Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Veresegyház, 2013. április 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Veresegyház, 2013. április 25."— Előadás másolata:

1 A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Veresegyház, 2013. április 25.

2 ÁTTEKINTÉS Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban A 19 megyéből 15 megye szerepel jogosult területként valamelyik határmenti programban, ill. földrajzi helyzeténél fogva több programban is.

3 ÁTTEKINTÉS Nemzetközi együttműködésekre rendelkezésre álló közösségi forrás 2007-2013 Program típusaProgram neve Allokáció TOTAL* Forrás típusa Határmenti Együttműködési Programok - ETE Magyarország-Románia CBC224,5 M€ERFA Magyarország-Szlovákia CBC176,5 M€ERFA Ausztria-Magyarország CBC82,3 M€ERFA Szlovénia-Magyarország CBC29,3 M€ERFA Határmenti Együttműködési Programok – IPA, ENPI Magyarország-Horvátország IPA CBC52,4 M€IPA Magyarország-Szerbia IPA CBC50,1 M€IPA Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna ENPI CBC 68,6 M€ENPI Transznacionális Együttműködési Programok Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program 235,4 M€ ERFA, IPA, ENPI Közép-Európa Transznacionális Együttműködési Program 246,0 M€ERFA Interregionális ProgramINTERREG IVC321,3 M€ERFA Teljes EU-s allokáció 2007-2013 1486,4 M€ Projektek támogatására felhasználható EU-s forrás 1380,0 M€ * TA kerettel összesen

4 A HU-SK Operatív Program 2007-2013 Hasonló problémák és kihívások Homogenitás – földrajzi, településhálózati és társadalmi-gazdasági egyaránt gyengén kiépített közúti infrastruktúra határátkelés nehézségei (folyók) rohamosan fejlődő gazdasági központok Dinamikus KKV szektor Alacsony intenzitású HU-SK gazdasági együttműködések Minőségi felsőoktatás Kihasználatlan turisztikai potenciál (term.véd. területek -><- rehabilitációra szoruló ipari térségek) EÜ-i együttműködések – jogharmonizáció nélkül nem hatékony

5 A HU-SK Operatív Program 2007-2013 Átfogó, stratégiai cél: a határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának erősítése. A fenti cél elérése érdekében meghatározott specifikus célok: a határtérség gazdasági versenyképességének erősítése az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése a határtérség elérhetőségének és kommunikációjának javítása a természeti értékek védelme Prioritások 1. azon együttműködéseket ösztönzi, melyek a gazdaság és társadalom integrált fejlődéséhez járulnak hozzá; 2. az együttműködések fizikai feltételeinek javítását célozza, elsősorban a közlekedési és kommunikációs, valamint a környezetvédelmi infrastruktúra terén, 3. szakmai segítségnyújtás (Technical Assistance)

6 A HU-SK Operatív Program 2007-2013 Intézkedések 1.1 Beavatkozás: Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása Határon átnyúló üzleti infrastruktúra létesítése, fejlesztése, klaszterek támogatása KKV-k határon átnyúló együttműködésének támogatása Megvalósíthatósági tanulmányok, tervek, hatástanulmányok kidolgozása 1.2 Beavatkozás: K+F és innováció együttműködések támogatása RTD és innováció infrastruktúrák közös fejlesztése Intézményi kapcsolatok javítása, partnerség elősegítése az egyetemek, kutatóintézetek és KKV-k között Közös kutatási projektek végrehajtása, disszeminálása Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása

7 A HU-SK Operatív Program 2007-2013 1.3 Beavatkozás: Közös turisztikai projektek elősegítése Közös turisztikai termékek fejlesztése A turistalátványosságok infrastruktúrájának fejlesztése Desztináció menedzsment támogatása - szervezetek közötti hálózatépítés támogatása Közös turisztikai termékek promóciója 1.4 Beavatkozás: Egészségügy és kockázat-megelőzés Egészségügyi szolgáltatói együttműködések támogatása közös eszközbeszerzés, vagy ellátás összehangolása, szakellátás fejlesztése által 1.5 Beavatkozás: Partnerségi, program- és projekt menedzsment kapacitások fejlesztése Integrált szervezeti struktúrák fejlesztése, együttműködési hálózatok közös stratégiák és tervek kidolgozása Projekt menedzsment és tervezési tevékenységek közös fejlesztése Közös PR tevékenység

8 A HU-SK Operatív Program 2007-2013 1.6 Beavatkozás: Humán erőforrások közös használata és fejlesztése közoktatási és a szakképzési együttműködések hálózatok és modellek létrehozásának támogatása a közoktatási intézmények körében közös szakKépzési programok kidolgozása, szervezése és lebonyolítása A strukturális munkanélküliség javítása érdekében szervezett képzések támogatása munkaerő-piaci intézmények hálózatépítésének támogatása 1.7 Beavatkozás: Kisprojekt alap - Emberek közötti kapcsolatépítés Közös kulturális, szabadidős, és sportesemények szervezése Workshopok, szemináriumok, ösztöndíj-programok szervezése Egymás megértését segítő képzési programok, identitásra és hagyományőrzésre irányuló tevékenységek támogatása (múzeumok, könyvtárak, közösségi házak, örökségvédelmi hivatalok, színházak stb.)

9 A HU-SK Operatív Program 2007-2013 2.1 Beavatkozás: Határon átnyúló környezetvédelem Vízgazdálkodás: határon átnyúló, meglévő intézményi együttműködések fejlesztése; a vízgazdálkodás harmonizációja az árvíz és a szennyezések megelőzése és kezelése területén; Környezetvédelem: hatékony hulladékgazdálkodás megteremtése, recycling Megújuló energiaforrások – infrastruktúrák létrehozásának támogatása (határon átnyúló hálózatosodás támogatása) Közös programok, tanulmányok és stratégiák kidolgozása 2.2 Beavatkozás: Természetvédelmi együttműködés Határon átnyúló Nemzeti Parkok és természetvédelmi területek (NATURA 2000) együttműködésének támogatása PR-tevékenység: közös konferenciák, workshopok, kiállítások szervezése A környezetvédelmi infrastruktúrák javításának közös vizsgálata

10 A HU-SK Operatív Program 2007-2013 2.3 Beavatkozás: Kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, utak, kerékpárutak, közösségi közlekedés A határ menti településeket összekötő utak, kerékpárutak építése, felújítása Határon átnyúló, közösségi (tömeg)közlekedés infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése Kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, műszaki tervek, építési tanulmányok, környezeti hatástanulmányok készítése 2.4 Beavatkozás: Folyókon való jobb határátkelési lehetőségek elősegítése Folyókon átívelő kisléptékű hídépítés, -felújítás Kompok és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmányok, építési-műszaki tervek, hatástanulmányok 2.5 Beavatkozás: Információtechnológiai fejlesztések Szélessávú Internet infrastruktúrájának kiépítése Tanulmányok közös kidolgozása Közösségi programok IT területén A média bármely formájának közös kialakítása

11 Jogosult területek: Magyarországon: Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék, Budapest Szlovákiában: Pozsonyi, Nagyszombati, Nyitrai, Besztercebányai, Kassai kerületek Prioritás Közösségi Támogatás (ERFA) (EUR) 1. Prioritás Gazdaság és társadalom 72 363 556 (41%) 2. Prioritás Környezet- és természetvédelem, elérhetőség 93 543 134 (53%) 3. Prioritás Technikai segítségnyújtás 10 589 789 (6%) Összesen176 496 479 Források megoszlása

12 332 nyertes projekt 282 leszerződött projekt 144 M euró leszerződött ERFA Σ Felh í v á s sz á ma Megjelen é s d á tuma Meghirdetett keret ö sszeg (EUR) Nyertes projektek sz á ma Leszerződ ö tt projektek sz á ma Leszerződ ö tt ERFA ö sszeg (EUR) HUSK/0801 2008.10.1563 538 8871069742 112 625 HUSK/0901 2009.06.2949 820 3901078745 057 350 HUSK/1001 2010.12.0110 365 80120 8 379 442 HUSK/1101 2011.06.2349 855 581997848 274 347 HUSK/1301 2013.04.0311 816 023n.r

13 Önkormányzatok a HU-SK programban -Az IMIR rendszerben mindösszesen 126 önkormányzat, illetve önkormányzati intézmény szerepel (beleértve a megyei önkormányzatokat is), mint támogatást nyert projektrésszel rendelkező partner; -Magyar oldalon összesen 382 db. projektrész nyert támogatást, ebből 133 db. (~35%) kötődik önkormányzathoz, illetve településhez (pl. adott településért tevékenykedő egyesület); -A magyarországi partnerekkel eddig mindösszesen leszerződött 73,38 M EUR 37,38%-a került önkormányzatokhoz (27,43 M EUR); -Az igazolt összes ERFA támogatás 40,15%-a kötődik önkormányzatokhoz; -Következésképp az önkormányzatok által benyújtott kifizetési kérelmek az átlagosnál jobb minőségűek

14 Önkormányzatok a HU-SK programban

15

16 Előfinanszírozás A projektek nagy része továbbra is cash-flow problémákkal küzd, melyek következtében a tervezett forrásfelhasználás késik. Pozitív fejlemény a 160/2009-es kormányrendelet 2012. évi módosítása, melynek eredményeképp az 550.000 EUR feletti elismerhető költséggel bíró bármely magyarországi projektgazda megelőlegezésben részesülhet (közszféra szerv, RFÜ illetve Megyei Önk. ezen értékhatár alatt is), azaz az ERFA rész 30%-nak előlegként megkapja. Projekt módosítások Részben a fenti, részben más okok miatt a projektek a vártnál lényegesen nagyobb tömegben kérnek módosításokat, melyek halmozott késéseket okoznak. Engedélyek A projektek előkészítettségi foka nem éri el a kívánt mértéket, a beruházások jellemzően nem rendelkeznek építési engedélyekkel a megkezdéshez, így hosszabb a szerződéskötés a tervezettnél. A működési ill. forgalombahelyezési eljárás időigénye szintén problémát okoz a zárójelentéshez kapcsolódó támogatás igénylésekor (részszámlák nagyságának és ütemezésének fontossága!) Kormányközi egyezmények Határt metsző vonalas létesítmények fejlesztései hosszas előzetes egyeztetést igényelnek. Programmegvalósítás sajátosságai és nehézségei

17 Az ETE jövője 2014-2020 Az Európai Bizottság 2011. október 6-án tette közzé a kohéziós politika jövőbeli működési, és forrásának felhasználási kereteit rögzítő jogszabálycsomag tervezetét külön ETE rendelet: az egyes programok szabályozásának harmonizációja, a prioritások koncentrációja, projekt-kiválasztási kritériumok szigorítása összhang kialakítása szükséges a konvergencia- és versenyképességi programokkal (Pl. ROP), valamint más, a programterületen megvalósuló területi együttműködési programokkal (Pl. Danube Strategy) Közös mutatókat kell meghatározni a CBC programok megvalósításában elért eredmények értékelésére, amelyeket az egyedi jelleghez kell igazítani. A legutóbbi programozó ülésen felvetődött, hogy a jövőben támogatási kritériumként lenne meghatározva egyes indikátorok vállalása, illetve a vállalt mennyiség. Ezzel a partnerek ösztönözve lennének a programszinten meghatározott indikátorokhoz – így a program sikeréhez – való konkrét hozzájárulásra.. Ki kell alakítani a támogathatósági szabályok egyértelmű hierarchiáját, amelyben a nemzeti szabályozást felülírja a közösségi.

18 A közeljövőben… Szerződéskötés a 4. pályázati felhívás nyertes kedvezményezetteivel Az 5. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok kiválasztása Az ERFA és ETE rendeletek tervezeteinek tanulmányozása 2014-2020 Operatív Program kidolgozása a programozási munkacsoport tagjaival együttműködésben (résztvevő régiók/megyék, minisztériumok) A 218/2009-es Korm.rend. alapján történt meg a megyei fejlesztési koncepciók előkészítése, melynek 12.§-a a partnerségi terv végrehajtását is szorgalmazza. Ebben a települési önkormányzatoknak aktív szereplőnek kell lenniük, mert a területfejlesztési tv. 2012. évi módosításával a területfejlesztés alapegységeivé a megyék váltak. A HU-SK programozó csoportban (Task Force) a megyei önkormányzatok képviselői szavazó tagok. LOBBY

19 Köszönöm a figyelmet! Jenei Gábor HU-SK programirányító Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. Tel.: +36 1 474 9208 Fax.: +36 1 474 9201 e-mail: gabor.jenei@nfu.gov.hugabor.jenei@nfu.gov.hu


Letölteni ppt "A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Veresegyház, 2013. április 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések