Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal 2012. március 9. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal 2012. március 9. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért."— Előadás másolata:

1 Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal 2012. március 9. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1

2 Az előadás tematikája 1. Polgármesteri hivatal - elmélet - jogi szabályozás - gyakorlat 2. Közös önkormányzati hivatal - jogi szabályozás 3. Megyei önkormányzati hivatal - az új megye - jogi szabályozás 2

3 A közigazgatás rendszere 1. Államigazgatási alrendszer - államigazgatási feladatok ellátása - hatósági ügyek - igazgatási feladatok (intézményfenntartás) - végrehajtó hatalom - központi államigazgatási szervek /pl. kormány, minisztérium/ - területi államigazgatási szervek- Kormányhivatal - egyéb területi szervek - jegyző 2. Önkormányzati alrendszer - helyi közügyek intézése közszolgáltatások biztosítása - állami feladatot elláthat - képviselő-testület és szervei biztosítják a feladatellátást 3

4 A helyi önkormányzás alapelvei Alaptörvény - helyi közügyek intézése - helyi közhatalom gyakorlása Új Ötv. - választópolgárok közösségének joga Helyi önkormányzatok Európai Chartája /1997. évi XV. tv./ - jogi megalapozás - helyi önkormányzás fogalma közügyek saját hatáskörű intézése 4

5 Az egységes polgármesteri hivatal Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület szervei biztosítják - polgármester - bizottság - polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal feladata: - önkormányzat működése - polgármesteri, jegyzői feladat- és hatáskörök Előkészítés, végrehajtás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati és államigazgatási hatáskört nem gyakorol - hivatásos szakapparátus /előkészít, végrehajt/ - egységes munkaszervezet belső szervezeti egységekre tagozódhat - gyámhivatal sajátos jogállású szervezet 5 önkormányzati feladatot lát el önkormányzati és hatósági hatáskört nem kaphat (feladat – hatáskör - hatósági jogkör fogalma)

6 Az egységes polgármesteri hivatal Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok - adminisztráció - belső igazgatási, szakmai háttér - előkészít döntést - végrehajt döntést Polgármester, jegyző (ügyintéző) államigazgatási ügyeinek hivatali intézése - előkészít - végrehajt - ellenőriz új dimenzió JÁRÁS Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit biztosítja Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Bizottságok működésének ügyviteli feladatai 6

7 A polgármesteri hivatal létrehozása Képviselő-testület hozza létre- határozatban - alapító okirat - állami nyilvántartásba vétel Polgármesteri Hivatal – jogi személy, költségvetési szerv Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - saját költségvetése van - intézmény nem önállóan gazdálkodó PH a gazdálkodás felelőse Elnevezése:  főváros: főpolgármesteri hivatal  kerület: polgármesteri hivatal  megye: megyei önkormányzati hivatal  település: polgármesteri hivatal  közös önkormányzati hivatal Működés finanszírozása- feladat-finanszírozás - elkülönített számlára 7 - munkáltató - szerződést köthet

8 A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata SZMSZ – képviselőtestület fogadja el:- jegyző javaslatára - polgármester előterjesztésére Ügyrend – belső szervezeti egységek feladatait részletezi SZMSZ- szervezeti felépítés - működés rendje - létszám - feladatok elosztása, felelőse - munkarend - ügyfélfogadás rendje - alaptevékenységek Szervezet kialakulásának tényezői- település nagysága - lakosságszám - intézményháló - ügyirat forgalom 8

9 A polgármesteri hivatal irányítása és vezetése A vezetés és irányítás fogalma A polgármesteri hivatalt  a polgármester irányítja  jegyző vezeti A polgármester irányítási jogköre  képviselő-testület döntései szerint  saját hatáskörben  meghatározza a feladatokat  hatáskört átruházhat  belső szervezetre, létszámra, munkarendre előterjesztést nyújt be A jegyző vezetése  munkáltatói joggyakorlás /polgármester egyetértési joga/  javaslatot tesz a polgármester egyes irányítási jogköreire  konkrét munkaszervezési utasításokat ad  a munkát szervezi, vezeti, ellenőrzi  belső kontroll rendszer kialakítása /FEUVE, belső ellenőrzés/ 9 önkormányzati jogkörökre korlátozva

10 A polgármesteri hivatal szervezeti egységei, állománya 10 - Polgármester / Alpolgármester/ Titkárság vagy Kabinet - Jegyző /Jegyzői Titkárság vagy Kabinet/ Belső ellenőrzés - Aljegyző /Titkárság (általában hatósági osztállyal együtt) - Főosztály /Osztály/ Iroda/ Csoport - titkárság - humán erőforrás - pénzügy - gazdálkodás, beszerzés - hatósági feladatok - szervezés - humán feladatok (oktatási, egészségügyi, szociális, közművelődés) - jogi testület (peres képviselet) - állomány jogszabályban szakképzettségi előírás (kinevezés feltétele)

11 A megyei önkormányzati hivatal A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette 2012. január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés koordináció Megyei közgyűlésmegyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A jegyző vezeti a hivatalt 11

12 A közös önkormányzati hivatal körjegyzőségek megszűnnek 2013. január 1. 60 napon belül közös hivatalok Önkormányzati társulás egyik formája A társult képviselő-testület- költségvetés egyesítésére - közös intézmény működtetésére - szabad megállapodás Kötelező közös hivatal- járáson belül - egy település választja el - lakosságszám 2000 fő alatt - legalább 2000 fő vagy 7 település alkossa Létrehozása- megállapodás általános önkormányzati választás napját követő 60 napig - ha nincs megállapodás: kormánymegbízott jelöli ki - város kötelező székhely Megállapodás – létszám:- város állapítja meg - községek esetén egyező akarat 12

13 A közös önkormányzati hivatal 2. Megállapodás - biztosítani kell az igazgatás erőforrásait - ügyfélfogadás: kirendeltség, ügyfélszolgálati megbízott Jegyző köteles biztosítani az ügyfélfogadást Jegyző köteles képviselő-testület ülésen részt venni Jegyző jogállása - jegyző vezeti a közös hivatalt - valamennyi településen ellátja a jegyzői feladatot - kinevezés, felmentés: polgármester többségi döntése szükséges 13

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 14


Letölteni ppt "Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal 2012. március 9. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések