Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Farkas Hilda Főtanácsos KvVM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Farkas Hilda Főtanácsos KvVM"— Előadás másolata:

1 Dr. Farkas Hilda Főtanácsos KvVM
A hulladék útjának nyomon követése a keletkezéstől a környezetbarát kezelésig Dr. Farkas Hilda Főtanácsos KvVM

2 Mi tekinthető hulladéknak?
Hulladéknak kell tekinteni mindazokat a tárgyakat vagy anyagokat, amelyeket annak birtokosa tovább használni már nem tud, és a környezet terhelés és igénybevétel csökkentése, valamint a környezet veszélyeztetés, illetve környezet szennyezés megakadályozása érdekében azt (önálló tevékenységként végzett) hulladékkezelésre adja át. Az ilyen hulladék átadás-átvétel esetén a kezelőnek hulladék begyűjtő, hulladék előkezelő, hulladékhasznosítási vagy hulladék ártalmatlanítási engedéllyel kell rendelkeznie. Nem tekintjük önálló kezelési tevékenységnek azt, ha a termelő, saját telephelyén a hulladékát a további kezelések eredményességének elősegítése érdekében előkezeli, vagy visszanyeréssel, visszaforgatással, újrafeldolgozással a saját technológiájában hasznosítja. Ehhez a tevékenységhez kezelői engedély sem kell. Ekkor a keletkező hulladéknak azt kell tekinteni, amely a saját előkezelési-hasznosítási művelet során keletkezik.

3 Fő probléma Alapanyag Termelés Félkész termék Hulladék raktározás
Hulladékgazdálkodási szabályozás Alapanyag Termelés Félkész termék Hulladék raktározás 164/2003. Korm. r Késztermék Hulladék nyilvántartás Termék raktározás Hulladék adatszolgáltatás Anyagmérleg

4 2000. évi XLIII.Törvény a hulladékgazdálkodásról
Termelési, fogyasztási hulladékok Települési hulladékok Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelt hulladék áramok

5 Kiemelt hulladék áramok
Nem veszélyes hulladékok: Veszélyes hulladékok: Csomagolási hulladékok Gumi hulladékok Gyógyszerek és csomagolásaik Építési-bontási hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok és szárazelemek Elektromos és elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik Azbeszt

6 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet célja
A Hgt előírásai szerint a nyilvántattást és adatbejelentést valamennyi hulladékra kiterjeszteni A hatósági ellenőrző munka segítése A hulladékgazdálkodási tervek megalapozása adatokkal Adatok szolgáltatása döntéshozók, hatóságok számára Országos statisztikai adatok előállítása Nyilvánosság informálása Az EU hulladék statisztikáról szóló rendeletének végrehajtása

7 Hulladék nyilvántartásra és adatszolgáltatásra kötelezettek
Telephelyi nyilvántartás Adatszolgáltatás Hulladék termelők Nem rendszeres adatszolgáltatás Extrapolált adatok Hulladék begyűjtők előkezelők Országos adatok HIR Rendszeres adatszolgáltatás Egyedi adatok Hulladék hasznosítók - ártalmatlanítók

8 Mit kell nyilvántartani?
A hulladék termelő és kezelő nyilvántartása tartalmazza a telephelyre bemenő és onnan kimenő anyagok és hulladékok anyagforgalmi egyenlegét is. A veszélyes hulladék termelője a veszélyes hulladékokra vonatkozó kormányrendeletben előírt anyagmérleg alapján termelési technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást. A nem veszélyes hulladék termelője nyilvántartást vezet: a) hulladékonként, b) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá eső iparágak, illetve tevékenységek esetében anyagmérleg alapján technológiánként is. A hulladék kezelője anyagmérleg alapján technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást

9 Egyéb nyilvántartási szabályok
A hulladék szállítója köteles megőrizni a) nem veszélyes hulladékok esetén az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat, b) veszélyes hulladék esetén pedig a külön jogszabály1 szerinti kísérő dokumentációt. A külföldről behozott hulladékról a hasznosító, illetve az országból kivitt hulladékról a termelő a belföldi eredetű hulladéktól elkülönítetten vezet nyilvántartást. A nyilvántartások, bizonylatok, valamint az egyéb dokumentációk - ha jogszabály ennél hosszabb időt nem állapít meg - a veszélyes hulladék esetében tárgyévet követő 10 évig, nem-veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhetők

10 Miről kell adatot szolgáltatni?
Adatszolgáltatásra – a szállító kivételével – a hulladék kezelője és az a termelő kötelezett, akinél az alkalmazotti létszám eléri a 10 főt, vagy az évenkénti keletkezett hulladékok mennyisége meghaladja a veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot. A települési hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatást az általa begyűjtött hulladékról a közszolgáltató teljesíti. Statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelmérés esetén az adatszolgáltatásra nem kötelezett is köteles adatot szolgáltatni.

11 Az adatszolgáltatás határideje
Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek adatot szol-gáltatnak: a) a keletkezett hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig, b) veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig, c) nem veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében a tárgyévet követő év február 1. napjáig A hulladék termelőjének nem kell adatot szolgáltatnia a különleges kezelést igénylő hulladékokról abban az esetben, ha azt szerződés alapján begyűjtő szervezetnek adja át, valamint azon hulladékról, amelyet hasznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés alapján meghatározott kezelőnek ad át.

12 Az adatszolgáltatás módja
Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatását a telephely szerint illetékes felügyelőségnek teljesíti. Az adatszolgáltatást nyomtatványon, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus adathordozón vagy Interneten keresztül lehet benyújtani. Az elektronikus adathordozón benyújtott adatszolgáltatás hitelesítése az e rendelet Borítólapjának aláírásával történik. A rendeletben előírt alaki és tartalmi előírásoknak nem megfelelő adatot szolgáltatót a felügyelőség legfeljebb harminc napon belüli helyesbítésére szólítja fel.

13 A HIR

14 Adatlapok ellenőrzése a hulladék útjának nyomonkövetése
Termelő KÜJ/KTJ KÜJ/KTJ Begyűjtő, előkezelő Keletkezési adatok: Kezelésre történő átadás: Hasznosító, ártalmatlanító Kezelésre történő átvétel: Kezelésre történő átadás: Kezelésre történő átvétel: Kezelésri adatok:


Letölteni ppt "Dr. Farkas Hilda Főtanácsos KvVM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések