Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HELYI ADÓK, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK JOGALKALMAZÁS Dr. Kovács Attila

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HELYI ADÓK, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK JOGALKALMAZÁS Dr. Kovács Attila"— Előadás másolata:

1 HELYI ADÓK, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK JOGALKALMAZÁS Dr. Kovács Attila

2 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága I.
elábé és közv. szolg. együttes összegére vonatkozik, kivéve: - export árbevételhez kapcsolódó elábé + közv. szolg. - pénzügyi lízing keretében elszámolt elábé - közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk értékesítése kapcs. elszámolt elábé - elszámolóházi tev-et végző szerv-nél az általa vásárolt és tovább- értékesített, elábé-ként elszámolt földgáz+villamosenergia beszerzési ért. tv-i progresszív sávos korlátozás: 500 M Ft árbevételig a sávba jutó elábé + közv. szolg. 100%- ban levonható, M Ft között a sávba jutó elábé + közv. szolg., max. az árbevétel 85%-a M Ft között a sávba jutó elábé + közv. szolg., max. az árbevétel 75%-a M Ft felett a sávba jutó elábé + közv. szolg., max. az árbevétel 70%-a

3 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága II.
Számítás menete: meg kell határozni, hogy az adott sávba mekkora összegű elábé + közv. szolg. értéke jut, az összes elábé + közv. szolg * sávba jutó árbevétel/összes árbevétel meg kell határozni a sávban levonható maximális elábé + közv. szolg. összegét a sávba jutó nettó árbevétel * %-os érték a sávban a két adat közül a kisebb szám vonható le a sávonkénti levonható elábé + közv. szolg. értéke összegeit össze kell adni

4 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatóság III.
Példa: adatok (M Ft-ban) Nettó árbevétel Anyagköltség Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatás értéke Eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke összesen: Alvállalkozói teljesítés értéke és K+F közvetlen költség: 0 Adóalap (2012-es szabályok szerint) 4 000

5 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatóság IV.
nettó árbevétel sáv sávba jutó n árbevétel sávba jutó elábé figyelembe vehető érvényesíthető elábé + közv. szolg. értéke max. (%) közv. szolg. rrt. M Ft 0 – , ,286 500 – , ,000 – , ,000 felett , ,000 Összesen , ,286

6 HIPA - korlátos árbevétel csökkentő tételek V.
Nettó árbevétel 84 000 Anyagköltség 2 000 Eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások figyelembe vehető értéke összesen: ,286 Alváll. teljesítés ért. és K+F közvetlen költség: 0 Adóalap (2013-ban) ,714 A évben kezdődő adóévi előlegfizetési időszak előlege –> tv-változás következménye

7 HIPA – adóalap-megállapítás
Kapcsolt vállalkozások esetén Össze kell számítani a tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozás hipa-alanyok nettó árbevételét és nettó árbevétel-csökkentő valamennyi ráfordítását => pozitív előjelű különbözet Az összeszámítás a kapcsoltakon belül: csak hipa-alany és azok esetén, melyeknél az elábé+közv. szolg. értéke több, mint a nettó árbevétel 50 %-a Az adóösszeg árbevétel-arányosan oszlik meg

8 Iparűzési adó Egyszerűsített adómegállapítási módok
Ideiglenes jellegű építőipari tevékenység (tevékenység megkezdésétől megrendelő általi teljesítés elfogadásáig terjedő naptári napok) Htv. szerinti telephelyek Adóalap-megosztási módszerek Feltöltési kötelezettség

9 CÉGAUTÓADÓ Járműnyilvántartásban nem szerepelő szgk. utáni adókötelezettség külföldi rendszámú szgk adóköteles tényállása esetén, ha a környezetvédelmi osztályjelzés nem ismert -> „6”-os környezetvédelmi osztályjelzés

10 ILLETÉKEK vagyonszerzési illetékmérték
ingyenes vagyonszerzés: + általános mérték- örökség/ajándék tiszta értéke után 18 % + lakástulajdon/vagyoni értékű jog után 9 % visszterhes vagyonszerzés: + általános mérték 4 % -> praxisjog is! + belföldi ingatlantársaság vagyoni betétjének megszerzése 1 Mrd Ft-ig 4 %, azt meghaladó rész után 2 %, max. 200 M Ft/ingatlan

11 ILLETÉKEK mentesség, kedvezmény I.
Özvegy örökrésze - az örökrész teljes egésze, kivéve az örökhagyó mostoha-, nevelt gyermeke esetén 20 M Ft-os korlát érvényesül Takarékbetét ingyenes megszerzéséhez kapcsolódó mentesség megszűnt (egyenes ági rokonok közötti jogügyelet értékhatár nélkül korábban is mentes) Egyenes ági rokont a megszerzett ajándék kapcsán bejelentés sem terheli

12 ILLETÉKEK mentesség, kedvezmény II.
Megszűnt a negatív illetékalap (lakáscsere) Egyenes ági rokonok közötti visszterhes vagyonszerzés mentes Visszlízing ügyelet december 31-ét követőn (időbeli korlát nélkül) mentes Termőföld-szerzés -> családi gazdálkodóra is, ha birtokbaadástól 5 évig nem idegeníti el - nem elidegenítés: a kisajátítás, közérdekű célú elidegenítés és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere

13 ILLETÉKEK mentesség, kedvezmény III.
Fiatalok lakásszerzési kedvezményi rendszere átalakult - forgalmi értékhatár 15 M Ft - 50 %-os mértékű kedvezmény - „első lakástulajdon”: nem volt, nincs lakástulajdona, 50 %-ot elérő tulajdoni hányada, kapcsolódó vagyoni értékű joga - lakástulajdon fogalma (ingatlan- nyilvántartás, építési engedély =szerkezetkész)

14 ILLETÉKEK megszűnő jogintézmény
Nincs illetékelőleg -> vagyonszerzési illetékfizetés csak a földhivatali határozathozatalt követően Lakáscsere -> ún. cserét pótló vétel - vagyoni értékű jog jogosítottja is illetékalap- kedvezményre jogosult - több lakás cseréje esetén, ami az adózóra kedvezőbb - az illetékalap-kedv. alkalmazását kérelmezni kell (csereszerződés-másolat) + nyilatkozat a kedvezményi feltételek teljesüléséről

15 Nem kell eljárási illetéket fizetni
ELJÁRÁSI ILLETÉKEK I. Nem kell eljárási illetéket fizetni - a kérelem érdemi vizsgálat nélküli utasítása, - az eljárás megszüntetése esetén Visszajár a megfizetett eljárási illeték, ha az adóhatóság érdemi eljárást nem folytatott le

16 ELJÁRÁSI ILLETÉKEK II. fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelem
- magánszemély (egyéni váll. is) mentes - gazdálkodó szervezet Ft - fellebbezés: - magánszemély ált. szabály,de min Ft - gazdálkodó szervezet ált. szab., de min Ft adópolitikáért felelős miniszternél kezdeményezett felügyeleti intézkedés illeték bélyegben fizetendő


Letölteni ppt "HELYI ADÓK, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK JOGALKALMAZÁS Dr. Kovács Attila"

Hasonló előadás


Google Hirdetések