Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az államigazgatás fogalma, szabályozása, szervezete Az államigazgatás helye a hatalmi ágak rendszerében Előadó: Dr. Csonka Ernő Közigazgatási és Igazságügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az államigazgatás fogalma, szabályozása, szervezete Az államigazgatás helye a hatalmi ágak rendszerében Előadó: Dr. Csonka Ernő Közigazgatási és Igazságügyi."— Előadás másolata:

1 Az államigazgatás fogalma, szabályozása, szervezete Az államigazgatás helye a hatalmi ágak rendszerében Előadó: Dr. Csonka Ernő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi közigazgatásért és választásokért felelős helyettes államtitkár, államtitkári kabinetfőnök 2012. szeptember 22.

2 Előadás vázlat 2 - A közigazgatás alapfogalma - A közigazgatás alrendszerei - Az államigazgatás feladata és szervezete - Állami főfunkciók rendszere és jellege - Források adminisztráció közigazgatás államigazgatás

3 Alapfogalmak I. 3 1., ADMINISZTRÁCIÓ - ügyek intézése, kérdések megoldása, célszerű cselekvés szükségletet elégít ki - több emberből álló szervezeti egységet feltételez - fajtái magánigazgatás közigazgatás - 2 eleme - szervezet: cselekvés összehangolása (statikus) - működés: cselekvés a cél megvalósítására (dinamikus), a szervezet funkciója 2., KÖZIGAZGATÁS - az állam adminisztrációja - gyakorolja az állam hatalmát (impérium) - szakfeladatokat lát el, nem csak hatalmaz gyakorol (tanítás, gyógyítás) - közérdekű szükségletek kielégítésére hivatott

4 Alapfogalmak II. 4 - feladata, szervezete jogszabályon alapul - nincs versenytársa, hatalmának egy részét átruházhatja (pl. egyház, önkormányzat) Magyary Zoltán: Az állam szervezete, a közfeladatoknak ezen természete által megszabott módszerrel a jogrend keretében való eredményes megvalósítása. 3., A közigazgatás alrendszerei: 3.1. Önkormányzati igazgatás 3.2. Államigazgatás

5 A közigazgatás alrendszerei hagyományosan 5 1., Önkormányzati igazgatás: - feladat: állami feladatok ellátása /nyilvántartás, hatósági ügyek, közszolgáltatások/ - szervezet: köztestületek, egyetemek, helyi önkormányzatok - személyzet: állami tisztviselők /köztisztviselők, közalkalmazottak/ - eljárás: eljárási kódexek /pl. Ket./ 2., Államigazgatás: - feladat: állami feladatok ellátása /nyilvántartás, hatósági ügyek, ellenőrzés/ű - szervezet: központi és területi államigazgatási szervek - személyzet: kormánytisztviselők, köztisztviselők - eljárás: eljárási kódexek /pl. Ket./

6 Az államigazgatás feladatai 6 1., Főhatalmi tevékenységek - jogalkotás /kormányrendelet és határozat, önálló szabályozók, miniszteri rendelet/ - jogalkalmazás - hatósági ügyek - belső igazgatás 2., Igazgatási tevékenységek - szervezetirányítás - belső igazgatás - gazdálkodás - társadalmi kapcsolatok

7 Az államigazgatás szervezetrendszere 7 1., Központi államigazgatási szerv: - Kormány - kormánybizottság - Miniszterelnökség - minisztérium - autonóm államigazgatási szerv (GVH, EBH, Közbeszerzési Hatóság) - a kormányhivatal (KSH, Magyar Energia Hivatal, Országos Atomenergia Hivatal, NAV) - központi hivatal - rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat(rendőrség, büntetés-végrehajtási szervezet, katasztrófavédelem, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) - önálló szabályozási szervek (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, PSZÁF) 2., Területi államigazgatási szerv - fővárosi, megyei kormányhivatal (általános hatáskörű szerv) - integráción kívüli szervezetek (BÁH, NAV, MÁK) - helyi illetékességű szervek (munkaügyi központ kirendeltség, körzeti földhivatal, népegészségügyi szerv) - járás

8 A közigazgatás és a többi állami funkció I. 8 Történeti előzmények - Montesquieu (Rousseau) főfunkciók szétválasztásának tana törvényhozás igazságszolgáltatás végrehajtás - önkény ellen hatnak, fékek és egyensúlyok (egyik hatalom korlátozza a másikat) - végrehajtás hatalmi ága - cselekvő hatalom A szétválasztás tökéletlensége - törvényhozás igazgat (pl. bizottságot, tisztviselőt választ) és bíráskodik (pl. mentelmi ügyek) - bíróság igazgat (pl. cégnyilvántartás, végrehajtás), közigazgatási határozatot elbírál - közigazgatás jogot alkot (pl. kormány rendelet) és bíráskodik (pl. szabálysértés)

9 A közigazgatás és a többi állami funkció II. 9 A főfunkciók egymáshoz való viszonya - A törvény uralma - közigazgatás és bíráskodás törvényt hajt végre, kereteit meghatározza - közigazgatásra hat (pl. interpelláció, ÁSZ ellenőrzés) - Közigazgatás hat a törvényhozásra: - előkészíti a jogszabály javaslatot - törvény annyiban valósul meg, amennyit a közigazgatás végrehajt, nem amennyit megszavaz - szakértelmet biztosít - Közigazgatás és bíráskodás viszonya: - egymást nem utasítják - saját határozatok végrehajtása

10 Források 10 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás (Budapest 1942, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda) Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az államigazgatás fogalma, szabályozása, szervezete Az államigazgatás helye a hatalmi ágak rendszerében Előadó: Dr. Csonka Ernő Közigazgatási és Igazságügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések