Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alaptörvény és államigazgatás Az államigazgatás és az állami szervek kapcsolata A központi államigazgatás funkciója, feladata és szervezete Az államigazgatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alaptörvény és államigazgatás Az államigazgatás és az állami szervek kapcsolata A központi államigazgatás funkciója, feladata és szervezete Az államigazgatás."— Előadás másolata:

1 Alaptörvény és államigazgatás Az államigazgatás és az állami szervek kapcsolata A központi államigazgatás funkciója, feladata és szervezete Az államigazgatás alapfogalmai: irányítás, vezetés felügyelet, ellenőrzés Előadó: Dr. Csonka Ernő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi közigazgatásért és választásokért felelős helyettes államtitkár, államtitkári kabinetfőnök 2012. október 5.

2 Előadás tematikája Alaptörvény és államigazgatás Államigazgatás és állami szervek Államigazgatás alapfogalmai Államigazgatás feladata Államigazgatás szervezete 2

3 Alaptörvény és államigazgatás 1. A Kormány (15.cikk) 1.1. A kormány feladata - végrehajtó hatalom szerve - közigazgatás fő szerve - rendelet alkotás - szervalakítási szabadság 1.2. A kormány jogállása - miniszterelnök és miniszterek - miniszterelnök jogállása - minisztériumok - tárca nélküli miniszter - a Kormány általános hatáskörű területi szerve 1.3. A Kormány felelőssége - az Országgyűlésnek felelős - miniszterelnök meghatározza a Kormány általános politikáját - miniszter – önállóan irányítja az ágazatot 3

4 Alaptörvény és államigazgatás II. 1.4. A Kormány tagjainak jogállása - miniszterelnök megbízatásának keletkezése és megszűnése - miniszterek megbízatásának keletkezése és megszűnése - bizalmatlansági indítvány 2. Önálló szabályozó szervek - jogszabályt alkot - Országgyűlés hozhatja létre - végrehajtó hatalom feladatainak ellátása - vezetőjét miniszterelnök vagy köztársasági elnök nevezi ki - évente beszámol az Országgyűlésnek - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 4

5 Az államigazgatás és állami szervek kapcsolata 1. Országgyűlés - törvényt alkot (feladat, szervezet, jogállás meghatározása) - a Kormány Országgyűlésnek felelős bizalmatlansági indítvány - a miniszterelnököt az Országgyűlés választja - interpelláció, kérdés, azonnali kérdés - Kormány tagja részt vehet, felszólalhat az Országgyűlésben - bizottsági ülésen való részvételre kötelezheti a Kormány tagját - területszervezés 2. Köztársasági elnök - városi cím adományozás - köztársasági biztos 5

6 Az államigazgatás és állami szervek kapcsolata II. 3. Alkotmánybíróság - normakontroll (előzetes és utólagos normakontroll - törvényességi felügyelet - képviselő-testület feloszlatása - hatásköri vita feloldása 4. Bíróság, ügyészség - törvényességi felügyelet - ügyészi felhívás 6

7 Az államigazgatás alapfogalmai Irányítás, vezetés, felügyelet, ellenőrzés 7

8 Fogalmi alapvetések I. 1. Vezetés 2. Irányítás hierarchikus közigazgatás szervezeten belüli tevékenység tárgya: az adott szervezet döntések végrehajtása, ellenőrzése szervezetek közötti viszonyok szabályozása meghatározó befolyás gyakorlása közvetett vagy közvetlen; elvi vagy operatív; szervezeti vagy szakmai (kettős irányítás fogalma) szakmai irányítás – ágazati irányítás szervi irányítás : szervezet létrehozása, átszervezése személyzeti politika szervezeti struktúra kialakítása működési rend meghatározása 8

9 Fogalmi alapvetések II. 3. Felügyelet 4. Ellenőrzés része az irányításnak elkülönül az irányítástól szervezet céljait, feladatait nem jelöli ki tevékenységet ellenőriz intézkedést kezdeményez, kikényszerít cél és eredmény összevetése információszerzés értékelés javaslatot fogalmaz meg 9

10 Irányítás – Vezetés – Felügyelet – Ellenőrzés kapcsolata Irányítás Vezetés hhgj Ellenőrzés Felügyelet Vezetés Irányítás 10

11 Az irányítás elmélete Eszközei: -jogi eszköz (jogszabály) -nem jogi eszközök (ösztönzés) Hatalmi viszony, meghatározó befolyás Irányítás jogi szempontból: - szabályozás - konkrét utasítás - konkrét ügyben döntés (hozzájárulás, jóváhagyás, javaslat, véleményezés - aktus felülvizsgálat 11

12 Az irányítás szabályozása Irányítás a következő hatáskörök együttese (államigazgatási szervek irányítása) az államigazgatási szerv alapítása, átalakítása, valamint megszüntetése, az államigazgatási szerv vezetésére kinevezés, vezetői megbízás adása, az államigazgatási szerv vezetőjének felmentése, a vezetői megbízás visszavonása, és - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - az államigazgatási szerv vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése, az államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás, jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása, egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés, az államigazgatási szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint egyes irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése. 2010. évi XLIII. törvény a a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról (Ksztv. 2. §) 12

13 Az irányítás gyakorlata 1, Minisztérium Kormány irányítja miniszter vezeti hivatali szervezetet: - miniszter irányítja - közigazgatási államtitkár vezeti 2, Polgármesteri Hivatal - polgármester irányítja: a hivatal feladatait meghatározza a szervezet, létszám, munkarend előterjesztője a jegyző felett munkáltatói jogok gyakorlója - jegyző vezeti: munkáltatói jogok gyakorlója beszámol a testületnek szabályozza a kiadmányozást 13

14 Az irányítás gyakorlata 2. 14

15 A fővárosi, megyei kormányhivatalok irányítása 2010. évi CXXVI. törvény 288/2010. (XII.21) kormányrendelet Kettős (osztott irányítás) - funkcionális/ szervi irányítás (KIM, NÁK) - szakmai/ ágazati irányítás (minisztérium, központi hivatal) Alapítás, kormánymegbízott kinevezés és felmentés miniszterelnök Közigazgatás szervezéséért felelős miniszter: - átszervezés, megszüntetés - egyéb munkáltatói jogok - ellenőrzés - létszám, költségvetés meghatározása Szakmai irányítás: -Helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete -fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete - közoktatási feladatok NEFMI KIM NFM 15

16 A fővárosi és megyei kormányhivatalok vezetése 1.Kormánymegbízott 2. Főigazgató 3. Igazgató Kormányhivatalt vezeti Hivatali szervezetet vezeti Főigazgató helyettese 4. Szakigazgatási szerv vezetője szakmai irányító egyetértése szükséges 16

17 A felügyelet elmélete Jogilag szabályozott tevékenység, hatóság végzi Irányítás része Önálló felügyelet /például ügyészi felügyelet/ Jogalanyok alapján : Jogalap szerint: Eszközök szerint: - önkormányzatok felett - gazdálkodó szervezetek felett - állampolgárok felett - törvényességi - célszerűségi - segítő és helyreigazító eszközök (tanácsadás) - helyettesítő eszközök ( aktus pótlás) 17

18 A felügyelet gyakorlata I. 1.A civil szervezetek, köztestületek, önkormányzatok felügyelete -általában autonóm testületek felügyelete (köztestület, egyetem, területfejlesztési tanács) -általában bírósági, miniszteri -működés, döntés jogszerű-e -változó eszközök 2. A hierarchikus irányítás keretében megvalósuló felügyelet Ksztv. 4. § (1) bekezdés az államigazgatási szerv vezetésére kinevezés, felmentés az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezés  pl. KIM – Központi Statisztikai Hivatal - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - KIM Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ)  Felügyeleti eljárás a Ket. alapján 18

19 A felügyelet gyakorlata II. 3. A tevékenységek hatósági felügyelete -Ellenőrzés -Intézkedési, döntési jog -Hatósági felügyelet: piacfelügyelet, pl: PSZÁF NMHH - Hatósági ellenőrzés Ket. alapján pénzpiac hírközlési és médiapiac - Ellenőrzés jogkövetkezményei: elsőre figyelmeztetés elve hivatalból eljárás eljárás kezdeményezése 19

20 Az ellenőrzés fogalma -Kitűzött feladat és elért eredmény összevetése -Jogi szabályozottság 20 - Típusai: hierarchia szerint: külső/ belső formai terjedelem szerint: átfogó/ téma/ cél/ utó speciális fajtái: szabályszerűségi, hatékonysági, költségvetési, gazdálkodási, közigazgatási szempontból - közigazgatáson kívüli ellenőrzés - közigazgatáson belüli ellenőrzés törvényességi, szakmai

21 A közigazgatáson kívüli ellenőrzés -Országgyűlés Kormányt -Alapvető jogok biztosa -Állami Számvevőszék -Alkotmánybíróság -Bíróság -Ügyészség 21

22 A közigazgatáson belüli ellenőrzés 1)A kormányzati szintű ellenőrzés: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2)A területi államigazgatási szervek ellenőrzési tevékenysége 22 - NÁK - szakmai irányító szervek ellenőrzései - kormányhivatalok ellenőrzési tevékenysége törzshivatal ellenőrzései egyes szakigazgatási szervek ellenőrzései

23 A központi államigazgatás funkciója - általános szakpolitika meghatározása - általános szakpolitika végrehajtása - irányítás - stratégia, koncepció alkotás - jogalkotás - középirányítói feladatok - költségvetési gazdálkodás - hatósági funkciók kérdése - intézményrendszer kialakítása - funkcionális - szakmai 23

24 A központi államigazgatás szervezete Kormány MiniszterelnökségKormányhivatal Minisztérium Rendvédelmi szervekKözponti hivatal Fővárosi és megyei kormányhivatalokIntegráción kívüli szervek Autonóm államigazgatási szervek központi államigazgatás Önálló szabályozási szerv területi államigazgatás 24

25 25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Alaptörvény és államigazgatás Az államigazgatás és az állami szervek kapcsolata A központi államigazgatás funkciója, feladata és szervezete Az államigazgatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések