Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem érdekében tervezett intézkedések az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem érdekében tervezett intézkedések az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1."— Előadás másolata:

1 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem érdekében tervezett intézkedések az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. és 2. prioritásában Dr. Garai Péter helyettes államtitkár Budapest, 2013. november 12.

2 2 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kapcsolódása az EU 2020 Stratégia célkitűzéseihez 1.Oktatás – A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni – El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 30,3%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen 2.Szegénység/társadalmi kirekesztés – Legalább 450 000 fővel csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent Megvalósítása: csak több OP közreműködésével, valamint nem csak fejlesztéspolitikai eszközökkel érhető el. A foglalkoztatás növelése csak a hátrányos helyzetűek és romák helyzetbe hozásával és a munkavállalásukat nehezítő akadályok elhárításával érhető el.

3 3 A társadalmi befogadást érintő országspecifikus ajánlások 1.A szegénység csökkentése érdekében – különösen a gyerekek és a romák körében – biztosítsa, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzése minden szakpolitikai területen megjelenjen. 2.Hajtson végre a korai iskolaelhagyókra vonatkozó nemzeti stratégiát, és gondoskodjon arról, hogy az oktatási rendszer minden fiatalnak biztosítsa a munkaerőpiacra jutáshoz szükséges készségeket, szaktudást és képesítéseket. Javítsa az inkluzív általános oktatáshoz való hozzáférést, különösen a romák számára.

4 4 A felzárkózási fejlesztések irányait kijelöli a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2014-2020) (mélyszegénység, gyermekszegénység, romák) Az NTFS átfogó céljai – szinkronban az Európa 2020 stratégia hazai szegénység csökkentési céljaival – a következők: 1.A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös tekintettel a roma népességre. 2.A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása. 3.A társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi összetartozás erősítése.

5 5 Az NTFS cél és beavatkozási rendszere 1. A szegénységben élők arányának a csökkentése 3. Egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi összetartozás erősítése Munkaerő-piaci integráció elősegítése Roma népességet célzó szakpolitikák, beavatkozások Lakhatás javítása Szegregáció csökkentése Egészségi állapot javítása Diszkrimináció csökkentése Érintettek bevonása a programok tervezésébe, végrehajtásába, értékelésébe Gyermekek szegénységének csökkentése Gyerekek oktatáshoz való hozzáférésének javítása Iskolai lemorzsolódás csökkentése 2. A szegénység újratermelődésének a megakadályozása Gyermek jól-létOktatás, képzésFoglalkoztatásEgészségügy Lakhatás Bevonás, szemléletformálás, közbiztonság Megvalósítás koordinációja Valamint ezeknek a területi szintű dimenziója

6 6 A felzárkózási fejlesztések irányai 1.Gyermekek felzárkózási és oktatási esélyeinek növelése 2.A hátrányos helyzetű emberek, romák foglalkoztatási esélyeinek növelése 3.A területi leszakadási folyamatok mérséklése 4.Szegregátumokban élők integrációjának támogatása (komplex lakhatási és humánprogramokkal) 5.A minőségi közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása 6.A társadalmi együttélés segítése 7.A hátrányok csökkentésére irányuló állami beavatkozások hatékonyságának növelése Ezeket az irányokat ERFA és ESZA beruházások egyaránt szolgálják. A fejlesztési irányok nem kizárólag EFOP fejlesztéseken keresztül valósulnak meg.

7 7 EFOP prioritási tengelyei és forrásmegosztásuk Prioritási tengelyFinanszírozó alap Megoszlás 1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén ERFA 16,05% 2. Befogadó társadalomESZA 35,93% 3. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke területén ERFA 16,72% 4. Gyarapodó tudástőkeESZA 23,83% 5. Jó ÁllamESZA 3,83% 6. Helyi stratégiák megvalósítása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés ESZA 1,46% 7. Technikai segítségnyújtásESZA 2,18% EFOP teljes kerete teljesítménytartalékkal ~800 Mrd Ft

8 8 A teljes EFOP célkitűzései prioritás tengelyenként prioritástengely hozzá tartozó célkitűzés 1.prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése Területi leszakadási folyamatok megállítása Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése 2. prioritás: Befogadó társadalom Foglalkoztathatóság fejlesztése Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése A szegénység, és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása Területi leszakadási folyamatok megállítása Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés Jobb minőségű közszolgáltatások nyújtása mindenkinek Munkaerő-piaci integráció erősítése

9 9 EFOP célkitűzései prioritás tengelyenként 3. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében 4. prioritás: Gyarapodó tudástőke A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a humán területeken 5. prioritás: Jó állam A közigazgatás hatékonyságának fokozása Igazságügy korszerűsítése

10 10 EFOP célkitűzései prioritás tengelyenként 6. prioritás: Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés Területi leszakadási folyamatok megállítása A Befogadó társadalom és a Gyarapodó tudástőke megújulási képességének növelése 7. prioritás: Technikai segítségnyújtás Az Operatív Program műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítása

11 11 1. és 2. prioritástengely bemutatása EFOP keretében ERFA típusú beavatkozások 1. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén célok és - intézkedések 1.A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása A szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése (gyermekházak, óvodák építése) 2.Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése A befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése (egészségügyi, szociális létesítmények építése)

12 12 1. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén célok és - intézkedések 3.Területi leszakadási folyamatok megállítása – Területi hátrányok felszámolását, továbbá mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások (pl. komplex telepprogramok LHH-ban) 4.Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése – Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére (pl. pusztuló közösségi házak újjáépítése)

13 13 EFOP keretében ESZA típusú beavatkozások 2. prioritás: Befogadó társadalom célok és - intézkedések 5.Foglalkoztathatóság fejlesztése – A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása (képzési programok, pl. roma nők képzése) 6.Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése ( többségi és kisebbségi társadalom együttélése, munkája fejlődik) – Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése – Társadalmi együttélés erősítése szemléletformálással (hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, romák bevonása, esélyteremtés, egyenlőség javítása, antidiszkriminációs és multikulturális programok, romák bevonása – A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása (Nemzeti Ifjúsági Stratégia is segíti) – Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének támogatása, gyermekvállalás elősegítése

14 14 2. prioritás: Befogadó társadalom célok és - intézkedések 7.A szegénység, és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása – Gyermekszegénység csökkentése (pl. Biztos kezdet szolgáltatások program, gyermekházakban) 8.Területi leszakadási folyamatok megállítása (pl. komplex telepprogramok TÁMOP 5.3.6. képzései) – Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai – Mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, szegregált élethelyzetek felszámolásának segítése

15 15 2. prioritás: Befogadó társadalom célok és - intézkedések 9.Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés – A lakosság egészségtudatosságának növelése 10.Jobb minőségű közszolgáltatások nyújtása mindenkinek – A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve korai intervenció megerősítése (közszolgáltatási rendszerek fejlesztése, hozzáférés javítása) – Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás (ez a közszolgák képzése) 11. Munkaerő-piaci integráció erősítése – Hátrányenyhítés a szociális gazdaság eszközeivel (pl. hátrányos helyzetűek szociális foglalkoztatása, önfoglalkoztatás-vállalkozásindítás fejlesztése)

16 16 Felzárkózás szempontjából fontos kapcsolódások más operatív programokhoz Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (NGM GINOP) Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása Hátrányos helyzetű emberek vállalkozásfejlesztése Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása Területi és Területfejlesztési OP (NGM TOP) Helyi gazdaságfejlesztéssel és munkahelyteremtéssel való összhang Telepfelszámolás, teleprehabilitáció Vidékfejlesztési Program (VM VP) Helyi stratégiák megvalósításához humán fejlesztési források biztosítása Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja Helyi szociális munka és egyéb szociális tevékenységek megerősítése Vidéki helyi gazdaság megerősítése A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés Versenyképes Közép-Magyarország OP (NGM VEKOP) Munkaerőpiaci belépés segítése Munkába állást és a családokat segítő szociális intézmény- és hálózatfejlesztés Szociális városrehabilitáció


Letölteni ppt "A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem érdekében tervezett intézkedések az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések