Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Budai Péterné adótanácsadó Mentor Közhasznú Alapítvány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Budai Péterné adótanácsadó Mentor Közhasznú Alapítvány"— Előadás másolata:

1 Dr. Budai Péterné adótanácsadó Mentor Közhasznú Alapítvány
Beruházási adókedvezmények a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében Dr. Budai Péterné adótanácsadó Mentor Közhasznú Alapítvány

2 Témakörök Egyéni vállalkozók beruházási kedvezményei
Vállalkozói adóalapot csökkentő kedvezmények Kisvállalkozói kedvezmény Fejlesztési tartalék Osztalékalapot csökkentő kedvezmények Társas vállalkozók beruházási kedvezményei Adóalapot csökkentő kedvezmények Adókedvezmények Kamatkedvezmény A hitelből megvalósított beruházások és az adókedvezmények kapcsolata

3 Egyéni vállalkozók beruházási kedvezményei
Vállalkozói adóalapot csökkentő kedvezmények Kisvállalkozói kedvezmény Fejlesztési tartalék Osztalékalapot csökkentő kedvezmények

4 Kisvállalkozói kedvezmény
Érvényesítésének részletes szabályai: 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, akkor az egyéni vállalkozásból származó bevételét csökkentheti a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értékével, amely nem lehet több, mint a bevételek és az elismert költségek különbsége (nyereség), de legfeljebb évi 30 millió Ft. Az „első” tulajdonos által megvalósuló beruházásokat kedvezményezi a törvény A telek vásárlására fordított összeg nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját!

5 Kisvállalkozói kedvezmény
Érvényesítésének részletes szabályai: A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló, korábban üzembe nem helyezett, kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök, nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költsége vonható le a bevételből (ingatlan, gépek, berendezések, járművek, szellemi termékek)

6 Kisvállalkozói kedvezmény
A kedvezmény “visszafizetése” Ha az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül sor   Nem szolgált kizárólag üzemi célt, vagy nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta   „Átsorolás” történt a készletek közé  Értékesítésre került

7 Kisvállalkozói kedvezmény
A kedvezmény “visszafizetése” a kedvezmény érvényesítésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig az eszközhöz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg kétszeresének adóját kell megfizetni vállalkozói személyi jövedelemadó címén.

8 Egyéni vállalkozók beruházási kedvezményei
Vállalkozói adóalapot csökkentő kedvezmények Kisvállalkozói kedvezmény Fejlesztési tartalék Osztalékalapot csökkentő kedvezmények

9 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai:
Az egyéni vállalkozó az adóévben elért nyereségének legfeljebb 25%-ával, de maximum 500 millió forinttal csökkentheti a vállalkozói bevételét, ha kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beruházást kíván megvalósítani, és az erre a célra félretett összeget a belföldi pénzforgalmi bankszámlájából leköti.

10 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai:
A lekötött pénzből a lekötés évét követő négy éven belül kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz vásárolható, vagy állítható elő. A lekötött pénz "feloldása" a beruházási kiadások összegének és ütemének megfelelően történik. Immateriális javak beszerzésére ez a kedvezmény nem vehető igénybe.

11 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai:
A fejlesztési tartalék képzésével igénybe vett adóalap-kedvezmény lényegében egy előrehozott értékcsökkenési leírást jelent a vállalkozó számára. Előbb számolja el az értékcsökkenési leírást, mint ahogy magát a beruházást megvalósítaná, az eszközt üzembe helyezné.

12 Fejlesztési tartalék A kedvezmény “visszafizetése”
Az adóalap-kedvezményre eső vállalkozói adót késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni és az osztalékadót is meg kell fizetni, ha - az egyéni vállalkozó mégsem valósítja meg a beruházást és négy éven belül feloldja a lekötött pénzt, - a lekötés adóévét követő negyedik adóév utolsó napjáig nem használja fel a fejlesztési tartalékot, - egyéni vállalkozói jogállása megszűnik (kivéve a halálesetet, ha az örökös folytatja a tevékenységet).

13 Egyéni vállalkozók beruházási kedvezményei
Vállalkozói adóalapot csökkentő kedvezmények Kisvállalkozói kedvezmény Fejlesztési tartalék Osztalékalapot csökkentő kedvezmények

14 Osztalékalapot csökkentő kedvezmények
Érvényesítésének részletes szabályai: Ha az egyéni vállalkozó üzemi célú beruházást és/vagy felújítást hajt végre az adóévben és a beruházást/felújítást nem helyezi üzembe a tárgyévben, akkor a beruházási/felújítási költségnyilvántartásban szereplő összeggel csökkentheti az osztalékalapját.

15 Osztalékalapot csökkentő kedvezmények
Érvényesítésének részletes szabályai: A tárgyévi osztalékalapját csökkentheti az egyéni vállalkozó a kizárólag üzemi célt szolgáló, saját tulajdonú tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékéből az adott évben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel, amennyiben az értékcsökkenési leírást a tárgyévben kezdte el.

16 Társas vállalkozók beruházási kedvezményei
Adóalapot csökkentő kedvezmények Kisvállalkozói kedvezmény Fejlesztési tartalék Adókedvezmények Kamatkedvezmény

17 Kisvállalkozói kedvezmény
Érvényesítésének részletes szabályai: A kedvezmény az adóalapnak az adóévben megvalósított beruházás értékével, de legfeljebb a vállalkozás adóévi adózás előtti eredményével és legfeljebb 30 millió forinttal történő csökkentése révén mérsékli (akár nulláig) a társaságiadó fizetési kötelezettséget. Csak mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő adózók élhetnek vele. PM-GKM-APEH Tájékoztató tartalmazza!

18 Kisvállalkozói kedvezmény
Érvényesítésének részletes szabályai: Az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíthető: -         A korábban még használatba nem vett (új) ingatlan értéke, -         A korábban még használatba nem vett (új), a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolt tárgyi eszközök értéke, -         Az ingatlan felújítás,bővítés,rendeltetésváltozás, átalakítás értéke, -         Az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke.

19 Kisvállalkozói kedvezmény
A kedvezmény “visszafizetése” Az igénybe vett kedvezmény kétszeresével kell növelni az adóalapot, ha a tárgyi eszközt az igénybevétel évét követő negyedik adóév utolsó napjáig nem helyezi üzembe, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között helyezi üzembe, üzemkörön kívüli ingatlanként is használja, illetve az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé vagy a forgóeszközök közé sorolja át, elidegeníti (természetbeni juttatásként átadja, értékesíti, apportálja, térítés nélkül átadja), az adózó jogutód nélkül megszűnik.

20 Társas vállalkozók beruházási kedvezményei
Adóalapot csökkentő kedvezmények Kisvállalkozói kedvezmény Fejlesztési tartalék Adókedvezmények Kamatkedvezmény

21 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai:
Fontos tényező a társasági adóalap csökkentésében a fejlesztési tartalék, mely nem más, mint az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 25%-a, és maximum adóévenként 500 millió forint.

22 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai:
Csak olyan vállalkozás élhet ezzel a társasági adóalap-csökkentő lehetőséggel, amely az adóévben nyereséges volt. Még akkor is megteheti ezt, ha az eredménytartaléka negatív. A lekötött tartalékba történő átvezetés nem jelenti a fedezet tényleges pénzügyi elkülönítését, hanem csak a saját tőke elemeinek változását, valamint azt, hogy ezen összeg nem képezheti az osztalék fedezetét.

23 Fejlesztési tartalék Érvényesítésének részletes szabályai:
A lekötött tartalék a lekötés adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházásra - a beruházás értékének megfelelő összegben - oldható fel, pótlólagos adófizetési kötelezettség nélkül. Az apport nem számít beruházásnak ebből a szempontból. A lekötött tartalékot akkor lehet szabályosan feloldani, ha a lekötés adóévét követő négy adóévben beruházást valósítunk meg, és e beruházás értékének megfelelő összegben oldjuk fel a lekötött összeget.

24 Fejlesztési tartalék A kedvezmény “visszafizetése”
Amennyiben a fejlesztési tartalékot négy adóéven belül nem használtuk fel, vagy beruházás nélkül a fejlesztési tartalékot visszavezetjük az eredménytartalékba, akkor 30 napon belül meg kell fizetni az elmaradt társasági adót, és a késedelmi pótlékot az eredeti esedékességhez viszonyítva. Pénzügyi lízing keretében átvett eszköz is lehet a beruházás tárgya, illetve a fejlesztési tartalék feloldásának oka. A fejlesztési tartalék képzése lényegében egy előrehozott értékcsökkenési leírás a cégnél.

25 Társas vállalkozók beruházási kedvezményei
Adóalapot csökkentő kedvezmények Kisvállalkozói kedvezmény Fejlesztési tartalék Adókedvezmények Kamatkedvezmény

26 Kamatkedvezmény Érvényesítésének részletes szabályai:
A mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő adózó a december 31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata után érvényesíthet adókedvezményt.

27 Kamatkedvezmény Érvényesítésének részletes szabályai:
Az adókedvezmény az adóévben kifizetett kamat 40%-a legfeljebb 6 millió forint. Az adókedvezményként igénybe vett összeg nem haladhatja meg a számított társasági adó 70%-át.

28 A hitelből megvalósított beruházások és az adókedvezmények kapcsolata
A kedvezmények igénybevételének lehetősége nem függ attól, hogy a beruházást saját erőből, hitelből vagy támogatásból valósította meg a vállalkozás. A teljes egészében támogatásból és hitelből megvalósított beruházás értéke is csökkenti az adózás előtti eredményt/adófizetési kötelezettséget, ha az egyéb feltételek teljesülnek.

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. Budai Péterné adótanácsadó Mentor Közhasznú Alapítvány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések