Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 1 Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda Az EU források felhasználása,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 1 Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda Az EU források felhasználása,"— Előadás másolata:

1 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 1 Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda Az EU források felhasználása, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

2 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 2 1. Új Magyarország Fejlesztési Terv 2. Európai Területi Együttműködés 2007-2013 3. A Magyarország – Románia Területi Együttműködési Program

3 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 3 Mire koncentrál az EU a források elosztásakor? Versenyképesség és foglalkoztatottság növelése (Lisszabon, 2000, megújítva 2005.) Fenntartható fejlődés (Göteborg, 2001, megújítva 2006.) Előfeltételek: makroökomiai stabilitás, strukturális reformok

4 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 4 A megújult lisszaboni stratégia Európa és régiói váljanak a beruházások és a munka ösztönzésére alkalmas hellyé (vonzó helyszín), a növekedés hajtóereje: a tudás és az innováció, több és jobb munkahelyek teremtésére ösztönző vállalkozói környezet.

5 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 5 Az ÚMFT-től a projektekig Tagállamokkal való konzultáció alapján EU Bizottság dolgozza ki Tagállam dolgozza ki, EU Bizottsággal konzultálva Tagállam dolgozza ki, EU Bizottságnak jóváhagyásra benyújtja OP kibontása – meghatározza a pályázat nélkül támogatandó kiemelt projekteket, a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok feltételrendszerét. A Monitoring Bizottság megtárgyalja, a Kormány hagyja jóvá, az NFÜ (irányító hatóságok) és a nevükben eljáró közreműködők hajták végre. Akciótervben kijelölt kiemelt projektek, Akciótervben meghatározott feltételek szerint kiírt pályázatok Akcióterv alapján támogatott kisprojekt és KKV fejlesztési alapok Közösségi Stratégiai Irányelvek ÚMFT Operatív Program Akcióterv Műveletek

6 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 6 A fejlesztés területei, prioritások Humán Oktatás Foglalkoztatás Egészség GazdaságKözlekedés Környezet & Energia ÁllamreformRégiók6+1 Foglalkoztatás & Növekedés Fejlesztési Területek: Fizikai/HumánFizikaiFizikai Fizikai/Hu- mán FizikaiFizikai Szociális Összesen elosztható források: 6 982 milliárd forint Az ÚMFT – ről szóló megállapodást az Európai Bizottság és a Magyar Kormány aláírta 2007. május 9.

7 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 7 Operatív programok struktúrája PrioritásokOperatív program A gazdaság fejlesztéseGazdaságfejlesztési OP A közlekedés fejlesztéseKözlekedésfejlesztési OP A társadalom megújulásaTársadalmi megújulás OP Társadalmi infrastruktúra OP Környezet- és energiafejlesztésKörnyezet- és Energia OP TerületfejlesztésNyugat-dunántúli Operatív Program, Közép-dunántúli Operatív Program, Dél-dunántúli Operatív Program, Észak-magyarországi Operatív Program, Észak-alföldi Operatív Program, Dél-alföldi Operatív Program, Közép-magyarországi Operatív Program, Európai Területi Együttműködések OP-k ÁllamreformÁllamreform OP Elektronikus Közigazgatás OP Az Új Magyarország Fejlesztési Terv koordinációja és kommunikációja Végrehajtás OP

8 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 8 A konvergencia régiók ROP-jainak illeszkedése az ÚMFT-hez ÚMFT-ben kiemelt cél a fejlettség területi különbségeinek csökkentése ROP-ok célkitűzései: –A régiók helyi adottságokhoz illeszkedő fejlesztése, felzárkóztatása –Regionális adottságokhoz illeszkedő, a fejlődést elősegítő infrastruktúra megteremtése

9 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 9 ROP-okban kitűzött célok megvalósításától várt hatások Leszakadó térségek gazdasági felzárkóztatása Regionális tudásközpontok szerepének erősödése Foglalkoztatási helyzet területi különbségeinek csökkenése Oktatási- és egészségügyi rendszer területi különbségeinek csökkenése Közlekedési kapacitások igazítása a területi igényekhez Térségek szerkezeti átalakulásának elősegítése

10 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 10 Allokált források* Mrd HUF (millió EUR) Nyugat-dunántúli OP147,9 (545,6) Közép-dunántúli OP161,9 (597,6) Dél-dunántúli OP224,8 (829,6) Dél-alföldi OP237,8 (880,8) Észak-magyarországi OP288,1 (1063,2) Észak-alföldi OP310,9 (1147,1) * EU-s és hazai állami társfinanszírozás, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyam

11 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 11 INTERREG  Európai Területi Együttműködés (ETE) 2007-től az Európai Unió új célterülete a határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések támogatása Támogatásra jogosult területek: határon átnyúló együttműködés: a Közösség NUTS III szintű szárazföldi vagy tengeri határok mentén fekvő régiói transznacionális együttműködés: a Bizottság a transznacionális térségek listáját programok szerint határozza meg a résztvevő országokkal egyeztetve interregionális együttműködés: a Közösség egész területe

12 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 12 ETE programok finanszírozása A célkitűzésben rendelkezésre álló összes forrás tekintetében: –Határ menti: 73.86% –Transznacionális: 20.95% –Interregionális: 5.19% A programokra az Európai Regionális Fejlesztési Alap nyújt támogatást, Nemzeti, regionális és helyi társfinanszírozás További határon átnyúló programok ERFA forrásból –európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI) –előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz (IPA). Például a: Magyarország – Szerbia és a Románia – Szerbia határmenti együttműködési programok

13 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 13 Magyarország részvétele az ETE-ben Magyarország stratégiai elhelyezkedésénél fogva, fontos szerepet tölthet be a jövőben a 3. célkitűzés programjainak tervezésében, előkészítésében és végrehajtásában. Erre jó alapot nyújthat a 2004-2006 közötti Interreg Közösségi Kezdeményezési programok, Phare CBC, Credo és egyéb, kapcsolódó Phare intézményfejlesztési programok sikeres végrehajtásában az utóbbi 10 évben szerzett magyarországi tapasztalat.

14 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 14 Európai Területi Együttműködések keretében megvalósuló Határon Átnyúló Együttműködési Programok Magyarországon

15 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 15 Magyarország részvétele az ETE-ben Öt programban fog Magyarországra hárulni az Irányító Hatósági szerep és az ezzel járó feladatkörök: –Magyarország-Szlovákia és Magyarország-Románia, mint belső Európai Területi Együttműködési programok, –Magyarország-Horvátország és Magyarország-Szerbia, mint IPA CBC programok –Valamint a Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI CBC program Ezeken kívül Magyarország részt vesz két további határon átnyúló ETE programban: –Ausztria-Magyarország –Szlovénia-Magyarország

16 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 16 A határon átnyúló együttműködési programok A programok pénzügyi keretei nyílt pályázati rendszerben kerülnek felhasználásra az egyenként meghatározott programterületeken, melyek megyei (NUTS III-as szintű) területi alapon történtek. A programok lebonyolítása egységes szerkezetben történik függetlenül az államhatárok által meghatározott területi megosztástól, közös projektek, közös döntéshozás és közös pénzügyi keretek alkalmazásával A projektkiválasztás előre megállapodott és rögzített szempontok szerint történik, melyeket a Monitoring Bizottságok hagynak jóvá. Előre definiált projektek nem szerepelnek a programokban, így minden forrás nyílt pályázati rendszerben kerül felhasználásra.

17 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 17 A határon átnyúló együttműködési programok Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol –a nemzeti határokon átlépő együttműködések a főáramú fejlesztésekhez képest hozzáadott értéket hordoznak, illetve –olyan közös problémákat céloznak megoldani, melyek gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések összehangolását, kölcsönös kihasználását. A határ menti együttműködés fő irányvonala továbbra is –a gazdaságfejlesztés, a turizmus, –a közös környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése, –a határon átnyúló közlekedési és információs hálózatokhoz való hozzáférés javítása, –a határon átnyúló víz- és hulladékgazdálkodás javítása, valamint –a közös egészségügyi, kulturális és oktatási struktúrák kialakítása marad.

18 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 18 HU-ROHU-SKHU-CROHU-SERAT-HUSLO-HU HU-RO- SK-UA 1. Priori tás A közös fejlesztés kulcsfeltétel einek javítása az együttműköd ési térségben Gazdaság és Társadalo m Fenntarth ató Környezet és Turizmus Közös Gazdasági és Környezet i Tér Innováció, Integráció és Versenyké pesség Az Együttmű ködési Térség Vonzerejé nek Fejlesztés e Gazdasági és Társadalm i Fejlődés 2. Priori tás A határtérség társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése Környezet, Természet védelem és Elérhetősé g Gazdaság és Közös Humánerő forrás Fejlesztés Kulturális Tér Fenntarth ató Fejlődés és Elérhetősé g Fenntarth ató Fejlődés Közös Kihívások 3. Priori tás Technikai segítségnyúj tás Elérhetősé g és Biztonság os Határok 4. Priori tás Közössége k Közötti Együttmű ködés 5. Priori tás Technikai segítségn yújtás

19 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 19 Magyarország-Románia Területi Együttműködési Program 2007-2013

