Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEA támogatások elszámolása Budapest, 2013.november www.emet.gov.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEA támogatások elszámolása Budapest, 2013.november www.emet.gov.hu."— Előadás másolata:

1 NEA támogatások elszámolása Budapest, 2013.november www.emet.gov.hu

2 Alapfogalmak  Elszámolás  Támogatási időszak  Teljesítés dátum/időszak  Elszámolási időszak  ÁFA nyilatkozat  Banki felhatalmazás  Költségvetés 2

3 A finanszírozás módja  Előfinanszírozás: • utalás a támogatási szerződés megkötése után • a támogatási időszak kezdőnapjától felmerült költségek finanszírozhatók  Utófinanszírozás: • utalás az elszámolás ellenőrzését és lezárását követően 3

4 Az elszámolás tartalmi elemei  Szakmai beszámoló  Pénzügyi elszámolás 4

5 Szakmai beszámoló  Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása  Keretében benyújtandóak: a program megvalósulását igazoló fénykép vagy egyéb dokumentáció (pl: jelenléti ív, plakát, kiadvány, tematika stb…) A beszámolót az Alapkezelő ellenőrzi 5

6 Pénzügyi elszámolás  Célja: - a vállalt feladatok megvalósítása során felmerült költségek igazolása - a pénzügyi elszámolásnak a pályázatban leadott költségvetéssel összhangban kell állnia  Keretében benyújtandóak: - a költségeket igazoló bizonylatok 6

7 Pénzügyi elszámolás részei  Számlaösszesítő  Költségek felmerülését igazoló bizonylatok  Kifizetést igazoló bizonylatok  Egyéb kapcsolódó dokumentumok 7

8 Számlaösszesítő  Táblázatos formában tartalmazza az elszámolás részeként benyújtott számviteli bizonylatok adatait  Költségvetési alsorok szerinti bontásban  EPER-ből nyomtatható  Tartalmazza a hivatalos képviselő cégszerű aláírását 8

9 Költségek felmerülését igazoló bizonylatok  Számla  Nyugta  Díjbekérő  Kiküldetési rendelvény  Adás-vételi szerződés  Bérszámfejtési dokumentum  Stb.. 9

10 Számla  A számla olyan számviteli bizonylat, amelyet áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki  Kötelező formai elemei  Kézi vagy gépi kiállítású  Lehet belföldi vagy külföldi 10

11 Nyugta  Ha a kiállító nem kötelezett számlakibocsátásra, nyugtát állít ki  Jellemző esetei: közös költség, illetékbélyeg 11

12 Díjbekérő  Biztosítási díjak esetében  Számla kiállítása a pénzügyi teljesítést követően 12

13 Kiküldetési rendelvény  Tömegközlekedés, magánszemély tulajdonában lévő gépjárművel történő utazás esetén  Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott normák alapján  Amortizációs költség számolható el  Kötelező formai elemei 13

14 Adás-vételi szerződés  Használt termékek vásárlása esetén  Szállító nem számlaképes  Kötelező formai elemei 14

15 Bérszámfejtési dokumentum  Pályázat keretében elszámolni kívánt munkabér esetén  Egyéni havi bérjegyzék  Kötelező formai elemei 15

16 Kifizetést igazoló bizonylatok  Készpénzben történő kiegyenlítés esetén: • Kiadási pénztárbizonylat • Időszaki pénztárjelentés • Naplófőkönyv  Átutalással történő kiegyenlítés esetén: • Bankszámlakivonat • Internetes számlatörténet 16

17 Kiadási pénztárbizonylat  Szervezet pénztárából történő készpénzfelvételt dokumentálja  Kötelező formai elemei 17

18 Időszaki pénztárjelentés - Naplófőkönyv  Időszaki pénztárjelentés: adott időszakon belül a pénztárban bekövetkezett változásokat mutatja  Naplófőkönyv: tartalmazza a pénztárban illetve a folyószámlán bekövetkező változásokat, de csak a készpénzes számlák kifizetését igazolja 18

19 Bankszámlakivonat - internetes számlatörténet  Szervezet folyószámláját vezető pénzintézet a folyószámlán történő mozgásokat jegyzi  Számlatörténet: záró- és nyitóegyenleget tartalmaznia kell 19

20 Egyéb kapcsolódó dokumentumok  Szerződések  Nyilatkozatok  Útnyilvántartás 20

21 Az elszámolás elkészítésének és benyújtásának módja  EPER-ben és papír alapon  Formai követelményeknek megfelelően (záradékolás, hitelesítés)  Önrész elszámolás, lemondás 21

22 Záradékolás  Az elszámolni kívánt költségeket igazoló számviteli bizonylatokat záradékolni kell.  Záradékolás = az eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget és a Támogatási szerződés számát. 22

23 Hitelesítés Valamennyi benyújtott dokumentumot hitelesíteni kell. A bizonylat fénymásolatára pecséttel vagy kék tollal szöveges formában rá kell vezetni, hogy a másolat és eredeti példány megegyezik, például: „A másolat és az eredeti példány megegyezik”. Ezt a szervezet hivatalos képviselőjének vagy meghatalmazottjának dátummal és cégszerű aláírásával igazolja. 23

24 Önrész  Min. 10%-os előírt önrész  Pénzbeli/nem pénzbeli  Nem pénzbeli esetén: • Társadalmi munka • Dologi feltételek • Szolgáltatás biztosítása 24

25 Lemondás  Nem tud elszámolni a teljes összeggel  Lemondó nyilatkozatot kell benyújtani  Előfinaszírozás esetén: • a visszafizetést igazolni kell  Útófinanszirozás esetén:  A lemondott összeggel csökken a kifizetendő összeg (visszafizetéssel nem jár) 25

26 NEA költségvetési sorok  A1: Ingatlan üzemeltetés költségei  A2: Jármű üzemeltetés költségei  A3: Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei  A4: Adminisztráció költségei  A5: PR, marketing költségek  A6: Humán-erőforrás fejlesztésének költségei  A7: Kommunikációs költségek  A8: Utazás-, kiküldetés költségei  A9: Szállítás költségei  A10: Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei  A11: Szervezetfejlesztés  A12: Egyéb beszerzések, szolgáltatások 26 A - Dologi kiadások

27 NEA költségvetési sorok B - Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 Bérköltség  B2 Megbízási díj  B3 Ösztöndíj  B4 Egyszerűsített foglalkoztatás költségei  B5 Folyamatos vállalkozási szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek  B6 Önkéntes foglalkoztatott költségei 27

28 NEA költségvetési sorok C - Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 Tárgyi eszköz beszerzés  C2 Immateriális javak beszerzése 28

29 Az elszámolás elbírálásának a menete  Elszámolási időszak utolsó napjáig az elszámolást be kell nyújtani a szervezetnek  Ha nem történik meg, felszólítást kap 29

30 Az elszámolás elbírálásának a menete  Az Alapkezelő az elszámolást a kézhezvételt követő negyvenöt napon belül megvizsgálja  Az elbírálás során tartalmi illetve formai ellenőrzésre kerül sor  Egy hiánypótlási kör lehetséges (15 napos határidő) 30

31 Az elszámolás elbírálásának a menete  Az Alapkezelő a következők szerint hozhat döntést az elszámolásról:  Elfogadás  Hiba vagy hiányosság megállapítása  Egészben vagy részben történő elutasítás 31

32 Visszavonás  Előfinanszírozás esetén:  Részösszeg visszavonás  Teljes összeg visszavonás (2 év kizárás)  A visszavont összeget előfinanszírozás esetén kötelessége visszautalni  Visszavonás esetén kifogással élhet a Kedvezményezett  Utófinanszírozás esetén:  az elutasítás összegével csökken a támogatási összeg (visszavonásról itt nem beszélhetünk) 32

33 Lezárás (a folyamat utolsó lépése)  Lezárható egy elszámolás (előfinanszírozás esetén):  elszámolást elfogadta a Pályázatkezelő/Támogató  a részösszeg visszakövetelés megtérült  Kedvezményezett a teljes támogatásról lemondott és ha az előírt követelést a kedvezményezett visszafizette Utófinanszírozás esetén a lezárást követően a jóváhagyott összeg erejéig megtörténik az utalás 33

34 Köszönjük a figyelmet 34 www.emet.gov.hu


Letölteni ppt "NEA támogatások elszámolása Budapest, 2013.november www.emet.gov.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések