:

19 5. Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás (2004–2006)

20 Hivatalos csomagolási adatforrások
Kötelezettek adatszolgáltatási kötelezettségei Csomagolási összetevő gyártók (behozó, importáló) Csomagolást végző kötelezettek (behozó, importáló) Koordináló Szervezetek Hulladékkezelők (Hulladékbirtokosok) Termékdíjas és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek Hulladékgazdálkodási és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek Más jogszabály által előírt kötelezettségek Adatszolgáltatás 2005-ös évre a 303/2004 (XI.2.) Korm. rendelet és 2006-os évre a 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet értelmében 15/2004 (IV.05) PM rendelet 73. § (1) és (2) bekezdése alapján EV okmány és „ADATLAP környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettségről” elnevezésű melléklete 1995. évi LVI. törvény 3. § (4) bekezdés értelmében 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) b) pontja értelmében ezen rendelet 4. sz. mellékletének táblázatai 120/2004 (IV.29.) Korm. rendelet 2. § (3) és 5. § értelmében ezen rendelet 1., 2. mellékletei 10/1995 (IX.28.) KTM rendelet 3. § (2) értelmében ezen rendelet 2. melléklete, valamint 4. § (2) értelmében 3. és 8. mellékletei 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet 7-8. § értelmében ezen rendelet sz. mellékletei Főfelügyelőség Felügyelőségek Gazdasági szabályozási o. Hulladékmegelőzési és kez. o. Csomagolásban érintett szervezetek és helyek GLN számai Gyártási, forgalmazási adatok becsült adatok, módszertan Csomagolt termékek és csomagolási összetevők GTIN számai Magyar Csomagolási Adatbázis és Információs Rendszer Alapadatszolgáltatás 2005/270/EK direktíva szerinti éves jelentés generálása Nyilvános lekérdezések, szolgáltatások (pl.:hulladékkezelőkre, termékekre, tevékenységekre, stb, navigációs térkép) Adatszolgáltatás alapadat-szolgáltatáshoz 94/62/EK direktíva szerinti adatbázis-funkciók Kontrolladat

21 Csomagolás kibocsátás és hasznosítás (2004-2006)
2006 (KSZ) t t t t 2005 t t t t t t 2004 t t t

22 Csomagolás kibocsátás anyagfajtánként

23 Csomagolási hulladék hasznosítás anyagfajtánként

24 Csomagolás kibocsátás és hasznosítás (2004-2006)
2006 (becslés) B B t t t t t t 2005 t t t t t t 2004 t t t

25 Köszönöm a figyelmüket!
Fekete Balázs vezető szakértő GS1 Magyarország Kht. Budapest, október 4.


Letölteni ppt "Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás Magyarországon ( )"

Hasonló előadás


Google Hirdetések