Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Megváltozott szerepben a megyei önkormányzatok! Tájékoztatás a megyei önkormányzatok új feladatairól, kihívásairól, céljairól Seszták Oszkár, a Sz-Sz-B.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Megváltozott szerepben a megyei önkormányzatok! Tájékoztatás a megyei önkormányzatok új feladatairól, kihívásairól, céljairól Seszták Oszkár, a Sz-Sz-B."— Előadás másolata:

1 1 Megváltozott szerepben a megyei önkormányzatok! Tájékoztatás a megyei önkormányzatok új feladatairól, kihívásairól, céljairól Seszták Oszkár, a Sz-Sz-B Megyei Közgyűlés Elnöke 2012. március 29.

2 2 I. ELŐZMÉNYEK  2001. évi CLIV. tv. a megyei önkormányzatok konszolidációjáról…  258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet (MIK)  1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről  a törvény módosítása értelmében:  megszűntek az RFT-k, MFT-k  a feladatok a megyei önkormányzatokhoz kerültek  RFÜ-k állami tulajdonba kerültek

3 3 II. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFONTOSABB FELADATAI I. Tftv.  megyei szintű területfejlesztés  területrendezés → 2012-től a megyei önkormányzatok vették át a megszűnt RFT-k és a MFT-k területrendezéssel összefüggő feladatait is. II. Ötv. 27.§  Területfejlesztés  Vidékfejlesztés  Területrendezés  Koordinációs feladatok

4 4 III. A FELADATOK ÖT FŐ CSOPORTJA 1. Tervezés  elkészíti a megye területfejlesztési koncepcióját  részt vehet operatív programok tervezésében  részt vesz a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében  előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, programokat  véleményezi az államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztési elképzeléseit és pályázatait  együttműködik más megyei önkormányzatokkal tervezési feladatokban  elkészíti a megye területrendezési tervét (melyet el is fogadott)

5 5 III. A FELADATOK ÖT FŐ CSOPORTJA 2. Területfejlesztés A. Döntés  elfogadja a megye területfejlesztési koncepcióját és programját  dönt térségi fejlesztési tanács létrehozásáról, abban való részvételről  együttműködik az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel

6 6 III. A FELADATOK ÖT FŐ CSOPORTJA B. Hazai programokkal kapcsolatos feladatok  A térségre jellemző hazai programok koordinációjának felvállalása (területfejlesztési és/vagy vidékfejlesztési) C. Nemzetközi programokkal kapcsolatos feladatok  pályázatok előkészítése nemzetközi pályázati felhívásokra  kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel  külföldi régiókkal való együttműködés, nemzetközi programokban való részvétel  testvérmegye és eddigi együttműködések

7 7 III. A FELADATOK ÖT FŐ CSOPORTJA D. Pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatok  2013. december 31-ig az MFT-tól átvett pályázati dokumentáció kezelése, lezárása  2014-től az új – készülő – fejlesztési törvény szerint: a döntésben való előkészítés lehetősége…

8 8 III. A FELADATOK ÖT FŐ CSOPORTJA E. Koordináció  segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások szerveződését, és a területfejlesztési önkormányzati társulások és térségi fejlesztési tanácsok munkáját (tervezés, döntés előkészítés)  válsághelyzetek kezelése  gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről (civil szervezetek, vállalkozások feltérképezése, együttműködés hazai és határon túli partnerekkel, kapcsolatok építése, javítása)

9 9 III. A FELADATOK ÖT FŐ CSOPORTJA 3. Területrendezés  elfogadta a megye területrendezési tervét  területrendezési tervek előzetes véleményezése, összehangolása (megyei jogú városok és érintett települések)  a településrendezési terv és a megyei területrendezési terv közti összhang megteremtése 4. Vidékfejlesztés  Helyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozása……

10 10 III. A FELADATOK ÖT FŐ CSOPORTJA 5. „Egyéb”  megyei és regionális területfejlesztési konzultációs fórum titkársági feladatainak ellátása (megegyezés szerint)  közreműködik a Területi Információs Rendszer működtetésében  együttműködik adatgyűjtésekben (pl. KSH)  együttműködés az Új Széchenyi Terv eredményeinek egységes kommunikációjában (projektindítás, beruházások átadása)

11 11 IV. A FELADATOK ELVÉGZÉSÉNEK STRUKTÚRÁJA  A megyei önkormányzat képviselő-testülete: a KÖZGYŰLÉS A megyei területfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala az eddigi megyei közgyűlési rendszerben történik.  A megyei önkormányzat bizottságai: - Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság - Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság  Az említett konzultációs fórumokon elfogadottakat a megyei KGY-nek meg kell erősítenie.

12 12 V. A FELADATOK ELVÉGZÉSÉNEK LEHETSÉGES FORRÁSAI  a megyei önkormányzatok feladatainak ellátásához fedezetet főként a központi költségvetésből, saját bevételből és uniós forrásokból találnak  a megyei önkormányzatokhoz delegált új feladatok függvényében még hatékonyabban kell fókuszálni a rendelkezésre álló uniós forrásokra és más, határon átnyúló együttműködéseket segítő lehetőségekre  a megyék közvetlen brüsszeli érdekképviseletét a KIM a H-4 Iroda létrehozásával kívánja megoldani, mely a közvetlen brüsszeli forrásokról közvetít információkat

13 13 VI. 2014-20. PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK Az Európai Bizottság javaslata a 2014-20-as időszakra: 376,02 milliárd EUR-t irányoznak elő strukturális és kohéziós alapokra, 89.89 milliárdot VIDÉKFEJLESZTÉSRE. Magyarország több, mint 20,20 milliárd EUR területfejlesztési forrásra számíthat.

14 VI. 2014-20. PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK Hogyan érint minket a 7 éves költségvetés?  Vidéken élők, vidéki életformát folytatók  továbbra is számíthatnak közvetlen agrártámogatást  A helyi vidékfejlesztési projektekre támogatást nyújt az EU (Megye vagy LEADER???), tehát érdemes elkezdeni egy hosszabb távú tervezést annak érdekében, hogy akár 4-5 év múlva saját vállalkozást építsünk fel  Vállalkozásfejlesztésre, szociális infrastruktúrára, tovább-, át, felnőttképzésre, kutatásra, utakra is jut forrás 14

15 VI. 2014-20. PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK  Továbbra is magas lesz az agrártámogatások aránya (legfőbb EU-s költségvetési tétel marad)   a vidéki vállalkozóknak érdemes továbbra is a helyi fejlesztésekben gondolkodni még akkor is, ha csak 2013 után fognak neki a projekteknek.  érdemes középtávon gondolkodni, terveket készíteni.  Pályázati hullám érkezik!!!   a vállalkozóknak, civil szféráknak is érdemes fejlesztési projektekben gondolkozni 15

16 VII. TOVÁBBI LÉPÉSEK, TEENDŐK FONTOS!!! A „tanuljunk meg kicsik lenni” gondolkodással szemben: Magyarország egy EU-s tagállam, amely erős érdekérvényesítést képvisel. 16

17 VII. TOVÁBBI LÉPÉSEK, TEENDŐK Fő cél: Megyei Fejlesztési Stratégia kidolgozása Kell egy olyan program, amit az országos politika komolyan tud venni! Ezt megalapozó eszközök:  fórumok  fejlesztési ötletek és gondolatok gyűjtése  források felderítése (pénzbeli, humán és környezeti erőforrások felmérése) 17

18 VII. TOVÁBBI LÉPÉSEK, TEENDŐK  Információgyűjtés!!!  kérdőív formájában, adatgyűjtő e-mailekkel fogjuk megkeresni a településeket.  adatbázis létrehozása  projektötletek kidolgozása  civil szektor erősítése  minden település részéről kapcsolattartó megjelölését (név, e-mail, telefon) kérjük!!! 18

19 VII. TOVÁBBI LÉPÉSEK, TEENDŐK A megyei önkormányzat és az ott dolgozó szakemberek lesznek a megyei területfejlesztés legfőbb ismerői és szakmai „totum factum”-ai, akik mindenben segítenek, szolgáltatnak, és az Önök „know how”-jait beépítik a Megyei Fejlesztési Stratégiába. 19

20 VII. TOVÁBBI LÉPÉSEK, TEENDŐK Kérdésekkel, észrevételekkel, ötletekkel keressék bizalommal dr. Kondra Laura munkatársamat! Elérhetősége: Telefon: +36 42 599 516 E-mail: kondra.laura@szszbmo.hukondra.laura@szszbmo.hu 20

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Seszták Oszkár a Közgyűlés Elnöke 21


Letölteni ppt "1 Megváltozott szerepben a megyei önkormányzatok! Tájékoztatás a megyei önkormányzatok új feladatairól, kihívásairól, céljairól Seszták Oszkár, a Sz-Sz-B."

Hasonló előadás


Google Hirdetések