Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HAZAI TERVEZÉS ÉS A 2014-2020- AS IDŐSZAK TERVEZÉSÉNEK AKTUALITÁSAI Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HAZAI TERVEZÉS ÉS A 2014-2020- AS IDŐSZAK TERVEZÉSÉNEK AKTUALITÁSAI Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési."— Előadás másolata:

1 A HAZAI TERVEZÉS ÉS A 2014-2020- AS IDŐSZAK TERVEZÉSÉNEK AKTUALITÁSAI Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály ETT fórum, 2013. január 29.

2 2 Nemzeti stratégiai tervezés – 2014-2020-as tervezés

3 3 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) Az OFTK célja A hazai fejlesztési célok és igények integrálása, azok területi dimenzióinak meghatározása A 2014 – 2020-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő tervdokumentumok (partnerségi megállapodás, operatív programok) megalapozását is szolgálja. Az OFTK időtávja A következő európai uniós tervezési periódus (2014-2020), de kiegészül egy hosszabb távú kitekintéssel 2030-ig. Jogszabályi háttér A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

4 4 Az OFTK kidolgozásáért felelős minisztérium Az OFTK-t Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkársága készíti a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével. Az OFTK tervezésének jelenlegi állása 2012. áprilisában bekérésre kerültek az ágazatok és a megyék stratégiai fejlesztési igényeire vonatkozó elképzelések, illetve az OFTK különböző munkaverziói többszöri visszamutatásra és véleményezésre megküldésre kerültek az érintett szereplők számára. Jelenleg is zajlik társadalmi egyeztetése (2012. december 17. – 2013. január 31.). Szabadon letölthető a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlapjáról (www.nth.gov.hu/oftk).www.nth.gov.hu/oftk Országgyűlés általi elfogadása 2013. májusra várható. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

5 5

6 6 Nemzeti stratégiai tervezés – 2014-2020-as tervezés

7 7 Megyei, térségi Integrált Programok OFTK Nemzeti és ágazati Integrált Programok

8 8 Partnerségi Megállapodás A 2014-2020-as fejlesztési források tagállami felhasználásának kereteit rögzíti: Az Európai Bizottság és a tagállam köti, A tagállam készíti el a tervezésben érdekelt partnerek bevonásával, Célja: összhangba hozni a nemzeti prioritásokat (OFTK) az Európa 2020 stratégiából levezetett 11 tematikus céllal. A Partnerségi Megállapodásnak tartalmaznia kell: Célok, eredmények és a hozzájuk kapcsolódó mutatók, amelyek nemzeti és/vagy regionális környezetbe helyezik az Európa 2020 prioritásait, A területi fejlesztések integrált megközelítése, Intézkedések az eredményes végrehajtás érdekében, ( partnerek bevonása, előzetes feltételrendszernek való megfelelés, teljesítménykeret ) Intézkedések a hatékony végrehajtás érdekében. ( adminisztrációs kapacitás, adminisztrációs terhek csökkentése )

9 kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I KKV-k versenyképességének elősegítése fenntartható közlekedés támogatása, infrastrukturális hálózat kapcsolatainak javítása foglalkoztatás és a munkahelyi mobilitás támogatása társadalmi befogadás erősítése, küzdelem a szegénységgel befektetés az oktatásba, szaktudásba és élethosszig tartó tanulásba intézményi kapacitás erősítése és a hatékony közigazgatás biztosítása környezetbarát és energiahatékony gazdaság megteremtése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, veszélyhelyzetek megelőzése és kezelése Versenyképes gazdaság, KKV bázison, nemzeti közszolgáltatási és nagyvállalati partnerségben Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé Útban az energia- függetlenség és hatékonyság felé Népesedési és közösségi fordulat, a gyermekvállalás fokozása Területi integráció és fejlődés az erős helyi gazdasági közösségek bázisán H AZAI PRIORITÁSOK 11 TEMATIKUS CÉL ( PÉLDÁK ) Az OFTK és a Partnerségi Megállapodás kapcsolata A hazai és EU-s célok egymást támogatják

10 10 A 2014-2020-as időszakra felkészülés szabályozási háttere Közösségi szabályozás A 2014-2020-as kohéziós politikai jogszabályok tárgyalása jelenleg is formálódó keretfeltételeket jelent a Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok tervezéséhez. Hazai szabályozás A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról” szóló 1600/2012 (XII.17.) kormányhatározat meghatározza a felelősök körét, legfőbb határidőket, iránymutatást ad a legfontosabb elvekre, jövőbeli prioritásokra és a 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználására irányuló operatív programok (OP) körére. Ennek értelmében: január 31-ig kell elkészíteni a Partnerségi Megállapodás első tervezetét és az operatív programok fő irányait, prioritásait február 28-ig kell elkészíteni az OP-kelső tervezetét Partnerségi Megállapodás és OP-k

11 11 A források várható megoszlása A 2014-20 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források 60%-át gazdasági fejlesztés céléjaira kell fordítani, míg a fennmaradó 40%-ot a humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság célterületek közt kell allokálni. Mi várható a végrehajtásban? Egyszerűsített eljárásrend a támogatási döntések meghozatalában, Elsősorban vissza nem térítendő támogatások nyújtására kell törekedni, a fejlesztéspolitikai önerő minimalizálása mellett, A finanszírozási mechanizmusban a koncentrált, az integrált, illetve a területiség elvét figyelembe vevő forrásfelhasználás kerül előtérbe, Az intézményrendszert illetően nagyobb szerepet kapnak a megyék, Az eredményesebb forrásfelhasználás érdekében, a források felhasználása közelebb kerül a szakmai döntéshozatalhoz. Partnerségi Megállapodás és OP-k

12 12 Operatív programok Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Intelligens Közlekedés OP (IKOP) Környezeti és energetikai hatékonysági OP (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) „Vidékfejlesztés, halászat” OP Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Koordinációs OP (KOP)

13 társadalmi egyeztetés Partnerségi Megállapodás Operatív Programok 20122013 Jún.Jún. Nov. Jún.Jún. OFTK Máj. elfogadásszaktárcákkal történő egyeztetés Az országos tervezési folyamatok áttekintése Febr.

14 Operatív programok tervezése IV. Preliminary version V. VI. VII.VIII.IX.X.XI. XII.I. VI. II.III.IV. V.VI.VII. Előzetes változat 20122013 Megyék területfejlesztési koncepciói OFTK Területi koncepció Ágazati koncepció Törvényesítési folyamat Megyei területfejlesztési programok Az országos és megyei tervezési folyamatok

15

16 A határon átnyúló kapcsolatok jelentősége

17 Hazánk stratégiai kapcsolatainak rendszere

18 Határon átnyúló közlekedési tengelyek

19 A térfunkciók stratégiai rendszere

20 Köszönöm a figyelmet! Salamin Géza


Letölteni ppt "A HAZAI TERVEZÉS ÉS A 2014-2020- AS IDŐSZAK TERVEZÉSÉNEK AKTUALITÁSAI Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések