Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa – Számlázás 2012..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa – Számlázás 2012.."— Előadás másolata:

1 Áfa – Számlázás 2012.

2 Közhatalmi tevékenység
Közhatalmi tevékenység fogalma ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

3 Megszűnés Átalakulás Átalakulás utáni áfa-fizetés:
- főszabály: áfát kell fizetni bizonyos termékek után: 1. a megszűnés (átalakulás) napján tulajdonolt termékek után 2. feltéve, hogy ezekhez adólevonási jog kapcsolódott - kivétel: mentesülni lehet az Áfa-törvény §-ai szerint a) az átalakulás az Áfa-törvény 17. §-ában szerepel b) a jogutód belföldi adóalany c) a jogutód olyan áfa-jogállású, hogy tőle adófizetés követelhető d) a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz Kedvezményezetti kör kibővülése: költségvetési szervnek az Áht. szerinti átalakulása

4 Láncértékesítés Termékértékesítés teljesítési helye
Főszabály: ahol a termék az értékesítés időpontjában található Fuvarozással egybekötött értékesítés: feladás helye Láncügylet: a fuvarozásos értékesítés: a feladás helye a fuvarozásos értékesítést megelőző értékesítés: a feladás helye a fuvarozásos értékesítést követő értékesítés: a rendeltetés helye

5 Láncértékesítés Láncértékesítés Ha a közbenső szereplő fuvaroz:
2011. december 31-ig bárki bizonyíthatta, hogy nem vevői, hanem eladói minőségben történt a fuvarozás  2012-től: kizárólag a közbenső szereplő bizonyíthatja

6 Adómérték alkalmazása 2012.
Adómérték: az általános adómérték 27 százalékra nőtt A pénztárgépet február 29-ig kell átállítani Alkalmazási szabályok: 55. § szerinti teljesítés: amikor a teljesítés napja van Részteljesítés: amikor a részteljesítés napja van

7 Adómérték alkalmazása 2012.
Fordított adózás: amikor az adót meg kell állapítani Számla kézhezvétele Ellenérték megtérítése Teljesítést követő hó 15. napja Amelyik elsőként következik be 4. Külföldről igénybe vett szolgáltatás:amikor az adót meg kell állapítani 4.1. Áfa-törvény 37. §-a alá tartozó ügylet: teljesítés napja 4.2. Egyéb:

8 Adómérték alkalmazása 2012.
Főszabály(Áfa-tv. 37. §): megrendelő gazdasági célú letelepedésének a helye  A) pont Kivételek (egyéb):  B) pont i) Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás ii) Személyszállítás iii) Éttermi szolgáltatás iv) Közlekedési eszköz rövidtávú bérlete v) Kulturális, oktatási, tudományos, művészeti, sport-, szórakoztatási rendezvényre történő belépés biztosítása

9 Adómérték alkalmazása 2012.
5. Közösségen belüli termékbeszerzés: amikor az adót meg kell állapítani a számla kiállításának napja, de legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napja 6. Előleg: az előleg átvételének, jóváírásának napja

10 Adómérték alkalmazása 2012.
Nettó módú megállapodás (1000+áfa) Nettó érték Áfa Bruttó érték Teljes ellenérték 1000 (lenne: 25%) (lenne: 1250) Előleg (2011. dec. 20-án) 160 25 százalék: 40 200 Fennmaradó összeg (2012. januárban) 840 27 százalék: 226 1066 Végösszeg 266 1266

11 Adómérték alkalmazása 2012.
Bruttó módú megállapodás (1250) Nettó érték Áfa Bruttó érték Teljes ellenérték (lenne: 1000) (lenne 25 %) 1250 Előleg (2011. dec. 20-án) 160 25 százalék: 40 200 Fennmaradó összeg (2012. januárban) 827 27 százalék: 223 1050 Végösszeg 987 263

12 Adómérték alkalmazása 2012.
7. Áfa-törvény 58. § Ha az időszak teljes egésze és a fizetési határidő is 2011-re esik: 25 százalék Ha az időszak teljes egésze és a fizetési határidő is 2012-re esik: 27 százalék Ha az időszak teljes egésze 2011-re esik, de a fizetési határidő 2012-re: 25 százalék Ha az időszak teljes egésze 2012-re esik, de a fizetési határidő 2011-re: 25 százalék Ha az időszak osztott (egy része 2011-re, más része 2012-re esik) és a fizetési határidő 2011-re esik: 25 százalék Ha az időszak osztott (egy része 2011-re, más része 2012-re esik) és a fizetési határidő 2012-re esik: napok száma szerint meg kell osztani. A 2011-re eső időarányos részteljesítés 25 százalék, a 2012-re eső időarányos részteljesítés 27 százalék

13 Adómérték alkalmazása 2012.
Fizetési határidő Fizikai időszak Adómérték Adóalap Áfa Végösz-szeg 25 % 1000 250 1250

14 Adómérték alkalmazása 2012.
Fizetési határidő Fizikai időszak Adómérték Adóalap Áfa Végösz-szeg 25 % 1000 250 1250 27 % Nettó módon: 1000 270 1270 945 255 Bruttó módon: 1200

15 Adómérték alkalmazása 2012.
Fizetési határidő Fizikai időszak Adómérték Adóalap Áfa Végösz-szeg (nettó módon) Időszak első fele: 25 %, második fele: 27% = 1000 = 260 1260 (bruttó módon) = 953 = 247 1200

16 Új bevallási szabályok
Előleg utáni adófizetés: Csak egyenes adózásos ügyletek esetén  2012-től: a külföldről igénybe vett szolgáltatás utáni előleget is áfa-kötelezettség terheli, feltéve, hogy az Áfa-törvény 37. §-a alá tartozik

17 Tárgyi eszköz arányosítás
Pontosítás Minden évben, amikor az adóalany használatában van a tárgyi eszköz, a január-december havi adatokkal az utolsó adó-megállapítási időszakban kell elvégezni a számítást

18 Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés
Új, illetve beépítés alatt álló ingatlan, építési telek: adóköteles és mindig egyenes adózás „Használt” ingatlan: adómentes, kivéve, ha az értékesítő választotta az általános szabályok szerinti adózást  a feltételek fennállása esetén fordított adózás

19 Ingatlanértékesítés Fordított adózással kapcsolatos, az adóhatóságot terhelő tájékoztatási kötelezettség:  Az ingatlanértékesítés tekintetében ki választott áfás adózást: Honlapon teszi közzé

20 Személygépkocsi A személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa december 31-ig nem volt levonható 2012. január 1-jétől levonható a személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa Továbbra sem levonható (főszabályként): személygépkocsi beszerzését, személygépkocsi fenntartását, üzemeltetését szolgáló beszerzéseket terhelő áfa

21 Adóalap Közvetített szolgáltatás, járulékos költség
Közvetített szolgáltatás: saját nevében, más javára Járulékos költség: a főügylet teljesítését elősegíti, vagy annak előfeltétele Példák: Biztosítási díj továbbszámlázása Postaköltség továbbszámlázása Közüzemi költségek továbbszámlázása Cégautóadó

22 Mezőgazdaság fordított adózása
Vtsz-szel meghatározott termékek Külön adatszolgáltatás termékenként Hatályba léptető szabályok: július 1-től június 30-ig A július 1-je előtt teljesült ügyletek: egyenes adózás A július 1-jétől teljesült ügyletek: fordított adózás, kivéve, ha a fordított adózásra irányadó adófizetési kötelezettség keletkezési nap július 1-jét megelőzi

23 Számlázás Főbb tartalmi elemek Kibocsátó adatai Befogadó adatai
Ügylet megnevezése Adóalap Adóösszeg Adókulcs Teljesítési időpont

24 Számlázás Főbb formai elemek Sorszám
Megjelenési forma (papír alapú, vagy elektronikus) Példánysorszámozás (2010. szeptember 27-től megszűnt) Számlakibocsátási határidő

25 Számlázás Elektronikus számla:
2011. december 31-ig a normál elektronikus számla kibocsátásáról nem kellett megállapodniuk a feleknek 2012-től a számlabefogadó beleegyezése szükséges a normál elektronikus számla kibocsátásához is (kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik)

26 Számlázás Mit jelent a devizában való megállapodás?
Forintban: az áfa összege kötelező Árfolyam: nem kötelező Melyik napi és melyik banki árfolyam? Devizás előleg

27 Számlázás Javítás módja:  Számlával egy tekintet alá eső okirat
Helyesbítő számla: lehet Stornószámla: bizonyos esetekben lehet Tartalma: a) az okirat kibocsátásának kelte; b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; d) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, a módosítás természete, illetőleg e) annak számszerű hatása, ha ilyen van.

28 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók Fizetendő adó csökkenése
1. A fizetendő adó csökkenése esetén §-ban felsorolt - esetkörök: a) meghiúsult ügyletek b) hibás teljesítés miatti adóalap-csökkenés c) teljesítés hiánya miatt történő előlegvisszafizetés d) betétdíj, göngyöleg díjának visszatérítése e) utólagos – számlázott - engedmény f) futamidő alatt bármely okból meghiúsult részletvétel, zárt végű lízing, bérbeadás, vagyoni értékű jog időleges átengedése Abban az adómegállapítási időszakban számolja el, amelyikben a bizonylat a jogosult személyes rendelkezésére áll től kibővült: Ha tévesen magasabb ellenértéket számláztak a felek Ha a fizetendő adó csökkenését nem az adóalap utólagos csökkenése okozza

29 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók I. Fizetendő adó
2. A fizetendő adó csökkenése esetén – minden más eset, pl.: a) téves adómérték 2011-ig b) téves adóalap 2011-ig  Önellenőrzés

30 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók I. Fizetendő adó
Fizetendő adó növekedése esetén:  Mindig önellenőrzés

31 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók II. Levonható adó
1. A levonható adó csökkenése esetén Abban az adómegállapítási időszakban, amelyikben a korrekciós bizonylat a befogadó személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a korrekciós bizonylat kiállítását követő hó 15. napja

32 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók II. Levonható adó
2. A levonható adó növekedése esetén Legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amelyikben a korrekciós bizonylat a befogadó személyes rendelkezésére áll

33 Számlázás Az adó összegét érintő korrekciók: Normál belföldi ügyletek
Fordított adózásos belföldi ügyletek Külföldről igénybe vett szolgáltatás Közösségen belüli termékbeszerzés Közösségi értékesítés Áfatörvény 78. § (3) bekezdése és 132. §-a alkalmazandó

34 Számlázás Ha az adózási mechanizmus nem megfelelő (azaz egyenes helyett fordított, vagy fordított helyett egyenes adózás): Az áfatörvény 78. § (3) bekezdése és 132. §-a nem alkalmazandó

35 Mezőgazdasági különös adózás 2012.
A mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany fogalma: Aki teljes egészében ilyet végez Aki meghatározó részben ilyet végez: akinek az időarányos éves bevétele több mg-ből, mint egyéb tevékenységből, illetve az is, akinek nem több ugyan az mg-s bevétele, de az egyéb tevékenység bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot

36 Adóraktár 2012. Adóraktár 1. Kiraktározó: a) a termék beraktározója
b) a termék igazolt utolsó értékesítője től kiraktározó lehet az is, aki számára az adóraktárban utoljára értékesítettek


Letölteni ppt "Áfa – Számlázás 2012.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések