Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

©2007 GS1 Hungary 11 Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás Magyarországon (2004-2006) Budapest, 2007. október 4. Fekete Balázs vezető szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "©2007 GS1 Hungary 11 Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás Magyarországon (2004-2006) Budapest, 2007. október 4. Fekete Balázs vezető szakértő."— Előadás másolata:

1 ©2007 GS1 Hungary 11 Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás Magyarországon (2004-2006) Budapest, 2007. október 4. Fekete Balázs vezető szakértő GS1 Magyarország Kht. fekete@gs1hu.org

2 ©2007 GS1 Hungary 22 1. A hulladékgazdálkodási ágazat szerepének növekedése Az előadás tartalma 2. A GS1 és a hulladékgazdálkodási szektor kapcsolata nemzetközi és hazai viszonylatban 3. Jogszabályi háttér: jelentési kötelezettségek az Európai Unió felé 4. Csomagolási hulladék kibocsátási arányszámok az Unióban és hazánkban 5. Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás (2004–2006)

3 ©2007 GS1 Hungary 33 1. A hulladékgazdálkodási ágazat szerepének növekedése

4 ©2007 GS1 Hungary 44 Gazdasági tevékenységek klasszifikációs rendszerei NAICS ANZSIC NACE Regionális klasszifikációk UN/ISIC Globális klasszifikációk Gazdasági tevékenységek szabványos nemzetközi ipari klasszifikációja Gazdasági Tevékenységek Statisztikai Osztályozási Rendszere az Európai Közösségben

5 ©2007 GS1 Hungary 55 „E” NEMZETGAZDASÁGI ÁG – VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS ÁgazatAlágazatSzakágazatMegnevezés 38Hulladékgazdálkodás 38.1Hulladékgyűjtés 38.11Nem veszélyes hulladék gyűjtése 38.12Veszélyes hulladék gyűjtése 38.2Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás 38.21Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 38.22Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 38.3Hulladékanyag hasznosítása 38.31Használt eszköz bontása 38.32Hulladék újrahasznosítása 39Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 39.0Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 39.00Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés A NACE Rev. 2. „E” szektor 38-as és 39-es ágazatai

6 ©2007 GS1 Hungary 66 2. A GS1 és a hulladékgazdálkodási szektor kapcsolata nemzetközi és hazai viszonylatban

7 ©2007 GS1 Hungary 77 A GS1 szabványrendszere

8 ©2007 GS1 Hungary 88 A GS1 Magyarország tevékenysége -GS1 in Europe: nemzetközi Waste Management Projekt vezetése -Elektronikus Környezetvédelmi és Termékdíj (eKT) Rendszer -Csomagolási Adatbázis és Információs Rendszer -Csomagolás és csomagolási hulladék ország-jelentés -Szakértői tanulmányok (csomagolási hulladék, hulladék export-import)

9 ©2007 GS1 Hungary 99 3. Jogszabályi háttér: jelentési kötelezettségek az Európai Unió felé

10 ©2007 GS1 Hungary 10 A jelentési kötelezettségekről általában I. Kérdőíves jelentés (joganyag átvétel) -a hulladékokra (nemzetgazdasági szinten) -egyes termékkörök hulladékaira (kiemelt anyagáramok) II. Adatszolgáltatás statisztikai eredményekre alapozva -a hulladékokra (nemzetgazdasági szinten) -egyes termékkörök hulladékaira (kiemelt anyagáramok) III. A statisztikáknak az alábbi területekre kell kiterjedniük: -a hulladékok keletkezésére -a hulladékok hasznosítására és ártalmatlanítására -a hulladékok exportjának és importjának meghatározott területeire

11 ©2007 GS1 Hungary 11 Csomagolás és csomagolási hulladékhoz kapcsolódó Uniós és magyar jogszabályok EURÓPAI UNIÓ 2150/2002/EK országos hulladék statisztika a nemzetgazdaság egészére 94/62/EK intézkedések a csomagolással és csomagolási hulladékkal kapcsolatos adatbázisok létrejöttére 2005/270/EKhulladékstatisztikai adatszolgáltatás csomagolásra MAGYARORSZÁG KvVM 164/2003. Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről 94/2002. Korm. rendelet információs rendszer kialakítása a csomagolási hulladékra

12 ©2007 GS1 Hungary 12 Az Európai Uniós és a nemzeti jogszabályok a termékkibocsátás és az abból képződő hulladékok területéhez tartozó beszámolási kötelezettségről 2006/ 12/EK a hulladékokról 32006L0012 94/ 62/EK a csomagolásról és a csomagolási hulladékról 31994L0062 2000. évi XLIII. Tv. a hulladékgazdálkodásról 94/ 2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulla- dék kezelésének részletes szabályairól 2005/ 270/EK adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról 32005D0270 2150/ 2002/EK a hulladékra vonatkozó statisztikákról 32002R2150 164/ 2003. Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről 53/ 2003. Korm. rendelet a környezetvéd. termékdíj mentesség a termékdíj visszaig. és átvállalásának valamint a használt gumiabroncs behoz. feltét 1995. évi LVI. Tv. (2004. évi CIII. Tv. ) (2004. évi XXIX. Tv. ) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvéd. termékdíjáról 10/ 1995. KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló Tv. végrehajtásáról 322 / 97/EK a közösségi statisztikákról 31997R0097

13 ©2007 GS1Hungary 13 Csomagolási hulladékokról szóló jelentési kötelezettség formanyomtatványának 1. táblája (2005/270/EK BIZOTTSÁGI HATÁROZAT)

14 ©2007 GS1Hungary 14 Csomagolási hulladékokról szóló jelentési kötelezettség formanyomtatványának 2. táblája (2005/270/EK BIZOTTSÁGI HATÁROZAT)

15 ©2007 GS1Hungary 15 Csomagolási hulladékokról szóló jelentési kötelezettség formanyomtatványának 3. táblája (2005/270/EK BIZOTTSÁGI HATÁROZAT)

16 ©2007 GS1Hungary 16 4. Csomagolási hulladék kibocsátási arányszámok az Unióban és hazánkban

17 ©2007 GS1Hungary 17 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2004) Csomagolás kibocsátás az Európai Unióban (2004): 76,3 millió tonna Az Európai Unió lakossága (2004): 457,2 millió fő 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2004): 167 kg Csomagolás kibocsátás Magyarországon (2004): 815 ezer tonna Magyarország lakossága (2004): 10,1 millió fő 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2004): 80,7 kg Forrás 1.: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/data.htm éshttp://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/data.htm Forrás 2.: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-06-001-01/EN/KS-CD-06-001-01-EN.PDFhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-06-001-01/EN/KS-CD-06-001-01-EN.PDF

18 ©2007 GS1Hungary 18 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2005) Csomagolás kibocsátás az Európai Unióban (2005): 78,6 millió tonna Az Európai Unió lakossága (2005): 459,5 millió fő 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2004): 171 kg Csomagolás kibocsátás Magyarországon (2005): 853 ezer tonna Magyarország lakossága (2005): 10,1 millió fő 1 főre jutó csomagolás kibocsátás (2005): 84,5 kg Forrás 1.: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/data.htm éshttp://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/data.htm Forrás 2.: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-06-001-01/EN/KS-CD-06-001-01-EN.PDFhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-06-001-01/EN/KS-CD-06-001-01-EN.PDF

19 ©2007 GS1Hungary 19 5. Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás (2004–2006)

20 Főfelügyelőség 10/1995 (IX.28.) KTM rendelet 3. § (2) értelmében ezen rendelet 2. melléklete, valamint 4. § (2) értelmében 3. és 8. mellékletei Kötelezettek adatszolgáltatási kötelezettségei 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) b) pontja értelmében ezen rendelet 4. sz. mellékletének táblázatai 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet 7-8. § értelmében ezen rendelet 2-7. sz. mellékletei 1995. évi LVI. törvény 3. § (4) bekezdés értelmében 15/2004 (IV.05) PM rendelet 73. § (1) és (2) bekezdése alapján EV okmány és „ADATLAP környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettségről” elnevezésű melléklete Felügyelőségek Csomagolási összetevő gyártók (behozó, importáló) Koordináló Szervezetek Hulladékkezelők (Hulladékbirtokosok) Csomagolást végző kötelezettek (behozó, importáló) Adatszolgáltatás 2005-ös évre a 303/2004 (XI.2.) Korm. rendelet és 2006-os évre a 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet értelmében Magyar Csomagolási Adatbázis és Információs Rendszer Kontrolladat Alapadatszolgáltatás Gazdasági szabályozási o. 120/2004 (IV.29.) Korm. rendelet 2. § (3) és 5. § értelmében ezen rendelet 1., 2. mellékletei Termékdíjas és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek Hulladékgazdálkodási és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek Más jogszabály által előírt kötelezettségek Csomagolásban érintett szervezetek és helyek GLN számai Csomagolt termékek és csomagolási összetevők GTIN számai 2005/270/EK direktíva szerinti éves jelentés generálásaNyilvános lekérdezések, szolgáltatások (pl.:hulladékkezelőkre, termékekre, tevékenységekre, stb, navigációs térkép) Adatszolgáltatás alapadat-szolgáltatáshoz Gyártási, forgalmazási adatok becsült adatok, módszertan 94/62/EK direktíva szerinti adatbázis-funkciók Hulladékmegelőzési és kez. o. Hivatalos csomagolási adatforrások

21 ©2007 GS1 Hungary 21 2004 2005 2006 (KSZ) 573 700 t241 300 t 670 000 t183 000 t 766 000 t 312 000 t62 700 t 388 000 t58 000 t 426 000 t 853 000 t 424 000 t 815 000 t 374 700 t Csomagolás kibocsátás és hasznosítás (2004-2006)

22 ©2007 GS1 Hungary 22 Csomagolás kibocsátás anyagfajtánként

23 ©2007 GS1 Hungary 23 Csomagolási hulladék hasznosítás anyagfajtánként

24 ©2007 GS1 Hungary 24 2004 2005 2006 (becslés) 573 700 t241 300 t 670 000 t183 000 t 766 000 t 312 000 t62 700 t 388 000 t58 000 t 426 000 t 949 000 t 484 000 t 853 000 t 424 000 t 815 000 t 374 700 t Csomagolás kibocsátás és hasznosítás (2004-2006) 183 000 t 58 000 t B B B B

25 ©2007 GS1 Hungary 25 Köszönöm a figyelmüket! Budapest, 2007. október 4. Fekete Balázs vezető szakértő GS1 Magyarország Kht. fekete@gs1hu.org


Letölteni ppt "©2007 GS1 Hungary 11 Csomagolási hulladék kibocsátás és hasznosítás Magyarországon (2004-2006) Budapest, 2007. október 4. Fekete Balázs vezető szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések