Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektek pénzügyi elszámolása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektek pénzügyi elszámolása"— Előadás másolata:

1 Projektek pénzügyi elszámolása

2 Határidőre benyújtott PEJ
Megfelelően rendszerezett, átlátható beszámoló: Szakmai beszámoló Pénzügyi beszámoló Csatolt bizonylatok, számlák, szerződések, dokumentumok Meghatározott formai és tartalmi elemek A támogatási szerződésben rögzített ütemezésben, háromhavonta A projekt végén zárójelentés

3 Pénzügyi beszámoló A pénzügyi beszámoló részei: Támogatásigénylő
Számlaösszesítő Csatolt számlák, szerződések, bizonylatok, teljesítésigazolások Előírt formanyomtatványok használata

4 Támogatásigénylő Teljesítés időpontja: Előleg: 2009. szeptember 22.
Közbenső kifizetés: a beszámolási időszak utolsó napja Bizonylat kelte: kitöltés dátuma Bizonylat sorszáma: 1, 2, 3 Csak az adott időszakban felmerült költségeit tartalmazza Beküldött ÁFA-nyilatkozat figyelembevételével ÁFA –törvény változása miatt 2 lehetőség elszámoláskor Pályázatban beadott ütemezéssel összhangban (TSZ módosítás) Nem lehet új költségvetési sorokat betervezni Számszaki hibák (összeadás, betű≠szám) Nem megfelelő vagy hiányzó aláírás

5 Elszámolható költségek
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A Projekt megvalósítási időszakon belül merülnek fel, kifizetésük megtörtént A költségek felmerülése igazolható A projekt megvalósítása érdekében merültek fel

6 Számlaösszesítő Aláírt eredeti példány + 2 másolat
Sorszámozott számlák (eredeti számláról készített hitelesített másolatot /az eredeti) Záradékolás Eredeti bizonylaton, elszámolni kívánt összeg + pályázati reg. Szám Hitelesítés Záradékolt, eredeti bizonylat fénymásolatára Pecséttel vagy kék tollal Dátum + aláírás (szervezet képviselője) Hiányosan kitöltött, olvashatatlan, nem szabályos aláírással benyújtott bizonylat másolat nem elfogadható

7 Számlák Tartalmilag és formailag feleljen meg az ÁFA törvény előírásainak Számszakilag megfelelően legyen Támogatott nevére és címére kiállítva Ha nem a székhelyre szól a számla → igazolni kell a kapcsolatot ( pl. bérleti szerződés) A bizonylat tartalma kapcsolódjon a pályázati célhoz Pályázati reg. szám feltüntetése a számlán, megrendelőn Minden tételhez pénzügyi kifizetést igazoló bizonylat is (hitelesített másolatban) Ha nem jelzi egyértelműen melyik bizonylathoz kapcsolódik a fizetés, ráírni a szla számát, összegét

8 Szerződések - Teljesítésigazolások
Több beszámolási időszak/több számlához kapcsolódó Munkaszerződés (benne hivatkozás a projektre) Részmunkaidő/Munkaköri leírás/Munkaidő nyilvántart. Megbízási szerződés (benne hivatkozás a projektre) Bérleti szerződés Eszközbeszerzés →Szállítói szerződés/Megrendelő Teljesítésigazolások Szállítólevél Átadás-átvételi jegyzőkönyv Személyi jellegű költségek esetén bérjegyzék A feladat eredményeként elkészült produktum

9 Külföldi számlák Fordítás szükséges (kedvezményezett által hitelesítve): számla sorszáma, kiállításának időpontja, a teljesítés időpontja, a vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, egységára értéke a kiállító ország pénznemében értéke Forintban Átszámításnál alkalmazott árfolyam: számla kifizetésének napján jegyzett MNB középárfolyam (fordításon) váltási jegyzéken szereplő árfolyam (csatolni kell) Záradékolás, hitelesítés

10 Közbeszerzési eljárás
Nettó 8 millió és 53 millió forint között általános egyszerű közbeszerzési eljárás 2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén, amennyiben a beszerzés értéke meghaladja az forintot: Legalább 3 árajánlat (elszámoláskor) Tartalmukban azonosak, összehasonlíthatóak

11 A Támogatási szerződés módosítása
A TSZ-ben rögzített bármely költségvetési sor ….%-ot meghaladó mértékben változik A ±….%-on belüli eltérések a sorok/fősorok között a TSZ módosítása nélkül átcsoportosíthatóak Projekt összköltség nő → kedvezményezett saját forrásból Projekt összköltség csökken → támogatás összegét arányosan csökkenteni Csak olyan tartalommal, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg Csak a szerződés lejártát megelőzően A támogatási összeg folyósítása a kérelem elbírálásáig felfüggesztésre kerülhet

12 Praktikus tanácsok Olvassa el újra a Pályázatát és a benyújtott ÁFA-nyilatkozatot! Nézze át a TSZ-ben jóváhagyott költségvetést! Költségvetésből kiindulva → pénzügyi elszámolás A költségvetési alsorok alapján kezdje összeválogatni a számlákat Túllépés lehetőségével kell-e élni? A támogatás összege nem növelhető Ha a számlák még nem teljesen adják ki a 100%-ot → folytassa a feltöltést! (A számlák az adott időszak költségeit kell, hogy igazolják).

13 Praktikus tanácsok A feltöltést addig végezze, amíg az igényelt támogatás összegét kiadja a számlák elszámolni kívánt értéke. Egy számlán szereplő tételek eltérő költségvetési sorokon? A számlán szereplő záradékban az elszámolt teljes összeg szerepeljen Számlaösszesítőben részletezze, hogy melyik sorra mennyit számol el a számla értékéből

14 Praktikus tanácsok Ha megvan az összes számla → hozzátársítani a kifizetést igazoló bizonylatokat Bankszámlakivonat, kiadási pénztárbizonylat Minden költség kifizetését igazolja! Bizonylatonként ellenőrizni! 1 bankszámla több számla kifizetését igazol → bankszámlakivonat hiteles másolatát elég egyszer benyújtani (1 eredeti+2 másolat), de bejelölni, mely tételek kifizetését igazolja! Ha megvan az összes számla + teljesítési bizonylat → számlaösszesítő kitöltése (alá kell írni!)

15 Praktikus tanácsok Számlaösszesítő elkészítése után ZÁRADÉKOLÁS
Minden költséget igazoló dokumentumot Eredeti számlára rávezetni a számlából elszámolni kívánt összeget Mozgó záradék = támogatás nem szerződés szerinti felhasználása A számlán feltüntetett záradék összege = a számlaösszesítőben szereplő összeggel

16 Praktikus tanácsok Záradékolás után HITELESÍTÉS
Minden dokumentumot (számlák, bankkivonatok, szerződések, stb.) Oka: nem az eredeti dokumentumokat kell beküldeni A záradékolt, eredeti bizonylatokat kell lemásolni Szervezet hivatalos képviselője hitelesíti (dátum, aláírás, kék tollal vagy pecséttel) Aláírás egyezzen a szerződéshez benyújtott aláírási címpéldánnyal! Az aláírt komplett beszámolót (szakmai, pénzügyi + bizonylatok) aláírni, beküldeni


Letölteni ppt "Projektek pénzügyi elszámolása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések