Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejlesztési Igazgatóság ISPA/Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet KIOP Közreműködő Szervezet A projektek pénzügyi menedzsmentje Nagyné dr. Szászka Éva -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejlesztési Igazgatóság ISPA/Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet KIOP Közreműködő Szervezet A projektek pénzügyi menedzsmentje Nagyné dr. Szászka Éva -"— Előadás másolata:

1 Fejlesztési Igazgatóság ISPA/Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet KIOP Közreműködő Szervezet A projektek pénzügyi menedzsmentje Nagyné dr. Szászka Éva - Pénzügyi önálló osztály 224-9137

2 A finanszírozás általános feltételei A projektek finanszírozása a jogszabályi háttér figyelembe vételével a Támogatási szerződésekben rögzítettek alapján történik.

3 Kifizetések – Jogi háttér 1260/1999 EK rendelet a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 448/2004 EK rendelet a Strukturális Alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében 1164/94/EK rendelet a Kohéziós Alap létrehozásáról 1264/1999/EK rendelet a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló 1164/94/EK rendelet módosításáról 1386/2002/EK rendelet a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 16/2003/EK rendelet (2003. január 6.) a Kohéziós Alap által részfinanszírozott intézkedések összefüggésében a kiadások támogathatósága tekintetében a 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról

4 Kifizetések – Jogi háttér 1992. évi LXXXVIII. törvény az államháztartásról ÁHT 2000. évi C.törvény A számvitelről 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletaz Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről 360/2004 (XII.26) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, amely hatályon kívül helyezi a 233/2003 (XII.16.) Korm. rendeletet! 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁMR

5 A finanszírozás általános feltételei Átláthatóság Szabályozottság Dokumentáltság

6 A SZÁMLÁK számla o1992.évi LXXIV. törvény (áfa-törvény), 13.§ (1) bek. 16- 17.pontja alapján) oProjekt azonosítószáma dokumentáció oTámogatási Szerződés ad iránymutatást o A támogatás folyósítása / a folyósítás feltételei

7 Kifizetéshez szükséges dokumentumok A kifizetéshez szükséges dokumentumok általában: számla o1992.évi LXXIV. törvény (áfa-törvény), 13.§ (1) bek. 16- 17.pontja alapján) oProjekt azonosítószáma oA projekt megvalósulásának címe/a költség felmerülésének helye Indikátorok szerinti felbontás teljesítés-igazolás saját forrás átutalásának igazolása(!) könyvvizsgálói nyilatkozat, jelentés

8 Kifizetéshez szükséges dokumentumok könyvvizsgálói nyilatkozat Kohéziós Alap támogatás esetén Számlánként számlát felülvizsgálja/ nyilatkozatot kiadja Strukturális Alap támogatás esetén A záró kifizetési kérelem esetén záradékos nyilatkozat ne kerüljön továbbításra! könyvvizsgálói nyilatkozat A Kedvezményezett számviteli rendjére vonatkozóan

9 A kifizetési folyamatban résztvevők –Igazolók,ellenőrzők Kedvezményezett Közreműködő Szervezet Könyvvizsgáló Mérnök

10 Szállító/kivitelező számla benyújtása ( szerződésben meghatározott dokumentációval ) Mérnök /Kedvezményezett igazolás, a számlát formai/tartalmi szempontok szerint ellenőrzi A számla igazolása

11 Kedvezményezett Ellenőrzési listát készít a befogadott dokumentumokról Továbbítja: számlagarnitúra Támogatási Szerződésben meghatározott számú példányát, a Támogatási Szerződésben meghatározott dokumentumokkal, háttérbizonylatokkal Megőrzi: a Támogatási Szerződésben meghatározott időszakig ( SA esetében 2013 december 31-ig) számlagarnitúra 1.4. példányát !! Közreműködő Szervezet (számlagarnitúra 2.3. példánya beérkezik Átutalási megbízás kiállítása és utalványozás MÁK Feladatfinanszírozási főosztályon keresztül) Lebonyolítási bankszámla Szállítói számla kiegyenlítése Szállító

12 Közreműködő Szervezet EMIR-ben rögzít Ellenőriz dokumentum alapú helyszini ellenőrzés Forrásokat összegyűjti Átutalási megbízást készít utalványoz Lebonyolítási bankszámláról elindítja az utalást a Feladatfinanszírozási Főosztályon (MÁK) keresztül ( KA esetében) Szállító

13 EMIR Egységes Monitoring Információs Rendszer - Pályázatok/szerződések nyilvántartása -Elszámolások (számlák), pénzügyi mozgások nyomonkövetése -Finanszírozás modul: –Rögzítés, ellenőrzés, felülvizsgálat, jóváhagyás funkciók ( SA esetéebn KSZ – IH, KA esetében KSZ-KH) – Kifizetések lebonyolítása a rendszeren keresztül - Adatszolgáltatás az IH, KH részére - Számviteli nyilvántartás

14 Problémák Ha a számla tartalmi / formai hibáját a Közreműködő Szervezet veszi észre,vagy hiányos a dokumentáció a számla visszaküldésre kerül

15 Kifizetések – A projekt lezárása → Záró pénzügyi beszámoló/zárójelentés benyújtása a projekt befejezését követően ↓ Végső kifizetési kérelem (Ezek után nincs lehetőség semmilyen további fizetésre vonatkozó kérelem elfogadására a támogató részéről)

16 Gyorsabban, Szabályosabban Jövőbeni segítségek az eredményesebb és gyorsabb számlarendezésért EMIR rendszerhez kapcsolódó számlakitöltő program Elektronikus kapcsolat a Közreműködő Szervezet az Irányító Hatóság valamint a Kifizető Hatóság és a Magyar Államkincstár között

17 Ellenőrzések Az ellenőrzések tapasztalatai A FEUVE rendszer működtetése Szabálytalanságok feltárása, jelentése Szállító-Kedvezményezett Kedvezményezett-Közreműködő Szervezet

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Fejlesztési Igazgatóság ISPA/Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet KIOP Közreműködő Szervezet A projektek pénzügyi menedzsmentje Nagyné dr. Szászka Éva -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések