Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szalonja törvényes működését a felettes hatóságok biztosítják, ellenőrzik. Sorolja fel a hatósági jogkörrel felruházott szerveket és ellenőrzési jogkörüket!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szalonja törvényes működését a felettes hatóságok biztosítják, ellenőrzik. Sorolja fel a hatósági jogkörrel felruházott szerveket és ellenőrzési jogkörüket!"— Előadás másolata:

1 Szalonja törvényes működését a felettes hatóságok biztosítják, ellenőrzik. Sorolja fel a hatósági jogkörrel felruházott szerveket és ellenőrzési jogkörüket! Foglalja össze, hogy milyen módon tájékozódik Ön a jogszabályi változásokról! 16. Tétel Szalonja törvényes működését a felettes hatóságok biztosítják, ellenőrzik. Sorolja fel a hatósági jogkörrel felruházott szerveket és ellenőrzési jogkörüket! Foglalja össze, hogy milyen módon tájékozódik Ön a jogszabályi változásokról! NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés

2 NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal valamint a Vám- és Pénzügyőrség egyesülésével - 2011. január 1. napjával - létrehozott adóigazgatási szervezet. A NAV feladata az államot megillető bevételek teljes körű kontrollja és védelme, az adó-, a vám- és büntetőjog eszközeivel. 2

3 NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal Feladata: ◦ Adó-,járulék-, és illetékkel kapcsolatos feladatok (pl: bevallásfeldolgozás) ◦ Ellenőrzési tevékenység ◦ Hátralékbehajtás ◦ Jog-hatósági tevékenység (pl: büntetőjogi tevékenység) 3

4 NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal, amelynek felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el. A NAV vezetője az elnök. 4

5 A NAV felépítése NAV szervezeti felépítése háromszintű, feladatait központi, középfokú és alsó fokú területi szervei útján látja el. 5

6 A NAV központi szervei Központi Hivatal, Bűnügyi Főigazgatóság, Informatikai Intézet, Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézet, Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet. 6

7 A NAV középfokú adóztatási és vámszervei regionális adó főigazgatóságok ◦ Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága ("KAFIG"), középfokú vámszervei ◦ regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok, ◦ a Repülőtéri Főigazgatóság, ◦ a Bevetési Főigazgatóság ◦ a Szakértői Intézet 7

8 Alsófokú adóztatási szervek Az illetékessége az adott megyéhez igazodik 8

9 ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) Az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. Szervezetrendszere az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH) és az irányítása alatt álló országos intézetekből áll. ◦ Az OTH központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, vezetője az országos tisztifőorvos. 9

10 ÁNTSZ és szerveinek feladatkörei közegészségügy (környezet- és település- egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság); járványügy, egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés, egészségmegőrzés); egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció; feladatkörükbe utalt szakfelügyeleti feladatok ellátása az egészségügyi szolgáltatók felett. 10

11 OMMF helyett NMH Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet beolvadásával létrejött a Nemzeti Munkaügyi Hivatal. 11

12 NMH feladatai, tevékenysége 2012. január 1-jei hatállyal munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH)Munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatokat lát el. Az NMH központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el 12

13 Az NMH szervei Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei: -Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (MMI) továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok Munkahigiénés és foglalkozás- egészségügyi szerve: - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (MMI) 13

14 Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (MMI) A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az NMH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot a miniszter által kinevezett főigazgató- helyettes vezeti. A főigazgató-helyettes a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását. 14

15 Fogyasztóvédelem - Fogyasztóvédelem - A fogyasztói érdekek védelmének alapelvei Az Európai Unióban a fogyasztói érdekek védelme öt elvre épül: a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme, a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme, a fogyasztók tájékoztatása és oktatása, a fogyasztói kárigény érvényesítése, a fogyasztók képviselete. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ezekre az alapjogokra építve határozza meg a fogyasztói érdekek védelmének alapintézményeit. 15

16 Fogyasztóvédelem - Fogyasztóvédelem - A fogyasztói érdekek védelmének alapelvei A fogyasztók egészségének és biztonságának védelme ◦ Általános termékbiztonság,Élelmiszerbiztonság A fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme ◦ a fogyasztó a vásárlástól számított 8 napon belül elállhasson indokolás nélkül a nem üzletben létrejött ügylettől. ◦ a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról A fogyasztók tájékoztatása és oktatása ◦ a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet. 16

17 Fogyasztóvédelem - Fogyasztóvédelem - A fogyasztói érdekek védelmének alapelvei A fogyasztói igény érvényesítése - Az igények érvényesítése a fogyasztóvédelmi intézményrendszeren és az igazságszolgáltatáson keresztül történik. ◦ Végrehajtói:  A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere  Szociális és Munkaügyi Minisztérium  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési rendszere: Békéltető testületek, Hazai Európai Fogyasztói Központ A fogyasztók képviselete ◦ az állampolgárok által létrehozott fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek ◦ civil szervezetek 17

18 Jogszabályfigyelés A jogszabályfigyelés módjai: ◦ Kamarák honlapjai, szaklapjai ◦ Adóhatóság információs füzetei ◦ Minisztériumi honlapok ◦ Tanácsadó irodák segítségének igénybe vétele ◦ NAV, Fogyasztóvédelmi hatóság, NMH honlapjai 18

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Szalonja törvényes működését a felettes hatóságok biztosítják, ellenőrzik. Sorolja fel a hatósági jogkörrel felruházott szerveket és ellenőrzési jogkörüket!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések