Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrált területi beruházás és Közösségvezérelt helyi fejlesztés a 2014-20-as programozási időszakban Zsolt SZOKOLAI C.2 Urban development, territorial.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrált területi beruházás és Közösségvezérelt helyi fejlesztés a 2014-20-as programozási időszakban Zsolt SZOKOLAI C.2 Urban development, territorial."— Előadás másolata:

1 Integrált területi beruházás és Közösségvezérelt helyi fejlesztés a 2014-20-as programozási időszakban Zsolt SZOKOLAI C.2 Urban development, territorial cohesion European Commission DG for Regional Policy

2 Programozási alapelvek és a területi szempontok érvényesítése  Tematikus koncentráció – tematikus célok és beruházási prioritások  Fejlett régiókban: Alacsony kibocsátású gazdaság min. 20%, KKV és K+F+I min. 60%  Fejlődő régiókban: Alacsony kibocsátású gazdaság min. 6%, KKV és K+F+I min. 44%  Prioritási tengely: egy vagy több beruházási prioritás egy tematikus célon belül  Egy OP – több alap: OP-n belül a prioritásokat több alap finanszírozhatja  Tanácsi tárgyalások: több alapos, illetve több tematikus célt tartalmazó prioritások?  Területi célok érvényesítése új eszközök segítségével

3 Új eszközök a területi célok érvényesítésére  ITI: Integrált területi beruházások (Integrated Territorial Investment)  CLLD: Közösségvezérelt helyi fejlesztése (Community-led local development)  Közös:  Területi alapú  Funkcionális, (sokszor) nem adminisztratív területi egységek integrált fejlesztésére  Segíti a tematikus koncentrációból adódó nehézségek áthidalását  Sajátos menedzsment  Azonban teljesen eltérő céllal és szemlélettel

4 ITI – Integrált területi beruházások  Bármely régión belüli vagy régión átnyúló (illetve határmenti) funkcionális területi egységek integrált fejlesztésének lebonyolítására  Egy vagy több OP kettő, vagy több prioritási tengelyének részvételével  Menedzsment: egy vagy több közreműködő szervezetre lehet delegálni  ERDF források legalább 5%-át ITI-n keresztül integrált városfejlesztés megvalósítására kell fordítani – a városi hatóságok bevonásával a lebonyolításban (feladatok ledelegálásával)  ITI lényege: különböző tematikájú tevékenységeket tartalmazó integrált csomagról való előzetes döntés több évre vonatkozóan

5 ? ITI – Integrált területi beruházások  Limitált számú prioritás lehetőleg egy OP-n belül  ITI-t finanszírozó tematikus források egységes meghatározása a terület fejlesztési igényeinek figyelmen kívül hagyásával  Nem egységes irányítás – több közreműködő szervezet több OP részvétele esetén  Szűkös forrás  Nem egyszerűbb a megvalósítás a prioritási tengelyek mentén?  Lásd ágazati-regionális OP-k rendszere kérdése

6 ! ITI – Integrált területi beruházások  Valódi integrált megközelítés – több OP több prioritási tengelye  Résztvevő prioritások a területi fejlesztési igények alapján kerülnek kiválasztásra – legkevésbé sem uniformizált módon  Egységes irányítás – megvalósítás egy szervezet által, delegálással helyi szintre, vagy egy IH egy KSZ-nek közreműködésével  Integrált fejlesztés több éves megvalósítását lehetővé tévő megfelelő nagyságú forrás  Kritikus tömeg!  Irányító Hatóságok közötti együttműködés és bizalom!  % ERFA vs. ITI-k száma?

7 ITI és OP struktúra  OP: tematikus célok mentén. Tematikus cél ≠ Tematikus tartalom  Nemzeti szintű ("ágazati") vagy regionális OP-k?  Jelenlegi OP struktúra – lehatárolási nehézségek  ITI: regionális OP(k) kiváltására? ITI és/vagy regionális OP(k)?  ITI: területi alapú integrált stratégiák megvalósítására  ITI-nek lehet tematikus fókusza  Pl. Agglomerációs térség közlekedési hálózatának fejlesztése  ITI: komplex ágazati (tematikus) célok fejlesztési eszköze?  Területiség hiánya  Készíts a komplex célok megvalósítását lehetővé tévő prioritási tengelyt!

8 CLLD – Közösségvezérelt…  Speciális régión belüli térségek fejlesztése  Integrált, területi alapú helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására  Magán és non-profit, a helyi szocio-gazdasági érdekeket képviselő szervezetek, valamint állami szereplők partnerségével  49%-ot meghaladó, döntési jogköröket biztosító szavazati arány egyik félnek sincs – együttműködést kikényszerítő  Helyi fejlesztési szükségleteket és lehetőségeket figyelembe vevő célmeghatározás program szinten – bottom-up  Egy vagy több OP egy vagy több prioritása alatt valósítható meg – ERFA, ESZA, EMVA  Célközösség: 10-150 ezer között

9 CLLD – Közösségvezérelt…  Stratégia (helyi szükségletek elemzése, célok, eredmények, indikátor, helyi közösségek bevonásának módszertana, akcióterv, menedzsment, monitoring)  IH: meghatározza a CLLD kiválasztásának kritériumait  Helyi akciócsoport: elkészíti és lebonyolítja a CLLD stratégiát  Kapacitás fejlesztés  Kiválasztási kritériumok meghatározása  Pályázati felhívások elkészítése és meghirdetése  Projektek kiválasztása, monitoring  Menedzsment: a helyi akciócsoport megbízza egy tagját, vagy jogi személyiséget alakít

10 Programozás  Partnerségi megállapodás  Területi fejlesztések integrált megközelítésének bemutatása (funkcionális területek speciális problémái, városi-vidéki területek szerves együttműködése, marginalizált csoportok által sűrűn lakott térségek fejlesztési kihívásai)  Ágazatok, közigazgatási egységek közötti koordinációt gátló nehézségek elemzése  Integrált területi megközelítés (ITI, CLLD használata) bemutatása  OP: városi ITI-k kiválasztásának alapelveit rögzíti az indikatív ERFA és ESZA összegek megadásával  Partnerség a tervezés és végrehajtás során – Monitoring Bizottság  Felkészülés  Kapacitás fejlesztés, városok, régiók bevonása a tervezésbe  Tervezési dokumentumok készítése – tematikus és helyi célok összehangolása  Elmozdulás az integrált fejlesztési szemlélet felé – A városokat az emberek teszik azzá, amik!

11 Köszönöm a figyelmüket! zsolt.szokolai@ec.europa.eu


Letölteni ppt "Integrált területi beruházás és Közösségvezérelt helyi fejlesztés a 2014-20-as programozási időszakban Zsolt SZOKOLAI C.2 Urban development, territorial."

Hasonló előadás


Google Hirdetések