Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 1 A kohéziós politika és pénzügyi eszközei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 1 A kohéziós politika és pénzügyi eszközei"— Előadás másolata:

1 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 1 A kohéziós politika és pénzügyi eszközei http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 2 40% – 49,9% az EU lakosságának ekkora hányada él támogatható területen (1. és 2. célkitűzés) 213 – 233 milliárd euró a strukturális alapokra 2006-ig (az EU költségvetésének egyharmada) 400 – 480 milliárd euró A strukturális alapok programjai 211 – 264 milliárd euró NUTS2 régiók Az EU strukturális politikája, 2000–2006 a bővítést követően

3 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 3 Történelem A strukturális alapok integrálása 5 közös célkitűzés Szabványosított közigazgatási szabályok Decentralizált végrehajtás A strukturális alapok költségvetésének évi 14 milliárd ECU-re emelése (az EU költségvetésének kb. 20%-a) Az új 4. célkitűzés bevezetése Az eljárások egyszerűsítése Új kohéziós és halászati pénzügyi eszközök A strukturális alapok költségvetésének évi 32 milliárdra való emelése (az EU költségvetésének kb. 30%-a) 1994 1999 1989 1993 1960: Életbe lép az Európai Szociális Alap (ESZA) 1974: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beindítása 1957 1988 1957 1988 2000 2006 A lefedett régiók és a pénzügyi erőforrások koncentrációja fokozatos kivonás az 1., 2., és 5b. célkitűzés egyes régióiban 3 közös célkitűzés A tagjelöltek előcsatlakozási pénzügyi eszközének (ISPA) bevezetése

4 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 4 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Nincs adat Mutató EU25 = 100 Forrás: Eurostat Egy főre jutó regionális GDP 2001-ben az EU27 esetében vásárlóerő-paritáson számolva

5 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 5 kapcsolódó közösségi politikák:  Állami támogatások  Fenntartható fejlődés  Esélyegyenlőség  KTF  A KKV-k előmozdítása  Információs társadalom Alapok ERFA ESZA EMOGA HOPE Kohéziós Alap Az EU kohéziós politikája Vidékfejlesztés Foglalkoztatottság és társadalmi beilleszkedés Regionális fejlesztés Egyéb EU politikák és koncepciók: lisszaboni / göteborgi stratégia, bővítés, költségvetés, intézményi reform, Globális hatások: általános gazdasági fejlődés, külföldi befektetések, nemzeti politikák Az EU kohéziós politikája és alapjai Régió elemzés, többéves programozás, igazgatás, társfinanszírozás, értékelés

6 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 6 EKSz 161 cikk 162 cikk 148 cikk 37 cikk A strukturális alapokról szóló 1260/1999/EK általános rendelet ERFA rendelet ESZA rendelet EMOGA rendelet HOPE rendelet Rendelet a Kohéziós Alapról Bizottsági rendeletek: EMOGA/SAPARD rendeletek Rendelet az információról/ nyilvánosságról Támogatható ráfordítások Pénzügyi ellenőrzés Pénzügyi korrekciók Bizottsági határozatok: Határozatok (1. és 2. célkitűzés régiói) Közlemények (közösségi kezdeményezések) Határozatok egyes programokról A Tanács egyhangú jóváhagyása, az EP hozzájárulása, az ECS/RB megjegyzései ERFA, ESZA: Együttes határozat EMOGA, HOPE, Kohéziós Alap Jogi keret

7 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 7 szabályozási keret, pénzügyi eszközök, támogatható régiók/térségek 1 regionális elemzés (SWOT), stratégia, terv/programvázlat/kiegészítés 2 tárgyalások: tagállam/régió – Bizottság 3 döntés a programról 4 a program igazgatása a projektek kiválasztása értékelés/átvétel 5 Programozási ciklus

8 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 8 A strukturális alapok és pénzeszközeik, 2000–2006 (1) ERFAESZAEMOGA-GHOPE Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap – Garancia részleg Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz Infrastruktúra Befektetések KTF KKV... SzakképzésSzakképzés FoglalkoztatásFoglalkoztatás i támogatások... Vidéki területek fejlesztése Idegenforgalmi befektetés... Halászterülete k fejlesztése A halászati ipar modernizálása... Kohéziós Alap A 90% alatti GDP-jű tagállamok számára Környezet- védelmi és közlekedési (TEH) infrastruktúra (projektek kiválasztása)

9 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 9 A strukturális alapok és pénzeszközeik, 2000–2006 (2) Közösségi kezdeményezések INTERREG III EQUALLeader+ Határon átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködés Transznacionális hálózatfej- lesztés és csere Fenntartható vidékfejleszté si stratégiák ERFA Infrastruktúra Fenntartható fejlődés Tervezés Tanulmányok Kultúra KTF KKV... ESZA innovatív foglalkoztatási fellépések az EU hálózataiban innovatív foglalkoztatási fellépések az EU hálózataiban EMOGA-G helyi akciócsoportok URBAN II A hátrányos helyzetű városi térségek fejlesztése ERFA Infrastruktúra Tömegközlekedés Foglalkoztatás Társadalmi beilleszkedés Kultúra Információ KKV...

10 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 10 AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IR IT LV LT LU MT NL PL PT SK SL SP SW UK Objective 1 Objective 2 Objective 3 Community Initiatives Cohesion Fund 1. célkitűzés 2. célkitűzés 3. célkitűzés Közösségi kezdeményezések Kohéziós Alap Az EU strukturális alapjai, 2000–2006 Az összegek milliárd euróban értendők; az új tagállamok esetében: 2004-2006 10 30 40 50 60 20

11 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 11

12 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 12 Több észtországi környezetvédelmi projekt összpontosít a szennyvízkezelésre. E projektek közé tartozik a Narva városbeli és a Viljandi-beli létesítmények fejlesztése. Narva, Észtország: az ISPA által finanszírozott jobb környezet

13 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 13 A „Lichthaus” egy korábbi munkástanácsi épület, amely egy csődbe jutott hajógyár területén van. Az URBAN kezdeményezés segítségével most 50 új munkahelyet létrehozó 10 új médiatársaságnak ad otthont. Bréma, Németország: új vállalatok régi épületekben

14 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 14 Valencia, Spanyolország: új autópálya Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1. Célkitűzéséből finanszírozva.

15 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 15 Porto, Portugália biotechnológiai létesítmények finanszírozása A Norte régióbeli Portói Egyetem új laboratóriumokra kapott finanszírozást.

16 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 16 Northumberland, Egyesült Királyság: energia szélmalmokból A northumber- landi Északi Energetikai Kezdeményezés keretein belül az ERFA finanszírozta ezt a szélmalomparkot.

17 HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 17 Konvergencia célkitűzés 78,5% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve (264 milliárd euró) Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritásokElőirányzatok Európai Területi Együttműködés célkitűzés 3,94% (13,2 milliárd euró) Regionális Versenyképesség 17,2% és Foglalkoztatottság célkitűzés (57,9 milliárd euró) Kohéziós politika, 2007-2013 3 célkitűzés Költségvetés: 336,1 milliárd euró (az EU GDP-jének 0,41%-a) Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Kohéziós Alap Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség infrastruktúrák emberi erőforrások közigazgatási kapacitás közlekedés (TEH) tartós szállítás környezetvédelem megújuló energiaforrások 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját (NUTS1 vagy NUTS2) Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, de a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók Innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség európai foglalkoztatási stratégia 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határmenti régiók és nagy transznacionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 35,61%: határon átnyúló 12,12%: ESZPE 47,73%: transznacionális 4,54%: hálózatok


Letölteni ppt "HU Áttekintés Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU 1 A kohéziós politika és pénzügyi eszközei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések