Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest 2010-11. Áfa  A legtöbbször ellenőrzött adónem, a legnagyobb adóbevételt adja – Közvetett, többfázisú  SZÁMLAELLENŐRZÉS  Adószám érvényessége,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest 2010-11. Áfa  A legtöbbször ellenőrzött adónem, a legnagyobb adóbevételt adja – Közvetett, többfázisú  SZÁMLAELLENŐRZÉS  Adószám érvényessége,"— Előadás másolata:

1 Budapest 2010-11

2 Áfa  A legtöbbször ellenőrzött adónem, a legnagyobb adóbevételt adja – Közvetett, többfázisú  SZÁMLAELLENŐRZÉS  Adószám érvényessége, foglalkoztatottak száma  Számlasorszám ellenőrzése  Dokumentációs összhang  Teljesítés dátum (egy teljesítés, időszaki elszámolás) 58. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.

3 Adószám ellenőrzés

4 Adószám ellenőrzés 2

5 Nyomdai sorszámellenőrzés

6 Áfa  EGYENES ÁFA  FORDÍTOTT ÁFA (Az adót a vevő fizeti és vonja le)  Szolgáltatás áfa szabályok 37. § (1) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.  (2) Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.  Speciális szabályok PL: 42. § Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése), ideértve ezek szervezését is, valamint az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik.

7 Áfa státuszok  Kizárólag adómentes (1) 193. § (1) Az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében a) a 188. § (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott esetekben; (tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, beépített ingatlan (2 éves korig), telek értékesítés) b) a 11. és 12. § szerinti termékértékesítése esetében; (vállalkozásból kivonás, közösségen belüli továbbítás) c) a 14. § szerinti szolgáltatásnyújtása esetében; (magánszükséglet) d) a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében; e) a terméknek a 19. § a) pontja szerinti Közösségen belüli beszerzése esetében, illetőleg abban az esetben sem, ha élt a 20. § (5) bekezdésében említett választási jogával (nem adóalany vagy adómentes 10 ezer EUR alatt nem köteles áfát fizetni), vagy ha a 20. § (7) bekezdése vonatkozik rá (közösségi adószámát már megadta); f) a terméknek a 19. § b) és c) pontja szerinti Közösségen belüli beszerzése (új közlekedési eszköz, jövedéki termék) esetében; g) termék importja esetében.  Általános szabályok szerint adóköteles (2) -adóköteles, adómentes, arányosító, adókötelezettséget választó  EVA-s (3)

8 Áfa státuszok 2 Általános szabályok szerint adóköteles (2) -adóköteles, adómentes, arányosító, adókötelezettséget választó EVA-s (3) Köteles ÁFÁT fizetni - Termékimport - Közösségen belüli termék beszerzés - Közösségen belüli szolgáltatás igénybevétel - Belföldi fordított adózás (építés-szerelés; ingatlan, ha adókötelessé tették, hulladék, követelést kiváltó dologi biztosíték, 100 ezer Ft feletti, felszámolás alatt állótól történő vásárlás)


Letölteni ppt "Budapest 2010-11. Áfa  A legtöbbször ellenőrzött adónem, a legnagyobb adóbevételt adja – Közvetett, többfázisú  SZÁMLAELLENŐRZÉS  Adószám érvényessége,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések