Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HELYI ADÓK, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK JOGALKALMAZÁS Dr. Kovács Attila.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HELYI ADÓK, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK JOGALKALMAZÁS Dr. Kovács Attila."— Előadás másolata:

1 HELYI ADÓK, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK JOGALKALMAZÁS Dr. Kovács Attila

2 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága I. elábé és közv. szolg. együttes összegére vonatkozik, kivéve: - export árbevételhez kapcsolódó elábé + közv. szolg. - pénzügyi lízing keretében elszámolt elábé - közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk értékesítése kapcs. elszámolt elábé - elszámolóházi tev-et végző szerv-nél az általa vásárolt és tovább- értékesített, elábé-ként elszámolt földgáz+villamosenergia beszerzési ért. tv-i progresszív sávos korlátozás:  500 M Ft árbevételig a sávba jutó elábé + közv. szolg. 100%- ban levonható,  500- 20.000 M Ft között a sávba jutó elábé + közv. szolg., max. az árbevétel 85%-a  20.000-80.000 M Ft között a sávba jutó elábé + közv. szolg., max. az árbevétel 75%-a  80.000 M Ft felett a sávba jutó elábé + közv. szolg., max. az árbevétel 70%-a

3 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága II. Számítás menete: 1. meg kell határozni, hogy az adott sávba mekkora összegű elábé + közv. szolg. értéke jut,  az összes elábé + közv. szolg * sávba jutó árbevétel/összes árbevétel 2. meg kell határozni a sávban levonható maximális elábé + közv. szolg. összegét  a sávba jutó nettó árbevétel * %-os érték a sávban 3. a két adat közül a kisebb szám vonható le 4. a sávonkénti levonható elábé + közv. szolg. értéke összegeit össze kell adni

4 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatóság III. Példa: adatok (M Ft-ban) Nettó árbevétel 84 000 Anyagköltség 2 000 Eladott áruk beszerzési értéke 74 000 Közvetített szolgáltatás értéke 4 000 Eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke összesen: 78 000 Alvállalkozói teljesítés értéke és K+F közvetlen költség: 0 Adóalap (2012-es szabályok szerint) 4 000

5 HIPA - nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatóság IV. nettó árbevétel sáv sávba jutó n árbevétel sávba jutó elábé+ figyelembe vehető érvényesíthető elábé + közv. szolg. értéke max. (%) közv. szolg. rrt. M Ft 0 – 500 500 464,286 100 464,286 500 – 20 000 19 500 18 107,143 85 16 575,000 20 000 – 80 000 60 000 55 714,286 75 45 000,000 80 000 felett 4 000 3 714,286 70 2 800,000 Összesen 84 000 78 000,000 64 839,286

6 HIPA - korlátos árbevétel csökkentő tételek V. Nettó árbevétel 84 000 Anyagköltség 2 000 Eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások figyelembe vehető értéke összesen: 6 4 839,286 Alváll. teljesítés é rt. és K+F közvetlen költség: 0 Adóalap (2013-ban) 1 7 160,714 A 2013. évben kezdődő adóévi előlegfizetési időszak előlege –> tv-változás következménye

7 HIPA – adóalap-megállapítás Kapcsolt vállalkozások esetén 1. Össze kell számítani a tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozás hipa-alanyok nettó árbevételét és nettó árbevétel-csökkentő valamennyi ráfordítását => pozitív előjelű különbözet 2. Az összeszámítás a kapcsoltakon belül:  csak hipa-alany és  azok esetén, melyeknél az elábé+közv. szolg. értéke több, mint a nettó árbevétel 50 %-a 3. Az adóösszeg árbevétel-arányosan oszlik meg

8 Iparűzési adó  Egyszerűsített adómegállapítási módok  Ideiglenes jellegű építőipari tevékenység (tevékenység megkezdésétől megrendelő általi teljesítés elfogadásáig terjedő naptári napok)  Htv. szerinti telephelyek  Adóalap-megosztási módszerek  Feltöltési kötelezettség

9 CÉGAUTÓADÓ  Járműnyilvántartásban nem szerepelő szgk. utáni adókötelezettség  külföldi rendszámú szgk adóköteles tényállása esetén, ha a környezetvédelmi osztályjelzés nem ismert -> „6”-os környezetvédelmi osztályjelzés

10 ILLETÉKEK vagyonszerzési illetékmérték ingyenes vagyonszerzés:  + általános mérték- örökség/ajándék tiszta értéke után 18 %  + lakástulajdon/vagyoni értékű jog után 9 %  visszterhes vagyonszerzés:  + általános mérték 4 % -> praxisjog is!  + belföldi ingatlantársaság vagyoni betétjének megszerzése 1 Mrd Ft-ig 4 %, azt meghaladó rész után 2 %, max. 200 M Ft/ingatlan

11 ILLETÉKEK mentesség, kedvezmény I. Özvegy örökrésze - az örökrész teljes egésze, kivéve az örökhagyó mostoha-, nevelt gyermeke esetén 20 M Ft-os korlát érvényesül Takarékbetét ingyenes megszerzéséhez kapcsolódó mentesség megszűnt (egyenes ági rokonok közötti jogügyelet értékhatár nélkül korábban is mentes) Egyenes ági rokont a megszerzett ajándék kapcsán bejelentés sem terheli

12 ILLETÉKEK mentesség, kedvezmény II.  Megszűnt a negatív illetékalap (lakáscsere)  Egyenes ági rokonok közötti visszterhes vagyonszerzés mentes  Visszlízing ügyelet 2012. december 31-ét követőn (időbeli korlát nélkül) mentes  Termőföld-szerzés -> családi gazdálkodóra is, ha birtokbaadástól 5 évig nem idegeníti el  - nem elidegenítés: a kisajátítás, közérdekű célú elidegenítés és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere

13 ILLETÉKEK mentesség, kedvezmény III.  Fiatalok lakásszerzési kedvezményi rendszere átalakult  - forgalmi értékhatár 15 M Ft  - 50 %-os mértékű kedvezmény  - „első lakástulajdon”: nem volt, nincs lakástulajdona, 50 %-ot elérő tulajdoni hányada, kapcsolódó vagyoni értékű joga  - lakástulajdon fogalma (ingatlan- nyilvántartás, építési engedély =szerkezetkész)

14 ILLETÉKEK megszűnő jogintézmény  Nincs illetékelőleg -> vagyonszerzési illetékfizetés csak a földhivatali határozathozatalt követően  Lakáscsere -> ún. cserét pótló vétel  - vagyoni értékű jog jogosítottja is illetékalap- kedvezményre jogosult  - több lakás cseréje esetén, ami az adózóra kedvezőbb  - az illetékalap-kedv. alkalmazását kérelmezni kell (csereszerződés-másolat) + nyilatkozat a kedvezményi feltételek teljesüléséről

15 ELJÁRÁSI ILLETÉKEK I.  Nem kell eljárási illetéket fizetni  - a kérelem érdemi vizsgálat nélküli utasítása,  - az eljárás megszüntetése esetén  Visszajár a megfizetett eljárási illeték, ha az adóhatóság érdemi eljárást nem folytatott le 

16 ELJÁRÁSI ILLETÉKEK II.  fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelem - magánszemély (egyéni váll. is) mentes - gazdálkodó szervezet 10.000 Ft  - fellebbezés : - magánszemély ált. szabály,de min. 5.000 Ft - gazdálkodó szervezet ált. szab., de min. 15.000 Ft  adópolitikáért felelős miniszternél kezdeményezett felügyeleti intézkedés illeték bélyegben fizetendő


Letölteni ppt "HELYI ADÓK, CÉGAUTÓADÓ, ILLETÉKEK JOGALKALMAZÁS Dr. Kovács Attila."

Hasonló előadás


Google Hirdetések