20 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 20 A lényeg dióhéjban Mi ez a program? – tulajdonképpen a 2004-2006 közötti INTERREG program folytatása Kinek szól? – támogatható terület: 4+4 magyar és román határmenti megye Mire lesz forrás? – határon átnyúló hatású közös projektek megvalósítása Mennyi pénz? – kb. 224 MEURO a 2007-2013 közötti időszakban

21 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 21 Változások a program kereteiben INTERREG Közösségi Kezdeményezésű Program helyett Területi együttműködés célkitűzés (Objective 3) Eltérő földrajzi terület – bilaterális program Az államhatárok „eltűnése” Közösségi Stratégiai Iránymutatás (CSG) megjelenése Csak közös projektek támogathatóak Mit jelent mindez? Stratégiai megközelítés szerepének erősödése Fokozott összhang a közösségi célokkal (CSG) Még nagyobb hangsúly az ÚMFT programokkal való koherencia biztosításán Fókusz, koncentráció erősödése – támogatható tevékenységek pontosabb specifikálása

22 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 22 Közös projektek? Közös alapból történő finanszírozás (ERFA + magyar és román nemzeti társfinanszírozás) Közös projektkidolgozás Közös projektmegvalósítás Közös költségvetés, költségviselés Közös személyzet Vezető Partner kijelölése, aki: –A támogatási szerződés aláírója –Ellenőrzi a partnerek kiadásait, begyűjti a számlákat –Megkapja a teljes támogatást és átutalja a megfelelő összeget a partnereknek.

23 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 23 A program- terület

24 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 24 A stratégia célkitűzése Az emberek, közösségek, gazdasági szereplők közelebb kerülése egymáshoz, a határmenti térség – komparatív előnyök kihasználásán alapuló – közös fejlesztése érdekében.

25 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 25 A stratégia alapgondolata Határok megszűnése Áruk, személyek szabad mozgása Lehetőség a kapacitások, infrastruktúrák közös, hatékony használatára Együttműködés kibővítése

26 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 26 A stratégia alapelemei A térség különböző szereplői közötti információáramlás és kommunikáció javítása A térségen belüli elérhetőség javítása Az együttműködési kezdeményezések és a rendelkezésre álló kapacitások és infrastruktúrák közös használata

27 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 27 Magyarország-Románia Területi Együttműködési Program, 2007-2013 1. Prioritás Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlődéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása 2. Prioritás A határmenti terület társadalmi, gazdasági kohéziójának erősítése 1.1 Beavatkozás: Határon átnyúló közlekedés fejlesztése 1.3 Beavatkozás Környezetvédelem 2.1 Beavatkozás Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 3. Prioritás Technikai Segítségnyújtás 1.2 Beavatkozás Határon átnyúló kommunikáció javítása 2.2 Beavatkozás Együttműködés támogatása a K+F és innováció területén 2.3 Beavatkozás Munkaerőpiaci és oktatási együttműködések támogatása - készségek, ismeretek közös fejlesztése 2.4 Beavatkozás Együttműködés az egészségügyben, közös veszélyek megelőzése 2.5 Beavatkozás Közösségek közötti együttműködés

28 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 28 Hogyan készüljünk? Mi lesz támogatható? - A program és az akcióterv tartalmának alapos megismerése Milyen fejlesztéseket akarunk megvalósítani? - Lehetséges projektek beazonosítása Kivel dolgozunk együtt? – partnerek felkutatása, egyeztetés Pontosan mit csinálunk közösen? – a tervezett projekt(ek) közös végiggondolása, előkészítése

29 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 29 Kapcsolódó honlapok A VÁTI Kht. honlapja: www.vati.hu INTERREG program honlapja: www.interreg.hu A Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program honlapja: www.interreghrs.com A Magyarországi részvétellel induló 11 Európai Területi Együttműködési operatív program programdokumentumai kivétel nélkül letölthetők a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról is a www.nfu.gov.hu internetcímen, a „Fejlesztési Programok” menüpontján belül.

30 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 30 Segítségnyújtás, információ Közös Szakmai Titkárság Magyarországon: INTERREG Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32. +36/1-224-3272 E-mail: interreg@interreg.hu Békéscsabai Területi Iroda 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. (Megyeháza) +36/66/520-250 E-mail: iborbola@vati.hu Információs Pont Romániában: BRECO Nagyváradi PHARE CBC Regionális Iroda: Str. Parcul I.C. Bratianu nr. 8, Oradea Telefon/fax: +40 259 473-174 E-mail: cbc.oradea@rdsor.ro;

31 EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 31 Köszönöm a figyelmet! Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda +36/66/520-250


Letölteni ppt "EU és üzlet határok nélkül Hotel Termálban Félixfürdő 1 Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda Az EU források felhasználása,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések