Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz  1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 1.  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz  1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 1.  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó."— Előadás másolata:

1

2 www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz  1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 1.  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2.  3. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 3.  5. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai 5.  18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 18.  http://www.nav.gov.hu/print/nav/regiok/eszak_alfold/ eszakalfold/aktualis/szallashelyadas.html

3 Adóköteles bevételszerző tevékenység végezhető: -Vállalkozás útján (Egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Kkt) -Adószámmal rendelkező magánszemélyként -Önálló tevékenységből származó bevételként

4 Bejelentkezési kötelezettség: -Egyablakos rendszer: egyéni vállalkozók okmányirodai, társas vállalkozások cégbírósági bejelentkezésükkel egyidejűleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásába is bekerülnek. -Adószámos magánszemély: 13T101 nyomtatvány -Szálláshely fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél.

5 ÖNNÁLÓ VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉKE 552006 - (máshová nem sorolt) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás; (Ide tartoznak a korábban hatályos Szakmakód jegyzék szerinti SZJ 552002 - Fizető-vendéglátás, illetve az SZJ 552005 - Falusi szállásadás.) 559001 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás; (A korábban hatályos Szakmakód jegyzék szerint SZJ 559001 Egyéb kereskedelmi szállás-hely szolgáltatás.)

6 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007.évi CXXVII.tv. -27% általános mérték -18% szálláshelyszolgáltatás -6.000.000,- ft alanyi áfamentesség

7 MIT VÁLASSZAK? EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Személyi jövedelmadó alá bejelentkezett EVA KATA Átalányadózás ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY Önálló tevékenységként Tételes átalányadózás

8 Vállalkozói szjaÁtalányadóEVAKATA nincs maximálva bevétel max. 15 mill bevétel max. 30 mill. bevétel max. 6 mill vállalkozás kezdete bejelentkezés váll. kezdése, ill. febr. 15., megszünés évét köv. 4 év után bejelentkezés dec. 20-ig, feltétel 2 megelőző adóév vállalkozás kezdete, ill.bármikor naplófőkönyv bevételi, kiadási bizonylatolás alanyi áfament.pénztárkönyv bevételi nyilvántartást vezet, bevételi nyilvántartást vezet 10% ill. 19% bevétel 40%-ának 16%-abevétel 37%600.000Ft/év

9 Vállalkozói szjaÁtalányadóEVAKATA Éves bevétel5 500 000 Egyéb költség2 500 000 Fizetendő adó633 216528 0002 035 000600 000 Fizetendő járulék854 574624 750 Vállalkozásból származó nettó jövedelem1 512 2101 847 250340 2502 400 000

10 ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY  NAV-nál 13T101 nyomtatvány  Önálló tevékenységként adózik  Tételes átalányadózó  32ezer Ft/év/szoba + 20% eü.hj

11 Áltanános forgalmi adó: -27% 2013 -2013. 01.01-től alanyi adómentességi határ 6.000.000,- Ft -2013-tól tételes áfa bevallás -Adóév utolsó napjáig kell bejelenteni a pénzforgalmi elszámolás választását (Art. 22.§(1) i.pont)

12 Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei: -Kis- és középvállalkozások, -Belföldi székhely, -Csőd- és felszámolási eljárás alatt nem áll, -Sem a tárgyévben várhatóan, sem azt megelőző évben 125 M Ft-t NEM érte el az összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, -Tárgy naptári évre választható.

13 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TEVÉKENYSÉGET VÁLASZTHATJA : -magyar állampolgár, -az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló részes más államnak az állampolgára, - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy

14 NEM VÁLASZTHATJA: -aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, - akit jogerős szabadságvesztés végrehajtásárs ítéltek -egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

15 BEJELENTKEZÉS: Területileg illetékes okmányirodákban személyesen, illetve Ügyfélkapun keresztül, Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása 10.000,-Ft, Személyi okmányok szükségesek

16 VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ -27% szociális hozzájárulási adó min.bér 112.5%- a után -16% szja -10% nyugdijjárulék -7% egbizt. a min.bér 150%-a után -1,5% munkerő piaci járulék min.bér 150%-után -16% szja osztalék -14% eü.hj osztalék -10% vállalkozói adó

17 KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGŰ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Saját jogú öregségi nyugdíjas Csak a ténylegesen kifizetett bér után -16% szja -10% nyugdijjárulék -7% egészségbiztosítási járulék -havi 6660,-Ft eü-i szolgáltatási járulék (222/nap)

18 KATA = KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA /2012.évi CXLVII. Tv/ VÁLASZTHATJÁK: -Egyéni vállalkozók, -Egyéni cégek, -Betéti Társaságok (csak magánszemély taggal) -Közkereseti Társaságok (csak magánszemély taggal)

19 NEM VÁLASZTHATJÁK: -Bejelentést megelőző két évben a vállalkozás adószámát törölte, vagy jogerősen felfüggesztette az adóhatóság -Biztosítási ügynökök, -Saját tulajdonú ingatlan bérbeadói BEJELENTÉS: -NAV nyomtatványon -Bejelentést követő hó első napjától él -Tevékenységét év közben kezdődő vállalkozás azonnal kérheti (EVA-val ellentétben)

20 MEGSZÜNÉS: -Bejelentéssel, -Vállalkozási forma megváltozásával, -Vállalkozás megszűnésével, -Bejelentett kisadózó tag kilépésével, halálával, ha 90 napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre, -Mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjától, -Adószám felfüggesztését megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjától, -Végelszámolás, felszámolás kezdő időpontja megelőző nappal, -KATA adóalanyiság megszűntetését követő 24 hónapon belül nem választható a KATA.

21 KATA MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSE: -A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50ezer forint, - „ „ „ főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25ezer Ft/hó -Minden egyes bejelentett kisadózó után meg kell fizetni a tételes adót, -Minden megkezdett hónap után meg kell fizetni az adót (3munkanap után kilép a kisadózó, akkor is meg kell fizetni a tételes havi adót) -Évi 6millió forint árbevételt meghaladó KATA-s adózó 40% mértékű különadót fizet. -Kiállított számlára fel kell tüntetni a „Kisadózó” szöveget, különben mulasztási bírsággal sújtják.

22 MILYEN ADÓKAT VÁLT KI A KATA? -Vállalkozói szja, vállalkozói osztalékalap utáni adó és átalányadó, -Tánya alól, -Szja, járulékok és eü.hj, -Szociális adó, egészségügyi hj, valamint a szakképzési hj alól. E mellett a vállalkozásoknak meg kell fizetni a munkaviszonyra tekintettel, a kisadózónak nem minősülő személyek utáni járulékokat.

23 ÖSSZEHASONLÍTÁS ELŐNYÖK • TÖBB MARAD A VÁLLALKOZÓ, VÁLLAKOZÁS ZSEBÉBE, • BEJELENTÉS ALAPJÁN-NINCS VÁRAKOZÁSI IDŐ • „KEDVEZŐ” ADÓÖSSZEG • SOK ADÓT VÁLT KI • ADMINISZTRÁCIÓ CSÖKKENÉSE • CSAK BEVÉTELI NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE VAN • NEM KELL KÖNYVELŐ

24 HÁTRÁNYOK • NEM MINDENKI VÁLASZTHATJA, • 6 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKHATÁR, • FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ BIZTOSÍTOTTI ALAPJA 81.300 FT (táppénz, nyugdíj, stb) • NEM FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ NEM BIZTOSÍTOTT • JELENTENI KELL AZ ADÓZÓKNAK AZOKAT A KISADÓZÓKAT AKIKTŐL ÉVES SZINTEN 1 MILLIÓ FELETTI SZÁMLÁT FOGADTAK BE

25 AMIRE MÉG FIGYELNI KELL!!! Társas ill. egyéni vállalkozások elérhetősége, Minden változást be kell jelenteni a NAV-nak, Számviteli bizonylatok alaki, formai követelményeinek betartás, KATA, EV alanyainak a számlán fel kell tüntetni adózási formájukat

26 3/2013. NGM rendelet 1.§ (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során. (1.sz. Melléklet) 1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:b) a 2009. okt. 15. napján hatályos TEÁOR ‘08.........az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási

27 2007. CXXVII.tv (áfa tv) 166. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany a 165. (2) Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [178. § (1) bekezdése]. Magyarán: ha minden bevételről számlakiállítás történik, pénztárgép használata alól mentesül a vállalkozás.

28 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz  1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 1.  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések