Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. A hulladék útjának nyomon követése a keletkezéstől a környezetbarát.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. A hulladék útjának nyomon követése a keletkezéstől a környezetbarát."— Előadás másolata:

1 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. A hulladék útjának nyomon követése a keletkezéstől a környezetbarát kezelésig Dr. Farkas Hilda Főtanácsos KvVM

2 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Mi tekinthető hulladéknak? Hulladéknak kell tekinteni mindazokat a tárgyakat vagy anyagokat, amelyeket annak birtokosa tovább használni már nem tud, és a környezet terhelés és igénybevétel csökkentése, valamint a környezet veszélyeztetés, illetve környezet szennyezés megakadályozása érdekében azt (önálló tevékenységként végzett) hulladékkezelésre adja át. Az ilyen hulladék átadás-átvétel esetén a kezelőnek hulladék begyűjtő, hulladék előkezelő, hulladékhasznosítási vagy hulladék ártalmatlanítási engedéllyel kell rendelkeznie. Nem tekintjük önálló kezelési tevékenységnek azt, ha a termelő, saját telephelyén a hulladékát a további kezelések eredményességének elősegítése érdekében előkezeli, vagy visszanyeréssel, visszaforgatással, újrafeldolgozással a saját technológiájában hasznosítja. Ehhez a tevékenységhez kezelői engedély sem kell. Ekkor a keletkező hulladéknak azt kell tekinteni, amely a saját előkezelési-hasznosítási művelet során keletkezik.

3 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Fő probléma Alapanyag Félkész termék Késztermék Termék raktározás Hulladék raktározás Hulladék nyilvántartás Hulladék adatszolgáltatás Termelés 164/2003. Korm. r Hulladékgazdálkodási szabályozás Anyagmérleg

4 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. 2000. évi XLIII.Törvény a hulladékgazdálkodásról Települési hulladékok Termelési, fogyasztási hulladékok Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelt hulladék áramok

5 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Kiemelt hulladék áramok Hulladékolajok Akkumulátorok és szárazelemek Elektromos és elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik Azbeszt Csomagolási hulladékok Gumi hulladékok Gyógyszerek és csomagolásaik Építési-bontási hulladékok Nem veszélyes hulladékok:Veszélyes hulladékok:

6 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet célja  A Hgt előírásai szerint a nyilvántattást és adatbejelentést valamennyi hulladékra kiterjeszteni  A hatósági ellenőrző munka segítése  A hulladékgazdálkodási tervek megalapozása adatokkal  Adatok szolgáltatása döntéshozók, hatóságok számára  Országos statisztikai adatok előállítása  Nyilvánosság informálása  Az EU hulladék statisztikáról szóló rendeletének végrehajtása

7 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Hulladék nyilvántartásra és adatszolgáltatásra kötelezettek Hulladék termelők Hulladék begyűjtők előkezelők Hulladék hasznosítók - ártalmatlanítók Rendszeres adatszolgáltatás Nem rendszeres adatszolgáltatás Országos adatok Extrapolált adatok Adatszolgáltatás Telephelyi nyilvántartás HIR Egyedi adatok

8 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Mit kell nyilvántartani?  A hulladék termelő és kezelő nyilvántartása tartalmazza a telephelyre bemenő és onnan kimenő anyagok és hulladékok anyagforgalmi egyenlegét is.  A veszélyes hulladék termelője a veszélyes hulladékokra vonatkozó kormányrendeletben előírt anyagmérleg alapján termelési technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást.  A nem veszélyes hulladék termelője nyilvántartást vezet:  a) hulladékonként,  b) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá eső iparágak, illetve tevékenységek esetében anyagmérleg alapján technológiánként is.  A hulladék kezelője anyagmérleg alapján technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást

9 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Egyéb nyilvántartási szabályok  A hulladék szállítója köteles megőrizni  a) nem veszélyes hulladékok esetén az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat,  b) veszélyes hulladék esetén pedig a külön jogszabály1 szerinti kísérő dokumentációt.  A külföldről behozott hulladékról a hasznosító, illetve az országból kivitt hulladékról a termelő a belföldi eredetű hulladéktól elkülönítetten vezet nyilvántartást.  A nyilvántartások, bizonylatok, valamint az egyéb dokumentációk - ha jogszabály ennél hosszabb időt nem állapít meg - a veszélyes hulladék esetében tárgyévet követő 10 évig, nem-veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhetők

10 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Miről kell adatot szolgáltatni? Adatszolgáltatásra – a szállító kivételével – a hulladék kezelője és az a termelő kötelezett, akinél az alkalmazotti létszám eléri a 10 főt, vagy az évenkénti keletkezett hulladékok mennyisége meghaladja a  veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy  nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy  építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot. A települési hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatást az általa begyűjtött hulladékról a közszolgáltató teljesíti. Statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelmérés esetén az adatszolgáltatásra nem kötelezett is köteles adatot szolgáltatni.

11 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Az adatszolgáltatás határideje Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek adatot szol- gáltatnak: a) a keletkezett hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig, b) veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig, c) nem veszélyes hulladékról kezelésre történő átvételének esetében a tárgyévet követő év február 1. napjáig A hulladék termelőjének nem kell adatot szolgáltatnia a különleges kezelést igénylő hulladékokról abban az esetben, ha azt szerződés alapján begyűjtő szervezetnek adja át, valamint azon hulladékról, amelyet hasznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés alapján meghatározott kezelőnek ad át.

12 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Az adatszolgáltatás módja Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatását a telephely szerint illetékes felügyelőségnek teljesíti. Az adatszolgáltatást nyomtatványon, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint elektronikus adathordozón vagy Interneten keresztül lehet benyújtani. Az elektronikus adathordozón benyújtott adatszolgáltatás hitelesítése az e rendelet Borítólapjának aláírásával történik. A rendeletben előírt alaki és tartalmi előírásoknak nem megfelelő adatot szolgáltatót a felügyelőség legfeljebb harminc napon belüli helyesbítésére szólítja fel.

13 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. A HIR

14 Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. Adatlapok ellenőrzése a hulladék útjának nyomonkövetése KÜJ/KTJ Termelő Hasznosító, ártalmatlanító Begyűjtő, előkezelő Keletkezési adatok: Kezelésre történő átadás: KÜJ/KTJ Kezelésre történő átvétel: Kezelésre történő átadás: Kezelésre történő átvétel: Kezelésri adatok:


Letölteni ppt "Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok Balatonföldvár, 2004. 12 09. A hulladék útjának nyomon követése a keletkezéstől a környezetbarát."

Hasonló előadás


Google Hirdetések