Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z 1999. ÉVI XCII. TÖRVÉNY ( AZ 1996. ÉVI XXI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA ) Készítette: Bor Boglárka Földrajz BSc térségfejlesztési szakirány 2013.11.18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z 1999. ÉVI XCII. TÖRVÉNY ( AZ 1996. ÉVI XXI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA ) Készítette: Bor Boglárka Földrajz BSc térségfejlesztési szakirány 2013.11.18."— Előadás másolata:

1 A Z 1999. ÉVI XCII. TÖRVÉNY ( AZ 1996. ÉVI XXI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA ) Készítette: Bor Boglárka Földrajz BSc térségfejlesztési szakirány 2013.11.18

2 1. O RSZÁGOS T ERÜLETFEJLESZTÉSI T ANÁCS régiónként egy-egy fő, legfeljebb azonban hat fő Érdekegyeztető Tanács Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank,MTA elnöke a regionális fejlesztési tanácsok elnökei Országos Munkaügyi Tanács tanácskozási jog még: ifjúsági és sportminiszter, külügyminiszter,PHARE programok koordinálásáért felelős miniszter, Balaton Fejlesztési Tanács,KSH, Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal elnöke 19961999

3 2. A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS Felügyelő: a megyei közigazgatási hivatal vezetője Feladata: ellenőrzés Jogszabálysértés esetén: tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a bíróságot és a megyei közigazgatási hivatal vezetőjét. A rendelkezéseket akkor is kell alkalmazni, ha a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a megyei területfejlesztési tanács feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben hoz döntést. Ilyen esetben a hivatalvezető hatáskörét a fővárosi közigazgatási hivatal vezetője gyakorolja.

4 3. T ANÁCS FELADATAI kidolgozza és elfogadja a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat „…a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével…” „… és a megyei területrendezési terveket” 19961999

5 4. A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS TAGJAI a területi gazdasági kamarák képviselői a megyében működő területfejlesztési önkormányzati társulások statisztikai vonzáskörzetenként egy-egy képviselője a megyei munkaügyi tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képviselője Meghívottak: a területfejlesztésben és területrendezésben érdekelt területi államigazgatási szervek képviselői a megyében működő területfejlesztési önkormányzati társulások három képviselője a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője Meghívottak még: a területi gazdasági kamarák képviselői, valamint a megyei közigazgatási hivatal vezetője 19961999

6 Ú JRATÁRGYALÁS, BESZÁMOLÁS A miniszter képviselőjének ellenszavazata esetén a miniszter tíz napon belül kezdeményezheti az adott kérdés újratárgyalását. rendszeresen „…amennyiben azt a képviselő már az ülésen jelzi - a miniszter tizenöt napon belül…” rendszeresen, de évente legalább egyszer 19961999

7 5. T ÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS regionális fejlesztési tanácsok + megyei területfejlesztési tanácsok jogi személy, gazdálkodási és beszámolási kötelezettség Balaton térsége: Balaton Fejlesztési Tanács regionális fejlesztési programra javaslatot tesz munkaszervezet létrehozásáról is rendelkezik

8 A TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS miniszter is delegálhat tagot a tanácsba a létszám egyharmadát nem haladhatja meg a meghívottak száma részt vesz az üléseken a székhely szerint illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője, valamint az illetékes területi főépítész A Balaton Fejlesztési Tanács dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, és megállapodást köthet az érintett tárcákkal az egyes fejlesztési programok finanszírozásáról.

9 A TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TAGJAI megyei területfejlesztési tanácsok elnökei regionális fejlesztési tanács képviselője a területi gazdasági kamarák, kamaránként egy-egy képviselője az érintett területfejlesztési önkormányzati társulások legfeljebb hat képviselője továbbá a Balaton Fejlesztési Tanács tekintetében: a Kormány kinevezett képviselője miniszterek képviselői

10 6. R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI T ANÁCS FELADATAI a régió területfejlesztési koncepciójának kidolgozása együttműködés társadalmi-gazdasági helyzet vizsgálata és értékelése a régió fejlesztési programja gazdaságfejlesztés, érdekegyeztetés, térségi szereplők közötti koordináció pénzügyi terv készítése dönt a programok és alprogramjai megvalósításáról szervezi a programok megvalósítását, és részt is vesz azokon pénzügyi nyilvántartást vezet

11 R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI T ANÁCS FELADATAI gondoskodik a források hatékony és szabályszerű felhasználásáról megállapodást köthet az érintett tárcákkal véleményezi területét érintő országos területrendezési terveket és fejlesztéseket közreműködik a régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében forrásokat gyűjthet a működéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy egyéb jogszabály hatáskörébe utal

12 R EGIONÁLIS F EJLESZTÉSI T ANÁCS dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról a régióhatáron túlterjedő egyes területfejlesztési feladatok ellátása érdekében megállapodást köthet az érintett megyei területfejlesztési tanácsok, illetve érintettség esetén a fővárosi önkormányzat megállapodhatnak, hogy mely további feladatot látnak el a regionális fejlesztési tanács keretében

13 A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS TAGJAI megyei területfejlesztési tanácsok elnökei miniszterek képviselői az érintett területfejlesztési önkormányzati társulások megyénként egy-egy képviselője megyei jogú városok polgármesterei Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke továbbá a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tekintetében: a Kormány kinevezett képviselője a főpolgármester vagy képviselője a fővárosi kerületi önkormányzatok egy képviselője, valamint a régió területfejlesztési önkormányzati társulásainak további legfeljebb kettő képviselője

14 A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS Munkájáról köteles beszámolni évente legalább egyszer: a megyei területfejlesztési tanácsok elnökei a megyei területfejlesztési tanácsnak a miniszterek képviselői az őket delegáló minisztereknek a területfejlesztési önkormányzati társulások képviselője a delegáló önkormányzati társulásoknak a megyei jogú városok polgármesterei a megyei jogú város közgyűlésének

15 7. Z ÁRÓ RENDELKEZÉSEK a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba minősített többség helyett  többség Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg: „…a területi monitoring rendszer feladat- és hatáskörét, szervezeti és működési rendjét; a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulás mértékét és felhasználásának módját.” 30 napon belül a miniszter kezdeményezi a regionális fejlesztési tanács megalakulását A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódja a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács. A miniszter évente, a tárgyévet követő június 15-éig beszámol a Kormánynak a tanácsok működéséről.

16 F ORRÁS : http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=9763 http://www.complex.hu/kzldat/t9600021.htm/t9600021_ 5.htm

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Z 1999. ÉVI XCII. TÖRVÉNY ( AZ 1996. ÉVI XXI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA ) Készítette: Bor Boglárka Földrajz BSc térségfejlesztési szakirány 2013.11.18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések