Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális Gazdaságtan Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális Gazdaságtan Tanszék"— Előadás másolata:

1 Regionális Gazdaságtan Tanszék
Regionális tervezés Dr. Bakos István egyetemi docens Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék

2

3

4

5

6

7

8

9 Az EU Kohéziós politikája

10 Az Unió költségvetése 2000-2013 között, 2004-es árakon
Az EU költségvetése Az éves kötelezettségvállalások felső határa: 108,5 milliárd € az EU25 esetében, ebből: 37 milliárd € jut a strukturális kiadásokra Az EU költségvetése Az éves kötelezettségvállalások felső határa: 146,4 milliárd € az EU27 esetében, ebből: 48 milliárd € jut a strukturális kiadásokra

11 A régiókban fennálló helyzet és trendek a 2004-es és 2007-es bővítés után
Az EU15 népessége 380-ról 450-re (EU25), majd az EU27 esetében 487 millió főre nő. Az új tagállamokban dinamikusabb volt a növekedés a válság előtt: (átlag évi 4%, EU15-ben 2,5%) konvergencia

12 A régiókban fennálló helyzet és trendek a 2004-es és 2007-es bővítés után
Az egy főre jutó GDP csökkent: az EU25-ben -12,5%, az EU27-ben -18% (Románia, Bulgária hatása). Az 1. Célkitűzés népessége 84 millióról 123 millióra emelkedik. Megkétszereződött a régiók közötti átlagos fejlettségbeli különbség (GDP/fő-ben mért szórás terjedelme).

13 Regionális különbségek a tagállamok között az egy főre eső
GDP alapján (1997) Forrás: Eurostat

14 teljesítőképességére
A bővítések hatása az Európai Unió teljesítőképességére Bővítés Területnöveke-dés (%) Népességnöveke-dés (%) Teljes GDP növekedés (PPP, %) Az egy főre eső GDP változása (%) Az egy főre eső átlag GDP (EUR6=100) EUR6/EUR 9 31 32 29 -3 97 EUR9 /EUR12 48 22 15 -6 91 EUR12/EUR151 43 11 8 89 EUR15/EUR27 34 9 -16 75 1 A keletnémet tartományokkal együtt. Forrás: Agenda 2000.

15 Egy főre jutó GDP a vásárlóerő-paritáson számolva 2002-ben (EU25 átlaga=100%)
Forrás: Eurostat, Nemzeti elszámolások

16

17 Egy főre jutó GDP (vásárlóerő-paritáson), 2002
Mutató: EU25 = 100 < 50 >= 125 Nincs adat Forrás: Eurostat

18 Foglalkoztatási arány, 2002
a 15 és 64 éves kor közötti népesség %-ában < 56 < 56,0 – 60,2 < 60,2 – 64,4 64,4 – 68,6 >= 68,6 Nincs adat EU27 = 62.4 Forrás: Eurostat

19 A strukturális és kohéziós politika célkitűzései 2007-2013 között
1. Konvergencia: azon régiók részesülnek támogatásban, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 2. Versenyképesség és foglalkoztatás: a konvergencia célkitűzéshez nem tartozó, a közösség többi régiója tartozik a támogatottakhoz. 3. Európai területi együttműködés: földrajzi értelemben a határ menti ill. a transznacionális együttműködési területen található régiók támogathatók.

20 A strukturális és kohéziós politika erőforrásai 2007-2013 között
A strukturális és kohéziós politika működése egyszerűbbé és hatékonyabbá válik: Eszközök száma 6-ról 3-ra csökken Közösségi szabályok helyett nemzeti támogathatósági szabályok A régiók nagyobb felelősséget vállalnak, átláthatóbbá válik az alapok kezelése

21 Az Alapok változása a 2007-2013 közötti időszakra
ERFA ERFA ESZA ESZA EMOGA EMVA HOPE KOHÉZIÓS ALAP KOHÉZIÓS ALAP

22 ERFA támogatási területei:
A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási területei között ERFA támogatási területei: Regionális fejlődés Gazdasági szerkezetváltások Területi együttműködések ESZA támogatási területei: Munkavállalók alkalmazkodó képességének javítása Foglalkoztatás és munkaerőpiaci részvétel javítása Partnerség a foglalkoztatás és integráció terén

23 A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási területei 2007-2013 között
Környezet és transzeurópai közlekedési hálózatok terén járul hozzá a tevékenységekhez (több évre szóló beruházásokat támogat) EGTC (Európai területi működési csoport) támogatási területe Határokon átnyúló, interregionális együttműködés megkönnyítése

24 A Közösségi Kezdeményezések változásai a 2007-2013 közötti időszakban
Az „Európai területi együttműködés” célterület alá tartozik Interreg Városfejlesztési projekt-modellek URBAN Az EMVA keretében folytatódik tovább LEADER Megszűnik, elveit tovább alkalmazzák EQUAL

25 Új regionális politikai eszközök
JASPERS: az európai régiók beruházásait támogató közös program Célja: az EB, az EBB és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti együttműködés fejlesztése JEREMIE-program Célja: a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára a hitelhez jutás megkönnyítése JESSICA-program Célja: a városi területeken való fenntartható beruházások elősegítése

26 Összefoglaló táblázat
Programok és pénzügyi eszközök Támogathatóság Prioritások Előirányzatok Konvergencia célkitűzés ,54% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve (263,53 milliárd euró) Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség infrastruktúrák emberi erőforrások közigazgatási kapacitás közlekedés (TEH) szállítás környezetvédelem megújuló energiaforrások 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró Kohéziós Alap

27 Regionális Versenyképesség 15,95%
Programok és pénzügyi eszközök Támogathatóság Prioritások Előirányzatok Regionális Versenyképesség 15,95% és Foglalkoztatottság célkitűzés (57,9 milliárd euró) Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját (NUTS1 vagy NUTS2) Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók Innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség európai foglalkoztatási stratégia 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró Európai Területi Együttműködés célkitűzés 2,52% (13,2 milliárd euró) Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határ menti régiók és nagy transznacionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 35,61%: határon átnyúló 12,12%: ESZPE 47,73%: transznacionális 4,54%: hálózatok

28 Allokáció Magyarország számára a 2007-2013 közötti időszakban
Támogatások Millió euro Kohéziós Alap 7 589 Konvergencia 12 654 Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (Közép-Magyarország) 1 860 Területi együttműködés 344 Összesen 22 452 Forrás: Európai Bizottság

29 Középtávú makrogazdasági irányszámok
Forrás: Pénzügyminisztérium

30 Az egy főre jutó GDP alakulása a régiókban (1994-2003)
Forrás: KSH

31 Főbb munkaerő-piaci mutatók 2005
Forrás: Eurostat

32 Operatív programok listája és struktúrája

33 Kiemelt célok az Észak-Magyarországi régióban
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Turisztikai potenciál erősítése Település rehabilitáció Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Térségi közlekedés fejlesztése

34 1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése
Munkahelyteremtés Vállalkozások innovációs képességének javítása Vállalkozások együttműködésének ösztönzése Új vállalkozások indításának ösztönzése Korszerű logisztikai hálózat megteremtése

35 2. Turisztikai potenciál erősítése
Versenyképes turisztikai termékek és attrakciók kiépítése Turizmusból származó jövedelmek növelése Turisták átlagos tartózkodási idejének növelése Vendégéjszakák számának növelése Kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása

36 3. Település-rehabilitáció
Városok belső településrészeinek komplex rehabilitációja Elmaradott kistérségek attraktivitásának fokozása, vállalkozások üzleti infrastrukturális környezetének fejlesztése Népességmegtartó-képesség javítása

37 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése
Kistérségi közszolgáltatások hatékony biztosítása Foglalkoztathatóság javítása, magas színvonalú egészségügyi alapellátás biztosítása Társadalmi beilleszkedés elősegítése Közoktatás infrastruktúrájának térségi sajátosságokhoz igazodó megszervezése és fejlesztése

38 5. Térségi közlekedés fejlesztése
Kistérségi központok közúti, illetve tömegközlekedéssel való elérhetőségének javítása, különös tekintettel a kistelepülések munkahelyhez, közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésére

39 Operatív programok közti forrásmegosztás
Összesen (Mrd Forint) % Gazdaságfejlesztés OP 674,03 9,80 Közlekedés OP 1721,47 25,04 Társadalmi megújulás OP 933,29 13,57 Társadalmi infrastruktúra OP 538,95 7,84 Környezet és energia OP 1053,56 15,32 Nyugat-dunántúli OP 128,25 1,87 Közép-dunántúli OP 140,46 2,04 Dél-dunántúli OP 194,99 2,84 Dél-alföldi OP 207,05 3,01 Észak-alföldi OP 269,64 3,92 Észak-magyarországi OP 249,91 3,63 Közép-magyarországi OP 430,29 6,26 Államreform OP 40,61 0,59 Elektronikus közigazgatás OP 99,49 1,45 Végrehajtás OP 94,88 1,38 Nemzeti teljesítmény tartalék 98,38 1,43 6875,27 100,00 Forrás:NFH

40 A CIKLUSOK HÁROM SZINTJE


Letölteni ppt "Regionális Gazdaságtan Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések