Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pénzügyi elszámolhatóság kérdései TÁMOP-3.3.3/08/1. TÁMOP-3.3.3/08/1/KMR Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pénzügyi elszámolhatóság kérdései TÁMOP-3.3.3/08/1. TÁMOP-3.3.3/08/1/KMR Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató."— Előadás másolata:

1 A pénzügyi elszámolhatóság kérdései TÁMOP-3.3.3/08/1. TÁMOP-3.3.3/08/1/KMR Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

2 2007-2013 Elszámolható költségek ESZA elszámolható költségek útmutató ERFA elszámolható költségek útmutató Pályázati útmutató Költségvetési specifikáció együttesen tartalmazza

3 Elszámolhatóság feltételei  Ténylegesen felmerült költségek, melyek teljesülése és jogalapja igazolható;  Közvetlenül kapcsolódik a projekthez;  Egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat;  Olyan mértékben, amilyen mértékben kapcsolódnak a projekthez;  Az elszámolhatósági időszakon belül merültek fel.

4 Projekt előkészítés költségei (ESZA )  jelen pályázati kiírásokban nem számolhatók el.

5 Projektmenedzsment költségei (ESZA) A projekt végrehajtásához szükséges irányítási, koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása  A projekt elszámolható költségének max. 12%  Bérköltség és járulékai,  A támogatott tevékenységhez kapcsolódóan utazási, napidíj, szállás, étkezési költségek  Megbízási díj és járulékai  Jutalom nem számolható el! Elszámolása arányosítással (pl. munkaidő alapú)

6 Projektmenedzsment minimális összetétele  Projekt menedzser – Szakmai vezető (a főpályázó alkalmazásában kell állnia, munkaideje a projektben minimum heti 20 óra)  Pénzügyi munkatárs (munkaideje minimum heti 10 óra)

7 Szakmai megvalósítással összefüggő költségek I.Szakmai megvalósítók bruttó bére és a munkáltatót terhelő járulékok II.Egyéb személyi jellegű ráfordítások (étkezési költség, szállás költség, utazási költség) III.Kiküldetés költsége IV.Pedagógusok helyettesítési díja V.A fejlesztési program kidolgozásában, megvalósításában közreműködő pedagógusok honoráriuma (max. 10.000 Ft+járulék/óra) A projekt céljának megvalósításában, szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködők bérköltsége, járulékai, ill. egyéb juttatások

8 Munkaszerződés, megbízási szerződések elszámolása  Biztosítani kell a diszkrimináció mentességet és a versenyt;  Szerződéskötés legjobb áron a legjobb munkaerővel;  Piacon szokásos díjazásnak megfelel;  Egyértelmű kapcsolat a kifizetett összegek és a teljesítés között.

9 Célcsoport számára biztosított támogatások  Útiköltség  Szállásköltség  Tömegközlekedés költsége  Étkezési költség  Célcsoport képzésével kapcsolatban felmerült anyagjellegű költségek  Tanulók és kísérő pedagógusok belépő és részvételi díja

10 Megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások •Megbízási díj (mentor, szakértők) •Fejlesztő eszközök, segédeszközök, oktatási segédanyagok •Rendezvényszervezési díj •Honlap működtetés •Kiadvány szerkesztés •Fejlesztésben részt vevő pedagógusok továbbképzéseinek részvételi díja A felsorolás nem teljes körű, a költségvetési specifikáció további elszámolható költségeket tartalmaz Külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevételének költségei

11 Egyéb szolgáltatások Mértéke: Jelen pályázati kiírásban nincs korlátozva  Nyilvánosság biztosításának költségei;  Közbeszerzési eljárások lebonyolításának költségei;

12 Általános költségek A projekt elszámolható összköltségének max. 8 %-a  Telekommunikációs szolgáltatások;  Postaköltségek;  Elkülönített bankszámla számla nyitási és számlavezetési díja;  Menedzsment tevékenységhez, célcsoporthoz és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség  Rezsiköltség nem elszámolható!

13 Immateriális javak és tárgyi eszközök ERFA jellegű költségek Mértéke az elszámolható költségek max. 10%-a  Eszközbeszerzés- IKT-és multimédiás eszközök  Bútor beszerzése  Épületfelújítás/javítás/átalakítás

14 Nem elszámolható költségek  Föld, telek, ingatlan;  Új épület építése  Gépjármű beszerzés  Kamattartozás, hitelkamat;  Árfolyamveszteség;  Visszaigényelhető ÁFA;  Bírságok;  Rezsi;  További nem elszámolható költségeket az ESZA, ERFA útmutatók, a Pályázati Útmutató és a Specifikáció tartalmaz

15 Nem köthető Támogatási szerződés HA  Lejárt esedékességű köztartozás van;  Felszámolási-, csőd-, végelszámolási-, adósságrendezési eljárás van folyamatban; Ha szerződéskötést követően fordul elő, támogatás nem folyósítható.

16 A finanszírozás folyamata  Előleg  Időközi kifizetési igény  Záró egyenleg kifizetési igény

17 Előleg Mértéke: max. 35% 2008. December 10-én változott a 217/1998. kormányrendelet (ÁMR) – időbeli korlát megszűnt. A támogatási szerződés 6. sz. melléklete: Előlegigénylésről szóló nyilatkozat •Az előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül kötelező kifizetési igény benyújtása! •Az előleg való elszámolást 60% köztes kifizetés után meg kell kezdeni!

18 Időközi kifizetési igény Legalább egyszer kötelező benyújtani, ha  Az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100e Ft-ot  A Támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül a kifizetési kérelemben a megítélt támogatás min. 10%-át igazolni kell. EPEJ nem lesz!

19 Időközi kifizetési kérelem Kifizetés jó tételezés alapján (min. 30% vagy 5 M Ft) Költségösszesítők használata kötelező •100e és 500e Ft alatti támogatás tartalmú számlák összesítője, (Pályázati felhívás/Támogatási szerződés alapján: ha a megítélt támogatás 25 millió Ft alatt van, akkor a 100e Ft alatti számlák esetében, ha 25 millió Ft-ot meghaladja, akkor az 500e Ft alatti számlák esetében elegendő a számlaösszesítő benyújtása) •személyi jellegű költségek összesítője, •utazási költség összesítő EMIR-ben 1 soron kell rögzíteni az összesítőket!

20 A kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumok  Kifizetési kérelem;  Számlák;  Költségösszesítők;  Szerződések;  Teljesítésigazolások;  Arányosítás módszertana;

21 A kifizetés menete  Kedvezményezett kezdeményezi a KSZ-hez történő benyújtással  Számlaösszesítővel, a költségvetéshez igazodva, annak soraira hivatkozva A benyújtott valamennyi jelentés, dokumentum és bizonylat formai és tartalmi ellenőrzését a KSZ végzi.

22 PEJ benyújtása  6 havonta PEJ benyújtása kötelező  10 Millió Ft támogatás alatt vagy 1 évnél rövidebb projektidőszak esetén 1 PEJ (záró) benyújtása  A PEJ a szakmai előrehaladásra, a pénzügyi kifizetésekre és a közbeszerzések lefolytatására vonatkozó számszerű és szöveges adatokat kér a Kedvezményezettől.

23 PEJ tartalma  Előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. fényképek, kiadványok, jelenléti ívek, emlékeztetők, jegyzőkönyvek, stb.);  Közbeszerzési dokumentáció;  Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek igazolása.

24 Záró kifizetési igény  A projekt legalább 75%-ban teljesült;  Legkésőbb a záró kifizetési kérelemben el kell számolni a kapott előleggel.  Helyszíni szemle a projekt megvalósítása során és zárásakor

25 Helyszíni szemle  Kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel  A projekt fizikai megvalósulásának, eredeti dokumentumok, könyvelési dokumentumok ellenőrzése  Jegyzőkönyv készül

26 Támogatási Szerződés módosítása  A projekt összköltségének 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Támogatási szerződésben rögzítetthez képest.  Ha változik a költségek évek szerinti bontása.

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A pénzügyi elszámolhatóság kérdései TÁMOP-3.3.3/08/1. TÁMOP-3.3.3/08/1/KMR Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések