Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa 2012.. Várható változások 2012  Közhatalmi tevékenység fogalma  2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa 2012.. Várható változások 2012  Közhatalmi tevékenység fogalma  2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben."— Előadás másolata:

1 Áfa 2012.

2 Várható változások 2012  Közhatalmi tevékenység fogalma  2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek  2012-től ez a kitétel megszűnik

3 Várható változások 2012  Átalakulás  Átalakulás utáni áfa-fizetés: - főszabály: áfát kell fizetni bizonyos termékek után - kivétel: mentesülni lehet az Áfa-törvény 17-18. §-ai szerint  Kedvezményezetti kör kibővülése 2012-től: költségvetési szervnek az Áht. szerinti átalakulása

4 Várható változások 2012  Láncértékesítés  Ha a közbenső szereplő fuvaroz: Jelenleg bárki bizonyíthatja, hogy nem vevői, hanem eladói minőségben történik a fuvarozás  2012-től: kizárólag a közbenső szereplő bizonyíthatja

5 Várható változások 2012  Az adó összegét érintő korrekciók Fizetendő adó csökkenése 1. A fizetendő adó csökkenése esetén - 77. §-ban felsorolt - esetkörök: a) meghiúsult ügyletek b) minőségi kifogás miatti adóalap-csökkenés c) teljesítés hiánya miatt történő előlegvisszafizetés d) betétdíj, göngyöleg díjának visszatérítése e) utólagos – számlázott - engedmény f) futamidő alatt bármely okból meghiúsult részletvétel, zárt végű lízing, bérbeadás, vagyoni értékű jog időleges átengedése  Abban az adómegállapítási időszakban számolja el, amelyikben a bizonylat a jogosult személyes rendelkezésére áll 2. 2012-től kibővül: a)Ha tévesen magasabb ellenértéket számláztak a felek b)Ha a fizetendő adó csökkenését nem az adóalap utólagos csökkenése okozza

6 Várható változások 2012  Adómérték: az általános adómérték 27 százalékra nő  Alkalmazási szabályok: 1.55. § szerinti teljesítés: amikor a teljesítés napja van 2.Részteljesítés: amikor a részteljesítés napja van

7 Várható változások 2012 3. Fordított adózás: amikor az adót meg kell állapítani a)Számla kézhezvétele b)Ellenérték megtérítése c)Teljesítést követő hó 15. napja  Amelyik elsőként következik be 4. Külföldről igénybe vett szolgáltatás: amikor az adót meg kell állapítani 4.1. Áfa-törvény 37. §-a alá tartozó ügylet: teljesítés napja 4.2. Egyéb: a)Számla kézhezvétele b)Ellenérték megtérítése c)Teljesítést követő hó 15. napja  Amelyik elsőként következik be

8 Várható változások 2012 5. Közösségen belüli termékbeszerzés: amikor az adót meg kell állapítani  a számla kiállításának napja, de legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napja 6. Előleg: az átvétel, jóváírás napján érvényes adómérték (a teljesítés pedig a teljesítésre vonatkozó szabályok szerint)

9 Várható változások 2012 6. Áfa-törvény 58. § a)Ha az időszak teljes egésze és a fizetési határidő is 2011- re esik: 25 százalék b)Ha az időszak teljes egésze és a fizetési határidő is 2012- re esik: 27 százalék c)Ha az időszak teljes egésze 2011-re esik, de a fizetési határidő 2012-re: 25 százalék d)Ha az időszak teljes egésze 2012-re esik, de a fizetési határidő 2011-re: 25 százalék e)Ha az időszak osztott (egy része 2011-re, más része 2012- re esik) és a fizetési határidő 2011-re esik: 25 százalék f)Ha az időszak osztott (egy része 2011-re, más része 2012- re esik) és a fizetési határidő 2012-re esik: napok száma szerint meg kell osztani. A 2011-re eső időarányos részteljesítés 25 százalék, a 2012-re eső időarányos részteljesítés 27 százalék

10 Várható változások 2012  Előleg utáni adófizetés:  Csak egyenes adózásos ügyletek esetén  2012-től: a külföldről igénybe vett szolgáltatás utáni előleget is áfa- kötelezettség terheli

11 Várható változások 2012  Tárgyi eszköz arányosítás  Pontosítás Minden évben, amikor az adóalany használatában van a tárgyi eszköz, a január-december havi adatokkal az utolsó adó-megállapítási időszakban kell elvégezni a számítást

12 Várható változások 2012  Fordított adózással kapcsolatos, az adóhatóságot terhelő tájékoztatási kötelezettség:  Az ingatlanértékesítés tekintetében ki választott áfás adózást: Honlapon teszi közzé

13 Várható változások 2012  Külföldi teljesítési helyű ügyletről számla:  Minden olyan esetben, amikor a belföldi letelepedés a legközvetlenebbül érintett

14 Várható változások 2012  Elektronikus számla:  Jelenleg a normál elektronikus számla kibocsátásáról nem kell megállapodniuk a feleknek  2012-től a számlabefogadó beleegyezése szükséges a normál elektronikus számla kibocsátásához is (kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik)

15 Várható változások 2012  A mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany fogalma: 1.Aki teljes egészében ilyet végez 2.Aki meghatározó részben ilyet végez: akinek az időarányos éves bevétele több mg-ből, mint egyéb tevékenységből, illetve az is, akinek nem több ugyan az mg-s bevétele, de az egyéb tevékenység bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot

16 Várható változások 2012  Adóraktár 1.Kiraktározó: a) a termék beraktározója b) a termék igazolt utolsó értékesítője 2. 2012-től kiraktározó lehet az is, aki számára az adóraktárban utoljára értékesítettek

17 Várható változások 2012  Levonási hányad számítása arányosítás során  Ha nem független felek közötti adóalap-korrekcióra került sor, akkor az arányszámba nem a tényleges ellenértéket, hanem a korrigált adóalapot kell figyelembe venni

18 Várható változások 2012  A személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa jelenleg nem levonható  2012. január 1-jétől levonható a személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa


Letölteni ppt "Áfa 2012.. Várható változások 2012  Közhatalmi tevékenység fogalma  2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések