Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda"— Előadás másolata:

1 Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda
Az EU források felhasználása, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda

2 1. Új Magyarország Fejlesztési Terv
2. Európai Területi Együttműködés 3. A Magyarország – Románia Területi Együttműködési Program

3 Mire koncentrál az EU a források elosztásakor?
Versenyképesség és foglalkoztatottság növelése (Lisszabon, 2000, megújítva 2005.) Fenntartható fejlődés (Göteborg, 2001, megújítva 2006.) Előfeltételek: makroökomiai stabilitás, strukturális reformok

4 A megújult lisszaboni stratégia
Európa és régiói váljanak a beruházások és a munka ösztönzésére alkalmas hellyé (vonzó helyszín), a növekedés hajtóereje: a tudás és az innováció, több és jobb munkahelyek teremtésére ösztönző vállalkozói környezet.

5 Az ÚMFT-től a projektekig
Közösségi Stratégiai Irányelvek ÚMFT Operatív Program Akcióterv Műveletek Tagállamokkal való konzultáció alapján EU Bizottság dolgozza ki Tagállam dolgozza ki, EU Bizottsággal konzultálva Tagállam dolgozza ki, EU Bizottságnak jóváhagyásra benyújtja OP kibontása – meghatározza a pályázat nélkül támogatandó kiemelt projekteket, a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok feltételrendszerét. A Monitoring Bizottság megtárgyalja, a Kormány hagyja jóvá, az NFÜ (irányító hatóságok) és a nevükben eljáró közreműködők hajták végre. Akciótervben kijelölt kiemelt projektek, Akciótervben meghatározott feltételek szerint kiírt pályázatok Akcióterv alapján támogatott kisprojekt és KKV fejlesztési alapok

6 A fejlesztés területei, prioritások
Foglalkoztatás & Növekedés Fejlesztési Területek: Humán Gazdaság Közlekedés Oktatás Egészség Környezet & Energia Államreform Régiók 6+1 Foglalkoztatás Szociális Fizikai/Humán Fizikai Fizikai/Hu-mán Fizikai Fizikai Fizikai Összesen elosztható források: milliárd forint Az ÚMFT – ről szóló megállapodást az Európai Bizottság és a Magyar Kormány aláírta május 9.

7 Operatív programok struktúrája
Prioritások Operatív program A gazdaság fejlesztése Gazdaságfejlesztési OP A közlekedés fejlesztése Közlekedésfejlesztési OP A társadalom megújulása Társadalmi megújulás OP Társadalmi infrastruktúra OP Környezet- és energiafejlesztés Környezet- és Energia OP Területfejlesztés Nyugat-dunántúli Operatív Program, Közép-dunántúli Operatív Program, Dél-dunántúli Operatív Program, Észak-magyarországi Operatív Program, Észak-alföldi Operatív Program, Dél-alföldi Operatív Program, Közép-magyarországi Operatív Program, Európai Területi Együttműködések OP-k Államreform Államreform OP Elektronikus Közigazgatás OP Az Új Magyarország Fejlesztési Terv koordinációja és kommunikációja Végrehajtás OP

8 A konvergencia régiók ROP-jainak illeszkedése az ÚMFT-hez
ÚMFT-ben kiemelt cél a fejlettség területi különbségeinek csökkentése ROP-ok célkitűzései: A régiók helyi adottságokhoz illeszkedő fejlesztése, felzárkóztatása Regionális adottságokhoz illeszkedő, a fejlődést elősegítő infrastruktúra megteremtése

9 ROP-okban kitűzött célok megvalósításától várt hatások
Leszakadó térségek gazdasági felzárkóztatása Regionális tudásközpontok szerepének erősödése Foglalkoztatási helyzet területi különbségeinek csökkenése Oktatási- és egészségügyi rendszer területi különbségeinek csökkenése Közlekedési kapacitások igazítása a területi igényekhez Térségek szerkezeti átalakulásának elősegítése

10 Allokált források* Mrd HUF (millió EUR)
Nyugat-dunántúli OP 147,9 (545,6) Közép-dunántúli OP 161,9 (597,6) Dél-dunántúli OP 224,8 (829,6) Dél-alföldi OP 237,8 (880,8) Észak-magyarországi OP 288,1 (1063,2) Észak-alföldi OP 310,9 (1147,1) * EU-s és hazai állami társfinanszírozás, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyam

11 INTERREG  Európai Területi Együttműködés (ETE)
2007-től az Európai Unió új célterülete a határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések támogatása Támogatásra jogosult területek: határon átnyúló együttműködés: a Közösség NUTS III szintű szárazföldi vagy tengeri határok mentén fekvő régiói transznacionális együttműködés: a Bizottság a transznacionális térségek listáját programok szerint határozza meg a résztvevő országokkal egyeztetve interregionális együttműködés: a Közösség egész területe

12 ETE programok finanszírozása
A célkitűzésben rendelkezésre álló összes forrás tekintetében: Határ menti: 73.86% Transznacionális: 20.95% Interregionális: 5.19% A programokra az Európai Regionális Fejlesztési Alap nyújt támogatást, Nemzeti, regionális és helyi társfinanszírozás További határon átnyúló programok ERFA forrásból európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI) előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz (IPA). Például a: Magyarország – Szerbia és a Románia – Szerbia határmenti együttműködési programok

13 Magyarország részvétele az ETE-ben
Magyarország stratégiai elhelyezkedésénél fogva, fontos szerepet tölthet be a jövőben a 3. célkitűzés programjainak tervezésében, előkészítésében és végrehajtásában. Erre jó alapot nyújthat a közötti Interreg Közösségi Kezdeményezési programok, Phare CBC, Credo és egyéb, kapcsolódó Phare intézményfejlesztési programok sikeres végrehajtásában az utóbbi 10 évben szerzett magyarországi tapasztalat.

14 Európai Területi Együttműködések keretében megvalósuló Határon Átnyúló Együttműködési Programok Magyarországon

15 Magyarország részvétele az ETE-ben
Öt programban fog Magyarországra hárulni az Irányító Hatósági szerep és az ezzel járó feladatkörök: Magyarország-Szlovákia és Magyarország-Románia, mint belső Európai Területi Együttműködési programok, Magyarország-Horvátország és Magyarország-Szerbia, mint IPA CBC programok Valamint a Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI CBC program Ezeken kívül Magyarország részt vesz két további határon átnyúló ETE programban: Ausztria-Magyarország Szlovénia-Magyarország

16 A határon átnyúló együttműködési programok
A programok pénzügyi keretei nyílt pályázati rendszerben kerülnek felhasználásra az egyenként meghatározott programterületeken, melyek megyei (NUTS III-as szintű) területi alapon történtek. A programok lebonyolítása egységes szerkezetben történik függetlenül az államhatárok által meghatározott területi megosztástól, közös projektek, közös döntéshozás és közös pénzügyi keretek alkalmazásával A projektkiválasztás előre megállapodott és rögzített szempontok szerint történik, melyeket a Monitoring Bizottságok hagynak jóvá. Előre definiált projektek nem szerepelnek a programokban, így minden forrás nyílt pályázati rendszerben kerül felhasználásra.

17 A határon átnyúló együttműködési programok
Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a nemzeti határokon átlépő együttműködések a főáramú fejlesztésekhez képest hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan közös problémákat céloznak megoldani, melyek gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések összehangolását, kölcsönös kihasználását. A határ menti együttműködés fő irányvonala továbbra is a gazdaságfejlesztés, a turizmus, a közös környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése, a határon átnyúló közlekedési és információs hálózatokhoz való hozzáférés javítása, a határon átnyúló víz- és hulladékgazdálkodás javítása, valamint a közös egészségügyi, kulturális és oktatási struktúrák kialakítása marad.

18 HU-RO HU-SK HU-CRO HU-SER AT-HU SLO-HU HU-RO-SK-UA
HU-RO HU-SK HU-CRO HU-SER AT-HU SLO-HU HU-RO-SK-UA 1. Prioritás A közös fejlesztés kulcsfeltételeinek javítása az együttműködési térségben Gazdaság és Társadalom Fenntartható Környezet és Turizmus Közös Gazdasági és Környezeti Tér Innováció, Integráció és Versenyképesség Az Együttműködési Térség Vonzerejének Fejlesztése Gazdasági és Társadalmi Fejlődés 2. Prioritás A határtérség társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése Környezet, Természetvédelem és Elérhetőség Gazdaság és Közös Humánerőforrás Fejlesztés Kulturális Tér Fenntartható Fejlődés és Elérhetőség Fenntartható Fejlődés Közös Kihívások 3. Prioritás Technikai segítségnyújtás Elérhetőség és Biztonságos Határok 4. Prioritás Közösségek Közötti Együttműködés 5. Prioritás

19 Magyarország-Románia Területi Együttműködési Program 2007-2013

20 A lényeg dióhéjban Mi ez a program? – tulajdonképpen a közötti INTERREG program folytatása Kinek szól? – támogatható terület: 4+4 magyar és román határmenti megye Mire lesz forrás? – határon átnyúló hatású közös projektek megvalósítása Mennyi pénz? – kb. 224 MEURO a közötti időszakban

21 Változások a program kereteiben
INTERREG Közösségi Kezdeményezésű Program helyett Területi együttműködés célkitűzés (Objective 3) Eltérő földrajzi terület – bilaterális program Az államhatárok „eltűnése” Közösségi Stratégiai Iránymutatás (CSG) megjelenése Csak közös projektek támogathatóak Mit jelent mindez? Stratégiai megközelítés szerepének erősödése Fokozott összhang a közösségi célokkal (CSG) Még nagyobb hangsúly az ÚMFT programokkal való koherencia biztosításán Fókusz, koncentráció erősödése – támogatható tevékenységek pontosabb specifikálása

22 Közös projektek? Közös alapból történő finanszírozás (ERFA + magyar és román nemzeti társfinanszírozás) Közös projektkidolgozás Közös projektmegvalósítás Közös költségvetés, költségviselés Közös személyzet Vezető Partner kijelölése, aki: A támogatási szerződés aláírója Ellenőrzi a partnerek kiadásait, begyűjti a számlákat Megkapja a teljes támogatást és átutalja a megfelelő összeget a partnereknek.

23 A program-terület

24 A stratégia célkitűzése
Az emberek, közösségek, gazdasági szereplők közelebb kerülése egymáshoz, a határmenti térség – komparatív előnyök kihasználásán alapuló – közös fejlesztése érdekében.

25 A stratégia alapgondolata
Határok megszűnése Áruk, személyek szabad mozgása Lehetőség a kapacitások, infrastruktúrák közös, hatékony használatára Együttműködés kibővítése

26 A stratégia alapelemei
A térség különböző szereplői közötti információáramlás és kommunikáció javítása A térségen belüli elérhetőség javítása Az együttműködési kezdeményezések és a rendelkezésre álló kapacitások és infrastruktúrák közös használata

27 Magyarország-Románia Területi Együttműködési Program, 2007-2013
1. Prioritás Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlődéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása 2. Prioritás A határmenti terület társadalmi, gazdasági kohéziójának erősítése 2.1 Beavatkozás Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 1.1 Beavatkozás: Határon átnyúló közlekedés fejlesztése 2.2 Beavatkozás Együttműködés támogatása a K+F és innováció területén 1.2 Beavatkozás Határon átnyúló kommunikáció javítása 2.3 Beavatkozás Munkaerőpiaci és oktatási együttműködések támogatása - készségek, ismeretek közös fejlesztése 1.3 Beavatkozás Környezetvédelem 2.4 Beavatkozás Együttműködés az egészségügyben, közös veszélyek megelőzése 2.5 Beavatkozás Közösségek közötti együttműködés 3. Prioritás Technikai Segítségnyújtás

28 Hogyan készüljünk? Mi lesz támogatható? - A program és az akcióterv tartalmának alapos megismerése Milyen fejlesztéseket akarunk megvalósítani? - Lehetséges projektek beazonosítása Kivel dolgozunk együtt? – partnerek felkutatása, egyeztetés Pontosan mit csinálunk közösen? – a tervezett projekt(ek) közös végiggondolása, előkészítése

29 Kapcsolódó honlapok A VÁTI Kht. honlapja: www.vati.hu
INTERREG program honlapja: A Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program honlapja: A Magyarországi részvétellel induló 11 Európai Területi Együttműködési operatív program programdokumentumai kivétel nélkül letölthetők a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról is a internetcímen, a „Fejlesztési Programok” menüpontján belül.

30 Segítségnyújtás, információ
Közös Szakmai Titkárság Magyarországon: INTERREG Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy utca +36/ Békéscsabai Területi Iroda 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. (Megyeháza) +36/66/ Információs Pont Romániában: BRECO Nagyváradi PHARE CBC Regionális Iroda: Str. Parcul I.C. Bratianu nr. 8, Oradea Telefon/fax: +40 259 

31 Köszönöm a figyelmet. Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht
Köszönöm a figyelmet! Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda +36/66/


Letölteni ppt "Kalapáti Magdolna Irodavezető VÁTI Kht. Békéscsabai Területi Iroda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések