Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Széchenyi Terv Infopontok feladatai A pályázatkezelés menete – Monitoring, Helyszíni ellenőrzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Széchenyi Terv Infopontok feladatai A pályázatkezelés menete – Monitoring, Helyszíni ellenőrzés."— Előadás másolata:

1 Az Új Széchenyi Terv Infopontok feladatai A pályázatkezelés menete – Monitoring, Helyszíni ellenőrzés

2 A projekt-monitoring feladata •A nyertes projektek előrehaladásának nyomon követése •A szerződésben vállalt célok elérésének, kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése •Beszámolási határidők figyelése •A projekt fenntartásának ellenőrzése •Segítség nyújtás a pályázók részére monitoring folyamat alatt a benyújtandó dokumentumok összeállításához •Támogatói Okirat módosítása szükséges 3 hónapot meghaladó csúszás esetében • A Támogatói Okiratban rögzített adatokban történt bármilyen változást a Kedvezményezett haladéktalanul köteles bejelenteni

3 A szakmai nyomon követés legfontosabb dokumentumai A projekt megvalósítása során: •Záró Beszámoló (ZB): a záró kifizetési igénylés kizárólag a záró beszámolóval együtt nyújtható be, amelyben be kell számolni a projekt szakmai megvalósulásáról. A záró kifizetési igénylés formanyomtatvány vagy a Záró Beszámoló hiánya a kifizetési kérelem automatikus elutasítását vonja maga után. •A papír alapú dokumentumok mellett elektronikus benyújtás kötelezettsége: Pályázó Tájékoztató Felület http://emir.nfu.hu/nd/uszt/410aF957Fa49bEd.php http://emir.nfu.hu/nd/uszt/410aF957Fa49bEd.php

4 Fenntartási időszak • Fenntartási időszak: projekt befejezésétől 3 év (KKV) • A Kedvezményezett a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak; a projektje a Támogatói Okiratban foglaltak szerint valósul meg, és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja  bérbeadási, átruházási, elidegenítési tilalom • A fenntartási időszak kezdete: a projekt befejezése: a vissza nem térítendő támogatás folyósítása a Kedvezményezett részére • Előtörlesztés a fenntartási időszakban • Indikátorok és számszerűsíthető eredmények – Támogató Okirat 4. melléklet • Projekt lezárása, dokumentumőrzési kötelezettség: 2020. december 31.

5 A fenntartási időszakban benyújtandó dokumentumok • A projekt fenntartási időszaka alatt: – Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) – Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ) Esedékesség: évente egyszer, a fenntartási időszak végéig Benyújtási határidő: mérleg benyújtási határidejétől számított 15 napon belül Benyújtás módja: csak elektronikusan, a Pályázó Tájékoztató felületen keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon nem kell beadni.

6 Helyszíni ellenőrzések • A projekt futamideje alatt bármikor szükséges lehet, a pályázat beadásától a fenntartási időszak végéig:  Amennyiben a kockázatelemzés alapján készített éves ellenőrzési terv mintavételes ellenőrzést írt elő – Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás, – Jogszabályi előírás figyelembevételével – a projektek 5%-a esetében  Rendkívüli ellenőrzés a szakterületek vagy IH felkérésre amennyiben a pályázat/projekt nyomon-követése során felmerülő problémák indokolják (célellenőrzés), szabálytalansági gyanú – esetleges szabálytalansági eljárás lefolytatása  Ellenőrzés-tűrési kötelezettség


Letölteni ppt "Az Új Széchenyi Terv Infopontok feladatai A pályázatkezelés menete – Monitoring, Helyszíni ellenőrzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések