Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(Záró)Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(Záró)Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)"— Előadás másolata:

1 (Záró)Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)

2 Rövidítés magyarázatok
TSZ: támogatási szerződés PEJ: projekt előrehaladási jelentés ZPEJ: Záró projekt előrehaladási jelentés KSZ: Közreműködő Szervezet PFJ: Projekt fenntartási jelentés

3 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Jogszabályi háttér - 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes kormányrendelet a 2007- 2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól. Ennek alapján: 23. § (1) A kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől kezdve hathavonta legalább egy alkalommal előrehaladási jelentést nyújt be a közreműködő szervezethez. Az előrehaladási jelentést az NFÜ által meghatározott formátumban, elektronikusan kell benyújtani. A támogatási szerződésben az NFÜ előírhatja, hogy az előrehaladási jelentést a kedvezményezett papír alapon is köteles benyújtani. 3

4 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
- Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a projekt megvalósításának időtartama nem éri el az 1 évet, a kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró jelentést) nyújt be a Közreműködő szervezethez. Az előrehaladási jelentés információkat tartalmaz: a célokhoz mért előrehaladásról a céloktól való jelentős eltérésekről, megfelelő indoklással és a célok aktualizálásáról a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesítéséről 4

5 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
helyszíni szemlék, ellenőrzések megállapításai alapján a kedvezményezett által készített intézkedési tervekről és megtett intézkedésekről. A jelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló, dokumentumokat kell csatolni: lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes dokumentumát a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (fotók, sajtóanyagok, közlemények, rendezvényekkel kapcsolatos anyagok, TV spot, rádió spot) 5

6 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
A PEJ/ZPEJ segédanyagok: PEJ/ZPEJ kitöltési útmutató (imk; NFÜ és KSZ honlap) Online kitöltési útmutató (imk; NFÜ és KSZ honlap) PEJ/ZPEJ sablon formanyomtatvány (imk; NFÜ és KSZ honlap) PEJ 1 év fölött/alatt (eredeti megvalósítási időszak változásának kezelése miatt) ZPEJ egyedi jellemzője: A ZPEJ a Záró kifizetési kérelem melléklete, ezért a két dokumentumot a KSZ egyszerre kezeli és értékeli. Ennek megfelelően egyszerre történik a benyújtásuk. Záró kifizetési kérelem elfogadásának feltétele a ZPEJ elfogadása 6

7 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
A PEJ benyújtás időbeliségének problémája A jelentéstételi kötelezettség kezdete mindig a szerződés hatályba lépésnek napja. 1. Amennyiben a projekt tényleges kezdése megegyezik a szerződés hatályba lépésének napjával, akkor ettől a naptól számított 6 hónap múlva kell PEJ-t benyújtani (nagyon ritka eset) 2. Amennyiben a projekt tényleges kezdése korábbi, mint a szerződés hatályba lépésének napja, akkor is a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap múlva kell PEJ-t benyújtani. A jelentés időszaka ebben az esetben 6 hónapnál hosszabb lesz

8 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
A PEJ kötelezettség megváltozása (1) A projekt megvalósítás tervezett hossza 1 évnél rövidebb Kiderül, hogy a projekt megvalósítás 1 éven túli lesz Mikor kiderül az eltérés, már túl van a projekt a megvalósítás első 6 hónapján Mikor kiderül az eltérés, még nincs túl a projekt a megvalósítás első 6 hónapján Ebben az esetben a KSZ által eredetileg legenerált PEJ 6 havi ütemezésnek megfelelően a 6. hónap végén a kedvezményezett benyújtja a PEJ-t. A kiderüléstől számított 5 napon belül 15 napos határidővel felszólítás PEJ-re.

9 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
A PEJ kötelezettség megváltozása (2) 2. A projekt kedvezményezettje 1 éves vagy annál hosszabb megvalósítást vállal Kiderül, hogy a projekt megvalósítás 1 évnél rövidebb lesz Mikor kiderül az eltérés, már túl van a projekt a megvalósítás első 6 hónapján Mikor kiderül az eltérés, még nincs túl a projekt a megvalósítás első 6 hónapján Ekkor csak ZPEJ kötelezettsége lesz a kedvezményezettnek, tehát a KSZ a ZPEJ határidőt módosítja, a korábban legenerált PEJ ütemeket pedig törli Eszerint már adott be PEJ-t, ezt nem töröljük, hanem a legenerált ZPEJ határidejét a KSZ módosítja

10 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
PEJ elfogadás lépései Ellenőrzés: 15 munkanap opcionális Beérkezés: 15 munkanap Ellenőrzés: 5 munkanap PEJ beérkezése Hiánypótlásra felszólítás Helyszíni szemle Hiánypótlás beérkezése PEJ elfogadása/elutasítása

11 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
I. A. Jelentés tárgyát képező időszak kezdő és záró dátuma (PEJ): Kezdő: TSZ aláírásának napja vagy Projekt kezdés napja, ha korábbi mint a TSZ aláírásnak napja Záró: TSZ aláírásának napját követő 6. hónap. Pl.: a TSZ aláírás napja. Kezdet 1: Kezdet 2: 1: (tehát kevesebb mint 6 hónap az időszak) 2: (tehát több mint 6 hónap az időszak)

12 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
I. B. Jelentés tárgyát képező időszak kezdő és záró dátuma (ZPEJ): Kezdő: utolsó PEJ zárásának napja Záró: megvalósítás zárásának napja II. Adjon rövid közzétehető összefoglalót …. rész: - Nem csak a projekt előrehaladásáról kell tájékoztatást nyújtani,hanem szakmai megvalósításra (műszaki tartalmakra vonatkozóan) is. III. Pénzügyi ütemezés rész - Csak az 1 milliárd Ft feletti támogatásoknál releváns.

13 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
IV. Projekt megvalósításának lépései táblázat - A TSZ 10. sz. melléklete alapján szükséges kitölteni, amennyiben ahhoz képest változás áll fenn, akkor az eltérés okát és megtett intézkedéseket is rögzíteni kell (összhangban az esetleges változás- bejelentéssel). V. Indikátor tábla 1. sz. PEJ-nél: A kiindulási érték = bázis érték. Előző jelentéstételi kumulált érték = kiindulási érték A jelentési időszakban elért változás értéke Jelentéstételi időszakig kumulált érték (kiindulási + változás) Szerződés szerint adott évre vállalt érték: projekt évre vonatkozó vállalás értéke 2..

14 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
2. sz. PEJ-től: A kiindulási érték = bázis érték A jelentéstételt megelőző időszak kumulált értéke = előző jelentés jelentéstételi időszakig számított kumulált érték VI. Közbeszerzés táblázat Nem releváns jelen konstrukciónál. VII. Tájékoztatás és nyilvánosság Az összes eszköz feltüntetése szükséges a pályázattal/pályázati hiánypótlással egyezően (célérték, várható időpontja/tényleges időpontja). A kommunikációs csomagnál a megfelelő a IV. számú lesz.

15 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)
VII. Esélyegyenlőség és környezeti táblázatok Minden jelentésben az összes vállalt szempontról nyilatkozni szükséges TSZ 4.sz. melléklete alapján.

16 Tájékoztatási és Nyilvánossági kötelezettség

17 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség
A tájékoztatás és nyilvánosság lefolytatásához kapcsolódó információs anyagok, jogszabályi háttér Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei dokumentum. Arculati kézikönyv (tartalmazza az összes minta dokumentációt, azok tartalmi, formai követelményeit). 1083/2006/EK tanácsi rendelet (általános szabályozás) 1828/2006/EK bizottsági végrehajtási rendelet (EB tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó követelményekről szól) 255/2006. (XII.8.) Kormány rendelet (támogatások elszámolási feltételeiről szól) 17

18 Letölthetők A támogató honlapjáról: KSZ (Közreműködő Szervezet honlapjáról: (hamarosan).

19 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség
Mit értünk tájékoztatás és nyilvánosság alatt? A támogatott projekteknek tartalmaznia kell kötelező nyilvánossági elemeket, mely információt szolgáltat a projekt legalapvetőbb információiról, valamint azok céljairól. A pályázati útmutató határozza meg a kommunikációs csomag szintjét és annak tartalmát. Főbb elemei: Tájékoztatótáblák (A,B,C,D) Sajtóközlemények/sajtókonferenciák Nyitó és záró rendezvények Internetes megjelenések Szóróanyagok Egyéb eszközök 19

20 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség
Mikor és hol kell kihelyezni a tájékoztató táblákat? A, B, C típusú táblákat a fizikai megvalósítás kezdetekor, felvonuláskor szükséges kihelyezni megvalósítás helyén. D típusú táblát (emlékeztető tábla) pedig a projekt megvalósítás fizikai zárásának időpontjára. Alapesetben önállóan álló táblának kell lennie, de falra, kerítésre, védőhálóra történő kihelyezés (amennyiben az önálló tábla balesetveszélyt okozna, vagy a tulajdonos nem járul hozzá a felállításhoz) engedélyezett. Jól láthatóságát biztosítani kell! 20

21 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség
Elszámolhatók a tájékoztatás és nyilvánosság költségei? Pályázati útmutató szabályozza, hogy elszámolhatóak-e a költségek vagy sem és mely költségvetési soron tehetik ezt meg. Telephelyes projektben nem elszámolhatóak a költségek! Azonban jelentéstételi kötelezettség van: PEJ alkalmával fotóval kell igazolni!!! El lehet térni a pályázatban vállaltaktól? Alapesetben nem! Amennyiben a projekt nagyságához képest az elvárt kötelezettség aránytalanul magas, célszerű felvenni a KSZ-szel a kapcsolatot.

22 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség
Mi történik, ha a Kedvezményezett nem teljesíti kötelezettségét? Szabálytalansági eljárást von maga után! AZONBAN! Lehetőség van kezdeményezni egy-egy elem cseréjét/helyettesítését, egyeztetve a KSZ-szel!

23 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség
Telephely specifikus pontok A telephelyes pályázóknak a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei dokumentumban meghatározott IV.-es kommunikációs csomagot kell teljesíteniük. Kötelező elemek Választható elemek Sajtótájékoztató projekt indításról - Sajtó események szervezése Sajtótájékoztató projekt zárásáról - Sajtó megjelenések gyűjtése B típusú tábla - Információs anyagok/kiadv. Fotódokumentációk Honlapon utalni az Uniós támogatásra Projekt záró rendezvény D típusú tábla

24 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség
„B” típusú tábla

25 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség
„D” típusú tábla

26 Projekt Fenntartási Jelentés

27 Projektfenntartási jelentési kötelezettség (PFJ)
Áttekintés Pályázati szakasz Projekt megvalósítási szakasz (TSZ és PEJ) Projekt befejezés és fizikai zárás Projekt fenntartatási szakasz (PFJ) Projekt lezárása 27

28 Projektfenntartási jelentési kötelezettség (PFJ)
A PFJ jogszabályi háttere: 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 24.§ alapján: - A kedvezményezett a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak*. - Amennyiben ez nem teljesülne az haladéktalanul jelezni kell a KSZ felé. - Projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetni, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani, és legalább december 31-ig megőrizni. -A KSZ a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, mintavétellel kiválasztva a vizsgálandó projekteket. * (Lásd utolsó dia) 28

29 Projektfenntartási jelentési kötelezettség (PFJ)
Mikortól kezdődik a PFJ? A projekthez kapcsolódó záró elszámolási csomag elfogadását követő záró kifizetési kérelem KSZ általi elutalásának napjától. Fenntartási kötelezettség ideje a telephelyes projekteknél 3 év. Milyen időközönként szükséges benyújtani Évente. 29

30 Projektfenntartási jelentési kötelezettség (PFJ)
Hogyan történik a jelentés benyújtása PFJ formanyomtatványon oldalról tölthető le Emir rendszerbe 30

31 Projektfenntartási jelentési kötelezettség (PFJ)
PFJ tartalmi igazolása A PFJ alkalmával a formanyomtatvány beadása kötelező a Kedvezményezett részéről A Helyszíni szemle során történik a fenntartási időszakra vonatkozó vállalt értékek valóságtartalmának és teljesülésének ellenőrzése FIGYELEMFELHÍVÁS!!!! A pályázatban és/vagy annak hiánypótlásában valamint a Támogatási szerződésben vállalt összes kötelezettség teljesülésének ellenőrzésére sor kerül! 31

32 Projektfenntartási jelentési kötelezettség (PFJ)
Fenntartási időszakra szóló speciális szabály a telephelyes pályázatoknál - A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 3 naptári évben az átlagos statisztikai létszámának éves átlaga nem csökkenhet a bázis létszám alá, valamint az új munkahely teremetés vállalása esetén vállalását megtartja.

33 Segédlet *(1) A tagállam vagy az irányító hatóság biztosítja, hogy egy infrastrukturális beruházásból vagy termelő beruházásból álló művelet csak akkor tartja meg az alapokból származó hozzájárulást, ha a megvalósulását követő öt éven belül a művelet nem esik át olyan jelentős módosításon, amelyet valamely infrastruktúra-egység tulajdonjogának jellegében bekövetkezett változás vagy termelőtevékenység megszűnése okoz, és amely érinti a művelet jellegét vagy végrehajtási feltételeit, vagy valamely cégnek vagy közjogi szervnek jogtalan előnyt biztosít. Az ESZA-ból származó támogatás hatálya alá tartozó műveleteknél csak akkor kell úgy tekinteni, hogy nem tartották meg a hozzájárulást, ha ezeket beruházás-fenntartási kötelezettség terheli az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke szerinti állami támogatásra alkalmazandó szabályok alapján, és ha ezek a fellépések a termelőtevékenység megszűnése következtében jelentős módosításon esnek át az említett szabályokban megállapított időszakon belül. Az első albekezdésben meghatározott határidőt a tagállamok három évre csökkenthetik a kis- és középvállalkozások általi beruházások fenntartására vonatkozó esetekben.

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "(Záró)Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ/ZPEJ)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések