Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hulladékok kezelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hulladékok kezelése."— Előadás másolata:

1 Hulladékok kezelése

2 Mi a hulladék? A évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategó-riák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől bir-tokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Ez a jelenleg érvényes Európai Hulladék Katalógus (European Waste Catalogue, röviden EWC) alapján készült hulladékjegyzék.

3 Hulladékok típusai: Veszélyességi besorolás alapján 1. nem veszélyes hulladék 2. veszélyes hulladék A halmazállapotuk szerint: szilárd, folyékony iszapszerű gáznemű

4 Nem veszélyes hulladék
pl.: kommunális hulladék papír hulladék szélvédő gumi lökhárító

5 Tárolás: elkülönített helyen, jelölve Ártalmatlanítás: kommunális hulladék – Városi közszolgáltató (pl. SZOVA Zrt.) , pénzbe kerül papír hulladék – újrahasznosító cég (pl. MÉH), ingyenes v pénzt kapunk érte gumi – vásárlás helyén v. más ártalmatlanító cég (ingyenes v. fizetünk érte) szélvédő, lökhárító – ártalmatlanító cég – fizetünk érte

6 A veszélyes hulladék fogalma:
az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve átalakulásterméke a rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki.

7 Fizikai, kémiai, biológiai veszélyt jelent(het) környezetre, emberre
olaj olajszűrő akkumlátor hűtőfolyadék elektronikai hulladék

8 Ártalmatlanítás olaj, olajszűrő – vásárlás helyén – ingyenes akkumulátor – vásárlás helyén – pénzt kapunk érte hűtőfolyadék - vásárlás helyén v. más ártalmatlanító cég (ingyenes v. fizetünk érte) elektronikai hulladék – ártalmatlanító cég - ingyenes v. pénzt kapunk érte

9 Tárolás Tárolásuk munkahelyi gyűjtőhelyen ajánlott! Létezik un. üzemi gyűjtőhely is, de annak szigorú feltételei vannak (csurgalékvíz figyelő, szigetlési rend stb.) Tárolás fémhordókban ill. tálcákon ajánlott. Hulladékokat (hordókat) jelölni kell: EWC szám, megnevezés, halmazállapot A hulladék törvény értelmében, veszélyes hulladék maxi-mum egy évig tárolható a hulladék termelőjének telep-helyén.

10 Elszállítás A hulladék elszállítására legyen szerződés, az „ajtón bekopogtatónak” ne adjuk oda. Hulladék elszállítás veszélyes hulladék esetén csak „SZ” v. „K” kísérőjeggyel történhet (általában az elszállító cég hozza a kitöltve a kísérőjegyeket). A csomagolásnak az ADR előírásainak meg kell felelni, ellenkező esetben súlyos bírság mint a fuvarozó cégnek mint a feladónak!

11

12 Szükséges adatok: KÜJ szám (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) KTJ szám (Környezetvédelmi Területi Jel) GLN szám, Ha a KTJ szám nem a székheléyre vonatkozik, hanem egy a székehelytől eltérő telephelyre, akkor meg kell kérni a telephelyre is.

13 KÜJ, KTJ szám beszerzése
hol: Környezetvédelmi felügyelőség

14 KTJ szám: Környezetvédelmi Területi Jel

15 Jövedéki termékhez ill
Jövedéki termékhez ill. hulladék (olaj) elszállításhoz GLN szám igénylése www. gs1.hu

16 Hulladék információs rendszerbe (HIR) való bejelentkezés
hol: Környezetvédelmi felügyelőség amennyiben 10 főnél több alkalmazott van v. 200 kg-nál több veszélyes v kg-nál több nem veszélyes hulladék keletkezik, a HIR-be be kell jelentkezni, évente hulladékos bevallást kell tenni (tárgyévet követő március 1-ig)

17

18

19

20 A hulladékokról nyilvántartást kell vezetni
Egyéb nyilvántartás A hulladékokról nyilvántartást kell vezetni

21 Anyagmérleg kell a veszélyes hulladék képződő technológiáról
Anyagmérleg kell a veszélyes hulladék képződő technológiáról. (vezessük a beérkező anyagokat – pl- olaj) Az anyagmérleg fontos eleme, hogy igazolja a tevékenység jellegéhez és forgalmához képest arányos folyékony veszélyes hulladék elszállítását. Pl. olajcserét vágző autószerelő műhely nagyságrendileg ugyanannyi olajat kellene, hogy elszállíttasson, mint amennyit vásárol. ill. járműbontás során a szárazratétel során is keletkezik kalkulálható mennyiség.

22

23

24

25 Fáradtolaj A fáradt olaj eredeti rendeltetési céljára már nem használ-ható, hulladékká vált ásványolaj alapú kenőolaj. A hulladék olajok kezelésének részletes szabályait a 4/2001.(II.23.) KöM rendelet tartalmazza A szállítást engedéllyel rendelkező szakcég végzi, mely az olajat olajfinomítóban adja le anyagában történő újrahasz-nosítás céljából. Az átvételről veszélyes hulladék kísérőjegyet ("Sz" jegyet) kap a fáradt olajat átadó. Így a jogszabályoknak megfelelően, törvényesen el tud számolni a tevékenysége során keletkező fáradt olajjal (veszélyes hulladékkal) az állami hatóságok felé.

26 A fáradt olaj minősége: Csak az olyan olajat lehet díjmentesen elszállítani, amely más egyéb folyékony hulladéktól elkülönítve, zárható edényben kerül gyűjtésre. A fáradt olaj alatt gépekből leeresztett ásványi, szintetikus és félszintetikus motorolajakat értjük. Nem szabad a fáradt olajjal együtt gyűjteni más anyagokat, pl. üzemanyagmaradványt sem!

27 Szükséges adatok: KÜJ szám (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) KTJ szám (Környezetvédelmi Területi Jel) GLN szám, Ha a KTJ szám nem a székheléyre vonat-kozik, hanem egy a székehelytől eltérő telephelyre, akkor meg kell kérni a telephelyre is.

28 A fáradt olajat kizárólag hulladékégető berendezésben lehet elégetni, az arra vonatkozó valamennyi előírás betartása mellett. Hulladékot égetni hulladékégető berendezésben – annak kapacitásától függetlenül – kizárólag csak a területileg illetékes I. fokú környezetvédelmi hatóság engedélyével lehet.


Letölteni ppt "Hulladékok kezelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések