Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált városfejlesztési stratégiájának aktualizálása 2014-2020 Partnerségi egyeztetés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált városfejlesztési stratégiájának aktualizálása 2014-2020 Partnerségi egyeztetés."— Előadás másolata:

1

2 Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált városfejlesztési stratégiájának aktualizálása 2014-2020 Partnerségi egyeztetés

3 Törvényi háttér -T elepülésfejlesztési koncepció és integrált városfejlesztési stratégia aktualizálása 2014-2020 - „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló”, 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 37. paragrafusában foglaltaknak megfelelően Partnerségi terv elkészítése – civilszervezetek, vállalkozói réteg, térségbeli önkormányzatok és egyházak bevonása a tervezésbe

4 Törvényi háttér -A Kormány 1831/2013 (XI.14.) Kormányhatározata a 2014-2020 közötti időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III.8.) Korm.határozat módosításáról A decentralizált források tervezése a következő három területi szinten valósul meg: a)megyei szint, b) megyei jogú város szintje, valamint c) várostérség és megyei jogú város térségének szintje.

5 Törvényi háttér - A tervezés összehangolásában a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet töltenek be -A várostérség és a megyei jogú város térsége szintjének területi meghatározása a területfejlesztési statisztikai kistérségek alapján történik - A megyei jogú város térségében tervezett fejlesztések illeszkednek a megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz - a várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok végezzék el az érintett települési önkormányzatok bevonásával

6 Az eddig megtett munka -A Megyei Jogú Városi Önkormányzat megadta fejlesztési elképzeléseit, a Megyei Önkormányzat pedig a kistérségi koncepciókat -Megtörtént a partnerségi terv elkészítése és egyeztetése -Lehetséges partnerek felderítése és kapcsolatfelvétel -Megkezdődött a projektgyűjtés tájékoztató levelek és kérdőívek megküldésével Összevetésre kerültek a város fejlesztési elképzelései az uniós prioritásokkal! Felállítottunk egy célrendszert, amely mentén a stratégia meghatározhatóvá válik!

7 Célrendszer 1.Prioritási tengely: Cél: a tudásalapú gazdaság megteremtése 1.Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése (oktatás teljes vertikuma) – pl.: fiatalok helyben tartása életpályamodell kialakításával 2. Kutatási-fejlesztési központok, mainstream iparágak letelepítése – pl.: szakemberek bevonzása, a helyi munkaerő értékének növelése, munkahelyteremtés 3. Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés – pl.: helyi termelői piac kialakítása

8 Célrendszer 2.Prioritási tengely: Cél: Kedvező gazdasági környezet kialakítása 1. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése: külső (megközelíthetőség) és belső – a város elérhetőségének és belső közlekedésének javítása 2. Logisztikai szolgáltatások fejlesztése 3. Ipari park fejlesztése – a szabadon álló kihasználatlan kapacitás bevonása a termelésbe 4. Turisztikai infra-, szuprastruktúra- és termékfejlesztés – szálláshely fejlesztés, attrakciók fejlesztése, sportfejlesztések

9 Célrendszer A partnerségi tervezés lényege: az Önök fejlesztési javaslatainak beépítése az Uniós és városi célrendszerbe! szekszard2020@metacom.co.hu

10 Célrendszer Ezekre a célterületekre felfűzve kívánjuk megfogalmazni a stratégiai célokat! Fontos – a stratégiaalkotás egy folyamat, melynek részesei Önök is! Rendszeres megkereséssel kívánjuk egyeztetni az egyes lépéseket, azok társadalmi egyeztetésére folyamatosan sor kerül! www.szekszardszeretem.hu


Letölteni ppt "Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált városfejlesztési stratégiájának aktualizálása 2014-2020 Partnerségi egyeztetés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések