Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok rendszere"— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok rendszere
Az Európai Unió Stukturális Alapjai A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Operatív Programok Nemzeti Fejlesztési Terv II. és Európa Terv II. Ponácz György Márk SAKK-tréner Győr 2005. november 16.

2 Az EU pénzügyi alapjai EMOGA 15,7% ESZA 22% ERFA 62,1% HOPE 0,2%
KOHÉZIÓS ALAP Spanyolországban , Portugáliában Írországban és Görögországban 290 Mrd forint ( ) EMOGA 15,7% Európai Mezőgazdasági Orientációs Garancia Alap Szekció ESZA 22% Szociális ERFA 62,1% Regionális Fejlesztési HOPE 0,2% Halászati Pénzügyi Eszköz Strukturális Alapok 510 forint ( ) STRUKTURÁLIS ALAPOK

3 Az EU strukturális politikája
Mely régiók kaphatnak támogatást? 1. célkitűzés: fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítése (ERFA, ESZA, EMOGA, HOPE) 3 év átlagban GDP/fő < az EU-átlag 75% 2. célkitűzés: strukturális problémákkal küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása (ERFA, ESZA) 3. célkitűzés: oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek alkalmazását és korszerűsítését célzó támogatás (horizontális – ESZA)

4 Strukturális Alap projektek finanszírozási aránya

5 Az EU pénzügyi alapok rendszere
„csatlakozás előtt” „csatlakozás után” ERFA ESZA PHARE Kohéziós Alap ISPA SAPARD EMOGA/HOPE

6 Mi a Nemzeti Fejlesztési Terv?
Az 1266/99 EK rendelet szerint összeállított stratégiai dokumentum, amely előfeltétele annak, hogy Magyarország a 2004-es csatlakozáskor igénybe vehesse az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjainak pénzügyi támogatását. Tervezési Alapdokumentum Magyarország és az EU kölcsönös pénzügyi kötelezettségvállalása Csak az 1. célkitűzés alá eső országoknak kötelező Az EU forrásból társfinanszírozott fejlesztési javaslatok összessége, ezen kívül vannak kizárólag hazai forrásból finanszírozott pályázatok is.

7 Az NFT felépítése Helyzetelemzés Stratégia
Célok és a kapcsolódó fejlesztési területek (prioritások) Konzisztencia a hazai és a nemzeti politikákkal Pénzügyi táblázat: pénzügyi hozzájárulás mértéke prioritások szerint Operatív programok rövid összefoglalója Végrehajtás (felügyelet és értékelés rendszere) Partnerség

8 A KTK célrendszere KTK Közeledés az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez Kiegyen-súlyozottabb regionális fejlődés A humán erőforrások jobb kihasználása A gazdasági versenyképesség javítása Jobb környezet Specifikus Célok Versenyképesebb termelőszektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Technikai Segítségnyújtás Prioritások Operatív Program Gazdasági versenyképességi OP Agrár és vidékfejlesztési OP Humán erőforrás fejlesztési OP Környezetvé-delmi és infrastruktúra-fejlesztési OP Regionális fejlesztési OP

9 Operatív programok HEFOP Humánerőforrás- fejlesztési OP (FMM)
Gazdasági versenyképességi OP (GKM) GVOP ROP KIOP Környezetvédelmi és infrastruktúra- fejlesztési OP (GKM) AVOP Agrár- és vidék- fejlesztési OP (FVM) Regionális fejlesztési OP (NTH)

10 Gazdasági versenyképesség OP
Befektetés ösztönzés Kis-és középvállalkozások fejlesztése Kutatás-fejlesztés és innováció Információs társadalom

11 Agrár- és Vidékfejlesztés OP
Mezőgazdasági versenyképesség Élelmiszeripar modernizációja Vidékfejlesztés

12 Környezetvédelem és Infrastruktúra OP
Környezetvédelem (pl: zaj- és légszennyezés csökkentése, hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés fejlesztése) Egészségügy (pl: orvostechnikai gépek, IT fejlesztés) Közlekedési infrastruktúra (pl.: közúthálózat fejlesztése, régiók közötti elérhetőség javítása) Távközlés elmaradott területeken

13 Humán erőforrások fejlesztése OP
Aktív munkaerő-piaci politikák Hátrányos helyzetűek reintegrációja Alkalmazkodóképesség és vállalkozói ismeretek javítása Oktatás, képzés rendszerének fejlesztése Szociális és oktatási infrastruktúra

14 Regionális fejlesztés OP
Regionális gazdasági környezet fejlesztése Integrált térség- és településfejlesztés A társadalom megújuló képességének javítása

15 Az NFT számokban ( ) Mrd Ft EU forrás és magyar társfinanszírozás fordítható fejlesztésekre EU források: ~750 Mrd Ft Magyar társfinanszírozás: ~ 550Mrd Ft Magánforrás: Mrd Ft

16 Támogatás a strukturális alapokból
Százalékos megoszlás AVOP 15,59% GVOP 23,04% KIOP 16,08% HEFOP 27,64% ROP 17,66% Összesen 100,00%

17 EU-támogatások Magyarországon

18 A végrehajtás intézményi struktúrája
Monitoring Bizottság Kifizető hatóság Irányító Hatóság Végrehajtásban résztvevő szervezetek Közreműködő Szervezetek Kedvezményezettek (pályázók)

19 További lépések: Átfogó Fejlesztési Terv (ÁFT)
2004 2006 - 2007 2013 II. NFT I. NFT ÁFT ÁFT II. NFT Hazai fejlesztések

20 Az Európa Terv (2007-2013) 1 2 3 4 5 6 7 8 Globális tervezés
Területi tervezés (Régió, Bp., Balaton…) 1 STRATÉGIA 4 STRA- TÉGIAI TENGELY 8 STRA- FŐIRÁNY 16 STRA- IRÁNY 1.1 gyermek, ifjúság, család 2.2. migráció, mobilitás 2.1. demográfia 7.1. közlekedés 3.1. tudomány 4.1. innováció 6.2. élelmiszer 1.2. szociális 5.1. ágazatok 5.2. turizmus 3.2. kultúra 7.2. energia 6.1. agrár, 8.2. tanya 4.2. K+F 8.1 falu C. Versenykésség D. Kohézió D. Kohézió OT IT B. Fenntartható fejlődés KF TF ET AT A. Tudásalapú társadalom GF VF 1 2 3 4 5 6 7 8

21 A tervvel és a tervezéssel szemben támasztott követelmények:
A fejlesztéspolitika kihívásai a következő programozási időszakban (2007–2013) A tervvel és a tervezéssel szemben támasztott követelmények: A terv ciklusokon átnyúló jellegéből fakadó politikai konszenzuskényszer és társadalmi partnerség A hazai és a közösségi források közötti együtthatás megteremtése Az Európa Unió kohéziós politikájának reformja, a jelenlegi tendenciák és következményeik A megnövekedett forrás felhasználásának kérdései Az uniós határidők szem előtt tartása

22 Hogyan jutunk el az NFT-től a pályázati kiírásokig?
EU: SA rendeletek & egyeztetés az NFT-ről és az OP-kről tagállam: Nemzeti Fejlesztési Terv EU és tagállam: Közösségi Támogatási Keretszerződés HEF Operatív Program (Más OP-k) Regionális Operatív Program 1. intézkedés 2 . intézkedés 2. intézkedés Pályázati felhívás pályázat Pályázati fh.

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések