Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa – Számlázás 2012.. Közhatalmi tevékenység  Közhatalmi tevékenység fogalma  2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa – Számlázás 2012.. Közhatalmi tevékenység  Közhatalmi tevékenység fogalma  2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási."— Előadás másolata:

1 Áfa – Számlázás 2012.

2 Közhatalmi tevékenység  Közhatalmi tevékenység fogalma  2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek  2012-től ez a kitétel megszűnik

3 Megszűnés  Átalakulás  Átalakulás utáni áfa-fizetés: - főszabály: áfát kell fizetni bizonyos termékek után: 1. a megszűnés (átalakulás) napján tulajdonolt termékek után 2. feltéve, hogy ezekhez adólevonási jog kapcsolódott - kivétel: mentesülni lehet az Áfa-törvény 17-18. §-ai szerint a) az átalakulás az Áfa-törvény 17. §-ában szerepel b) a jogutód belföldi adóalany c) a jogutód olyan áfa-jogállású, hogy tőle adófizetés követelhető d) a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz  Kedvezményezetti kör kibővülése: költségvetési szervnek az Áht. szerinti átalakulása

4 Láncértékesítés Termékértékesítés teljesítési helye  Főszabály: ahol a termék az értékesítés időpontjában található  Fuvarozással egybekötött értékesítés: feladás helye  Láncügylet: a)a fuvarozásos értékesítés: a feladás helye b)a fuvarozásos értékesítést megelőző értékesítés: a feladás helye c)a fuvarozásos értékesítést követő értékesítés: a rendeltetés helye

5 Láncértékesítés  Láncértékesítés  Ha a közbenső szereplő fuvaroz: 2011. december 31-ig bárki bizonyíthatta, hogy nem vevői, hanem eladói minőségben történt a fuvarozás  2012-től: kizárólag a közbenső szereplő bizonyíthatja

6 Adómérték alkalmazása 2012.  Adómérték: az általános adómérték 27 százalékra nőtt  A pénztárgépet 2012. február 29-ig kell átállítani  Alkalmazási szabályok: 1.55. § szerinti teljesítés: amikor a teljesítés napja van 2.Részteljesítés: amikor a részteljesítés napja van

7 Adómérték alkalmazása 2012. Fordított adózás: amikor az adót meg kell állapítani a)Számla kézhezvétele b)Ellenérték megtérítése c)Teljesítést követő hó 15. napja  Amelyik elsőként következik be 4. Külföldről igénybe vett szolgáltatás:amikor az adót meg kell állapítani 4.1. Áfa-törvény 37. §-a alá tartozó ügylet: teljesítés napja 4.2. Egyéb: a)Számla kézhezvétele b)Ellenérték megtérítése c)Teljesítést követő hó 15. napja  Amelyik elsőként következik be

8 Adómérték alkalmazása 2012. a)Főszabály(Áfa-tv. 37. §): megrendelő gazdasági célú letelepedésének a helye  A) pont b)Kivételek (egyéb):  B) pont i) Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás ii) Személyszállítás iii) Éttermi szolgáltatás iv) Közlekedési eszköz rövidtávú bérlete v) Kulturális, oktatási, tudományos, művészeti, sport-, szórakoztatási rendezvényre történő belépés biztosítása

9 Adómérték alkalmazása 2012. 5. Közösségen belüli termékbeszerzés: amikor az adót meg kell állapítani  a számla kiállításának napja, de legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napja 6. Előleg: az előleg átvételének, jóváírásának napja

10 Adómérték alkalmazása 2012. Nettó módú megállapodás (1000+áfa) Nettó érték ÁfaBruttó érték Teljes ellenérték 1000(lenne: 25%) (lenne: 1250) Előleg (2011. dec. 20-án) 160 25 százalék: 40 200 Fennmaradó összeg (2012. januárban) 840 27 százalék: 226 1066 Végösszeg10002661266

11 Adómérték alkalmazása 2012. Bruttó módú megállapodás (1250) Nettó érték ÁfaBruttó érték Teljes ellenérték (lenne: 1000) (lenne 25 %) 1250 Előleg (2011. dec. 20-án) 160 25 százalék: 40 200 Fennmaradó összeg (2012. januárban) 827 27 százalék: 223 1050 Végösszeg9872631250

12 Adómérték alkalmazása 2012. 7. Áfa-törvény 58. § a)Ha az időszak teljes egésze és a fizetési határidő is 2011- re esik: 25 százalék b)Ha az időszak teljes egésze és a fizetési határidő is 2012- re esik: 27 százalék c)Ha az időszak teljes egésze 2011-re esik, de a fizetési határidő 2012-re: 25 százalék d)Ha az időszak teljes egésze 2012-re esik, de a fizetési határidő 2011-re: 25 százalék e)Ha az időszak osztott (egy része 2011-re, más része 2012- re esik) és a fizetési határidő 2011-re esik: 25 százalék f)Ha az időszak osztott (egy része 2011-re, más része 2012- re esik) és a fizetési határidő 2012-re esik: napok száma szerint meg kell osztani. A 2011-re eső időarányos részteljesítés 25 százalék, a 2012-re eső időarányos részteljesítés 27 százalék

13 Adómérték alkalmazása 2012. Fizetési határidő Fizikai időszak Adómért ék AdóalapÁfaVégösz- szeg 2011. 12. 15. 2011. 12.01- 31. 25 %10002501250 2011. 12. 15. 2012. 01.01- 31. 25 %10002501250 2011. 12. 15. 2009. 12.15- 2012. 01.14. 25 %10002501250

14 Adómérték alkalmazása 2012. Fizetési határidő Fizikai időszak Adómért ék AdóalapÁfaVégösz- szeg 2012. 01.15. 2011.12. 01-12. 31. 25 %10002501250 2012. 01.15. 2012. 01.01- 01.31. 27 %Nettó módon: 1000 2701270 2012. 01.15. 2012. 01.01- 01.31. 27 %945255Bruttó módon: 1200

15 Adómérték alkalmazása 2012. Fizetési határidő Fizikai időszak Adómért ék AdóalapÁfaVégösz- szeg 2012. 01.15. (nettó módon) 2011. 12.16- 2012. 01.15. Időszak első fele: 25 %, második fele: 27% 500 + 500 = 1000 125 + 135 = 260 1260 2012. 01.15.( bruttó módon) 2011. 12.16- 2012. 01.15. Időszak első fele: 25 %, második fele: 27% 480 + 473 = 953 120 + 127 = 247 1200

16 Új bevallási szabályok  Előleg utáni adófizetés:  Csak egyenes adózásos ügyletek esetén  2012-től: a külföldről igénybe vett szolgáltatás utáni előleget is áfa- kötelezettség terheli, feltéve, hogy az Áfa-törvény 37. §-a alá tartozik

17 Tárgyi eszköz arányosítás  Tárgyi eszköz arányosítás  Pontosítás Minden évben, amikor az adóalany használatában van a tárgyi eszköz, a január-december havi adatokkal az utolsó adó-megállapítási időszakban kell elvégezni a számítást

18 Ingatlanértékesítés  Ingatlanértékesítés  Új, illetve beépítés alatt álló ingatlan, építési telek: adóköteles és mindig egyenes adózás  „Használt” ingatlan: adómentes, kivéve, ha az értékesítő választotta az általános szabályok szerinti adózást  a feltételek fennállása esetén fordított adózás

19 Ingatlanértékesítés  Fordított adózással kapcsolatos, az adóhatóságot terhelő tájékoztatási kötelezettség:  Az ingatlanértékesítés tekintetében ki választott áfás adózást: Honlapon teszi közzé

20 Személygépkocsi  A személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa 2011. december 31-ig nem volt levonható  2012. január 1-jétől levonható a személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa  Továbbra sem levonható (főszabályként): személygépkocsi beszerzését, személygépkocsi fenntartását, üzemeltetését szolgáló beszerzéseket terhelő áfa

21 Adóalap Közvetített szolgáltatás, járulékos költség  Közvetített szolgáltatás: saját nevében, más javára  Járulékos költség: a főügylet teljesítését elősegíti, vagy annak előfeltétele Példák: 1.Biztosítási díj továbbszámlázása 2.Postaköltség továbbszámlázása 3.Közüzemi költségek továbbszámlázása 4.Cégautóadó

22 Mezőgazdaság fordított adózása  Vtsz-szel meghatározott termékek  Külön adatszolgáltatás termékenként  Hatályba léptető szabályok: 2012. július 1-től 2014. június 30-ig  A 2012. július 1-je előtt teljesült ügyletek: egyenes adózás  A 2012. július 1-jétől teljesült ügyletek: fordított adózás, kivéve, ha a fordított adózásra irányadó adófizetési kötelezettség keletkezési nap 2012. július 1-jét megelőzi

23 Számlázás  Főbb tartalmi elemek 1.Kibocsátó adatai 2.Befogadó adatai 3.Ügylet megnevezése 4.Adóalap 5.Adóösszeg 6.Adókulcs 7.Teljesítési időpont

24 Számlázás  Főbb formai elemek 1.Sorszám 2.Megjelenési forma (papír alapú, vagy elektronikus) 3.Példánysorszámozás (2010. szeptember 27-től megszűnt) 4.Számlakibocsátási határidő

25 Számlázás  Elektronikus számla:  2011. december 31-ig a normál elektronikus számla kibocsátásáról nem kellett megállapodniuk a feleknek  2012-től a számlabefogadó beleegyezése szükséges a normál elektronikus számla kibocsátásához is (kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik)

26 Számlázás  Mit jelent a devizában való megállapodás?  Forintban: az áfa összege kötelező  Árfolyam: nem kötelező  Melyik napi és melyik banki árfolyam?  Devizás előleg

27 Számlázás  Javítás módja:  Számlával egy tekintet alá eső okirat  Helyesbítő számla: lehet  Stornószámla: bizonyos esetekben lehet  Tartalma: a) az okirat kibocsátásának kelte; b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; d) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, a módosítás természete, illetőleg e) annak számszerű hatása, ha ilyen van.

28 Számlázás  Az adó összegét érintő korrekciók Fizetendő adó csökkenése 1. A fizetendő adó csökkenése esetén - 77. §-ban felsorolt - esetkörök: a) meghiúsult ügyletek b) hibás teljesítés miatti adóalap-csökkenés c) teljesítés hiánya miatt történő előlegvisszafizetés d) betétdíj, göngyöleg díjának visszatérítése e) utólagos – számlázott - engedmény f) futamidő alatt bármely okból meghiúsult részletvétel, zárt végű lízing, bérbeadás, vagyoni értékű jog időleges átengedése  Abban az adómegállapítási időszakban számolja el, amelyikben a bizonylat a jogosult személyes rendelkezésére áll 2. 2012-től kibővült: a)Ha tévesen magasabb ellenértéket számláztak a felek b)Ha a fizetendő adó csökkenését nem az adóalap utólagos csökkenése okozza

29 Számlázás  Az adó összegét érintő korrekciók I. Fizetendő adó 2. A fizetendő adó csökkenése esetén – minden más eset, pl.: a) téves adómérték 2011-ig b) téves adóalap 2011-ig  Önellenőrzés

30 Számlázás  Az adó összegét érintő korrekciók I. Fizetendő adó Fizetendő adó növekedése esetén:  Mindig önellenőrzés

31 Számlázás  Az adó összegét érintő korrekciók II. Levonható adó 1. A levonható adó csökkenése esetén Abban az adómegállapítási időszakban, amelyikben a korrekciós bizonylat a befogadó személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a korrekciós bizonylat kiállítását követő hó 15. napja

32 Számlázás  Az adó összegét érintő korrekciók II. Levonható adó 2. A levonható adó növekedése esetén Legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amelyikben a korrekciós bizonylat a befogadó személyes rendelkezésére áll

33 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók:  Normál belföldi ügyletek  Fordított adózásos belföldi ügyletek  Külföldről igénybe vett szolgáltatás  Közösségen belüli termékbeszerzés  Közösségi értékesítés -Áfatörvény 78. § (3) bekezdése és 132. §-a alkalmazandó

34 Számlázás Ha az adózási mechanizmus nem megfelelő (azaz egyenes helyett fordított, vagy fordított helyett egyenes adózás): Az áfatörvény 78. § (3) bekezdése és 132. §-a nem alkalmazandó

35 Mezőgazdasági különös adózás 2012.  A mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany fogalma: 1.Aki teljes egészében ilyet végez 2.Aki meghatározó részben ilyet végez: akinek az időarányos éves bevétele több mg-ből, mint egyéb tevékenységből, illetve az is, akinek nem több ugyan az mg-s bevétele, de az egyéb tevékenység bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot

36 Adóraktár 2012.  Adóraktár 1. Kiraktározó: a) a termék beraktározója b) a termék igazolt utolsó értékesítője 2. 2012-től kiraktározó lehet az is, aki számára az adóraktárban utoljára értékesítettek


Letölteni ppt "Áfa – Számlázás 2012.. Közhatalmi tevékenység  Közhatalmi tevékenység fogalma  2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések