Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bér és béren kívüli juttatások 2012 Dr. Orbán Ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bér és béren kívüli juttatások 2012 Dr. Orbán Ildikó."— Előadás másolata:

1 Bér és béren kívüli juttatások 2012 Dr. Orbán Ildikó

2 Adómérték 16 % adómérték minden jövedelemre –Kivétel: Vállalkozó személyi jövedelemadó –500 millió forint adóalapig 10 % –500 millió forint adóalap felett 19 % Tartós befeketetés –3 év után a kamat 10 % adót visel –5 év után a kamat 0 % adót visel

3 Adóalap Adóalap kiegészítés mértéke 27 % –Kivétel: évi 2 424 000 forint összevont jövedelemig 0 % Sávosan progresszív adóalap 2011. évhez képest 104.717 Ft adókönnyebbség

4 Kedvezmények Adójóváírás megszűnik –Utoljára a 2012. január 15-ig kifizetett bérből Családi kedvezmény –A vagyonkezelői joggal felruházott gyám is, ha saját háztartásában neveli a gyermeket –Elegendő a családi pótlékra való jogosultság, a folyósítás nem feltétel

5 Munkáltató előleg-megállapítás adóalap kiegészítés A kifizetett jövedelmek összeszámítása 2 424 000 Ft alatti jövedelemre, illetve arányos részére nincs adóalap-kiegészítés A magánszemély kérheti teljes jövedelmére, vagy egy részére alkalmazni az adóalap- kiegészítést Köteles kérni, ha várható jövedelme 2 424 000 Ft felett – több munkáltató esetén mulasztása esetén a munkáltató automatikusan figyelembe veszi + 12 % különbözeti bírság bevallásban

6 Kifizetői adóelőleg-megállapítás Főszabály: teljes kifizetésre adóalap- kiegészítés Nincs adóalap-kiegészítés –Magánszemély előzetes írásbeli nyilatkozata szerint összevont jövedelem nincs 2 424 000 Ft –Tb ellátás kifizetője, kivéve ha a munkáltató –Munkanélküli ellátás

7 Saját előlegfizetés Adóalap kiegészítéssel kell számolni, kivéve –Nem kifizetőtől származó jövedelem, vagy adóelőleg-megállapításra nem kötelezett kifizetőtől származó jövedelem, –és összevont jövedelem nincs 2 424 000 Ft Családi kedvezmény adóelőleg megállapításkor figyelembe vehető

8 Költségek adóelőleg-megállapításnál Önálló tevékenységnél költségnyilatkozat legfeljebb a bevétel 50 %-áig –Nyilatkozat hiányában 10 % költséghányad Nem önálló tevékenység esetén költségtérítéssel szemben költség- nyilatkozat a költségtérítés 100 %-áig adható

9 Nincs adóelőleg-megállapítás Őstermelői tevékenység ellenértéke → hitelesített értékesítési betétlap bemutatása Családi gazdálkodó → jogállást igazoló okirat bemutatása –Mindkettő bevallandó a ’08-as bevallásban Egyéni vállalkozó → jogállást igazoló okirat bemutatása

10 Nyugdíj Saját jogú és hozzátartozói nyugellátás Rehabilitációs járadék Nyugdíj előtti munkanélküli segély Álláskeresési segély ha öregségi korhatár 5 éven belüli betöltésére tekintettel állapítják meg Korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság Rokkantsági ellátások

11 Béren kívüli juttatások közterhe Adóalap: juttatási érték +19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: szja-val egyező adóalap Eho mértéke: 10 % Tényleges adóterhelés: 11,9 % Összes teher: 30,94 % 100 Ft juttatásból a nettó 76,37 Ft (eddig 84 Ft nettó)

12 Béren kívüli juttatások Változatlan juttatások: –Iskolakezdési támogatás –Üdülési szolgáltatás –Helyi bérlet –Iskolarendszerű képzés támogatása –Munkáltatói önkéntes pénztári hozzájárulás –Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató munkáltatói befizetés –Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás Megszűnő juttatás: –Internet –Üdülési csekk

13 „Háromzsebes” SZÉP kártya 225 000 Ft/év → szálláshely szolgáltatásra 150 000 Ft/év → melegkonyhás vendéglátás, munkahelyi étkezés is 75 000 Ft/év → szabadidő, rekreáció, egészségmegőrzés 317/2011. (XII.27.) Korm. rendelettel módosított 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet

14 Étkezési hozzájárulás 12 500 Ft/hó → csak munkahelyen működő étkezőhelyen, és/vagy 5000 Ft/hó → Erzsébet utalványon „hideg” étkezés ( 39/2011.(XII.29.) KIM rendelet ), és/vagy 150 000 Ft/év SZÉP kártya vendéglátás alszámlán → csak melegkonyhás vendéglátás →

15 Béren kívüli juttatás értékhatára 500 000 Ft/év Éven belül napi arányosítási kötelezettség a munkáltatónál eltöltött időre Több munkáltatótól is az évi 500 000 Ft-ot meghaladó rész egyes meghatározott juttatás Közteher: szja 19,04% + eho 32,13% Optimális cafeteria keret: 654 700 Ft

16 Összehasonlítás Adómentes jövedelem1000 Ft Béren kívüli juttatás763 Ft Egyes más meghatározott juttatás661 Ft Bér – adóalap kiegészítés nélküli jövedelemsávban 585 Ft Bér – adóalap kiegészítéses jövedelemsávban 567 Ft

17 Egyes más meghatározott juttatások Szja adóalap: juttatási érték + 19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: mint szja alap Adó mértéke: 27 % Tényleges adóterhelés: 32,13 % Összes teher: 51,17 %

18 Reprezentáció, üzleti ajándék Üzleti eseményhez kapcsolódó vendéglátás és kapcsolódó szolgáltatás Társasági adóalanynak és egyéni vállalkozónak is adóköteles a teljes összege Üzleti ajándéknak nincs értékhatára Bevallása: ’08-ason juttatás hónapjának kötelezettsége Eltérő üzleti éves: 2012-ben induló üzleti évre alkalmazza

19 Reprezentáció, üzleti ajándék Társadalmi szervezet, egyházi személy, köztestület, alapítvány Bevétel 10 %-a, vagy ráfordítás 10 %-a mentes Üzleti ajándék egyedi értéke a minimálbér 25 %-át nem haladhatja meg Bevallás: elszámolt éves összes bevétel megállapításának hónapja

20 Munkavállalói juttatások Valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon juttatott termék, szolgáltatás, ha az ténylegesen elérhető vagy Belső szabályzat, kollektív szerződés stb. alapján munkavállalói csoportoknak nem teljesítménytől függő juttatás Például internet, étkezési jegy juttatás

21 Egyéb vendéglátás Egyidejűleg több magánszemély részére szervezett vendéglátás és szabadidőprogram Beleértve a résztvevőknek adott ajándéktárgyat is Ajándék egyedi értéke legfeljebb a minimálbér 25 %-a

22 Reklámajándék Üzletpolitikai célból adott ajándék Nem adómentes, nem üzleti ajándék Nem tartozik a szerencsejáték törvény hatálya alá Ajándéknak nincs értékhatára Rosszhiszemű, jogszerűtlen eljárás esetén 50 % mulasztási bírság

23 Adómentes biztosítás Kockázati életbiztosítás Visszavásárlási értékkel nem rendelkező –Balesetbiztosítás –Betegségbiztosítás – ebből fizetett jövedelempótló szolgáltatás a kifizetést megelőző második év átlagkeresetének 50 %-ig adómentes Díjfizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás

24 Csoportos személyszállítás Legalább 4 munkavállaló szállítása –Saját jármű –Igénybe vett szolgáltatás (nem kell különjárat) 4 főnél kevesebb munkavállaló szállítása, ha –Közösségi közlekedéssel a munkába járás nem oldható meg –Munkarend, vagy földrajzi elhelyezkedés miatt

25 Külföldi kiküldetés Igazolás nélkül levonható napidíjból a –bevétel 30 %-a, de –legfeljebb napi 15 Euró Nemzetközi árufuvarozó és személyszállító 40 euró mentes, ha más költséget nem számol el.

26 Termőföldből átminősített ingatlan átruházása Termőföldből átminősített ingatlan átruházása (kivéve ilyenként örökölt ingatlan) Extra hozam háromszoros adóalap után adózik Hozam: bevétel költségekkel csökkentett része Szokásos hozam: levonható költségek 0,3 %- ának a tulajdonban tartás napjaival megszorzott összege Extra hozam: szokásos hozamot meghaladó hozam

27 Termőföld tulajdonos társaság eladása Tao-tv. szerinti termőföldből átminősített ingatlant tulajdonában tartó társaság részesedésének eladása, Ingatlan kivonása Árfolyamnyereséget, vállalkozásból kivont jövedelmet növeli az extrahozam kétszerese

28 Termőföld Termőföldről szóló törvényben meghatározott termőföld A művelésből kivett státusztól öt évig –Kivéve, ha a termőföldet legalább öt évig termőföldként tartották tulajdonban

29 Veszteség Egyéni vállalkozó és őstermelő vesztesége Az adóévre elszámolt veszteség nem lehet több mint az adóévi nyereség 50 %- a.

30 Cégautóadó mértéke Teljesítmény KW/ környezetvédelmi osztályjelzés „0” – „4” osztályjelzés „6”-”10” osztályjelzés „5”, „14-15” osztályjelzés 0-5016.5008.8007.700 51-9022.00011.0008.800 91-12033.00022.00011.000 120 felett44.00033.00022.000

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Bér és béren kívüli juttatások 2012 Dr. Orbán Ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések