Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz  1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 1.  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz  1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 1.  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó."— Előadás másolata:

1

2  1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 1.  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2.  3. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 3.  5. Az egyszerűsített vállalkozói adó évi legfontosabb szabályai 5.  18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 18.  eszakalfold/aktualis/szallashelyadas.html

3 Adóköteles bevételszerző tevékenység végezhető: -Vállalkozás útján (Egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Kkt) -Adószámmal rendelkező magánszemélyként -Önálló tevékenységből származó bevételként

4 Bejelentkezési kötelezettség: -Egyablakos rendszer: egyéni vállalkozók okmányirodai, társas vállalkozások cégbírósági bejelentkezésükkel egyidejűleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásába is bekerülnek. -Adószámos magánszemély: 13T101 nyomtatvány -Szálláshely fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél.

5 ÖNNÁLÓ VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉKE (máshová nem sorolt) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás; (Ide tartoznak a korábban hatályos Szakmakód jegyzék szerinti SZJ Fizető-vendéglátás, illetve az SZJ Falusi szállásadás.) Egyéb szálláshely-szolgáltatás; (A korábban hatályos Szakmakód jegyzék szerint SZJ Egyéb kereskedelmi szállás-hely szolgáltatás.)

6 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007.évi CXXVII.tv. -27% általános mérték -18% szálláshelyszolgáltatás ,- ft alanyi áfamentesség

7 MIT VÁLASSZAK? EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Személyi jövedelmadó alá bejelentkezett EVA KATA Átalányadózás ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY Önálló tevékenységként Tételes átalányadózás

8 Vállalkozói szjaÁtalányadóEVAKATA nincs maximálva bevétel max. 15 mill bevétel max. 30 mill. bevétel max. 6 mill vállalkozás kezdete bejelentkezés váll. kezdése, ill. febr. 15., megszünés évét köv. 4 év után bejelentkezés dec. 20-ig, feltétel 2 megelőző adóév vállalkozás kezdete, ill.bármikor naplófőkönyv bevételi, kiadási bizonylatolás alanyi áfament.pénztárkönyv bevételi nyilvántartást vezet, bevételi nyilvántartást vezet 10% ill. 19% bevétel 40%-ának 16%-abevétel 37% Ft/év

9 Vállalkozói szjaÁtalányadóEVAKATA Éves bevétel Egyéb költség Fizetendő adó Fizetendő járulék Vállalkozásból származó nettó jövedelem

10 ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY  NAV-nál 13T101 nyomtatvány  Önálló tevékenységként adózik  Tételes átalányadózó  32ezer Ft/év/szoba + 20% eü.hj

11 Áltanános forgalmi adó: -27% től alanyi adómentességi határ ,- Ft tól tételes áfa bevallás -Adóév utolsó napjáig kell bejelenteni a pénzforgalmi elszámolás választását (Art. 22.§(1) i.pont)

12 Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei: -Kis- és középvállalkozások, -Belföldi székhely, -Csőd- és felszámolási eljárás alatt nem áll, -Sem a tárgyévben várhatóan, sem azt megelőző évben 125 M Ft-t NEM érte el az összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, -Tárgy naptári évre választható.

13 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TEVÉKENYSÉGET VÁLASZTHATJA : -magyar állampolgár, -az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló részes más államnak az állampolgára, - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy

14 NEM VÁLASZTHATJA: -aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, - akit jogerős szabadságvesztés végrehajtásárs ítéltek -egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

15 BEJELENTKEZÉS: Területileg illetékes okmányirodákban személyesen, illetve Ügyfélkapun keresztül, Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása ,-Ft, Személyi okmányok szükségesek

16 VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ -27% szociális hozzájárulási adó min.bér 112.5%- a után -16% szja -10% nyugdijjárulék -7% egbizt. a min.bér 150%-a után -1,5% munkerő piaci járulék min.bér 150%-után -16% szja osztalék -14% eü.hj osztalék -10% vállalkozói adó

17 KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGŰ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Saját jogú öregségi nyugdíjas Csak a ténylegesen kifizetett bér után -16% szja -10% nyugdijjárulék -7% egészségbiztosítási járulék -havi 6660,-Ft eü-i szolgáltatási járulék (222/nap)

18 KATA = KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA /2012.évi CXLVII. Tv/ VÁLASZTHATJÁK: -Egyéni vállalkozók, -Egyéni cégek, -Betéti Társaságok (csak magánszemély taggal) -Közkereseti Társaságok (csak magánszemély taggal)

19 NEM VÁLASZTHATJÁK: -Bejelentést megelőző két évben a vállalkozás adószámát törölte, vagy jogerősen felfüggesztette az adóhatóság -Biztosítási ügynökök, -Saját tulajdonú ingatlan bérbeadói BEJELENTÉS: -NAV nyomtatványon -Bejelentést követő hó első napjától él -Tevékenységét év közben kezdődő vállalkozás azonnal kérheti (EVA-val ellentétben)

20 MEGSZÜNÉS: -Bejelentéssel, -Vállalkozási forma megváltozásával, -Vállalkozás megszűnésével, -Bejelentett kisadózó tag kilépésével, halálával, ha 90 napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre, -Mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjától, -Adószám felfüggesztését megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjától, -Végelszámolás, felszámolás kezdő időpontja megelőző nappal, -KATA adóalanyiság megszűntetését követő 24 hónapon belül nem választható a KATA.

21 KATA MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSE: -A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50ezer forint, - „ „ „ főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25ezer Ft/hó -Minden egyes bejelentett kisadózó után meg kell fizetni a tételes adót, -Minden megkezdett hónap után meg kell fizetni az adót (3munkanap után kilép a kisadózó, akkor is meg kell fizetni a tételes havi adót) -Évi 6millió forint árbevételt meghaladó KATA-s adózó 40% mértékű különadót fizet. -Kiállított számlára fel kell tüntetni a „Kisadózó” szöveget, különben mulasztási bírsággal sújtják.

22 MILYEN ADÓKAT VÁLT KI A KATA? -Vállalkozói szja, vállalkozói osztalékalap utáni adó és átalányadó, -Tánya alól, -Szja, járulékok és eü.hj, -Szociális adó, egészségügyi hj, valamint a szakképzési hj alól. E mellett a vállalkozásoknak meg kell fizetni a munkaviszonyra tekintettel, a kisadózónak nem minősülő személyek utáni járulékokat.

23 ÖSSZEHASONLÍTÁS ELŐNYÖK • TÖBB MARAD A VÁLLALKOZÓ, VÁLLAKOZÁS ZSEBÉBE, • BEJELENTÉS ALAPJÁN-NINCS VÁRAKOZÁSI IDŐ • „KEDVEZŐ” ADÓÖSSZEG • SOK ADÓT VÁLT KI • ADMINISZTRÁCIÓ CSÖKKENÉSE • CSAK BEVÉTELI NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE VAN • NEM KELL KÖNYVELŐ

24 HÁTRÁNYOK • NEM MINDENKI VÁLASZTHATJA, • 6 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKHATÁR, • FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ BIZTOSÍTOTTI ALAPJA FT (táppénz, nyugdíj, stb) • NEM FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ NEM BIZTOSÍTOTT • JELENTENI KELL AZ ADÓZÓKNAK AZOKAT A KISADÓZÓKAT AKIKTŐL ÉVES SZINTEN 1 MILLIÓ FELETTI SZÁMLÁT FOGADTAK BE

25 AMIRE MÉG FIGYELNI KELL!!! Társas ill. egyéni vállalkozások elérhetősége, Minden változást be kell jelenteni a NAV-nak, Számviteli bizonylatok alaki, formai követelményeinek betartás, KATA, EV alanyainak a számlán fel kell tüntetni adózási formájukat

26 3/2013. NGM rendelet 1.§ (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során. (1.sz. Melléklet) 1. Az Áfa tv § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:b) a okt. 15. napján hatályos TEÁOR ‘ az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási

27 2007. CXXVII.tv (áfa tv) 166. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany a 165. (2) Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [178. § (1) bekezdése]. Magyarán: ha minden bevételről számlakiállítás történik, pénztárgép használata alól mentesül a vállalkozás.

28 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz  1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 1.  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések