Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti célú fejlesztések a Dél- Dunántúli Operatív Programban és Akciótervben Miszler Miklós Ügyvezető igazgató Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti célú fejlesztések a Dél- Dunántúli Operatív Programban és Akciótervben Miszler Miklós Ügyvezető igazgató Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési."— Előadás másolata:

1 Környezeti célú fejlesztések a Dél- Dunántúli Operatív Programban és Akciótervben Miszler Miklós Ügyvezető igazgató Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pécs, 2007. április 17.

2 Az ÚMFT operatív program struktúrája IR Á NY Í T Ó HAT Ó S Á GOKOPERAT Í V PROGRAM 1. Gazdas á g fejlesztése  Gazdaságfejlesztés OP – GOP 2. Közlekedés fejlesztése  K ö zleked é s OP – KOP 3. Társadalom megújulása  Társadalmi megújulás OP – TAMOP  Társadalmi infrastrukt ú ra OP – TIOP 4. K ö rnyezet- és energiafejleszt é se  K ö rnyezet és Energetika OP – KEOP 5. Ter ü letfejleszt é s  Észak-alföldi OP  Dél-alföldi OP  Észak-magyarországi OP  Dél-dunántúli OP  Nyugat-dunántúli OP  Közép-dunántúli OP  K ö z é p-Magyarorsz á gi OP  Európai területi együttműködések OP-k 6. Államreform  Államreform OP – AROP  Elektronikus közigazgatás OP – EKOP ÚMFT koordinációja és kommunikációja  Végrehajtás OP – VOP + ÚMVP !!!

3 A dél-dunántúli tervezés állomásai  Stratégiai célrendszer elkészült (2005. április)  Dél-Dunántúli Regionális Tervező Hálózat megalakulása (2005. ősze)  Stratégiai Fejlesztési Programok kidolgozása (2005. december – 2006. augusztus)  Dél-dunántúli ROP tervezésének megindulása (2005. december)  Kistérségi egyeztetések (2006. február – július)  Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadta a DD ROP 2.0 verzióját (2006. március 30.)  DDOP v3. – DDRFT döntés (2006. november 23.)  DDOP benyújtása Brüsszelbe (2006. december 20.)

4 Dél-Dunántúli Regionális Tervező Hálózat RMCS Térségi tervező hálózat ( v e r t i k á l i s ) Szakmai tervező hálózat ( h o r i z o n t á l i s ) Térségi almunkacsoport  megyei területfejlesztési tanácsok  megyei jogú városok  kistérségek képviselői Szektorális almunkacsoportok  Közlekedés  Környezet- és természetvédelem  turizmus  egészségügy-szociális ellátás  oktatás-kutatás  gazdaságfejlesztés-foglalkoztatás  agrár- és vidékfejlesztés Megyei és kistérségi kapcsolattartó személyek Koordináció: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség T A N Á C S A D Ó K

5 A DD OP-ot megalapozó Stratégiai Fejlesztési Programok Üzleti szolgáltatások fejlesztése SFP Barnaövek rehabilitációja SFP Turizmusfejlesztés SFP Közlekedésfejlesztés SFP Környezetfejlesztés SFP Humán Közszolgáltatások Fejlesztése SFP

6 A Dél-Dunántúli OP célrendszere Átfogó cél: A Dél dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb régióihoz Specifikus célok: Magas környezeti minőségű modell régió kialakítása Versenyképes gazdaság megteremtése A népességcsökkenés mérséklése és erős társadalmi szolidaritás megteremtése

7 A DDOP pénzügyi terve

8 A környezetfejlesztés megjelenése a DD Akcióterv támogatási konstrukcióiban

9 1.A városi térségek fejlesztésre alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. intézkedés:Gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1. Konstrukció: A régió ipari parkjainak és inkubátorházainak infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése 2. Konstrukció: Barnaövek gazdasági célú hasznosítása (elszámolható projektelemként környezeti kármentesítést is tartalmaz) 2. intézkedés:Üzleti környezet és vállalkozásfejlesztés 1. Konstrukció: Regionális vállalkozói tanácsadó hálózat kialakítása 2. Konstrukció: A vállalkozások közötti együttműködések erősítése (környezetipari együttműködések) 3. Konstrukció: Kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására (környezet ipar területén végzett innovatív fejlesztések is támogathatóak)

10 2. Turisztikai potenciál erősítése a régióban 1. KonstrukcióTérségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása (ennek keretében ökoturisztikai célú fejlesztések is támogathatóak) 2. KonstrukcióMeglevő termál-és gyógyfürdők fejlesztése 3. KonstrukcióSzálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése 4. KonstrukcióHatékony marketing stratégiát megvalósító helyi desztináció menedzsment szervezetek kialakítása

11 3. Humán közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés 1. intézkedés: Humán közszolgáltatások fejlesztése 1. Konstrukció: Intergált kis- és mikortérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (ennek keretében támogatható tevékenység az intézmények energiatakarékos fűtés korszerűsítése, ill. hőszigetelése is) … 3. Konstrukció: Integrált kis- és mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése (ennek keretében támogatható tevékenység az intézmények energiatakarékos fűtés korszerűsítése, ill. hőszigetelése is) … 2. intézkedés: Közösségi funkciójú város rehabilitációs akciók támogatása 1. Konstrukció: Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása 2. Konstrukció: Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja E konstrukciók keretében támogatható tevékenység az intézmények energiatakarékos fűtés korszerűsítése, ill. hőszigetelése, továbbá a zöldfelületek fejlesztése is)

12 4. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 1. Intézkedés: Az elérhetőség javítása 1. Konstrukció: A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése … 7. Konstrukció: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása E két konstrukció nagy mértékben hozzájárul a környezetbarát közlekedési módok elterjedéséhez a régióban 2. Intézkedés: Környezetfejlesztés 1. Konstrukció: Kistelepülések szennyvíz kezelésének fejlesztése 2. Konstrukció: Környezeti szemléletformáló, környezettudatosságot növelő programok, valamint a környezetszennyező folyamatok nyomon követését, feltárását és bemutatását célzó fejlesztések támogatása 3. Konstrukció: Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása 4. Konstrukció: A felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló fejlesztések

13 IntézkedésKonstrukció Pénzügyi keret 2007- 2008 M FT Nyújtható támogatá s mértéke min/max MFT Támogatás intenzitás % Eljárásrend Környezet fejleszté s 4.2.1 Kistelepülések szennyvíz kezelésének fejlesztése 1 88010 / 600 75/85 (elmaradott települések esetén) Kétfordulós pályázat 4.2.2 Környezeti szemléletformáló, környezettudatosságot növelő programok, valamint a környezetszennyező folyamatok nyomon követését, feltárását és bemutatását célzó fejlesztések támogatása 3003 / 30 80 / 90 (hátrányos helyzetű kistérség esetén) Standard nyílt pályázat 4.2.3 Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása 897100 / 80090 Hosszúlistás kétfordulós pályázat 4.2.4 A felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló fejlesztések 1 16715 / 100080 Hosszúlistás kétfordulós pályázat

14 A tervezés további menete 2007. május eleje: első konstrukció indítása 2007. május vége: 2 éves Regionális Akcióterv véglegesítése 2007. június: OP-k Brüsszel általi elfogadása 2007. augusztus-szeptember: további konstrukciók indítása

15 www.deldunantul.com/rop

16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Környezeti célú fejlesztések a Dél- Dunántúli Operatív Programban és Akciótervben Miszler Miklós Ügyvezető igazgató Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések