Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális politika 2007-2013. ISMÉTLÉS 2000-2006. Regionális politika célkitűzései 1.célkitűzés: az elmaradott területek fejlesztésének és strukturális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális politika 2007-2013. ISMÉTLÉS 2000-2006. Regionális politika célkitűzései 1.célkitűzés: az elmaradott területek fejlesztésének és strukturális."— Előadás másolata:

1 Regionális politika

2 ISMÉTLÉS

3

4 Regionális politika célkitűzései 1.célkitűzés: az elmaradott területek fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása 2.célkitűzés: Strukturális nehézségekkel küzdő régiók gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása 3.célkitűzés: Oktatási, szakképzési rendszerek és politikák modernizációja, valamint adaptációs képessége javításának támogatása

5 Célkitűzések Konvergencia célkitűzés 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés 3. Európai területi együttműködés célkitűzés

6 Konvergencia célkitűzés •A konvergencia célkitűzés hasonló a os időszak 1. célkitűzéséhez. Célja a legkevésbé fejlett államok és régiók felzárkózásának elősegítése. A 27 tagállamot számláló Európai Unióban ez a célkitűzés 17 tagállamban 84 régiót érint, melynek összlakossága 154 millió fő. •Támogatás mértéke: A konvergencia célkitűzés keretében milliárd euró áll rendelkezésre, ami a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból rendelkezésre álló teljes összeg 81,54 %.

7 Konvergencia célkitűzés •Jogosultsági feltételek: A strukturális alapok forrásaira (ERFA, ESZA), azon NUTS 2. szintű régiók jogosultak, ahol a időszakra vonatkozó adatok alapján az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az uniós átlag 75 százalékát. Ez a célkitűzésre fordítható összes forrás 70,51 százalékát jelenti (177 milliárd euró). Azon régiók (ún. „phasing out” térségek), ahol a GDP az EU bővítéssel járó statisztikai hatás következtében épphogy meghaladja a küszöbértéket, a célkitűzés forrásaiból fokozatosan csökkenő támogatásban részesülnek. E régiók a célkitűzés forrásainak 4,99 százalékára jogosultak (12,5 milliárd euró). A Kohéziós Alap támogatásaira azon tagállamok jogosultak, ahol a időszakra vonatkozó adatok alapján egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az uniós átlag 90 százalékát. Ez a célkitűzésben rendelkezésre álló forrás 23,22 százaléka. Azon régiók, ahol a GNI az EU bővítés statisztikai hatásai következtében meghaladja a 90 százalékos küszöbértéket, fokozatosan csökkenő támogatásban részesülnek. A Kohéziós Alapból 15 tagállam részesülhet.

8 Regionális versenyképesség és foglalkoztatás •Cél: a konvergencia célkitűzés hatálya alá nem tartozó régiók versenyképességének, vonzerejének erősítése, foglalkoztatási mutatóinak javítása. A célkitűzés keretében 19 tagállam 168 régiója részesülhet támogatásban. Ezek közül 13 tartozik azon régiók közé, ahol a támogatást fokozatosan vezetik be (ún. „phasing- in” területek). Ezek a régiók - a korábbi 1. célkitűzés alá tartozó egykori státuszuknál fogva - különleges pénzügyi juttatásban részesülnek. Támogatás mértéke: •A célkitűzés keretében 49,13 milliárd euró áll rendelkezésre, ami a teljes összeg %. Forrás: ERFA és ESZA.

9 Európai területi együttműködés célkitűzés •Cél: a közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább erősíteni a határokon átnyúló együttműködést. A célkitűzés a korábbi INTERREG közösségi kezdeményezésen alapul, s az ERFA finanszírozása alá került. Jogosultsági feltételek: •A Közösség NUTS 3. szintű, valamennyi belső és egyes külső szárazföldi határok mentén fekvő régiója, és a Közösség NUTS 3. szintű, a tengeri határok mentén fekvő, egymástól legfeljebb 150 km távolságra található régiója jogosult a támogatásra.

10 Európai területi együttműködés célkitűzés Támogatás mértéke: A célkitűzésre az összes támogatás 2,52 %-a, azaz 7,75 milliárd euró áll rendelkezésre, mely az alábbiak szerint oszlik meg: •Határokon átnyúló együttműködés: 73,86 % •Transznacionális együttműködés: 20,95% •Interregionális együttműködés: 5,19% A forrást teljes egészében az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.

11

12

13 Strukturális Alapok működtetése

14

15

16

17 KOHÉZIÓS POLITIKA, : TÁJÉKOZTATÓ Kohéziós alap konverg encia Phasing out Fokoz. bevez. Reg. verskép. Ter együttm. Öszesen Bulgária Ciprus Cseh Köztárs Észt ország Lengyel ország Lett ország Litvánia Magyarors zág Málta Románia Szlovákia Szlovénia

18 Kohézió s alap konvergen cia Phasing out Fokoz. bevez. Reg. verskép. Ter együttm. Összesen Új tagállamok Régi tagállamok Összesen Kohéziós és regionális politika (millió Euro)


Letölteni ppt "Regionális politika 2007-2013. ISMÉTLÉS 2000-2006. Regionális politika célkitűzései 1.célkitűzés: az elmaradott területek fejlesztésének és strukturális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések