Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határon átnyúló pályázati lehetőségek, változások 2014. január 1-től Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határon átnyúló pályázati lehetőségek, változások 2014. január 1-től Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."— Előadás másolata:

1 Határon átnyúló pályázati lehetőségek, változások 2014. január 1-től Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

2 A 2014-2020-as határmenti programok tervezése A 2014-2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról szóló, 1034/2013 (II.1) számú Korm.határozat a Széchenyi Programirodát jelöli ki a határon átnyúló programok tekintetében a nemzetközi tervezési munkacsoportjában való részvételre, valamint az elkészült operatív programok Kormány elé történő beterjesztésére. -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012-ben programozó munkacsoportok kerültek felállításra: szavazó tagjai a NUTS 3-as szintű területegységek és a központi kormányzati szervek képviselői

3 A 2014-2020-as határmenti programok tervezése A Széchenyi Programiroda az alábbi határszakaszok együttműködési programjainak tervezését koordinálja: -Magyarország – Szlovákia -Magyarország – Románia -Magyarország – Szerbia (IPA II) -Magyarország – Horvátország -Ausztria – Magyarország -Szlovénia – Magyarország -Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna (ENI)

4 Jogszabályi környezet Az Európai Bizottság 2011. október 6-án tette közzé a kohéziós politika jövőbeli működési, és forrásának felhasználási kereteit rögzítő jogszabálycsomag tervezetét. – fő üzenet: források hatékony és eredményorientált felhasználása – tematikus célkitűzések – indikátorok (kimenet-, és eredményindikátorok) – e-cohesion – Partnerség – ITI, CLLD Az Európai Parlament 2013. november 20-án jóváhagyta a jogszabálycsomag kompromisszumos változatát, várhatóan 2013 december 17. után kerülnek kihirdetésre. ETE operatív programokat 9 hónapon belül kell benyújtani (2014. szeptemberig)

5 Jogszabályi környezet Külön ETE rendelet kerül kihirdetésre, hangsúlyozva ezeknek a programoknak a sajátosságait. Cél: végrehajtás egyszerűsítése • limitált számú tematikus célkitűzés • Vezető Partner elv marad - a „fő kedvezményezett” felelős a projekt végrehajtásáért a projektszintű nemzetközi konzorcium megbízásából: támogatási szerződés, partnerségi megállapodás, projekt szintű megvalósítás és elszámolás • ERFA támogatási intenzitás 85% marad • közös döntéshozatali mechanizmus marad • határon átnyúló hatás legyen világos, definiálható, mérhető, fenntartható, kimutatható • egységes output indikátorok meghatározása • közös jogosultsági szabályok felé való elmozdulás

6 Tematikus célkitűzések • 1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; • 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása; • 3. A kis-és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra – ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; • 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; • 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és– kezelés előmozdítása; • 6. A környezetvédelem és az erőforrás- felhasználás hatékonyságának előmozdítása; • 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; • 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; • 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; • 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; • 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

7 EU 2020 Az ETE programoknak is hozzá kell járulniuk az EU 2020 stratégia célkitűzéseihez: • a 20 – 64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie; • az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani; • energia/klíma: – ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; – Energiahatékonyság 20%-os növelése; – Megújuló energia részarányának 20%-os növelése. • Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel; • 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.

8 A magyar oldali végrehajtási rendszer felépítésének alapelvei a 2014-2020- as időszakban • Irányító Hatóság (IH) és Közös Titkárság (KT) kormányzati rendszeren kívül való elhelyezése • IH és tagállami funkció szétválasztása • Közös Monitoring Bizottság a kizárólagos döntéshozó • megyék részvételének erősítése a végrehajtásban • infopontok szerepének újragondolása, nagyobb bevonásuk a végrehajtásba • monitoring rendszer fejlesztése • pénzügyi folyamatok egyszerűsítése • bizonyos beavatkozási területek esetén nyílt pályáztatási rendszer helyett egyéb projektkiválasztási módszer lehetősége

9 Ausztria – Magyarország CBC 2014-2020 • legelőrehaladottabb a tervezés • 2012. ápr. 17: 1. PG ülés (Programming Group) • 2013. nov. 28: 10. PG ülés • Irányító Hatóság: Ausztria, Közös Titkárság: Magyarország (Sopron) • tematikus célkitűzések és beruházási prioritások meghatározásra kerültek • OP előzetes tervezete EB számára megküldésre került pozitív visszajelzés • pénzügyi allokáció: HU: 31,6 M EUR + AT: 40-45 M EUR • Kisprojekt Alap koncepció kidolgozás alatt

10 Ausztria – Magyarország CBC 2014-2020 Tematikus célkitűzésBeruházási prioritásokSpecifikus célkitűzések 3. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel elősegítése érdekében 1. A kkv-hálózatok együttműködő kutatás-fejlesztési kapacitásainak növelése a nemzetközi szinten versenyképes helyi termékek fejlesztésére koncentrálva 2. A gazdasági fejlődéssel foglalkozó közvetítő szervezetek (pl. munkaerőpiaccal kapcsolatos intézmények, szakmai szövetségek...) által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának növelése a régiós kkv-k nemzetközileg versenyképes helyi termékei, valamint gyártási és marketingkapacitásai fejlesztésének előmozdítása érdekében 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása 6c) kulturális és természeti örökség védelme, támogatása és fejlesztése 1. A természeti és kulturális örökség fenntartható, környezetbarát és erőforrás-hatékony módon történő védelmére, ösztönzésére és fejlesztésére irányuló közös megközelítések erősítése 6d) biodiverzitás védelme és helyreállítása, talajvédelem és ökoszisztémával kapcsolatos szolgáltatások, például Natura 2000 és zöld infrastruktúrák helyreállítása és ösztönzése 1. A tájkép és az ökoszisztémák ökológiai stabilitásának növelése (az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatban is) 6f) innovatív technológiák ösztönzése a szennyvízkezelési és a vízgazdálkodási szektorban a környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság javítása, illetve a talajvédelem vagy a légszennyezés csökkentése érdekében 1. Technológiai innováció ösztönzése az erőforrás- hatékonyságban (anyagok életciklusa, megújuló energia szektor, talajvédelem, légszennyezés) 2. Az együttműködés, valamint az innovatív és fenntartható intézkedések ösztönzése a vízgazdálkodás és a vízvédelem területén a határon átnyúló térségben

11 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban 7b) regionális mobilitás előmozdítása 1. A regionális központok határon átnyúló összekapcsolódásának és elérhetőségének növelése 7c) zöld közlekedési rendszerek 1. A közlekedési eszközök környezetbarát megoszlására való átállás ösztönzése 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás CBC) állampolgárok és intézmények közötti jogi és közigazgatási együttműködés elősegítése 1. A határon átnyúló együttműködések és regionális/területi irányítási felépítések környezetének javítása Ausztria – Magyarország CBC 2014-2020 Tematikus célkitűzésBeruházási prioritásokSpecifikus célkitűzések

12 Magyarország-Horvátország CBC 2014-2020 • 2012. május: 1. TF ülés • következő, 4. TF ülés: 2013.12.13 • intézményrendszeri kérdés még nyitott: IH Magyarországon marad, a Közös Titkárság elhelyezése tárgyalás alatt • legutóbbi TF-en (2013.10.29) megállapodás született a 3- as, 6-os tematikus célkitűzés kapcsán, vitás kérdés a 7-es, 5-ös,10-es, 11-es. • legnehezebb kérdés a közlekedés fejlesztésre irányuló célkitűzés programba történő integrálása kapcsán létrejött horvát ellenállás. • pénzügyi allokáció: HU 34,8 M EUR + HR 15-20 M EUR

13 …még kezdeti fázisban Szlovénia - Magyarország CBC 2014-2020 • OP szakértők még nem kerültek kiválasztásra (két sikertelen közbeszerzési eljárás) • magyar oldali pénzügyi allokáció: 9,6 M EUR

14 Köszönöm a figyelmet! Márkus Ferenc markus.ferenc@szpi.hu


Letölteni ppt "Határon átnyúló pályázati lehetőségek, változások 2014. január 1-től Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések