Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beruházási adókedvezmények a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében Dr. Budai Péterné adótanácsadó Mentor Közhasznú Alapítvány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beruházási adókedvezmények a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében Dr. Budai Péterné adótanácsadó Mentor Közhasznú Alapítvány."— Előadás másolata:

1 Beruházási adókedvezmények a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében Dr. Budai Péterné adótanácsadó Mentor Közhasznú Alapítvány

2 Témakörök  Egyéni vállalkozók beruházási kedvezményei – Vállalkozói adóalapot csökkentő kedvezmények  Kisvállalkozói kedvezmény  Fejlesztési tartalék – Osztalékalapot csökkentő kedvezmények  Társas vállalkozók beruházási kedvezményei – Adóalapot csökkentő kedvezmények  Kisvállalkozói kedvezmény  Fejlesztési tartalék – Adókedvezmények  Kamatkedvezmény  A hitelből megvalósított beruházások és az adókedvezmények kapcsolata

3 Egyéni vállalkozók beruházási kedvezményei  Vállalkozói adóalapot csökkentő kedvezmények – Kisvállalkozói kedvezmény – Fejlesztési tartalék  Osztalékalapot csökkentő kedvezmények

4 Kisvállalkozói kedvezmény Érvényesítésének részletes szabályai: – 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, akkor az egyéni vállalkozásból származó bevételét csökkentheti a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értékével, amely nem lehet több, mint a bevételek és az elismert költségek különbsége (nyereség), de legfeljebb évi 30 millió Ft. – Az „első” tulajdonos által megvalósuló beruházásokat kedvezményezi a törvény – A telek vásárlására fordított összeg nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját!

5 Kisvállalkozói kedvezmény Érvényesítésének részletes szabályai: – A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló, korábban üzembe nem helyezett, kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök, nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költsége vonható le a bevételből (ingatlan, gépek, berendezések, járművek, szellemi termékek)

6 Kisvállalkozói kedvezmény A kedvezmény “visszafizetése” – Ha az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül sor – Nem szolgált kizárólag üzemi célt, vagy nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta – „Átsorolás” történt a készletek közé – Értékesítésre került

7 Kisvállalkozói kedvezmény A kedvezmény “visszafizetése” – a kedvezmény érvényesítésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig az eszközhöz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg kétszeresének adóját kell megfizetni vállalkozói személyi jövedelemadó címén.

8 Egyéni vállalkozók beruházási kedvezményei  Vállalkozói adóalapot csökkentő kedvezmények – Kisvállalkozói kedvezmény – Fejlesztési tartalék  Osztalékalapot csökkentő kedvezmények

9 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai: Az egyéni vállalkozó az adóévben elért nyereségének legfeljebb 25%-ával, de maximum 500 millió forinttal csökkentheti a vállalkozói bevételét, ha kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beruházást kíván megvalósítani, és az erre a célra félretett összeget a belföldi pénzforgalmi bankszámlájából leköti.

10 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai: A lekötött pénzből a lekötés évét követő négy éven belül kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz vásárolható, vagy állítható elő. A lekötött pénz "feloldása" a beruházási kiadások összegének és ütemének megfelelően történik. Immateriális javak beszerzésére ez a kedvezmény nem vehető igénybe.

11 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai: A fejlesztési tartalék képzésével igénybe vett adóalap-kedvezmény lényegében egy előrehozott értékcsökkenési leírást jelent a vállalkozó számára. Előbb számolja el az értékcsökkenési leírást, mint ahogy magát a beruházást megvalósítaná, az eszközt üzembe helyezné.

12 Fejlesztési tartalék A kedvezmény “visszafizetése” Az adóalap-kedvezményre eső vállalkozói adót késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni és az osztalékadót is meg kell fizetni, ha - az egyéni vállalkozó mégsem valósítja meg a beruházást és négy éven belül feloldja a lekötött pénzt, - a lekötés adóévét követő negyedik adóév utolsó napjáig nem használja fel a fejlesztési tartalékot, - egyéni vállalkozói jogállása megszűnik (kivéve a halálesetet, ha az örökös folytatja a tevékenységet).

13 Egyéni vállalkozók beruházási kedvezményei  Vállalkozói adóalapot csökkentő kedvezmények – Kisvállalkozói kedvezmény – Fejlesztési tartalék  Osztalékalapot csökkentő kedvezmények

14 Osztalékalapot csökkentő kedvezmények Érvényesítésének részletes szabályai: Ha az egyéni vállalkozó üzemi célú beruházást és/vagy felújítást hajt végre az adóévben és a beruházást/felújítást nem helyezi üzembe a tárgyévben, akkor a beruházási/felújítási költségnyilvántartásban szereplő összeggel csökkentheti az osztalékalapját.

15 Osztalékalapot csökkentő kedvezmények Érvényesítésének részletes szabályai: A tárgyévi osztalékalapját csökkentheti az egyéni vállalkozó a kizárólag üzemi célt szolgáló, saját tulajdonú tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékéből az adott évben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel, amennyiben az értékcsökkenési leírást a tárgyévben kezdte el.

16 Társas vállalkozók beruházási kedvezményei – Adóalapot csökkentő kedvezmények  Kisvállalkozói kedvezmény  Fejlesztési tartalék – Adókedvezmények  Kamatkedvezmény

17 Kisvállalkozói kedvezmény Érvényesítésének részletes szabályai: A kedvezmény az adóalapnak az adóévben megvalósított beruházás értékével, de legfeljebb a vállalkozás adóévi adózás előtti eredményével és legfeljebb 30 millió forinttal történő csökkentése révén mérsékli (akár nulláig) a társaságiadó fizetési kötelezettséget. Csak mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő adózók élhetnek vele. PM-GKM-APEH Tájékoztató tartalmazza! www.apeh.hu www.apeh.hu

18 Kisvállalkozói kedvezmény Érvényesítésének részletes szabályai: Az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíthető: - A korábban még használatba nem vett (új) ingatlan értéke, - A korábban még használatba nem vett (új), a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolt tárgyi eszközök értéke, - Az ingatlan felújítás,bővítés,rendeltetésváltozás, átalakítás értéke, - Az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke.

19 Kisvállalkozói kedvezmény A kedvezmény “visszafizetése” Az igénybe vett kedvezmény kétszeresével kell növelni az adóalapot, ha a tárgyi eszközt az igénybevétel évét követő negyedik adóév utolsó napjáig  nem helyezi üzembe,  az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között helyezi üzembe,  üzemkörön kívüli ingatlanként is használja, illetve az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé vagy a forgóeszközök közé sorolja át,  elidegeníti (természetbeni juttatásként átadja, értékesíti, apportálja, térítés nélkül átadja),  az adózó jogutód nélkül megszűnik.

20 Társas vállalkozók beruházási kedvezményei – Adóalapot csökkentő kedvezmények  Kisvállalkozói kedvezmény  Fejlesztési tartalék – Adókedvezmények  Kamatkedvezmény

21 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai: Fontos tényező a társasági adóalap csökkentésében a fejlesztési tartalék, mely nem más, mint az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 25%-a, és maximum adóévenként 500 millió forint.

22 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai: Csak olyan vállalkozás élhet ezzel a társasági adóalap-csökkentő lehetőséggel, amely az adóévben nyereséges volt. Még akkor is megteheti ezt, ha az eredménytartaléka negatív. A lekötött tartalékba történő átvezetés nem jelenti a fedezet tényleges pénzügyi elkülönítését, hanem csak a saját tőke elemeinek változását, valamint azt, hogy ezen összeg nem képezheti az osztalék fedezetét.

23 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai: A lekötött tartalék a lekötés adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházásra - a beruházás értékének megfelelő összegben - oldható fel, pótlólagos adófizetési kötelezettség nélkül. Az apport nem számít beruházásnak ebből a szempontból. A lekötött tartalékot akkor lehet szabályosan feloldani, ha a lekötés adóévét követő négy adóévben beruházást valósítunk meg, és e beruházás értékének megfelelő összegben oldjuk fel a lekötött összeget.

24 Fejlesztési tartalék A kedvezmény “visszafizetése” Amennyiben a fejlesztési tartalékot négy adóéven belül nem használtuk fel, vagy beruházás nélkül a fejlesztési tartalékot visszavezetjük az eredménytartalékba, akkor 30 napon belül meg kell fizetni az elmaradt társasági adót, és a késedelmi pótlékot az eredeti esedékességhez viszonyítva. Pénzügyi lízing keretében átvett eszköz is lehet a beruházás tárgya, illetve a fejlesztési tartalék feloldásának oka. A fejlesztési tartalék képzése lényegében egy előrehozott értékcsökkenési leírás a cégnél.

25 Társas vállalkozók beruházási kedvezményei – Adóalapot csökkentő kedvezmények  Kisvállalkozói kedvezmény  Fejlesztési tartalék – Adókedvezmények  Kamatkedvezmény

26 Kamatkedvezmény Érvényesítésének részletes szabályai: A mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő adózó a 2000. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata után érvényesíthet adókedvezményt.

27 Kamatkedvezmény Érvényesítésének részletes szabályai: Az adókedvezmény az adóévben kifizetett kamat 40%-a legfeljebb 6 millió forint. Az adókedvezményként igénybe vett összeg nem haladhatja meg a számított társasági adó 70%-át.

28 A hitelből megvalósított beruházások és az adókedvezmények kapcsolata A kedvezmények igénybevételének lehetősége nem függ attól, hogy a beruházást saját erőből, hitelből vagy támogatásból valósította meg a vállalkozás. A teljes egészében támogatásból és hitelből megvalósított beruházás értéke is csökkenti az adózás előtti eredményt/adófizetési kötelezettséget, ha az egyéb feltételek teljesülnek.

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.mentor-kha.hu


Letölteni ppt "Beruházási adókedvezmények a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében Dr. Budai Péterné adótanácsadó Mentor Közhasznú Alapítvány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések