Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális tervezés Dr. Bakos István egyetemi docens Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális tervezés Dr. Bakos István egyetemi docens Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék."— Előadás másolata:

1 Regionális tervezés Dr. Bakos István egyetemi docens Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék

2

3

4

5

6

7

8

9 Az EU Kohéziós politikája

10 Az Unió költségvetése 2000-2013 között, 2004-es árakon Az EU költségvetése 2000-2006 Az éves kötelezettségvállalások felső határa: 108,5 milliárd € az EU25 esetében, ebből: 37 milliárd € jut a strukturális kiadásokra Az EU költségvetése 2007-2013 Az éves kötelezettségvállalások felső határa: 146,4 milliárd € az EU27 esetében, ebből: 48 milliárd € jut a strukturális kiadásokra

11 A régiókban fennálló helyzet és trendek a 2004-es és 2007-es bővítés után  Az EU15 népessége 380-ról 450-re (EU25), majd az EU27 esetében 487 millió főre nő.  Az új tagállamokban dinamikusabb volt a növekedés a válság előtt: (átlag évi 4%, EU15-ben 2,5%) konvergencia

12 A régiókban fennálló helyzet és trendek a 2004-es és 2007-es bővítés után  Az egy főre jutó GDP csökkent: az EU25-ben -12,5%, az EU27-ben -18% (Románia, Bulgária hatása).  Az 1. Célkitűzés népessége 84 millióról 123 millióra emelkedik.  Megkétszereződött a régiók közötti átlagos fejlettségbeli különbség (GDP/fő-ben mért szórás terjedelme).

13 Regionális különbségek a tagállamok között az egy főre eső GDP alapján (1997 ) Forrás: Eurostat

14 A bővítések hatása az Európai Unió teljesítőképességére BővítésTerület növeke -dés (%) Népesség növeke- dés (%) Teljes GDP növekedés (PPP, %) Az egy főre eső GDP változása (%) Az egy főre eső átlag GDP (EUR6=100) EUR6/EUR 9 313229-397 EUR9 /EUR12 482215-691 EUR12/EUR15 1 43118-389 EUR15/EUR2734299-1675 1 A keletnémet tartományokkal együtt. Forrás: Agenda 2000.

15 Egy főre jutó GDP a vásárlóerő-paritáson számolva 2002-ben (EU25 átlaga=100%) Forrás: Eurostat, Nemzeti elszámolások

16

17 Egy főre jutó GDP (vásárlóerő-paritáson), 2002 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Nincs adat Mutató: EU25 = 100 Forrás: Eurostat

18 Foglalkoztatási arány, 2002 a 15 és 64 éves kor közötti népesség %-ában < 56 < 56,0 – 60,2 < 60,2 – 64,4 64,4 – 68,6 >= 68,6 Nincs adat EU27 = 62.4 Forrás: Eurostat

19 A strukturális és kohéziós politika célkitűzései 2007-2013 között 1. Konvergencia: azon régiók részesülnek támogatásban, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 2. Versenyképesség és foglalkoztatás: a konvergencia célkitűzéshez nem tartozó, a közösség többi régiója tartozik a támogatottakhoz. 3. Európai területi együttműködés: földrajzi értelemben a határ menti ill. a transznacionális együttműködési területen található régiók támogathatók.

20 A strukturális és kohéziós politika működése egyszerűbbé és hatékonyabbá válik: A strukturális és kohéziós politika erőforrásai 2007-2013 között  Eszközök száma 6-ról 3-ra csökken  Közösségi szabályok helyett nemzeti támogathatósági szabályok  A régiók nagyobb felelősséget vállalnak, átláthatóbbá válik az alapok kezelése

21 Az Alapok változása a 2007-2013 közötti időszakra 2000 - 2006 2007 - 2013 ERFA ESZA EMOGAEMVA HOPE KOHÉZIÓS ALAP

22 A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási területei 2007-2013 között ERFA támogatási területei:  Regionális fejlődés  Gazdasági szerkezetváltások  Területi együttműködések ESZA támogatási területei:  Munkavállalók alkalmazkodó képességének javítása  Foglalkoztatás és munkaerőpiaci részvétel javítása  Partnerség a foglalkoztatás és integráció terén

23 A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási területei 2007-2013 között Kohéziós Alap támogatási területei  Környezet és transzeurópai közlekedési hálózatok terén járul hozzá a tevékenységekhez (több évre szóló beruházásokat támogat) EGTC (Európai területi működési csoport) támogatási területe  Határokon átnyúló, interregionális együttműködés megkönnyítése

24 A Közösségi Kezdeményezések változásai a 2007-2013 közötti időszakban Interreg URBAN LEADER EQUAL Az „Európai területi együttműködés” célterület alá tartozik Városfejlesztési projekt-modellek Az EMVA keretében folytatódik tovább Megszűnik, elveit tovább alkalmazzák

25 Új regionális politikai eszközök JASPERS: JASPERS: az európai régiók beruházásait támogató közös program Célja: az EB, az EBB és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti együttműködés fejlesztése JEREMIE-program Célja: a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára a hitelhez jutás megkönnyítése JESSICA-program Célja: a városi területeken való fenntartható beruházások elősegítése

26 Konvergencia célkitűzés 81,54% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve (263,53 milliárd euró) Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritásokElőirányzatok Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Kohéziós Alap Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség infrastruktúrák emberi erőforrások közigazgatási kapacitás közlekedés (TEH) szállítás környezetvédelem megújuló energiaforrások 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró Összefoglaló táblázat

27 Európai Területi Együttműködés célkitűzés 2,52% (13,2 milliárd euró) Regionális Versenyképesség 15,95% és Foglalkoztatottság célkitűzés (57,9 milliárd euró) Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját (NUTS1 vagy NUTS2) Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók Innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség európai foglalkoztatási stratégia 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határ menti régiók és nagy transznacionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 35,61%: határon átnyúló 12,12%: ESZPE 47,73%: transznacionális 4,54%: hálózatok Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritásokElőirányzatok

28 Allokáció Magyarország számára a 2007-2013 közötti időszakban TámogatásokMillió euro Kohéziós Alap7 589 Konvergencia12 654 Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (Közép-Magyarország)1 860 Területi együttműködés344 Összesen22 452 Forrás: Európai Bizottság

29 Középtávú makrogazdasági irányszámok Forrás: Pénzügyminisztérium

30 Az egy főre jutó GDP alakulása a régiókban (1994-2003) Forrás: KSH

31 Főbb munkaerő-piaci mutatók 2005 Forrás: Eurostat

32 Operatív programok listája és struktúrája

33 Kiemelt célok az Észak-Magyarországi régióban 1.Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 2.Turisztikai potenciál erősítése 3.Település rehabilitáció 4.Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 5.Térségi közlekedés fejlesztése

34 1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Munkahelyteremtés Vállalkozások innovációs képességének javítása Vállalkozások együttműködésének ösztönzése Új vállalkozások indításának ösztönzése Korszerű logisztikai hálózat megteremtése

35 2. Turisztikai potenciál erősítése Versenyképes turisztikai termékek és attrakciók kiépítése Turizmusból származó jövedelmek növelése Turisták átlagos tartózkodási idejének növelése Vendégéjszakák számának növelése Kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása

36 3. Település-rehabilitáció Városok belső településrészeinek komplex rehabilitációja Elmaradott kistérségek attraktivitásának fokozása, vállalkozások üzleti infrastrukturális környezetének fejlesztése Népességmegtartó-képesség javítása

37 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Kistérségi közszolgáltatások hatékony biztosítása Foglalkoztathatóság javítása, magas színvonalú egészségügyi alapellátás biztosítása Társadalmi beilleszkedés elősegítése Közoktatás infrastruktúrájának térségi sajátosságokhoz igazodó megszervezése és fejlesztése

38 5. Térségi közlekedés fejlesztése Kistérségi központok közúti, illetve tömegközlekedéssel való elérhetőségének javítása, különös tekintettel a kistelepülések munkahelyhez, közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésére

39 Operatív programok közti forrásmegosztás Operatív programok Összesen (Mrd Forint) % Gazdaságfejlesztés OP674,039,80 Közlekedés OP1721,4725,04 Társadalmi megújulás OP933,2913,57 Társadalmi infrastruktúra OP538,957,84 Környezet és energia OP1053,5615,32 Nyugat-dunántúli OP128,251,87 Közép-dunántúli OP140,462,04 Dél-dunántúli OP194,992,84 Dél-alföldi OP207,053,01 Észak-alföldi OP269,643,92 Észak-magyarországi OP249,913,63 Közép-magyarországi OP430,296,26 Államreform OP40,610,59 Elektronikus közigazgatás OP99,491,45 Végrehajtás OP94,881,38 Nemzeti teljesítmény tartalék98,381,43 Összesen6875,27100,00 Forrás:NFH

40 A CIKLUSOK HÁROM SZINTJE


Letölteni ppt "Regionális tervezés Dr. Bakos István egyetemi docens Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések